Nalagam...

Galerija aktivnosti in dogodkov

*2024

Predavanje za starše v okviru projekta A (se) štekaš?!? (Komenda)

Naša sodelavka, Lucia Rojs, je 5. junija v okviru projekta A (se) štekaš?!?, izvedla predavanje za starše Osnovne šole Komenda Moste. V okviru predavanja je naslovila tematiko duševnega zdravja, dejavnike tveganja in varovalne dejavnike, ter pomembnost prepoznavanja stiske ter korake ukrepanja v primeru stiske mladostnika.

Postvencijske aktivnosti na šoli v sklopu projekta A (se) štekaš?!?

Naše sodelavke, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, Vanja Gomboc, Polonca Borko, Lucia Rojs in Eva Sedlašek, so v pričetku meseca junija izvajale postvencijske aktivnosti na šoli, ki se je nedavno soočila s smrtjo zaradi samomora. Izvedle so več postvencijskih delavnic za mladostnike ter intervencije in predavanje za učitelje ter druge strokovne delavce šole.

Poletna šola na temo razumevanja in preprečevanja samomorilnega vedenja med mladimi (Groningen, Nizozemska)

Naši sodelavki, dr. Nuša Zadravec Šedivy in Nina Krohne, sta v začetku meseca junija predavali v okviru Poletne šole z naslovom Understanding and Preventing Suicide and Suicidal Behaviour (With a focus on young people). Poletne šole, ki jo je organizirala Univerza v Groningenu, se je udeležilo 16 študentov in študentk iz različnih delov sveta, ZDA, Kanade, Mehike Južnoafriške republike, Nove Zelandije, Poljske. Nuša in Nina sta zanje izvedli predavanje z naslovom Building Resilience: A Comprehensive Approach to Adolescent Mental Health and Suicide Prevention in School Settings, v katerem sta študentom in študentkam predstavili naše delovanje in izkušnje z intervencijskim delom na področju preprečevanja samomorilnega vedenja med mladimi, pa tudi rezultate naših raziskav s tega področja.

 

Izvedba delavnice na 2. kongresu SZKP 2024 (Rogla)

Naši sodelavki, dr. Tina Podlogar in dr. Nuša Zadravec Šedivy, sta se udeležili 2. kongresa SZKP 2024, ki je med 31. 5. in 2. 6. potekal na Rogli. Kongres, ki je tokrat potekal pod naslovom Psihoterapija otrok in mladostnikov je ponujal pester izbor predavanj, simpozijev in delavnic. Naši sodelavki sta izvedli izkustveno delavnico z naslovom Postvencija kot podpora žalovanju mladostnikov po samomoru. Z udeleženci sta naslovili vsebinska in praktična vprašanja načrtovanja ter izvedbe postvencije, kot ključne aktivnosti za zmanjševanje neugodnih učinkov izpostavljenosti samomoru.

 

Sestanek Odbora za etiko EFPA (Bruselj, Belgija)

Odbor za etiko EFPA se je zadnji petek v maju 2024 sestal na svojem petem zasedanju. Namestnica vodje našega centra, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, vodi odbor sedaj že drugi mandat. To srečanje je bilo prvo iz oči v oči po enem letu, udeležilo pa se ga je 14 članov in predstavnica odbora EFPA.

Odbor se je v tem mandatu odločil revidirati Meta kodeks EFPA, zato so člani med sestankom živahno razpravljali o strukturi, načelih in jeziku kodeksa. Obravnavane so bile tudi druge teme delovnega načrta, kot je študija o poučevanju etike in dejavnosti diseminacije preko simpozijev in spletnih seminarjev ECP.

Zunaj je deževalo, a člani tega niso niti opazili, ker so bili zelo zaposleni. Skratka dobro izkoriščen dan.

Psihološka magistrska konferenca 2024 (Koper)

Sodelavke našega centra so 31. maja sodelovale na Psihološki magistrski konferenci 2024, ki jo je tokrat organiziral Oddelek za psihologijo UP v sodelovanju z Oddelkoma za psihologijo UL in UM  ter Nacionalnim odborom za podeljevanje certifikata EuroPsy. Na konferenci, ki je potekala v prostorih UP FAMNIT, so imeli študentje priložnost predstavitvi dispozicije svojih magistrskih nalog, rezultate le-teh ali pa so predstavljali raziskovalno delo v okviru doktorskega študija.

Na konferenci je zbrane nagovorila tudi naša sodelavka in predstojnica oddelka za psihologijo UP dr. Tina Podlogar. V vlogi moderatorke sekcije Medvrstniško nasilje in konflikti na delovnem mestu pa je aktivno sodelovala tudi sodelavka Nina Krohne.

Predavanja za študente v sklopu T4EU tedna (Koper in Trst, Italija)

Na našem centru smo med 20. in 24. majem aktivno sodelovali v okviru T4EU tedna, ki je potekal v organizaciji Univerze na Primorskem in Univerze v Trstu. Namenjen je bil tako domačim kot tujim študentom z univerz, ki so prav tako vključene v projekt Transform4Europe. Študentje so v omenjenem tednu lahko izbirali med različnimi sklopi celotedenskih predavanj. Sodelavke našega centra smo izvajale sklop predavanj z naslovom Suicide without borders, v sklopu katerega smo študentom predstavile vsebine vezane na samomor, samomorilno ogroženost, prepoznavanje stiske, postvencijo ter žalovanje.

Predavanje Krepitev skupnostnih vezi: prepoznavanje stiske in podpora ob izgubi bližnjega (Bistrica ob Sotli)

Naša sodelavka, Nina Krohne, je 22. maja v Bistrici ob Sotli  izvedla predavanje z naslovom Krepitev skupnostnih vezi: prepoznavanje stiske in podpora ob izgubi bližnjega. Srečanje je bilo namenjeno deljenju znanja o samomorilnem vedenju, z namenom krepitve povezanosti in podpore. Nina je z udeleženci spregovorila o prepoznavanju globokih stisk ter nudenju pomoči in opore osebi, ki se sooča s stisko. Čas je posvetila tudi pomembnosti skrbi zase.

Predstavitev na dogodku Distinguished Gentleman’s ride – Vožnja z razlogom (Domžale)

Naša sodelavka, Lucia Rojs, se je udeležila dogodka Distinguished Gentleman’s ride – Vožnja z razlogom, ki je potekal 19. maja v Domžalah. Dogodek, na katerem se zberejo ljubitelji motornih koles za mirno vožnjo po mestu, je namenjen ozaveščanju o zdravstvenih težavah ter življenjskih situacijah in izzivih v katerih se lahko znajdejo moški. Lucia je na dogodku predstavljala naš center ter aktivnosti, ki jih počnemo z namenom krepitve duševnega zdravja in ozaveščanja o pomembnosti preprečevanja samomora.

Izvedba 15. konference Intuition, Imagination, Innovation in Suicidology (splet)

14. in 15. maja 2024 je potekala 15. izvedba konference Intuition, Imagination, Innovation in Suicidology, ki jo vsako leto organiziramo na našem centru. Dogodek poteka v spomin na pokojnega prof. Andreja Marušiča ob času njegovega rojstnega dne, z glavnim ciljem spodbujanja intuicije, imaginacije in inovacije pri raziskovanju in preprečevanju samomora ter samomorilnega vedenja. Priznani predavatelji so razpravljali o letošnji osrednji temi “Ali je uspešno preprečevanje samomora obsojeno na stagnacijo?”, spletna izvedba konference pa je omogočila dostop do predavanj kar 353 poslušateljem iz 44 držav.

Predavanje v okviru Tedna digitalnega izobraževanja (splet)

Namestnica vodje našega centra, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, je sodelovala na dogodku Teden digitalnega izobraževanja, ki je potekal med 13. in 17. majem v virtualnem okolju. Na srečanju, katerega osrednja tema je bila prenova učnih načrtov in katalogov znanj, s poudarkom na počutju vseh, vključenih v šolski proces, je Vita izvedla predavanje Šola, ki krepi duševno zdravje – od vsakdanjika do izrednih razmer.

Sodelovanje na 2. Festivalu duševnega zdravja (Maribor)

Naša sodelavka, Polonca Borko, se je udeležila Festivala duševnega zdravja, ki je 15. maja potekal v Ljudskem vrtu, v Mariboru. Festival, ki je je že drugo leto zapored potekal v organizaciji Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je omogočil predstavitev našega dela ter različnih projektov, ki jih izvajamo na našem centru širši javnosti. Zraven ozaveščanja širše javnosti o pomembnosti skrbi za duševno zdravje, je dogodek predstavljal priložnost za spoznavanje in seznanjane z drugimi pomembnimi deležniki, ki delujejo na področju duševnega zdravja pri nas. Polonci so se na dogodku pridružili tudi študentje (bio)psihologije, ki na našem centru opravljajo prakso.

Predavanje o psiholoških posledicah in ukrepanju v šolah ob naravnih nesrečah (Maribor)

Namestnica vodje našega centra, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, je 19. aprila izvedla predavanje z naslovom »Psihološke posledice in ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah v šoli«. Predavanje, je potekalo v okviru Programa strokovnih srečanj, ki ga je pripravil Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor.  Namenjeno pa je bilo izobraževanju in opolnomočenju svetovalnih ter drugih strokovnih delavk in delavcev šol ter vrtcev.

Predavanje profesorja dr. David Kerra z univerze v Oregonu (Koper)

Naše sodelavke, Nina Krohne, Polonca Broko in Martina Mravlja, so 16. aprila prisluhnile predavanju  z naslovom »Korenine uporabe in zlorabe alkohola in konoplje: Vpogled v 40-letno študijo ameriških moških in njihovih otrok«. Predavanje, ki je potekalo v sklopu Tedna Alumni UP 2024, je izvedel profesor dr. David Kerr, z državne univerze v Oregonu, ki se trenutno nahaja na raziskovalnem obisku v Sloveniji in v sklopu katerega sodeluje tudi z našim centrom.

Drugo usposabljanje v sklopu projekta “Učitelji – vratarji sistema v kriznih obdobjih” (Koper)

Sodelavki, dr. Tina Podlogar in Vanja Gomboc ter mag. Mateja Štirn (ISA institut) so 11. In 12. aprila v okviru podoktorskega raziskovalno-intervencijskega projekta »Učitelji – vratarji sistema v kriznih obdobjih« izvedle dvodnevno usposabljanje z naslovom »Kako v šoli zagotoviti psihološko podporo ob stiskah, samomorilnem vedenju in po kriznih dogodkih?« Usposabljanje, namenjeno učiteljem in drugim strokovnim delavcem v VIZ,  je vključevalo tematiko kriznih in travmatskih dogodkov ter posledic takšnih dogodkov, tematiko psihološke travme, samomorilnega vedenja, psihološke prve pomoči in razbremenilnih pogovorov. Dvodnevno usposabljanje je bilo že drugo takšno usposabljanje, ki smo ga na našem centru izvedli v sodelovanju in soorganizaciji z ISA institutom.

Okrogla miza z mladimi na temo ljubezni do sebe (Maribor)

Namestnica vodje našega centra, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, je 11. aprila sodelovala na okrogli mizi “Sam svoj mojster”, ki je obravnavala tematiko ljubezni do sebe. Okrogle mize, ki je potekala v okviru dogodka DOMiJADA 2024, se je udeležilo 16 dijakinj in dijakov dijaških domov iz celotne Slovenije. Vita je z dijakinjami in dijaki govorila o čuječnosti, ljubezni do sebe in drugih, svobodi ter stiskah in izzivih, ki jih doživljajo mladi.

 

Plenarno predavanje o podpori otrok in učencev pri krepitvi njihovega duševnega zdravja (Portorož)

Namestnica vodje našega centra, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, je 9. aprila sodelovala na dvodnevnem XXVI. Strokovnem posvetu pomočnikov ravnateljev, ki se je odvijal v kongresnem centru Portus, v Portorožu. Na posvetu z naslovom »Vloga pomočnika ravnatelja pri uvajanju sprememb in izboljšav v vzgojno-izobraževalnem zavodu« je za pomočnice in pomočnike ravnateljev ter ravnateljic izvedla plenarno predavanje »Kako podpirati otroke in učence pri krepitvi njihovega duševnega zdravja?«. Povzetek vsebine predavanja lahko preberete tukaj.

 

Gostovanje v oddaji In Vivo Veritas (Koper)

Namestnica vodje našega centra, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, je sodelovala v snemanju oddaje In Vivo Veritas, ki se predvaja na Megafon Tv. Z voditeljico Pio Nikolič je spregovorila o etiki v psihologiji. V sklopu tematike je predstavila novo izdano knjigo Psiholog v dilemi: etične vsebine in etična zavest v praksi, ki jo je uredila skupaj z dr. Mojco Čerče. Celotno oddajo si lahko ogledate tukaj.

Delavnica za mlade na 34. regijskem otroškem parlamentu (Ajdovščina)

Sodelavka Vanja Gomboc se je 27. marca udeležila 34. regijskega otroškega parlament za Severno Primorsko, ki ga je organizirala MDPM Ajdovščina. Otroškega parlamenta so se udeležili mladi parlamentarci iz 18-ih osnovnih šol, ki so predstavili svoje večmesečno delo na temo duševnega zdravja mladih, nato pa sodelovali v delavnicah strokovnih gostij srečanja. Vanja je vodila delavnico, v okviru katere so se z mladostniki pogovarjali o duševnemu zdravju, pomenu naslavljanja duševnega zdravja, prepoznavanju stiske pri sebi in drugih, o dejavnikih, ki delujejo na duševno zdravje in virih pomoči.

Usposabljanje o zagotavljanju psihološke podpore mladim ob samomorilnih stiskah ali stiskah ob drugih kriznih dogodkih (Vrhnika)

Sodelavka Tina Podlogar je 21. in 22. marca sodelovala pri izvedbi usposabljanja »Kako v šoli zagotoviti psihološko podporo ob stiskah, samomorilnem vedenju in po kriznih dogodkih«. Usposabljanje, ki je potekalo v sklopu podoktorskega raziskovalno-intervencijskega projekta “Učitelji – vratarji sistema v kriznih obdobjih”, je bilo namenjeno svetovalnim delavcem, učiteljem ali drugim strokovnim delavcem v šolah, je potekalo v soorganizaciji in sodelovanju z ISA Institut, institutom za psihološko svetovanje in izobraževalno razvojne projekte.

 

Delavnica čuječnosti za zaposlene Univerze na Primorskem (Koper)

Sodelavka, Nina Krohne, je 20. marca izvedla delavnico, ki je potekala v okviru obeležitve in praznovanja 20. obletnice Univerze na Primorskem. Delavnica z naslovom Čuječ trenutek: krepitev osredotočenosti in psihološke odpornosti na delovnem mestu je bila namenjena zaposlenim na UP, kot način odkrivanja boljše različice sebe, različice UP 2.0. Preko diskusije in praktičnih vaj je Nina predstavila pomen čuječnosti in njeno vlogo pri izboljševanju koncentracije in psihološke odpornosti v delovnem okolju.

Gostovanje v rubriki Tema tedna na Megafon tv (Koper)

Sodelavka, Vanja Gomboc, je 19. marca gostovala v rubriki Tema tedna na Megafon tv. V tokratni temi tedna je z novinarko Ano Zupan govorila o osamljenosti. Naslovili sta razlike med občutenjem samote in osamljenosti, razlogih, ki lahko prispevajo k razvoju občutkov osamljenosti, pa tudi o pomenu socialne mreže kot varovalnega dejavnika pred doživljanjem osamljenosti. Celoten prispevek si lahko ogledate tukaj.

Snemanje prispevka za oddajo Planet 18 na Planet TV (Koper)

Sodelavka, Nina Krohne, je v mesecu marcu sodelovala v snemanju prispevka za oddajo Planet 18 na Planet TV. Prispevek je naslavljal tematiko spolnega nasilja. Nina je v prispevku predstavila izsledke svoje doktorske raziskave ter naslovila stiske, ki se ob doživljanju nasilja lahko pojavljajo ter možnosti iskanja pomoči. Prispevek, ki je bil predvajan tudi na Youtube kanalu Regional Slovenija, si lahko ogledate tukaj.

Obeležitev dneva žena na Univerzi na Primorskem (Koper)

Naša sodelavka, raziskovalka Nina Krohne, je sodelovala pri obeležitvi 8. marca – dneva žena. Obeležitev z naslovom »UP ob 8.marcu – ženske raziskujejo za ženske« so pripravili na Univerzi na Primorskem. Nina je v prispevku spregovorila o svoji raziskovalni poti, svojih pričetkih raziskovalnega dela, prizadevanjih in načelih pri delu, pa tudi o svojem področju raziskovanja ter ugotovitvah svoje doktorske študije s področja intimnopartnerskega nasilja. 

 

Izobraževanje za opolnomočenje strokovnih delavcev za delo z mladimi v stiski (Koper)

Sodelavke, Tina Podlogar, Vanja Gomboc, Polonca Borko in Valentina Čufar, so 7. marca izvedle celodnevno izobraževanje z naslovom Podpora mladim: Integriran pristop opolnomočena strokovnih delavcev za delo z mladimi. Izobraževanje je naslavljalo problematiko samomorilnosti pri mladostnikih. Obravnavalo je tematiko prepoznavanja stiske ter ukrepanja in nudenja pomoči mladostnikom v stiski, ter načine dela s starši ob sporočanju zaznane samomorilne stiske mladostnika ali mladostnice. Zadnji del izobraževanja je bil namenjen tudi obravnavi postvencije v šolskem okolju.

 

Strokovno srečanje Piran po Piranu (Ljubljana, splet)

Raziskovalke našega centra smo se 25. januarja udeležile strokovnega srečanja z naslovom Piran po Piranu. Srečanje, ki je potekalo v organizaciji Slovenskega združenja za preprečevanje samomora in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je bilo namenjeno predstavitvi najnovejših izsledkov s področja suicidologije v svetu ter Sloveniji. Le-ti so bili svetovni javnosti predstavljeni v okviru 32. Svetovnega kongresa Mednarodne zveze za preprečevanje samomora, ki se je med 19. in 23. septembrom 2023 odvijal v Piranu. Dogodek Piran Piranu je omogočil, da se z najnovejšimi ugotovitvami seznanijo tudi slovenski strokovnjaki, ki se omenjenega kongresa niso mogli udeležiti. Na srečanju smo aktivno sodelovale s predstavitvijo aktualnega raziskovalnega dela našega centra.

 

Predavanje za starše srednješolcev v okviru projekta A (se) štekaš?!? (Vipava)

Sodelavki, Lucia Rojs in Eva Sedlašek, sta 25. januarja izvedli predavanje za starše dijakov Škofijske gimnazije Vipava. V predavanju, ki je potekalo v okviru projekta A (se) štekaš?!?, sta naslovili tematiko mladostništva, duševnega zdravja, razsežnosti problema samomora, mitov in resnic o njem, dejavnikov tveganja ter varovalnih dejavnikov. Naslovili sta tudi znake prepoznavanja stiske pri mladostnikih ter možnosti preventivnega delovanja.

Snemanje prispevka za Megafon Tv (Koper)

Sodelavka, Vanja Gomboc, je sodelovala v snemanju prispevka za Megafon Tv, v katerem je naslovila temo odgovornega novinarskega poročanja o samomoru. Predstavila je tudi eno izmed študij, ki jo trenutno izvajamo na našem centru in s katero želimo podrobneje raziskati vpliv novinarskih prispevkov o samomoru, objavljenih na družbenih omrežjih,  na uporabnike le-teh. Prispevek si lahko pogledate tukaj.

*2023

Snemanje podcasta Psihologika (Ljubljana)

Sodelavka UP IAM Slovenskega centra za raziskovanje samomora, Nina Krohne, je sodelovala v podcastu Psihologika, ki ga vodi psihologinja in psihoterapevtka Neva Kumer Pavlović. Nina je z Nevo spregovorila o tematiki samomora – od samomorilnih misli do vedenja, prepoznave posameznika o stiski in o tem, kaj lahko vsak izmed nas naredi, da pomaga človeku v stiski. Na koncu sta se govorki dotaknili tudi duševnega zdravja in stisk v prazničnem času, predvsem pa poudarili pomen druženja in ohranjanja dobrih medosebnih odnosov. Pogovoru lahko prisluhnete tukaj.

Prispevek o osamljenosti starejših na Radio Koper (Koper)

Naša sodelavka, Nuša Zadravec Šedivy, je sodelovala v snemanju oddaje Radio Koper svetuje. Z novinarko Matejo Brežan je naslovila tematiko osamljenosti med starejšimi. Spregovorili sta o tem zakaj je osamljenost pri starejših zelo pogosta, kot tudi o tem, kdaj lahko osamljenost predstavlja tudi dejavnik tveganja za samomor. Nuša je predstavila tudi druge pomemben dejavnike tveganja, s katerimi se starejši pogosteje srečujejo. Oddaji lahko prisluhnete tukaj.

Snemanje prispevka o osamljenosti v času praznikov (Koper)

Naša sodelavka, Vanja Gomboc, je sodelovala v snemanju prispevka za Megafon Tv. Z novinarko Ano Zupan sta govorili o osamljenosti v času praznikov. Odgovarjala je na vprašanja novinarke o tem ali se lahko ljudje v času praznikov pogosteje počutimo osamljene, pa tudi o tem, kaj lahko naredimo zase oz. kako lahko pri soočanju s stiskami in z občutki osamljenosti pomagamo drugim. Prispevek si lahko pogledate tukaj.

Vabljeno predavanje na konferenci ob nacionalnem dnevu preprečevanja samomora v Romuniji (splet)

Namestnica vodje našega centra, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, je 9. decembra sodelovala na konferenci z naslovom Postvention: Grief Reaction Treatment in Survivors. Konferenca je potekala ob nacionalnem dnevu preprečevanja samomora v Romuniji. V svojem vabljenem predavanjuje predstavila dobre prakse nudenja pomoči in podpore osebam, ki so zaradi samomora izgubile bližnjega ter drugim žalujočim.

Novinarska konferenca za zaposlene na RTV SLO (splet)

Sodelavki, Vita Poštuvan in Vanja Gomboc, sta 8. decembra sodelovali na novinarski konferenci, namenjeni novinarjem, urednikom, režiserjem ter drugim zaposlenim na Radiu in Televiziji Slovenija. Konferenca, ki je potekala v organizaciji RTV Slovenija in Društva psihologov Slovenije, je bila namenjena predstavitvi Psiholoških smernic za medijsko poročanje po kriznih dogodkih. Na konferenci so sodelovali še red. prof. dr. Mojca Juriševič, dr. Mojca Čerče in red. prof. dr. Marko Polič. Posnetek srečanja si lahko ogledate tukaj.

Predavanje v okviru Društva Projekt Človek (Ljubljana)

Sodelavki, Nuša Zadravec Šedivy in Lucia Rojs, sta v zaključku meseca novembra izvedli drug del izobraževanja za zaposlene na Društvu Projekt Človek. Tokratno predavanje, z naslovom Žalovanje in skrb zase, je naslavljalo tematiko žalovanja in žalovanja po samomoru, proces reintegracije po samomoru ter ukrepanja v primeru samomora (pregled postvencijskih aktivnosti). Izobraževanje je prav tako zajemalo pomembne vidike skrbi zase ob tovrstnih dogodkih.

Predavanje o duševnem zdravju mladih (Maribor)

Sodelavka, Meta Lavrič, je 28. novembra obiskala dijake Izobraževalnega centra Piramida Maribor. Zanje je izvedla predavanje na temo duševnega zdravja mladih. Predavanje je potekalo v okviru projekta A (se) štekaš?!?, v sklopu katerega izvajamo raznolike aktivnosti z namenom ozaveščanja splošne javnosti o duševnem zdravju, o poznavanju dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov, preventivnih aktivnostih, ter prepoznavanju in odzivanju na stiske bližnjih ipd.

 

Gostovanje v oddaji Dobro jutro (Koper)

Sodelavka, Nina Krohne, je 24. novembra gostovala v oddaji Dobro jutro na RTV SLO1. V prispevku, ki je obeleževal t. i. »Movember«, s katerim se mesec november posveča zdravju moških, je z voditeljem Evgenom Banom  spregovorila o duševnem zdravju moških. Posnetek si lahko ogledate tukaj.

9. Kongres psihologov Slovenije (Portorož)

Sodelavke našega centra so se udeležile 9. Kongresa psihologov Slovenije, ki je med 16. in 18. novembrom potekal v Kongresnem centru Bernardin. Kongres je potekal v soorganizaciji Društva psihologov Slovenije in Oddelka za psihologijo na UP FAMNIT. Poslušale so številna zanimiva predavanja in predstavile najnovejša spoznanja, pridobljena v okviru študij in projektov, ki jih izvajamo na našem centru. Na kongresu so tako aktivno sodelovale v okviru dveh simpozijev, namestnica vodje našega centra, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, pa je sodelovala tudi na okrogli mizi z naslovom Psiholog v dilemi: etične vsebine in etična zavest v praksi.

 

Snemanje prispevka za oddajo Planet 18 na Planet TV (Koper)

Sodelavka, Nina Krohne, je 15. novembra sodelovala v snemanju prispevka za večerno oddajo Planet 18 na Planet TV. Prispevek je naslavljal tematiko nudenja pomoči osebam v stiski, hkrati pa je predstavil tudi razloge, zaradi katerih ljudje včasih ne iščejo pomoči ali le-to zavračajo.

 

Strokovna razprava NAJDI.SE za duševno zdravje mladih (Ljubljana)

Naša sodelavka, Nuša Zadravec Šedivy, je 23. oktobra sodelovala na strokovni razpravi z naslovom »NAJDI.SE za duševno zdravje mladih«, ki je potekala v Hiši Evropske unije, v Ljubljani. Na strokovni razpravi o podpori mladih pri njihovem duševnem zdravju je bil med drugim predstavljen tudi program Najdi.se, pri katerem kot pridruženi partner sodeluje tudi naš center. Predstavljen je bil tudi program za duševno zdravje mladih To sem jaz, sledila pa je strokovna razprava z naslovom »Mladi o duševnem zdravju: Izkušnje, izzivi in skupna pot«.

Posvet Stiska in samomor pri otrocih in mladostnikih (Krško)

Naša sodelavka, Tina Podlogar, je 19. oktobra sodelovala na posvetu Stiska in samomor pri otrocih in mladostnikih, ki je potekal v organizaciji Centra za socialno delo Posavje. Tina je za strokovno javnost je spregovorila o prepoznavanju samomorilne ogroženosti in samomorilnih misli pri otrocih in mladostnikih ter predstavila različne znake, ki nam lahko pomagajo prepoznati omenjeno. Več o dogajanju na posvetu si lahko preberete tukaj.

Predavanje »Duševno zdravje: kako poskrbeti zase in za druge?« (Novo mesto)

Sodelavki Polonca Borko in Eva Sedlašek sta 19. oktobra na Rdečem križu Slovenije – Območnem združenju Novo mesto izvedli predavanje in delavnico v okviru projekta Človek v primežu COVID-19. Z zbranimi sta spregovorili o duševnem zdravju, skrbi zanj, pa tudi o prepoznavanju in naslavljanju stiske pri sebi in drugih. V delavniškem delu sta duševno zdravje naslovili tudi s tehniko pripovedovanja zgodb.

Delavnica v okviru Rektoričinega dne (Koper)

Naša sodelavka, Meta Lavrič, je v okviru Rektoričinega dne, ki smo ga 18. oktobra obeleževali na Univerzi na Primorskem, izvedla delavnico z naslovom Stres in čuječnost na delovnem mestu. Tekom delavnice so se udeleženci spoznali z osnovami čuječnosti, preizkusili pa so se tudi v praktičnih vajah čuječnosti, ki ji lahko izvajamo tudi na delovnem mestu.  

IASR/AFSP International Summit on Suicide Research (Barcelona, Španija)

Namestnica vodje našega centra, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, se je udeležila konference IASR/AFSP International Summit on Suicide Research, ki je med 15. in 18. oktobrom potekala v Barceloni. Na kongresu je prislunila številnim predavanem priznanih strokovnjakov. Tudi sama je predstavila izsledke svoje raziskave. Predstavila je poster z naslovom Ethical Challenges of Psychologist Working with Suicidal Behaviour – Content Analysis of Case Studies. 

 

Predavanje za zaposlene na Društvu Projekt Človek (Ljubljana)

Sodelavki Nuša Zadravec Šedivy in Lucia Rojs, sta 12. oktobra izvedli prvi del izobraževanja z naslovom Prepoznava in ukrepanje ob stiskah in samomorilnem vedenju ranljivih skupin, za zaposlene na Društvu Projekt Človek. Na izobraževanju sta predstavili kako prepoznati stisko pri odraslih in mladostnikih, kaj so dejavniki tveganja in varovalni dejavniki pri samomorilnem vedenju, samomorilni proces, kako ukrepati v primeru stiske in kako izpeljati pogovor v primeru stiske osebe.

Predavanje »Duševno zdravje: kako poskrbeti zase in za druge?« (Bled)

Sodelavki Nina Krohne in Eva Sedlašek, sta v tednu, ko smo obeleževali Svetovni dan duševnega zdravja, izvedli predavanje za obiskovalce Medgeneracijskega centra Vezenine Bled. Z zbranimi sta spregovorili o duševnem zdravju, skrbi zanj, pa tudi o prepoznavanju in naslavljanju stiske pri sebi in drugih. V delavniškem delu sta duševno zdravje naslovili tudi s tehniko pripovedovanja zgodb. Srečanje je bilo izvedeno v okviru projekta Človek v primežu COVID-19.

Sodelovanje na dogodku ŠtartUP (Koper)

Naši sodelavki, Vanja Gomboc in Eva Sedlašek, sta v soboto 7. oktobra, sodelovali na družabno-športnem dogodku ŠtartUP, ki je potekal v organizaciji Univerze na Primorskem. Vanja in Eva sta zastopali Inštitut Andrej Marušič, v okviru katerega naš center tudi deluje. Na dogodku sta promovirali akcijo Prekolesarimo svet (ang. Cycle Around The Globe), s katero stremimo k ozaveščanju o namenu svetovnega dne preprečevanja samomora in premagovanju stigme povezane s samomorilnim vedenjem. Za namen akcije smo na dogodku tudi letos skupaj zbrali več kot 200 km. Utrinke z dogodka si lahko ogledat tukaj.

 

Sodelovanje na »Medgeneracijskem tednu« (Ljubljana)

Sodelavki, Polonca Borko in Valentina Čufar, sta v pričetku oktobra sodelovali na »Medgeneracijskem tednu«, ki je potekal v organizaciji  Supernove Ljubljana Rudnik.  Skozi celoten teden so se v omenjenem nakupovalnem središču predstavile številne organizacije in društva, ki se pri svojem delu srečujejo z različnimi tematikami. V sklopu teme duševno zdravje sta Polonca in Valentina predstavili tudi aktivnosti in dejavnosti, ki jih za krepitev in ohranjanje duševnega zdravja, izvajamo na našem centru.

Izpeljali smo prvi Dan povezovanja (Portorož)

V soboto, 23. septembra, smo v sklopu 32. Svetovnega kongresa Mednarodne zveze za preprečevanje samomora gostili Dan povezovanja: za ljudi z izkušnjo samomorilnega vedenja, bližnje in žalujoče. Dogodka so se udeležili posamezniki z lastno izkušnjo samomorilnega vedenja, njihovi svojci kot tudi žalujoči, ki so zaradi samomora izgubili bližnjo osebo. Dogodek je dosegel svoj namen s tem, ko je zbližal ljudi, ki so še zmeraj pogosto spregledani ter ponudil varen prostor in čas za izmenjavo izkušenj vsem, ki se tako ali drugače srečujemo s področjem samomorilnega vedenja.

Gostovanje 32. Svetovnega kongresa IASP (Portorož)

Med 19. in 23. septembrom smo na našem centru gostili 32. Svetovni kongres Mednarodne zveze za preprečevanje samomora (IASP). Gostovanje takšnega dogodka je bilo za nas izjemna čast in dosežek, saj nam predstavlja mednarodno potrditev kakovosti in dolgoletnega odličnega dela na znanstvenem kot tudi strokovnem področju. Dogajanje na kongresu je bilo pestro in raznovrstno tako s strokovnega kot tudi socialnega vidika. Znanstveni program je postregel s številnimi plenarnimi in vabljenimi predavanji, okroglimi mizami, simpoziji ter individualnimi govornimi in posterskimi predstavitvami,  diskusijami in debatami. Udeleženci pa so lahko ves čas kongresa sodelovali tudi v številnih družabnih in sprostitvenih dejavnostih kot so joga, zvočna kopel, pilates ter jadranje z gusarsko ladjo. Vtise in foto utrinke iz kongresa najdete tukaj.

Medijska gostovanja v mesecu septembru (Koper, Ljubljana)

V mesecu septembru smo obeleževali 10. september – Svetovni dan preprečevanja samomora. Ob tej priložnosti so sodelavke našega centra o tematiki samomora, o prepoznavanju in preprečevanju samomorilnega vedenja spregovorile tudi z novinarji iz različnih medijskih hiš. V mesecu septembru so tako gostovale v oddaji Dobro jutro na RTV SLO 1, Primorski kroniki na RTV SLO Koper ter oddaji Radio Koper svetuje na Radiu Koper, v Popkastu za 24UR.COM ter Pregledu tedna za Megafon Tv. Do več medijskih nastopov naše ekipe lahko dostopate tukaj.

Izobraževanje prostovoljcev za 32. Svetovni kongres IASP (Koper)

Sodelavki, Polonca Borko in Eva Sedlašek, sta 29. avgusta izvedli izobraževanje za študente prostovoljce na 32. Svetovnem kongresu Mednarodne zveze za preprečevanje samomora, ki ga med 19. in 23. septembrom gostimo v Piranu. Prostovoljcem sta pobližje predstavili tematiko samega kongresa, hkrati pa so podrobno pregledali ter si razdelili tudi naloge in zadolžitve, ki bodo pomembne, da bo delo na kongresu potekalo čim bolj tekoče.

Gostovanje v oddaji In vivo veritas (Koper)

Naša sodelavka, Nina Krohne, je sodelovala v snemanju oddaje In vivo veritas, ki je na sporedu vsak ponedeljek na kanalih Megafon Tv. Z voditeljico Pio Nikolič je spregovorila o samomoru ter prepoznavanju stiske in ukrepanju ob prepoznavi stiske ter samomorilnega vedenja. Celotno oddajo si lahko pogledate tukaj.

Drugi del izobraževanja za bodoče izvajalce delavnic A (se) štekaš?!? (Koper)

Sodelavke, Polonca Borko, Nina Krohne in Eva Sedlašek, so 28. avgusta izvedle drugi del izobraževanja za bodoče izvajalce delavnic projekta A (se) štekaš?!?. Projekt predstavlja integriran pristop krepitve duševnega zdravja ter preprečevanja samomorilnega vedenja med mladostniki. Izobraževanja so se udeležili študenti (bio)psihologije ter svetovalne delavke in delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov iz celotne Slovenije. Skozi celodnevno izobraževanje so se preizkusili v praktični izvedbi delavnic. Naslovili so tudi odzivanje ob kriznih oz. nepredvidljivih situacijah pri delu z mladostniki.

Mobilna psihosocialna pomoč – prispevek v oddaji Svet na Kanalu A (splet)

Namestnica našega centra, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, je sodelovala v snemanju prispevka »Mobilna psihosocialna pomoč«, ki je bil 22. avgusta predvajan v oddaji Svet na Kanalu A. V prispevku o nudenju pomoči prizadetim v poplavah je spregovorila o tem, kaj lahko naredimo in kako lahko ponudimo pomoč osebam, ki so se ob poplavah znašle v veliki stiski. Celotni prispevek si lahko ogledate tukaj.

 

18. Evropski kongres psihologije (Brighton, Anglija)

Namestnica vodje našega centra, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, se je med 3. in 6. julijem udeležila 18. Evropskega kongresa psihologije, ki je letos potekal v Brightonu, v Angliji. Na kongresu, ki je letos potekal pod sloganom Psychology: Uniting communities for a sustainable world, je v okviru simpozija Euthanasia, Assisted Suicide and Psychological Science, spregovorila o konceptualnih razlikah in podobnostih med samomorilnim vedenjem in evtanazijo. Prav tako je vodila simpozij z naslovom Emergent topics in the ethics for psychologists: Board of Ethics (EFPA) reflections.

 

Predavanje za učitelje v okviru projekta A (se) štekaš?!? (Šentjur)

Naši sodelavki, Meta Lavrič in Valentina Čufar, sta 28. junija v okviru projekta A (se) štekaš?!? izvedli predavanje za učitelje in druge zaposlene na Šolskem centru Šentjur. Zbranim sta predstavili pomembne informacije o možnih načinih razvoja stiske pri mladostnikih, nekatere znake, ki nam lahko pomagajo pri prepoznavanju stiske ter možne načine ukrepanja, ko prepoznamo stisko pri mladostniku.

Delavnica o čuječnosti v šoli (Vrhnika)

Sodelavka Nina Krohne, učiteljica čuječnosti v izobraževanju ter izvajalka na čuječnosti osnovanega programa NARA, je 29. junija v Cankarjevem domu v Vrhniki izvedla delavnico o čuječnosti v šoli. Delavnice se je udeležilo preko 30 pedagoških delavcev, ki so se tekom delavnice podrobneje seznanile z osnovami čuječnosti ter možnostmi uporabe čuječnosti v šolskem okolju. Predavanje je potekalo programa Neon za zmanjševanje nasilja in njegovih posledic med mladimi, ki ga izvaja ISA institut.

Predavanje na temo etičnega vprašanja ugovora vesti pri psihologih (splet)

Namestnica vodje našega centra, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, je 16. 6. 2023 izvedla spletni webinar na temo etike v psihologiji. Potekal je v okviru sekcije za etiko Evropskega združenja psihologov (EFPA). Tokrat je gostila izr. prof. Miguela Ricouja, s katerim sta govorila o ugovoru vesti pri psihologih. To je bil prvi takšen dogodek v seriji webinarjev, ki se bodo nadaljevali jeseni.

Sodelovanje na delavnici Suicide and Society (Ljubljana)

Sodelavki, Nuša Zadravec Šedivy in Vanja Gomboc, sta 14.  junija sodelovali na dogodku z naslovom Suicide and Society, ki se je odvil v Inštitutu za novejšo zgodovino, v Ljubljani. Dogodek je potekal v okviru projekta  Greh, sramota, simptom: samomor in njegove percepcije na Slovenskem (1850-2000), pri katerem naš center sodeluje skupaj z Inštitutom za novejšo zgodovino, Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani in  Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper. Z zbranimi sta spregovorili o spreminjanju stališč in poročanju o samomoru med slovenskimi mediji med leti 1959 in 1999. Prav tako sta poudarili in predstavili tudi pomen odgovornega novinarskega poročanja o samomoru.

Konferenca TRIPLE i: Intuition, Imagination and Innovation in Suicidology 2023 (splet)

Letos je potekala že 14. konferenca TRIPLE i: Intuition, Imagination and Innovation in Suicidology, tokrat z osrednjo temo žalovanja. Na konferenci se je zbralo več kot 300 udeležencev iz približno 40 držav sveta. Poleg vrhunskih predavateljev so zbrane nagovorili tudi prof. dr. Vito Vitrih, direktor UP IAM, ter prof. dr. Diego De Leo, vodja UP IAM Slovenskega centra za raziskovanje samomora, in izr. prof. dr. Vita Poštuvan, namestnica vodje UP IAM Slovenskega centra za raziskovanje samomora. Med predavatelji so bili izjemni strokovnjaki s področja, kot so dr. Karl Andriessen, prof. dr. William Feigelman, prof. dr. Yossi Levi-Belz, dr. Alexandra Pitman, dr. Sally Spencer-Thomas, prof. dr. Robert Neimeyer, prof. dr. Diego De Leo ter izr. prof. dr. Vita Poštuvan. Posebnost letošnje konference je bilo aktivno delo v manjših skupinah, kjer so udeleženci skupaj naslavljali aktualne izzive in potrebe na področju žalovanja. Sledilo je povzemanje vsebin ter zaključna skupinska diskusija, ki je pripomogla k še večji interaktivnosti in poglobljenemu razumevanju tematike.

Snemanje IASP podcasta ‘Reach In, Reach out’ (splet)

Namestnica vodje našega centra, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, je v zaključku meseca maja sodelovala v snemanju podcasta ‘Reach In, Reach Out’, ki ga pripravljajo na Mednarodni zvezi za preprečevanje samomora (IASP).  Z voditeljem Roryem O’ Connorjem je spregovorila o postvenciji, načinih ter pomembnosti ukrepanja ter odzivanja ob izgubi bližnjega zaradi samomora.

Predavanje o samomorilnem vedenju med mladimi (Maribor)

Naša sodelavka, Meta Lavrič, je 30. maja izvedla predavanje za študente Univerze v Mariboru (UM), ki ga je organiziral Karierni center UM. Na predavanju je osvetlila značilnosti samomorilnega vedenja, predvsem med mladimi, z udeleženci pa so se dotaknili tudi tem prepoznave in reagiranja na samomorilne stiske.

Izobraževanje za bodoče izvajalce delavnic A (se) štekaš?!? (Koper)

Sodelavke, Polonca Borko, Nuša Zadravec Šedivy in Vanja Gomboc, so 30. maja izvedle prvi del izobraževanja za bodoče izvajalce delavnic projekta A (se) štekaš?!?. Projekt predstavlja integriran pristop krepitve duševnega zdravja ter preprečevanja samomorilnega vedenja med mladostniki. Izobraževanja so se udeležili študenti študijskih programov Biopsihologija in Psihologija, z Univerze na Primorskem ter Univerze v Ljubljani in Mariboru, pa tudi svetovalne delavke vzgojno-izobraževalnih zavodov iz celotne Slovenije.

Predavanje Čuječnost kot način soočanja s stresom in krizami (Rogaška Slatina)

Namestnica vodje našega centra, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, je 25. maja v Rogaški Slatini izvedla predavanje z naslovom »Čuječnost kot način soočanja s stresom in krizami«. Predavanje, ki je potekalo v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije, je poslušalcem približalo tehniko čuječnosti ter načine, kako je lahko čuječnostv pomoč pri soočanju s stresnimi in kriznimi dogodki.

Predavanje za učitelje v sklopu projekta A (se) štekaš?!? (Ljubljana)

Sodelavki, Nuša Zadravec Šedivy in Lucia Rojs, sta 22. maja izvedli predavanje za učitelje na Centru IRIS, Centru za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne.

V okviru predavanja, ki sta ga izvedli v sklopu projekta A (se) štekaš?!?, sta spregovorili o duševnem zdravju mladostnikov, dejavnikih tveganja in varovalnih dejavnikov, prepoznavanju stiske ter korakih ukrepanja v primeru stiske mladostnika.

Festival duševnega zdravja (Ljubljana)

Sodelavke našega centra so sodelovale na Festivalu duševnega zdravja, ki je 18. maja potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Festival, ki je potekal v organizaciji Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je omogočil predstavitev našega dela ter različnih projektov, ki jih izvajamo na našem centru širši javnosti. Prav tako je predstavljal odlično priložnost za spoznavanje in seznanjane z drugimi pomembnimi deležniki, ki delujejo na področju duševnega zdravja pri nas.

Srečanje mednarodne mreže za preprečevanje samomora med mladimi (Budimpešta, Madžarska)

UP IAM SCSR je del novo ustavnovljene mednarodne mreže za preprečevanje samomora med mladimi. Z namenom načrtovanja skupnih projektov in oblikovanja projektne dokumentacije, so se v maju nekateri člani mreže sestali v Budimpešti na Madažarskem. Srečanja se je poleg kolegov iz Nizozemske, Poljske in Madžarske, udeležila tudi sodelavka Nina Krohne iz Slovenije.

Snemanje prispevka o vplivu kriznih situacij (Koper)

Naša sodelavka, Nina Krohne, je sodelovala v snemanju prispevka za Pregled tedna na Megafon TV. Z novinarko Ano Zupan je spregovorila o projektu, ki ga na našem centru izvajamo skupaj z NIJZ in Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, ter naslavlja dolgoročne posledice epidemije na duševno zdravje ljudi. Predstavila in povabila je tudi v študijo o vplivu različnih kriznih situacij, ki jo trenutno izvajamo na našem centru. Prispevek si lahko ogledate tukaj (od 23.min naprej). Prijazno vas vabimo tudi k sodelovanju v raziskavi. Več informacij in prijavni kontakt najdete tukaj.

 

Srečanje deležnikov v organizaciji Evropske zveze za boj proti depresiji (Bruselj)

Naše sodelavke, Tina Podlogar, Vanja Gomboc in Polonca Borko, so se 27. aprila udeležile srečanja deležnikov, ki si svojim delovanjem in preventivnimi dejavnostmi prizadevajo zmanjšati pojavnost depresije ter samomorilnega vedenja. Dogodek, ki je potekal v Bruslju, je organizirala Evropska zveza za boj proti depresiji (EAAD-Best). Srečanje je predstavljalo izjemno je priložnost za izmenjavo izkušenj, znanj ter učinkovitih praks s področja zdravljenja depresije kot tudi preprečevanja samomorilnega vedenja.

Okrogla miza o duševnem zdravju mladih (Koper)

Naša sodelavka, Nina Krohne, je 20. aprila sodelovala na Okrogli mizi o duševnem zdravju, ki jo je v sklopu Dnevov humanistike organiziral Študentski svet UP FHŠ. Nina je z mladimi spregovorila o tem, kaj je duševno zdravje in kateri dejavniki vplivajo nanj. Prav tako je naslovila tudi stiske s katerimi se mladi pogosto srečujejo. Srečanje je predstavljalo čas in prostor, kje so lahko študentje podelili svoje izkušnje, misli, mnenje.

Letno srečanje alumnov UP  AlumniMeetUP (Koper)

Sodelavki, Nina Krohne in Eva Sedlašek, sta se 20. aprila udeležili osrednjega dogodka v okviru Tedna Alumni kluba UP, ki je potekal med 17. in 21. aprilom. V Alumni klub UP sta včlanjeni kot dodiplomski študentki Biopsihologije na FAMNIT-u, Nina pa tudi kot doktorska študentka na že omenjeni fakulteti. Dogodek je z uradnim delom in pogostitvijo poskrbel za medsebojno povezovanje članov Alumni kluba. Tako je ponujal priložnost za ohranjanje že stkanih in pridobivanje novih poznanstev ter prijateljstev.  

Sejem magistrskih in doktorskih programov UP-grade! (Koper)

Naše sodelavke, Vanja Gomboc, Lucia Rojs in Eva Sedlašek, so se 18. aprila udeležile sejma magistrskih in doktorskih študijskih programov UPgrade – razširi svoje znanje!. Dogodek, ki je bil namenjen predstavitvi študijskih programov 2. in 3. stopnje je organizirala Univerza na Primorskem. Študentje so na sejmu pridobili informacije o različnih študijskih programih, vpisnih pogojih ter postopkih, hkrati pa je dogodek predstavljal priložnost za izmenjavo izkušenj s tistimi, ki so predstavljene študijske programe že zaključili.

Delavnice za mlade v okviru projekta Najdi.se (Maribor)

Naša sodelavka, Polonca Borko, se je 17. aprila udeležila ene izmed delavnic v okviru projekta Najdi.se. Naš center je pridruženi partner omenjenega projekta, ki si prizadeva na pozitiven in motivacijski način pristopiti k promociji in varovanju duševnega zdravja ter destigmatizaciji oz. normalizaciji duševnih stisk med mladimi.

Delavnice, namenjene mladim iz celotne Slovenije, izvaja Zavod Vozim v sodelovanju z Mladinskim centrom Dravinjske doline. V okviru delavnice je predstavljena zgodba o premagovanju stisk mlade invalidne osebe in mladega športnika, hkrati pa delavnice spodbujajo mladostnike k razmisleku, kako lahko sami motivirajo svoje vrstnike ob soočanju s stiskami.

Snemanje prispevka o Psihološki svetovalnici UP za študente (Koper)

Naša sodelavka Lucia Rojs je v petek, 14. aprila, sodelovala na snemanju prispevka za Megafon Tv, v katerem je spregovorila o pričetku delovanja Psihološke svetovalnice UP. Na novo vzpostavljena svetovalnica deluje pod vodstvom Oddelka za psihologijo UP FAMNIT in je namenjena študentom, ki se znajdejo v stiski. Želja oddelka je, da bo svetovalnica študentom na voljo dolgoročno ter bo delovala neprekinjeno. Prispevek si lahko ogledate tukaj.

Predavanje za šolske svetovalne delavce (splet)

Namestnica vodje našega centra, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, ter sodelavka, dr. Nuša Zadravec Šedivy, sta 4. april izvedli spletno predavanje za šolske svetovalne delavce. Predavanje sta izvedli v okviru srečanja, ki ga je organiziral Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Z udeleženci sta spregovorili o samomoru v Sloveniji in varovalnih dejavnikih ter dejavnikih tveganja za samomor, ter naslovili način ukrepanja šole ob smrti zaradi samomora v šolskem okolju. Prav tako sta predstavili projekt A (se) štekaš?!?, vsebine v okviru projekta ter možnost vključitve vanj.

Posvet Izzivi etične presoje raziskav v Sloveniji (Ljubljana)

Namestnica vodje našega centra, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, je 3. aprila sodelovala na posvetu Izzivi etične presoje raziskav v Sloveniji. Posvet, na katerem so predstavniki nacionalnih komisij in komisij na ravni univerz, fakultet ter inštitutov,  spregovorili o vlogi in pomenu etične presoje raziskav za uveljavljanje načel odgovorne znanosti v različnih znanstvenih vedah, je organiziral ZRC SAZU. Dr. Poštuvan je na dogodku spregovorila o poslanstvu in izzivih Komisije UP za raziskave, ki vključujejo delo z ljudmi. Kot ena izmed diskutantov je sodelovala tudi na okrogli mizi o izzivih etične presoje raziskav v Sloveniji.

Udeležba na 31. Evropskem kongresu psihiatrije (Pariz, Francija)

Naši sodelavki, Vanja Gomboc in Nina Krohne, sta se v mesecu marcu udeležili 31. Evropskega kongresa psihiatrije, ki je letos potekal v Parizu. Naši mladi raziskovalki sta imeli priložnost prisluhniti izvrstnim vsebinam in aktualnim izsledkom raziskovalnih projektov tujih strokovnjakov. Prav tako je kongres predstavljal priložnost za sklepanje novih poznanstev in vezi ter snovanje idej za prihodnje delo.

Udeležba na seminarju o potencialih socialnega marketinga (Ljubljana)

Naši sodelavki, Nuša Zadravec Šedivy in Vanja Gomboc, sta se 7. marca udeležili seminarja z naslovom Moč socialnega marketinga za reševanje družbenih problemov, ki ga je organiziralo Slovensko združenje za socialni marketing. Na dogodku sta dr. Tanja Kamin in dr. Ross Gordon spregovorila o možnostih uporabe socialnega marketinga za naslavljanje družbenih problemov, naslovila pa sta tudi pasti, ki se lahko pojavijo ob načrtovanju in izvajanju intervencij za doseganje vedenjskih in družbenih sprememb.

Pričetek programa NARA – Na čuječnosti temelječe soočanje z vsakdanjikom (splet)

V petek, 3. marca, smo na našem centru pričeli z izvajanjem spletnega Programa NARA – Na čuječnosti temelječe soočanje z vsakdanjikom. V 8-tedenskem programu, ki se bo izvajal v mesecu marcu in aprilu, bodo udeleženci spoznali različne vidike čuječnosti ter se seznanili z različnimi praktičnimi vajami čuječnosti ter tako izvedeli, kako le-te pomagajo krepiti zdravo in funkcionalno odzivanje na vsakdanji stres. Program bodo izvajale naše sodelavke Tina Podlogar, Nuša Zadravec Šedivy, Nina Krohne in Meta Lavrič, pod supervizijo izr. prof. dr. Vite Poštuvan. Vse izvajalke so tudi usposobljene učiteljice čuječnosti.

 

Praktično izobraževanje za uspešno javno nastopanje (Ljubljana)

S sodelavkami smo se konec meseca februarja udeležile dvodnevnega seminarja »Uspešno javno nastopanje«, ki sta ga za nas izvedla Boštjan Polutnik in Drago Menegalija s podjetja STAtuS izobraževanje. Predavatelja sta nas najprej seznanila z vlogo odnosov z javnostmi in odnosov z mediji ter nam preko praktičnih nalog pomagala ozavestiti in utrditi ter razširiti tudi lastne govorne sposobnosti in sposobnosti nastopanja. Izobraževanje smo tako zaključile z novim znanjem in številnimi koristnimi praktičnimi izkušnjami, ki so nas opolnomočile in nam bodo v pomoč tudi pri nadaljnjem delu na področju javnega nastopanja.

Otvoritev kampanje Ambasadorji zdravja (Brdo pri Kranju)

V petek, 17.2., se je naša sodelavka Lucia Rojs udeležila otvoritve kampanje Ambasadorji zdravja, organizirane s strani Ministrstva za zdravje, ki je potekala na Brdu pri Kranju. Namen akcije, pod sloganom “Zdravje za vse”, je nasloviti teme kot so poraba alkohola in tobaka med mladimi, destigmatizacija težav v duševnem zdravju, demenca ter aktivnosti ozaveščanja o preventivi proti rakavim obolenjem. K sodelovanju so povabili znane osebnosti “vplivneže” s socialnih omrežij, da bodo skupaj z njimi ustvarjali pozitivne zgodbe in navedene teme približali širši javnosti, predvsem pa otrokom in mladostnikom. Ambasadorji zdravja, ki bodo skupaj z Ministrstvom za zdravje, kot tudi s strokovno javnostjo in nevladnimi organizacijami skrbeli za ozaveščanje in opismenjevanje, so Tina Goranjak, Challe Salle in Melani Mekicar.

Obeležitev Svetovnega dne žensk in deklet v znanosti (Koper)

Naša sodelavka in mlada raziskovalka Vanja Gomboc je v mesecu februarju sodelovala pri snemanju prispevka ob obeležitvi 11. februarja – Svetovnega dne žensk in deklet v znanosti, ki je letos potekal pod sloganom »Inoviraj. Pokaži. Napreduj. Naprej. Vztrajaj.« (Innovate. Demonstrate. Elevate. Advance. Sustain. – I.D.E.A.S.). Vanja je v prispevku, ki so ga pripravili Univerzi na Primorskem, spregovorila o delu na našem centru in, kako je le-to prispevalo k njenemu kariernemu kot tudi osebnostnemu razvoju.  

Delavnica o izzivih družboslovnega raziskovanja (Koper)

Naši sodelavki, Nina Krohne in Eva Sedlašek, sta se 1. februarja udeležili delavnice o izzivih družboslovnega raziskovanja, ki je potekala v okviru projekta Zelena digitalna in vključujoča UP. Delavnico sta izvedla prof. dr. Anita  Trnavčević, ki je med drugim spregovorila  o problematičnosti oz. pasteh Likertove lestvice, ki je danes ena najbolj priljubljenih v družboslovnem raziskovanju, ter prof. dr. Štefan Bojnec , ki je z zbranimi spregovoril o znanjih in veščinah akademskega pisanja za objavo znanstvenih člankov.

Usposabljanje za izvajalce CPC-CBT terapije (Ljubljana)

Naša sodelavka, Nina Krohne, je 28. januarja zaključila s teoretskim delom usposabljanje za izvajanje kombinirane starš-otrok kognitivno-vedenjske terapije (CPC-CBT), namenjene lajšanju posledic nasilja v družini ter krepitvi nenasilnih vzgojnih metod. Teoretsko usposabljanje je potekalo v obliki štirih večdnevnih srečanj, v sklopu katerih so udeleženci spoznali, kakšne so posledice starševskega nasilja za otroke ter se podrobno seznanili s potekom izvajanja CPC-CBT terapije, vključujoč ugodne učinke terapije pri vzpostavljanju družinske kohezije ter krepitvi duševnega zdravja vseh članov družine.

V okviru uposabljanja Nina opravlja tudi supervizirano terapevstko prakso, v okviru katere izvaja program CPC-CBT z družino v stiski.

Usposabljanje je organiziralo Ministrstvo za pravosodje v sklopu PROMISE Barnahus mreže ter Hiše za otroke.

Delavnica Si ok? Ok! za dijake in dijakinje Gimnazije Celje-Center (Koper)

Naši sodelavki, Polonca Borko in Eva Sedlašek, sta 26. januarja sodelovali pri izvedbi (BIO)PSIHOLOŠKEGA DNEVA NA FAMNITU, v sklopu katerega je FAMNIT gostil dijake in dijakinje Gimnazije Celje-Center. Za dijake in dijakinje sta v okviru projekta A (se) štekaš ?!? izvedli interaktivno delavnico preko katere so spoznavali različne vidike duševnega zdravja mladih. Skupaj z njimi sta naslovili različne dejavnike, ki vplivajo na naše duševno zdravje, pa tudi pomembnost skrbi zanj.

*2022

Udeležba na konferenci “Združujemo moči za zdravje ljudi” (Brdo pri Kranju)

Sodelavke z našega centra so se 5. decembra udeležile 2. nacionalne konference »Združujemo moči za zdravje ljudi«. Konferenco, ki je potekala na Brdu pri Kranju, je organiziralo Ministrstvo za zdravje, namenjena pa je bila predstavitvi, mreženju in izmenjavi izkušenj nevladnih organizacij in javnih zavodov s področja javnega zdravja.

Na konferenci so predstavile izkušnje, pridobljene v okviru projekta A (se) štekaš?!?, ki ga na našem centru izvajamo že vrsto let.

Izobraževalni obisk organizacije De Leo Fund Onlus (Padova, Italija)

Sodelavke Vanja Gomboc, Nina Krohne, Polonca Broko, Lucia Rojs in Eva Sedlašek so se v mesecu novembru udeležile izobraževalnega obiska v Padovi, kjer so obiskale organizacijo De Leo Fund Onlus, predsednik katere je prof. dr. Diego De Leo, vodja našega centra. V sklopu obiska so naše raziskovalke imele izredno priložnost prisluhniti predavanju na temo raziskovanja in preučevanja osamljenosti v povezavi s samomorilno ogroženostjo, ki ga je izvedel ravno prof. dr. De Leo. Ekipa De Leo Fund Onlus je prijazno poskrbela za prijetno počutje naših raziskovalk v Padovi.

Sodelovanje na 29. konferenci hrvaških psihologov (Terme Tuhelj, Hrvaška)

Naše raziskovalke doc. dr. Nuša Zadravec Šedivy, Vanja Gomboc in Eva Sedlašek, so se med 9. in 12. novembrom 2022 udeležile 29. konference hrvaških psihologov, ki je to leto potekala v Tuheljskih Toplicah na Hrvaškem. Raziskovalke so v okviru simpozija, z naslovom Symposium on loneliness in different life stages, predstavile tudi svoje raziskovalno delo oz. delo celotne raziskovalne ekipe našega centra. Zbranim so predstavile izsledke študij, ki se navezujejo na preučevanje in raziskovanje osamljenosti v povezanosti s samomorilno ogroženostjo v različnih starostnih obdobjih. Doc. dr. Nuša Zadravec Šedivy je predstavila tudi izsledke študije, ki smo jo na našem centru izvedli v sodelovanju  z Oddelkom za psihologijo, Fakultete za humanistiko in družbene vede, Univerze v Rijeki.

Predavanje o duševnem zdravju mladih (Maribor)

Naša sodelavka Polonca Borko je v torek, 8. 11. 2022, izvedla predavanje na temo duševnega zdravja mladih v Izobraževalnem centru Piramida, v Mariboru. Predavanje je potekalo v okviru projekta A (se) štekaš?!?, v sklopu katerega smo v preteklih letih izvajali raznolike aktivnosti z namenom ozaveščanja splošne javnosti o duševnem zdravju, o poznavanju dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov, preventivnih aktivnostih, ter prepoznavanju in odzivanju na stiske bližnjih ipd.

Obisk postdoktorske raziskovalke iz Nemčije (Koper)

V koncu meseca oktobra nas je na Slovenskem centru za raziskovanje samomora obiskala postdoktorska raziskovalka Sidney Carls-Diamante. Sidney deluje na oddelku za filozofijo Univerze v Konstanzu, v Nemčiji. Njeno postdoktorsko raziskovalno delo se osredotoča na preučevanje in raziskovanje odnosa med bipolarno motnjo in posameznikovo osebnostjo oz. različnimi koncepti le-te, prav tako se posveča tudi preučevanju samomorilnega vedenja pri osebah z bipolarno motnjo.  O svojem delu je spregovorila tudi z našimi študenti dodiplomskega študija biopsihologije.

Sodelovanje na konferenci v Trstu – Il Congreso Neuroscienze e Invecchiamento (Trst, Italija)

Namestnica vodje našega centra, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, se je v mesecu oktobru udeležila več dnevne konference z naslovom Il Congreso Neuroscienze e Invecchiamento. Konferenca na temo nevroznanosti in staranja je med 20. in 22. oktobrom potekala v Trstu. Vita je na konferenci sodelovala s predavanjem na temo psiholoških posledic epidemije Covid-19 med slovenskim prebivalstvom.  

Sodelovanje na webinarju Evropske federacije društev študentov psihologije (splet)

Naša sodelavka Nina Krohne je sodelovala na spletnem dogodku Stress, Resilience and Mindfuness, ki ga je organizirala Evropska federacija društev študentov psihologije Efpsa. Nina je v namen dogodka pripravila kratko predavanje o krepitvi rezilientnosti s pomočjo čuječnosti, katero je utemeljila skozi psihološki in nevrobiološki vidik. Na dogodku je predaval tudi Tom Van Deale, PhD, ki je govoril o uporabi mobilnih aplikacij z namenom krepitve rezilientnosti.

Sodelovanje na spletnem dogodku ob Svetovnem dnevu etike (splet)

Ob Svetovnem dnevu etike, ki ga obeležujemo 20. oktobra, je Komisija UP za etiko v raziskavah, ki vključujejo delo z ljudmi (UP KER) pripravila spletni dogodek z naslovom Dvig etične zavesti, namenjen višanju etične zavesti pri raziskovalnem delu zaposlenih na UP. Kot predsednica komisije je na dogodku sodelovala tudi namestnica vodje našega centra, izr. prof. dr. Vita Poštuvan. Zbranim je predstavila izkušnje in najpogostejše dileme, s katerimi se je komisija srečevala v prvem letu delovanja, spregovorila pa je tudi o metodoloških težavah pri prejetih vlogah KER UP.

Prekolesarimo svet 2022 (Slovenija, Italija, Hrvaška in Danska)

Akcija Prekolesarimo svet je bila v letu 2022 izjemno uspešna – preko 400 kolesarjev je skupaj prevozilo kar 86.270,25 kilometrov. To pomeni, da smo zgolj v Sloveniji prevozili dvokratnik dolžine obsega Zemlje ter tako več kot presegli zadani cilj svetovne akcije Cycle Around the Globe Mednarodnega združenja za preprečevanje samomora, v okviru katere so kolesarji v 47 državah skupno prevozili 296.991,6 km. Kolesarji iz Slovenije smo se z našim neverjetnim rezultatom uvrstili na prvo mesto lestvice sodelujočih ekip.

Kolesarji so kilometre nabirali ne le po vsej Sloveniji, ampak tudi v Italiji, na Hrvaškem in na Danskem. V akciji je sodelovala raznovrstna paleta udeležencev, starih med 2 in 69 let. Največji delež prevoženih kilometrov so prevozili udeleženci organizacij, ki so pod vodstvom NIJZ OE Murska Sobota sodelovali v akciji Kilometri za življenje. Pri akciji smo aktivno sodelovale tudi sodelavke in naše družine iz UP IAM Slovenskega centra za raziskovanje samomora.

Sodelovanje na dogodku ŠtartUP (Koper)

Naše sodelavke, Nina Krohne, Vanja Gomboc in Eva Sedlašek, so v soboto, 8. oktobra, sodelovale na družabno-športnem dogodku ŠtartUP, ki je ga je organizirala Univerza na Primorskem in njene članice. Inštitut Andrej Marušič (IAM), kot ena izmed članic univerze in v sklopu katerega deluje tudi naš center, je na dogodku predstavil in promoviral akcijo Prekolesarimo svet (ang. Cycle Around The Globe). Cilj akcije, s katero stremimo k ozaveščanju o namenu svetovnega dne preprečevanja samomora in premagovanju stigme povezane s samomorilnim vedenjem, je prekolesariti obseg Zemlje. Za namen akcije smo na dogodku nabrali kar 200 km. Utrinke z dogodka si lahko ogledate tukaj.

Delavnica o duševnem zdravju v sklopu Evropske noči raziskovalcev 2022 (Livade)

V petek, 30. septembra, je po vsej Evropi potekal dogodek Evropska noč raziskovalcev, v okviru katerega je številne aktivnosti organizirala tudi Univerza na Primorskem. Na dogodku, katerega namen je mladim približati raziskovalno dejavnost, je sodeloval tudi naš center. Sodelavki Polonca Borko in Eva Sedlašek sta za študente iz tujine, ki letos pričenjajo študij na eni izmed fakultet Univerze na Primorskem, izvedli delavnico na temo duševnega zdravja. S študenti sta govorili o tem zakaj je pomembno skrbeti za duševno zdravje in kako lahko to počnemo, pa tudi o tem, kako pomagati osebi v stiski.

Raziskovalni obisk na Univerzi v Rijeki (Rijeka, Hrvaška)

V okviru podoktorskega projekta se je naša sodelavka Nuša Zadravec Šedivy udeležila 3-mesečnega raziskovalnega obisku na Oddelku za psihologijo, na Fakulteti za humanistiko in družbene vede, Univerze v Rijeki, kjer je sodelovala pri dveh raziskovalnih projektih: RiGenerAkcija! – aktivni u mirovini in Determinants of Emotional Adjustment across Normative Life Trasitions. Prav tako je v dveh predavanjih za dodiplomske in doktorske študente psihologije na Univerzi v Rijeki predstavila svoj podoktorski projekt kot tudi izsledke kvantitativnega in kvalitativnega dela raziskave izvedene v okviru tega projekta.

V okviru 3-mesečnega raziskovalnega obiska je pridobila nova znanja in raziskovalne izsledke, ki dajejo pomemben vpogled in doprinos k raziskovalni temi, kot tudi odpirajo možnosti nadaljnjega sodelovanja na področju vzpostavljanja učinkovitih intervencij za izboljšanje duševnega zdravja in zmanjšanje osamljenosti starejših odraslih.

Predavanje za starše in učitelje v okviru projekta A (se) štekaš?!? (splet)

Naša sodelavka, Vanja Gomboc, je 20. septembra, v okviru projekta A (se) štekaš?!?, izvedla predavanje za starše, učitelje in druge zaposlene na Osnovi šoli Ferda Vesela. V okviru predavanja je govorila o duševnem zdravju, dejavnikih tveganja in varovalnih dejavnikov, prepoznavanju stiske ter korakih ukrepanja v primeru stiske mladostnika.

Udeležba na konferenci Zdravje otrok in mladostnikov (Portorož)

Naša sodelavka, Vanja Gomboc, se je udeležila konference Zdravje otrok in mladostnikov. Na konferenci je predstavljala prispevek z naslovom Pomen okolja pri stiskah in samomorilnem vedenju otrok in mladostnikov, ki so ga s soavtoricami pripravile v okviru projekta Psihopatologija in samomorilno vedenje.

Predavanje na izobraževanju za mentorje in koordinatorje otroških parlamentov (Ljubljana)

Naša sodelavka Tina Podlogar je na izobraževanju za mentorje in koordinatorje otroških parlamentov v organizaciji Zveze Prijateljev Mladine Slovenije predavala o možnostih naslavljanja stisk in samomorilnega vedenja otrok in mladostnikov v šolskem okolju. Veliko število udeležencev (na dogodek je bilo prijavljenih 300 mentorjev oz. koordinatorjev) nakazuje na aktualnost tematike in potrebo po tovrstnih izobraževanjih.

Snemanje podcasta z ekipo Menta (Maribor)

Naša sodelavka Vanja Gomboc je ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora v sodelovanju z ekipo Menta posnela podcast. Z voditeljico Valerijo Škof se je pogovarjala o različnih dejavnikih tveganja, varovalnih dejavnikih, virih pomoči, preventivnem delu našega Centra ter o pomenu ustreznega naslavljanja tematike v javnosti.

Mobilnost v okviru Erasmus+: Udeležba na izobraževanju o psiholoških avtopsijah (Padova, Italija)

Mladi raziskovalki Nina Krohne in Vanja Gomboc sta se med 6. in 7. septembrom 2022 udeležili izobraževanja o psiholoških avtopsijah, ki ga je vodil profesor dr. Lanny Berman, svetovno priznan suicidolog in izkušen poznavalec psiholoških avtopsij, zaposlen na Univerzi Johna Hopkinsa v ZDA.

Izobraževanje, ki je potekalo v Padovi (Italija), je v sodelovanju z Oddelkom za nevroznanost Univerze v Padovi, je organizirala nevladna organizacija De Leo Fund, katere predsednik in soustanovitelj je vodja UP IAM Slovenskega centra za raziskovanje samomora, prof. dr. Diego De Leo. Nina in Vanja sta se izobraževanja udeležili v okviru Erasmus+ mobilnosti, ki poteka pod okriljem projekta Saving Lives: Suicide and Survivors.

Ekipa De Leo Fund je mladi raziskovalki toplo sprejela in jima ob tej priložnosti podrobneje predstavila njihovo delo in razkazala delovne prostore. Na ta način smo okrepili povezanost organizacij ter načrtovali sodelovanja v prihodnosti, s katerimi bomo dodatno okrepili naše aktivnosti preprečevanja samomora in podpore ob žalovanju.

Obisk predstavnic Mednarodnega združenja za preprečevanje samomora (Piran, Portorož)

Med 2. in 5. septembrom sta nas obiskali Wendy Cliff in Wendy Orchid, predstavnici Mednarodnega združenja za preprečevanje samomora (IASP). Namen njunega obiska je bila organizacija 32. Svetovnega IASP-ovega kongresa, ki ga bomo septembra 2023 gostili v okviru Univerze na Primorskem v Hotelu Bernardin v Portorožu.

Predstavnici sta si tekom obiska ogledali prostore Hotela Bernardin ter obenem obiskali tudi druge lokacije, kjer se bodo odvijale različne aktivnosti, ki bodo ob boku kongresa. Predstavnici nista mogli skriti navdušenja nad Piranom in piranskimi ponudniki gostinskih in hotelskih storitev, kjer bo potekala večina obkongresnih aktivnosti. Obisk predstavnic je bila obenem tudi priložnost za sestanek organizacijske ekipe in načrtovanje nadaljnjih aktivnosti v okviru organizacije kongresa.

Izid knjige Po koncu: Žalovanje in reintegracija bližnjih po samomoru, avtorice Vite Poštuvan (Ljubljana)

Namestnica vodje našega centra, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, je v mesecu septembru obeležila izid svoje knjige Po koncu: Žalovanje in reintegracija bližnjih po samomoru. Kot je zapisala avtorica, je knjiga je namenjena tako strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z žalujočimi in ki poskušajo razumeti, kako boleča je izguba bližnje osebe, kot tudi žalujočim in njihovim družinskim članom, ki bodo morda skozi prebiranje zbranih in dragocenih spoznanj zapisanih v knjigi, prepoznali tudi lastno doživljanje.  

Naznanitev 32. Svetovnega kongresa Mednarodnega združenja za preprečevanje samomora in obeležitev Svetovnega dne preprečevanja samomora (Ljubljana in splet)

Ekipa našega centra je 2. septembra pripravila dogodek z namenom uradne naznanitve 32. Svetovnega kongresa Mednarodne zveze za preprečevanje samomora (IASP World Congress), ki ga bomo skupaj z združenjem IASP prihodnje leto gostili v Piranu. Naznanitev kongresa je potekala v ljubljanskem baru Cukrarna, prav tako pa jo je bilo moč spremljati tudi preko spletne platforme Zoom. Program je povezovala namestnica našega centra, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, javnost pa so nagovorili tudi vodja našega centra, prof. dr. Diego De Leo, rektorica Univerze na Primorskem, dr. Klavdija Kutnar, predsednik IASP, dr. Rory O’Connor, vodja sektorja za preprečevanje bolezni in poškodb na Direktoratu za javno zdravje Ministrstva za zdravje RS, dr. Mojca Gobec in  direktorica IASP, ga. Wendy Orchard.

Po zaključeni naznanitvi je sledila novinarska konferenca, z namenom obeležitve 10. septembra, Svetovnega dne preprečevanja samomora. V sklopu novinarske konference je dr. Poštuvan predstavila aktivnosti in projekte našega centra. Aktivnosti preteklega leta sta predstavili tudi predstavnica NIJZ, dr. Saška Roškar in predstavnica Slovenskega združenja za preprečevanje samomora in Centra za psihološko svetovanje POSVET, ga. Anamarija Zavasnik. Tukaj lahko dostopate tudi do izjave za javnost, ki smo jo pripravili ob omenjeni priložnosti.

Program je obogatila plesalka Lia Ujčič v trodelnem nastopu, ki je gledalce popeljal od telesne stiske, prek čustvene stiske do končne osvoboditve. 

Postvencijske aktivnosti na šoli v sklopu projekta A (se) štekaš?!?

Namestnica vodje našega centra, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, je v okviru projekta A (se) štekaš?!?, v mesecu avgustu, izvedla postvencijsko predavanje oz. delavnico na šoli, ki se je needavno soočila s smrtjo zaradi samomora. Predavanje in delavnico je izvedla za učitelje in druge strokovne delavce šole.

Predavanje za učitelje v okviru projekta A (se) štekaš?!? (Solkan)

Naša sodelavka, Eva Sedlašek, je 30. avgusta, v okviru projekta A (se) štekaš?!?, izvedla predavanje za učitelje in druge zaposlene na Osnovni šoli Solkan. V okviru predavanja je predstavila pomembne informacije o samomorilnem vedenju in samomorilni ogroženosti med mladostniki. Govorili so tudi o tem, kako prepoznati mladostnika ali mladostnico v stiski ter, kako takrat ukrepati.

Udeležba na Evropskem simpoziju o samomoru in samomorilnem vedenju (Kopenhagen, Danska)

Naše raziskovalke izr. prof. dr. Vita Poštuvan, doc. dr. Nuša Zadravec Šedivy, Vanja Gomboc in Nina Krohne so se med 24. in 27. avgustom 2022 udeležile 19. Evropskega simpozija o samomoru in samomorilnem vedenju (ESSSB), ki je to leto potekal v Kopenhagnu na Danskem.

Raziskovalke na simpoziju niso le poslušale izvrstnih vsebin drugih strokovnjakov, pač pa tudi predstavile svoja raziskovalna dela v obliki predstavitev in plakatov. Simpozij je bil prav tako izvrstna priložnost za srečanje in krepitev vezi s kolegi in partnerji s tujine ter za sklepanje novih poznanstev in snovanje idej za sodelovanje v prihodnosti.

V sodelovanju z Mednarodnim združenjem za preprečevanje samomora (IASP) smo udeležence simpozija povabili tudi na 32. svetovni IASP-ov kongres, ki ga bomo leta 2023 gostili v Piranu ter naredili prve kilometre, s katerimi smo otvorili akcijo Prekolesarimo svet, ki jo že tradicionalno izvajamo ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora, 10. septembru.

Predavanje za učitelje v okviru projekta A (se) štekaš?!? (Maribor)

Namestnica vodje našega centra, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, je 23. avgusta, v okviru projekta A (se) štekaš?!?, izvedla predavanje za učitelje in druge zaposlene na Prvi gimnaziji Maribor. Učiteljem in drugim strokovnim delavcem je predstavila informacije o samomorilnem vedenju in ogroženosti med mladostniki, pa tudi informacije o tem, kako prepoznati stisko pri mladostniku ali mladostnici in kako ukrepati. Na predavanju jo je spremljala tudi naša sodelavka Polonca Borko.

17. Evropski kongres psihologije (Ljubljana)

Del ekipe SCSR se je med 6. in 8. julijem udeležil 17. Evropskega kongresa psihologije (ECP 2022), ki se je letos odvijal  v Cankarjevem domu, v Ljubljani. Osrednja tema letošnjega kongresa je bila psihologija kot središče znanosti: priložnosti in odgovornosti. Ekipa SCSR se je na kongresu udeležila številnih predavanj priznanih strokovnjakov s področja psihologije. S samostojnimi prezentacijami znanstvenih izsledkov so na kongresu aktivno sodelovale tudi naše sodelavke. Namestnica vodje SCSR, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, je izvedla tudi vabljen simpozij Odbora za etiko EFPA. Naslovili so pomembno tematiko o dilemah pri delu, ki jih je spodbudila sprememba dela zaradi Covida-19.

Predavanje o samomorilnem vedenju za študente psihologije na japonski univerzi Ritsumeikan (splet)

Namestnica vodje našega centra, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, je 21. junija izvedla spletno predavanje za študente psihologije na japonski univerzi Ritsumeikan. Zanje je pripravila predavanje o samomorilnem vedenju med mladimi. Tukaj si lahko preberete tudi več o raziskovalnih dejavnostih na njihovi univerzi.

Sodelovanje na Naravoslovnem dnevu na FAMNITU (Koper)

Na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije so 7. junija gostili učence Osnovne šole Dušana Bordona iz Kopra, ki so se udeležili Naravoslovnega dneva na FAMNITU. Ti so v sklopu različnih delavnic spoznavali svet znanosti in dogajanje na fakulteti. Na naravoslovnem dnevu je sodelovala tudi naša sodelavka Eva Sedlašek. Skupaj z Manco Kosmač Vrabec, študentko magistrskega programa biopsihologija, je izvedla delavnico z naslovom Si ok? Ok! V sklopu delavnice sta z učenci govorili o duševnem zdravju, skrbi zanj, pa tudi o stresu in iskanju pomoči v stiski.

TRIPLE i 2022 (Koper in splet)

Letos je potekala že 13. konferenca TRIPLE i, ki pa je bila tokrat prvič izvedena v hibridni obliki. Konferenca je ponovno privabila in v pridobivanju novega oziroma nadgrajevanju obstoječega znanja združila ljudi iz 35 držav sveta. Znanstveni program konference, ki sta ga moderirala gostitelja konference, prof. Vita Poštuvan in prof. Diego De Leo, je vključeval predavanja tujih in domačih strokovnjakov ter raziskovalcev s področja samomorilnega vedenja. Letos so predavali prof. Stephen Platt, prof. David Gunnell, dr. Nuša Zadravec Šedivy, Martina Mravlja, Vanja Gomboc, prof. Holly C. Wilcox, dr. Daiane Borges Machado, prof. Danuta Wasserman, prof. Kairi Kolves, prof. Nicola Veronese, prof. Vita Poštuvan, Jacinta Hawgood, prof. Alan Lee Berman in prof. David A. Jobes.

Strokovno srečanje izvajalcev Programa NEON – Varni brez nasilja (Zreče)

V Termah Zreče je 12. maja potekalo strokovno srečanje izvajalk in izvajalcev Programa NEON – Varni brez nasilja. Na srečanju je sodelovala tudi namestnica vodje našega centra, izr. prof. dr. Vita Poštuvan. Z zbranimi je govorila o pomembnosti skrbi zase pri strokovnjakinjah in strokovnjakih.

Sestanek Odbora za etiko Evropske zveze psiholoških združenj EFPA (splet)

Naša sodelavka, izr. prof. dr. Vita Poštuvan je tudi slovenska predstavnica v Odboru za etiko Evropske zveze psiholoških združenj EFPA. Kot predstavnica Slovenije se je 10. maja udeležila spletnega sestanka tega odbora.

Delavnica Gestalt gledališča (Kranj)

Naše sodelavke Polonca Borko, Nina Krohne in Eva Sedlašek so se v pričetku meseca maja udeležile delavnice z naslovom Gestalt gledališče, ki jo je organizirala BRST Psihologija. Delavnico, ki je potekala v angleščini, je vodil Tomáš Andrášik, ki je magistriral iz pedagogike, opravil pa je tudi kompleksno usposabljanje iz integrativne gestalt terapije (INSTEP). Na večdnevni delavnici so se sodelavke pobližje spoznale s principi gestalt gledališča. Slednje se osredotoča na spodbujanje zavedanja in ozaveščanja občutkov v našem telesu in upravljanje le-tega. Spoznale so se z različnimi dramskimi tehnikami, kot so improvizacija, oblikovanje značaja in igre vlog.

Tematska delavnica o ukrepanju ob samomorilnem vedenju v okviru Šole za ravnatelje (Ljubljana)

V začetku meseca maja je namestnica vodje, izr. prof. dr. Vita Poštuvan izvedla tematsko delavnico namenjeno ravnateljem, ki jo je organizirala Šola za ravnatelje. Delavnica je naslavljala vprašanje prepoznavanja stisk pri mladostnikih, ustreznega ukrepanja in preprečevanja samomorilnega vedenja pri mladih. Predstavljala je prostor za krepitev kompetenc in možnost ozaveščanja o ukrepanju ob samomoru na šoli. Potekala je v prostorih Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Konferenca 21. Prispevki strok za svetovalno delo v praksi (Brdo pri Kranju)

Namestnica našega centra, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, se je 21. aprila udeležila Konference 21. Prispevki strok za svetovalno delo v praksi, ki je potekala v Kongresnem centru Brdo. Konferenca z naslovom »Izzivi svetovalnega dela v spremenjenih družbenih razmerah« je bila namenjena svetovalnim delavcem v vrtcih in šolah ter strokovnjakom, ki se raziskovalno ukvarjajo s področjem svetovalnega dela. Dr. Vita Poštuvan je v sklopu delavnic s področja duševnega zdravja izvedla delavnico na temo samopoškodbenega vedenja in samomorov pri otrocih in mladostnikih. Tukaj je dostopen tudi Zbornik povzetkov omenjene konference.

Sestanek ekipe UP IAM SCSR (Šentilj)

V mesecu aprilu smo raziskovalke ekipe UP IAM SCSR skupaj z namestnico vodje, izr. prof. dr. Vito Poštuvan, izvedle skupinski sestanek. Na sestanku smo pregledale in evalvirale dosedanje delo in različne projektne aktivnosti ter pripravile načrt za nadaljnje delo.  S svojim obiskom nas je prijetno presenetila tudi sodelavka Meta, ki je zaradi porodniške odsotnosti že dolgo nismo videle.

Postvencijske aktivnosti na šoli v sklopu projekta A (se) štekaš?!?

Naše sodelavke Monika Brdnik, Ives Zemljarič, Nuša Zadravec Šedivy in Tina Podlogar v mesecu aprilu izvajajo postvencijske aktivnosti na šoli. Izvajajo se intervencije in predavanja za učitelje, predavanja za starše ter postvencijske delavnice za mladostnike, ki so se nedavno soočili s smrtjo zaradi samomora.

Spletni program NARA – Na čuječnosti temelječe soočanje z vsakdanjikom (med epidemijo) (splet)

V mesecu marcu in aprilu se je v sklopu našega centra izvajal spletni program NARA – Na čuječnosti temelječe soočanje z vsakdanjikom (med epidemijo). Program je zasnovan na na čuječnosti temelječi kognitivni terapiji, ki predstavlja pristop za boljše obvladovanje stresa in depresije ter združuje starodavna znanja medicine z novimi, znanstveno potrjenimi spoznanji kognitivne terapije.

V 8-tedenskem programu so udeleženci spoznali različne vidike čuječnosti. Seznanili so se z različnimi vajami čuječnosti in izvedeli kako le-te pomagajo krepiti zdravo in funkcionalno odzivanje na vsakdanji stres ter kako pomagajo krepiti psihološko odpornost. Program so izvajale naše sodelavke Tina Podlogar, Nuša Zadravec Šedivy in Nina Krohne. Vse so tudi usposobljene učiteljice čuječnosti.

Seminar Samomorilnost – prepoznati, ukrepati, ravnati preventivno (Ljubljana)

Namestnica našega centra, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, je 12. aprila izvedla seminar z naslovom Samomorilnost-prepoznati, ukrepati, ravnati preventivno. Seminar, ki je bil namenjen strokovnim delavcem in sodelavcem s področja socialnega varstva, zdravstva, šolstva in pravosodja, je potekal v Izobraževalnem centru Socialne zbornice Slovenije, v Ljubljani.

Posvet: Kje si, Ministrstvo za duševno Zdravje ? (Koper)

Sodelavka Eva Sedlašek se je 4. 4. udeležila posveta mladih z naslovom: »Kje si, Ministrstvo za duševno zdravje?«. Posvet sta v Centru Mladih Koper organizirala Mladinski svet Slovenije in Zavod Škatlica.
Dogodek sta vodili trenerki Urša Leban in Petra Z. Premerl, ki sta med udeleženci spodbujali diskusijo na temo različnih vidikov duševnega zdravja. Udeleženci so skupaj s trenerkama prepoznavali in izpostavljali problematiko vezano na obravnavo duševnega zdravja v Sloveniji. Preko diskusije in različnih aktivnosti so razmišljali tudi o načinih vzpostavljanja ustreznih sistemskih sprememb na področju duševnega zdravja.  Njihove ideje in akcijski načrti bodo naslovljeni tudi na odločevalce na predvolilnih soočenjih mladih državnozborskih kandidatov, v Centru mladih Koper.

Sodelovanje pri dogodku Podpora zdravnikom pri delu z begunci v času vojne (splet)

Namestnica vodje našega centra, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, je 29. marca sodelovala na spletnem dogodku Podpora zdravnikom pri delu z begunci v času vojne v Ukrajini, ki ga je organizirala Zdravniška zbornica Slovenije. Na omenjenem dogodku je predavala o nudenju prve psihološke pomoči v stiskah.

V krizi vse manj samomorov – prispevek v oddaji Svet na Kanalu A

Namestnica našega centra, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, je sodelovala v snemanju prispevka »V kriznih časih manj samomorov«, ki je bil 22. marca predvajan v oddaji Svet na Kanalu A.
V prispevku je spregovorila o razlogih za to, da lahko v kriznih časih pride do upada števila samomorov. Povezanost ljudi se v kriznih časih namreč močno poveča, ljudje pogosto stopimo skupaj in se skušamo boriti proti zunanji grožnji. Celotni prispevek si lahko ogledate tukaj.

Sodelovanje na Pedagoškem vikendu 2022 (splet)

Sodelavka Vanja Gomboc je kot gostja sodelovala na Pedagoškem vikendu 2022, ki je 11. in 12. marca potekal preko Zooma. Izvedla je delavnico v kateri je poslušalcem pobližje predstavila tematiko doživljanja stiske in samomorilnega vedenja. V navezavi na omenjeno je predstavila ključne informacije, kot so kompleksnost samega problema, značilnosti samomorilnega procesa in opozorilnih znakov. Pojasnila je zakaj je naslavljanje stiske izrednega pomena in predstavila načine naslavljanja stiske otrok in mladostnikov.  V zaključku delavnice je spregovorila tudi o obravnavi mladostnika v kontekstu celotnega razreda in o postvencijskih aktivnostih.

V težkih razmerah je samomorov manj – Intervju v pogovorni oddaji na radiu Val 202 (Ljubljana)

Dr. Vita Poštuvan, je v sredo, 9. 3. 2022, gostovala v pogovorni oddaji na drugem programu Radia Slovenija – Val 202, kjer je bil pogovor osredinjen na pomembne dejavnike pri preučevanju in preprečevanju samomorilnega vedenja. Povzela je, da je v vojnah in drugih večjih kriznih družbenih situacijah samomorov manj, ker se želja po preživetju in življenju poveča, poleg tega pa ljudje stopimo skupaj, kar nam daje občutek smiselnosti in varnosti.

Prispevek v častniku Večer V nedeljo (splet)

V spletni in tiskani izdaji časnika Večer V nedeljo je 20. 2. 2022 izšel prispevek pri katerem je sodelovala našo sodelavka Vito Poštuvan. Članek je naslovnjen “Prezaposleni s preteklosjo in prihodnostjo” oz. “Čuječnost pomaga, da nismo prezaposleni s preteklostjo” v spleni izdaji.

Izvedba delavnice o duševnem zdravju v oddaji Infodrom (Koper)

V sredo, 16. 2., sta sodelavka Eva Sedlašek in študentka psihologije Ines Lebar izvedli delavnico za učence Osnovne šole Koper. V delavnici sta z učenci govorili o duševnem zdravju in dejavnikih, ki vplivajo nanj, pa tudi o stresu in načinih iskanja pomoči. Skozi diskusijo in aktivnosti sta skupaj z učenci spoznavali različne vidike duševnega zdravja. Delavnica je bila izvedena v okviru ponazoritve delavnic projekta A (se) štekaš?!?. 4. marca je bila predvajana v oddaji Infodrom, tedniku za otroke in mlade. Kako je potekala in kaj so njej povedali otroci si lahko pogledate tukaj.

Emerging Leader Capstone Project

Namestnica vodje izr. prof. Vita Poštuvan je 7. februarja 2022, skupaj s kolegico izr. prof. Hano Suzuki, v sklopu projekta EmergIng Leader Capstone Project, pripravila predstavitev na temo Suicide and suicidal behaviour – gatekeepers’ training for school counselors.

Predavanje Čuječnost – živeti v sedanjosti namesto tuhtanja o preteklosti (splet)

V četrtek, 3. februarja, je v organizaciji Ljudske univerze Krško potekalo spletno predavanje z naslovom »Čuječnost – živeti v sedanjosti namesto tuhtanja o preteklosti«. Predavanje je izvedla naša sodelavka Vita Poštuvan, ki je udeležencem pobližje predstavila pojem čuječnosti. V predavanju je govorila o tem kaj čuječnost je in kakšni so lahko vplivi čuječnosti v našem vsakdanjem življenju. Udeleženci so pod njenim vodstvom izvedli tudi 2 krajši praktični vaji čuječnosti. Potek dogodka so povzeli tudi v Posavskem Obzorniku.

Spletno izobraževanje v okviru programa Podpora mladim (splet)

Naše sodelavke Vita Poštuvan, Tina Podlogar in Monika Brdnik so 28. 1. 2022 izvedle spletno izobraževanje za svetovalne in strokovne delavce v sklopu programa Podpora mladim (PO-MLAD) – integriran pristop opolnomočenja strokovnih delavcev za delo z mladimi v samomorilni stiski.

Predavanje o samopoškodbenem vedenju in samomoru na aktivu svetovalnih delavcev (Celje)

Na 5. aktivu svetovalnih delavcev v celjski regiji, ki je potekal 21. januarja 2022 na Gimnaziji Celje-Center, je izr. prof. dr. Vita Poštuvan predavala o Samopoškodbenem vedenju in samomoru. Z udeleženci so se pogovarjali predvsem o prepoznavi in preprečevanju le-tega med mladimi.

Sestanek s partnerji v okviru projekta A (te) štekam?!? (splet)

Naše sodelavke so se 27. 1. 2022 udeležile sestanka s partnerji, s katerimi smo sodelovali pri projektu A (te) štekam?!?. Iz partnerskih organizacij so se sestanka udeležili izr. prof. dr. Hojka Gregorič Kumperščak, izr. prof. dr. Maja Drobnič Radobuljac, Lara Leben Novak, Andreja Vidmar Globovnik in Žiga Rosenstein. Na sestanku smo ovrednotili izvedbo projekta in načrtovali razširjanje izsledkov projekta.

* 2021

Intervju v časniku Večer (splet)

V spletni izdaji časnika Večer je 27. 12. 2021 izšel intervju z našo sodelavko Vito Poštuvan z naslovom “Kadar se kak primer samomora zgodi na šoli ali v okolici, je zelo velika verjetnost, da se bo zgodil vsaj še en poskus”. Intervju je izšel tudi v tiskani obliki, naslovljen z “Bodimo bolj prijazni do sebe in drugih”.

Predavanje za starše srednješolcev v okviru projekta A (se) štekaš?!? (splet)

Sodelavka Vanja Gomboc je v sredo, 22. 12. 2021, v okviru projekta A (se) štekaš?!? izvedla spletno predavanje za starše dijakov srednje šole v Ljubljani, v katerem je spregovorila o temah mladostništva, duševnega zdravja, razsežnosti poroblema samomora, mitov in resnic o njem, dejavnikov tveganja ter varovalnih dejavnikov. Pogovorili so se o tem, kako prepoznati stisko pri mladostniku ter kako delovati preventivno.

Izobraževanje študentov za izvajanje A (se) štekaš?!? delavnic (Koper)

Na UP IAM Slovenskem centru za raziskovanje samomora smo v sredo, 22. 12. 2021, izvedli celodnevno izobraževanje za študente ter jih opremili z znanji in veščinami za izvajanje preventivnih delavnic za krepitev duševnega zdravja mladostnikov v okviru projekta A (se) štekaš?!?. Izobraževanje sta vodili sodelavki Ives Zemljarič in Nina Krohne, pri vsebinah izobraževanja pa so sodelovale tudi koordinatorka projekta Monika Brdnik, ki je predstavila nekaj osnovnih informacij o projektu ter praktikantki Eva in Polona, ki sta študentom s praktičnimi primeri ponazorili, kako izgleda izvajanje delavnic.

Podkast Kunapipi: Žalovanje (splet)

Sodelavka Vita Poštuvan se je v torek, 21. 12. 2021, v štiriinštirideseti epizodi podcasta Kunapipi, s Tilnom Mandeljnom pogovarjala o tem, kaj je žalovanje, kako se je vzorec žalovanja spreminjal zadnjih nekaj generacij in o primerjavi procesa žalovanja po samomoru in procesa žalovanja po naravni smrti. Celoten pogovor je dostopen na povezavi. Vabljeni k poslušanju!

Predavanje za vratarje sistema v okviru projekta A (se) štekaš?!? (splet)

Sodelavka Nina Krohne je v petek, 17. 12. 2021, v sodelovanju s Centri za socialno delo Slovenije izvedla interaktivno predavanje ter delavnico na temo prepoznavanja stisk pri mladostnikih ter ukrepanja pri preprečevanju samomorilnega vedenja mladostnikov v okviru projekta A (se) štekaš?!?. Izobraževanja se je udeležilo okoli 70 socialnih delavcev iz vse Slovenije.

Predavanje v sklopu dogodka Kriminalistična sreda: Preiskovanje in preprečevanje samomorov (splet)

Naša sodelavka Vita Poštuvan je v sredo, 15. 12. 2021, na spletnem dogodku Kriminalistična sreda: “Preiskovanje in preprečevanje samomorov”, izvedla predavanje z naslovom Preprečevanje samomora v svetu in pri nas. Srečanje je bilo izvedeno preko spletne platforme MS Teams pod okriljem Katedre za kriminalistiko Fakultete za varnostne vede UM, moderirala pa ga je izr. prof. dr. Danijela Frangež.

Podelitev Zoisovih priznanj in nagrad za izjemne znanstvene dosežke (Ljubljana)

Naša sodelavka Vita Poštuvan je 10. decembra 2021 prejela Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju suicidologije in duševnega zdravja. Slavnostna podelitev Zoisovih nagrad in priznanj je potekala v Cankarjevem domu v Ljubljani. Tukaj si lahko ogledate prenos podelitve.

Prejeta nagrada je odraz Vitinega pomembnega prispevka  k razvoju metod za raziskovanje dejavnikov tveganj za samomorilno vedenje in s tem k zmanjšanju samomorilnosti. Njena spoznanja pomembno prispevajo k razvoju znanosti in stroke v Sloveniji in v tujini.

Predavanje za učitelje v okviru projekta A (se) štekaš?!? (splet)

Sodelavki Vanja Gomboc in Ives Zemljarič sta v četrtek, 9. 12. 2021, v okviru projekta A (se) štekaš?!? izvedli spletno predavanje za učitelje na Biotehniškem izobraževalnem centru v Ljubljani. Spregovorili sta o samomorilnem vedenju, specifičnosti razvojnega obdobja mladostništva in ranljivosti mladostnikov, ter o tem, kako prepoznati stisko in ob tem ukrepati.

Predavanji za učitelje in starše v okviru projekta A (se) štekaš?!? (Ivančna Gorica)

Sodelavki Vanja Gomboc in Nina Krohne sta v okviru projekta A (se) štekaš?!? v sredo, 8. 12. 2021, izvedli predavanji za učitelje in starše na Osnovni šoli Stična. Na predavanju sta predstavili nekaj splošnih značilnosti samomorilnega vedenja mladostnikov, povedali, kako prepoznati stisko pri mladostnikov ter spregovorili o tem, kako v takšnem primeru ukrepati, kar sta podkrepili s praktično delavnico.

Vabljeno predavanje na Spominskem srečanju akademika Janeza Milčinskega (Ljubljana)

Spominsko srečanje akademika Janeza Milčinskega, ki je vsako leto tradicionalno izvedeno pod okriljem Inštituta za sodno medicino, je letos potekalo v sredo, 1. 12. 2021, na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. V sklopu letos že 28. srečanja po vrsti, naslovljenega “Problematika samomora na Slovenskem in sodnomedicinski vidiki”, je naša sodelavka Nuša Zadravec Šedivy izvedla vabljeno predavanje z naslovom “Moški s povečanim tveganjem za samomor – ranljivost, značilnosti in dejavniki tveganja”.

Podkast Ogledalo: Kako se soočati z izgubo zaradi posledic samomora bližnjega? (splet)

Namestnica vodje izr. prof. dr. Vita Poštuvan se je s Špelo Kresnik pogovarjala o tem, kaj se dogaja ob in po samomoru bližnjega s svojci. Celoten pogovor je dostopen na povezavi. Vabljeni k poslušanju!

Raziskovalni programi COVID-19 se predstavijo 2021 (splet)

Naša sodelavka dr. Vita Poštuvan je v okviru virtualnega dogodka Slovenskega mikrobiološkega društva (SMD) “Raziskovalni programi COVID-19 se predstavijo 2021”, ki je potekal 22. in 23. 11. 2021, izvedla predavanje z naslovom “Duševno zdravje v času epidemije COVID-19”. Dogodek je bil namenjen predstavitvi programskih skupin agencije ARRS iz različnih ved, ki raziskujejo področje pandemije COVID-19, sodelujoči pa so tekom srečanja po sklopih predstavili družbeno-pravni vidik in epidemiologijo COVID-19, diagnostiko SARS-CoV-2 in pristope k zdravljenju.

Okrogla miza z dr. Milanom Brglezom o dolgotrajnem covidu in psiholoških posledicah (splet)

Sodelavka UP IAM Slovenskega centra za raziskovanje samomora, Nina Krohne, je v petek, 19. 11. 2021, kot gostja sodelovala na okrogli mizi Dolgotrajni covid – spregledana razsežnost pandemije?, ki jo je moderiral evropski poslanec, dr. Milan Brglez. Nina je spregovorila o psiholoških posledicah epidemije, o možnostih pomoči ter podala predloge za sistemsko reševanje psiholoških posledic. Poleg Nine, sta na okrogli mizi sodelovali še zdravnica, prof. dr. Metoda Dodič-Fikfak, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa ter sociologinja, prof. Jana Javornik, PhD.

Snemanje informativne oddaje Tuttoggi attualità (Koper)

Naša sodelavka Vanja Gomboc je v petek, 5. 11. 2021, kot gostja sodelovala pri snemanju informativne oddaje Tuttoggi attualità. V oddaji, ki je bila tokrat posvečena slabšanju epidemiološke slike v Sloveniji, je spregovorila o različnih psiholoških teorijah in raziskavah, povezanih z obotavljanjem glede spoštovanja različnih ukrepov oz. predlogov.

IASR/AFSP International Summit on Suicide Research (splet)

Sodelavci centra so se udeležili virtualne konference IASR/AFSP International Summit on Suicide Research, ki je potekala med 24. in 27. oktobrom 2021. Skupaj s kolegicama iz Psihiatrične klinike Ljubljana in UKC Maribor so pripravili predstavitvev z naslovom Usefulness of Suicide Risk Assessment Instruments Among Youth: Preliminary Findings.

Predavanje v sklopu 18. strokovnega posveta: Mladi in kriminal (splet)

Sektor kriminalistične policije Policijske uprave Maribor je v sodelovanju z Varnostnim svetom Mestne občine Maribor 19. 10. 2021 organiziral že 18. medinstitucionalni strokovni posvet Mladi in kriminal. Naša sodelavka Vita Poštuvan je na srečanju, ki je letos nosil naslov Nasilje v družini, predavala na temo samomorilnega vedenja v družini. Na posvetu so spregovorili še dr. med., spec. pediatrije Tina Bregant, družinska sodnica Martina Kaše in upokojena kriminalistična inšpektorica Zdenka Jan.

Pogovor ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja (Ravne na Koroškem)

Naša sodelavka in namestnica vodje našega centra, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, je sodelovala v pogovoru ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja (10. 10. 2021).  Posnetek je nastal v okviru programa MIRA – nacionalnega programa duševnega zdravja, na območni enoti NIJZ Ravne na Koroškem.  V pogovoru je dr. Poštuvan spregovorila o problematiki samomorilnega vedenja, možnostih preventive ter o iskanju pomoči.

Poletna šola Oddelka za psihologijo UP FAMNIT (Koper)

Oddelek za psihologijo UP FAMNIT je organiziral poletno šolo, ki je potekala od 27. do 30. septembra 2021 v prostorih UP FAMNIT v Kopru. Udeleženci so na poletni šoli ponovili nekatere osnove statističnih analiz, predvsem pa spoznavali osnove analize podatkov v programskem orodju R oziroma RStudio. Poletne šole so se udeležile tudi raziskovalke UP IAM Slovenskega centra za raziskovanje samomora.

Predstavitev pilotne študije na konferenci IASP Gold Coast 2021 (splet)

Namestnica vodje Vita Poštuvan se je udeležila 31. svetovnega kongresa, ki ga letno organizira združenje IASP. Kongres je potekal med 21. in 24. septembrom v spletni obliki. Vita Poštuvan je pripravila predstavitvev z naslovom School-staff competence training in breaking bad news (of suicide) – pilot study.

Srečanje z novinarji in obeležitev svetovnega dne preprečevanja samomora (splet)

Naša sodelavka Vita Poštuvan se je ob obeležitvi svetovnega dne preprečevanja samomora udeležila srečanja z novinarji. Predstavila je problematiko samomora, osvetlila podatke z vidika trenutnih razmer ter naslovila različne aktivnosti, ki jih skupaj z drugimi organizacijami organiziramo ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora. Posnetek srečanja je dostopen tukaj.

Srečanje avtorjev monografije Handbook of international psychology ethics (splet)

Namestnica vodje Vita Poštuvan se je 30. 8. 2021 udeležila srečanja avtorjev monografije Handbook of International Psychology Ethics.

Generalna skupščina IUPsyS (splet)

Naša sodelavka Vita Poštuvan je kot predstavnica Slovenije v mesecu juliju sodelovala na Generalni skupščini Mednarodne zveze psihološke znanosti (IUPsyS).

30. obletnica dneva državnosti z mednarodnim simpozijem in premiero Krsta pri Savici (Portorož)

Naši sodelavki Vita Poštuvan in Meta Lavrič sta sodelovali na mednarodnem simpoziju Univerze na Primorskem. V ta namen sta pripravili prispevek z naslovom Zakaj Črtomir ne umre? Preprečevanje samomora po Prešernu, v katerem sta predstavili značilnosti samomorilnega procesa, dejavnike tveganja, varovalne dejavnike in načine preprečevanja samomorilnega vedenja, ki so relevantni za Črtomirja.

Postvencijske aktivnosti na šoli v sklopu projekta A (se) štekaš?!?

Naše sodelavke Vita Poštuvan, Vanja Gomboc, Monika Brdnik, Nuša Zadravec Šedivy, Meta Lavrič in Patricija Kerč v mesecu juniju izvajajo postvencijske aktivnosti na šoli. Izvajajo se intervencije in predavanja za učitelje, predavanja za starše ter postvencijske delavnice za mladostnike, ki so se nedavno soočili s smrtjo zaradi samomora.

Predstavitev simpozija na konferenci ESTSS 2021 (splet)

Naši sodelavki Patricija Kerč in Nina Krohne sta v sodelovanju z dr. Tanjo Šraj Lebar iz Univerze v Ljubljani sodelovali na konferenci združenja European Society for Trauma & Emergency Surgery (ESTSS) Raziskovalke so pripravile simpozij z naslovom The Pandemic in Slovenia: Mental Health and Emerging Issues of Selected Groups. Na predstavitvah sta govorili o duševnem zdravju oseb, ki so zbolele za boleznijo covid-19 ter o duševnem zdravju žensk med epidemijo covida-19.

Predavanje za vratarje sistema v okviru projekta A (se) štekaš?!? (Koper)

Naša sodelavka Vanja Gomboc se je 1. junija udeležila sestanka Koordinativne skupine za preventivo Mestne občine Koper. Na sestanku je za člane skupine, ki jo sestavljajo svetovalne delavke, zaposlene na OŠ, predstavnik policije in predstavniki Zavoda New Prevent, v okviru projekta A (se) štekaš?!? izvedla predavanje. Predstavila je značilnosti samomorilnega procesa, varovalne dejavnike ter načine preventivnega delovanja.

Kako si? Radovedno. – O duševnem zdravju moških (splet)

Namestnica vodje izr. prof. dr. Vita Poštuvan je 29. 5. 2021 za projekt Kako si? spregovorila o tem, zakaj se manj govori o duševnem zdravju moških, kako se duševno zdravje moških razlikuje od duševnega zdravja žensk in kako lahko v terapevtskem odnosu pomagamo moškemu, ki ima mentaliteto “moški ne jočejo”? Celoten posnetek je na voljo na povezavi. Vabljeni k ogledu!

Podkast Kunapipi: Spregovorimo o samomoru (splet)

Naši sodelavki Vanja Gomboc in Nina Krohne sta 26. 5. 2021, v enaintrideseti epizodi podcasta Kunapipi, s Tilnom Mandeljnom pogovarjala o tem, kako pristopiti do bližnjega in ga vprašati o stiski, kam se lahko obrnemo po pomoč, kako na število žrtev samomora vpliva epidemija in kako lahko rešimo življenje neznancu. Celoten pogovor je na voljo na povezavi. Vabljeni k poslušanju!

TRIPLE i 2021 (splet)

Med 25. in 27. majem je potekala 12. konferenca TRIPLE i, ki je bila tudi letos zaradi epidemiološke slike izvedena izključno v okolju Zoom. Na konferenco se je prijavilo čez 340 udeležencev iz 44 različnih držav. Znanstveni program konference je vključeval predavanja tujih in domačih strokovnjakov ter raziskovalcev s področja samomorilnega vedenja. Predavali so prof. Rory O’Connor, prof. Jo Robinson, prof. Lai Fong Chan, prof. Annette Erlangsen, prof. Murad Khan, dr. Silvia Pelàez, prof. Thomas Niederkrotenthaler, prof. Maurizio Pompili, prof. Vita Poštuvan, prof. Diego De Leo, Meta Lavrič, Nina Krohne in Vanja Gomboc. Sodeč po odzivih udeležencev je konferenca tudi letos predstavljala možnost za medsebojno povezovanje, pridobivanje znanja in ustvarjanje novih idej za raziskovanje ter intervencije.

Predavanje Kako prepoznati stisko in pomagati? (splet)

Naša sodelavka Vanja Gomboc je 18. maja 2021 izvedla predavanje Kako prepoznati stisko in pomagati. Predavanje je bilo izvedeno v sodelovanju z Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske, namenjeno pa socialnim delavcem, osebam, ki vsakodnevno prihajajo v stik z ranljivimi ciljnimi skupinami in posameznikom, ki jih tematika zanima.

Udeležba na seji Državnega sveta (Ljubljana)

Namestnica vodje izr. prof. dr. Vita Poštuvan se je 21. aprila 2021 udeležila seje Državnega sveta na tamo položaja študentov med epidemijo covida-19 in nasploh. Med drugim je predstavila določene stiske, s katerimi se študenti v tem času srečujejo ter predstavila mogoče načine pomoči in podpore.

Future Minds 2050 Slovenija: Pogovor lahko reši življenja (splet)

Namestnica vodje izr. prof. dr. Vita Poštuvan se je 19. aprila 2021 z Evo Južna in Ivo Kravanja Duh v okviru Future Minds 2050 Slovenija pogovarjala o prepoznavanju in preprečevanju samomorilnosti, mentalnem zdravju med mladimi v Sloveniji ter o psihologiji na splošno. Celoten video je dostopen na povezavi. Vabljeni k ogledu!

Predavanje za starše v okviru projekta A (se) štekaš?!? (splet)

Naša sodelavka Vanja Gomboc je 13. aprila v okviru projekta A (se) štekaš?!? izvedla predavanje za starše mladostnikov, ki obiskujejo osnovno šolo. Predstavila je informacije o možnih načinih razvoja stiske, nekatere znake, ki nam olajšajo prepoznavanje stiske pri drugi osebi ter možne načine preventivnega delovanja.

Predstavitev izsledkov raziskave Ocena potreb po psihosocialni podpori v drugem valu epidemije COVID-19 na medresorskem posvetu o izvajanju psihološke pomoči v razmerah epidemije

Sodelavki Patricija Kerč in Nina Krohne sta v sodelovanju z dr. Tanjo Šraj Lebar iz Univerze v Ljubljani ter mag. Matejo Štirn iz Društva psihologov Slovenije vodili raziskavo o oceni potreb po psihosocialni podpori v drugem valu epidemije.

Vodje so rezultate raziskave predstavile v sklopu medresorskega posveta o izvajanju psihološke pomoči v razmerah epidemije, ki ga je organiziral Nacionalni inštitut za javno zdravje. Na posvetu so bile predstavljene aktivnosti, ki so se v namen psihološke podpore prebivalstvu izvajale v času epidemije. V razpravi, ki je potekala po predstavitvi, so sodelovali tudi predstavniki nekaterih ministrstov in drugi relevantni deležniki.

Predavanje za učitelje v okviru projekta A (se) štekaš?!? (splet)

Naša sodelavka Nina Krohne je 25. marca v okviru projekta A (se) štekaš?!? izvedla predavanje za učitelje in druge zaposlene na Osnovni šoli Antona Ukmarja v Kopru. Predstavila je informacije o možnih načinih razvoja stiske, nekatere znake, ki nam olajšajo prepoznavanje stiske pri drugi osebi ter možne načine preventivnega delovanja.

Program NARA – Na čuječnosti temelječe soočanje z vsakdanjikom (med epidemijo) (splet)

V torek, 16. marca, smo zaključili s spletno obliko Programa NARA – Na čuječnosti temelječe soočanje z vsakdanjikom (med epidemijo). Udeleženci so na zaključnem srečanju poročali o različnih učinkih in zavedanjih, ki so jih pridobili v okviru osmih srečanj. Vsem udeležencem želimo srečno nadaljevanje njihove poti čuječnosti, mi pa se že veselimo novih izvedb Programa NARA.

Predstavitev izsledkov raziskave Ocena potreb po psihosocialni podpori v drugem valu epidemije COVID-19 na mesečnem srečanju Društva psihologov Slovenije (splet)

Sodelavki Patricija Kerč in Nina Krohne sta v sodelovanju z dr. Tanjo Šraj Lebar iz Univerze v Ljubljani ter mag. Matejo Štirn iz Društva psihologov Slovenije vodili raziskavo, s katero sta ugotavljali, kakšno duševno stisko doživljajo različne skupine ljudi med epidemijo covida-19, kako se z zaznano stisko spoprijemajo ter katere vire psihosocialne podpore si ljudje še želijo in menijo, da bi jim pomagali pri spoprijemanju s stisko. Raziskava je del Akcijskega načrta za izvajanje psihološke pomoči v razmerah epidemije, katerega nosilec je Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Patricija, Nina in Tanja so izsledke razikave predstavile na mesečnem srečanju Društva psihologov Slovenije, kjer so skupaj s psihologi iz različnih sekcij, razpravljali o predstavljenih izsledkih ter načrtovali psihološke intervencije, s katerimi bi lahko naslovili potrebe, ki so se pokazale v raziskavi.

Predavanje o čuječnosti za članice Gasilke zveze Vrhnika (splet)

V torek, 9. 3. 2021, je naša sodelavka Nina Krohne izvedla predavnanje z naslovom “Čuječnost – biti tukaj in zdaj”, ki je bilo namenjeno članicam Gasilke zveze Vrhnika. Na predavanju je predstavila, kaj je čuječnost in kakšni so njeni učinki na psihološko delovanje posameznika. Poleg tega je predstavila tudi, kako postanemo čuječi in z udeleženkami izvedla kratko meditacijo.

Obvladovanje stresa s tehnikami čuječnosti (Koper)

Vita Poštuvan je v okviru predavanj Središča Rotunda 18. februarja predstavila tehnike čuječnosti. Udeleženci so poročali, da so se na koncu srečanja počutili sproščeno in mirno.

Predavanje za (bodoče) pedagoške delavce v okviru projekta A (se) štekaš?!? (splet)

V sredo, 10. 2. 2021, je naša sodelavka Meta Lavrič izvedla predavanje z naslovom Stiska in samomor pri otrocih in mladostnikih. Predavanje, namenjeno (bodočim) pedagoškim delavcem, je bilo izvedeno v okviru projekta A (se) štekaš?!? in v okviru projekta UP Pedagoške fakultete Reagiraj – nisi sama, nisi sam. Na predavanju so bila predstavljena različna dejstva in miti o samomorilnem vedenju, dejavniki tveganja za samomor, vloga vratarjev sistema, značilnosti prepoznavanja stiske in načini ukrepanja.

7. strokovno srečanje: Psihološki in socialni vidiki pandemije (splet)

V soboto, 6. 2. 2021, so se naši sodelavci udeležili 7. strokovnega srečanja z naslovom Psihološki in socialni vidiki pandemije, ki ga je organiziralo društvo Sloventa. Predavanje z naslovom Primerjava osamljenosti in subjektivnega blagostanja v času normalnih in izrednih razmer je na tem srečanju izvedla sodelavka Vanja Gomboc. Med predavanjem je izpostavila in primerjala izsledke različnih raziskav, ki smo jih izvedli pred in med epidemijo, zaključila pa s pomenom dobrega duševnega zdravja v času normalnih in izrednih razmer.

Snemanje zvočnih posnetkov za projekt E-znanje (Krško)

Nina Krohne je v četrtek, 28. 1. 2021, v sodelovanju z DZMP (Luksuz produkcija), posnela zvočne posnetke za spletno platformo, ki jo pripravljamo v sklopu projekta E-znanje za duševno zdravje: razvoj, implementacija in evalvacija spletnih intervencij za preprečevanje samomora in krepitev duševnega zdravja (J5-1796). V okviru omenjenga projekta pripravljamo spletno orodje, ki bo uporabnikom pomagalo pri prepoznavi samomorilne ogroženosti pri drugih ter jih informiralo o tem, kako ustrezno ukrepati.

Program NARA – Na čuječnosti temelječe soočanje z vsakdanjikom (med epidemijo) (splet)

S 26. 1. 2021 smo pričeli z izvajanjem programa NARA. Program, ki je namenjen najširši publiki, se zaradi trenutne situacije izvaja v spletni obliki. Kljub temu je število udeležencev zelo visoko, saj program spodbuja boljše soočanje s stresnimi življenjskimi situacijami. Ponuja niz preprostih in učinkovitih strategij čuječnosti, ki jih lahko uporabljamo za izboljšanje svojega duševnega in telesnega zdravja in dobrega počutja, kar je v času epidemije še posebej pomembno.

Predavanje za starše in učitelje v okviru projekta A (se) štekaš?!? (splet)

Januarja je izr. prof. Vita Poštuvan v okviru projekta A (se) štekaš?!? izvedla predavanje na temo Stiske in samomorilno vedenje med mladostniki. Predavanje je bilo namenjeno staršem srednješolcev in njihovim profesorjem, ki so se nedavno soočili s smrtjo zaradi samomora.

* 2020

Odbor za etiko pri Evropski zvezi psiholoških združenj (splet)

V decembru se je izr. prof. Vita Poštuvan udeležila spletnega sestanka Odbora za etiko pri Evropski zvezi psiholoških združenj.

Sestanek UP Famnit Oddelka za psihologijo (splet)

Naše sodelavke so se 21. 12. 2020 udeležile še zadnjega letošnjega sestanka UP Famnit Oddelka za psihologijo, katerega članice so. Osrednja tema sestanka so bili možni načini izboljšanja izkušnje študija preko spleta za študente in predavatelje. Člani oddelka so zadnji sestanek v tem koledarskem letu zaključili v prazničnem vzdušju, katerega fotografijo prilagamo v nadaljevanju.

Okrogla miza “Zmoremo skupaj? Zmoremo drugače?” (Izola)

Naša sodelavka Nina Krohne se je 24. 11. 2020 udeležila okrogle mize “Zmoremo skupaj? Zmoremo drugače?”, ki jo je organiziral Zavod za izobraževanje in preventivo NewPrevent, v sodelovanju s Centrom za kulturo, šport in prireditve Izola. Na okrogli mizi je spregovorila o duševnem zdravju mladih ter o aktivnostih, ki jih izvajamo na Slovenskem centru za raziskovanje samomora.

Predavanje o ogroženih skupinah otrok (splet)

Za specializante otroške in mladostniške psihiatrije in druge strokovne delavce v CDZOMih, ki poteka v okviru Zdravniškega združenja in Združenja za otrokško in mladostniško psihiatrijo, je izr. prof. Vita Poštuvan 13. 11. 2020 izvedla predavanje o Ogroženih skupinah otrok.

Predavanje v okviru Kliničnega vikenda (splet)

Namestnica vodje, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, je 6. 11. 2020, v okviru projekta A (se) štekaš?!?, na dogodku Klinični vikend, izvedla predavanje z naslovom Preprečevanje in raziskovanje samomora, v katerem je študentom psihologije in sorodnih smeri, predstavila nekaj splošnih spoznanj suicidologije, ki jim bodo lahko koristile pri nadaljnjem (kliničnem) delu. Dogodek je organiziralo Društvo študentov psihologije Slovenije.

Predavanje o duševnem zdravju mladih (splet)

Aktivnosti projekta A (se) štekaš?!? zajemajo ozaveščanje splošne javnosti o duševnem zdravju, poznavanju dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov, preventivnih aktivnosti, prepoznavanju ter reagiranju na stiske bližnjih ipd. In s tem namenom je sodelavka našega centra, Meta Lavrič, 3. 11. 2020, izvedla spletno predavanje na temo duševnega zdravja mladih za udeležence iz Izobraževalnega centra Piramida v Mariboru.

Predavanje v okviru rektoričinega dne (splet)

Naša sodelavka Vanja Gomboc je v sredo, 21. 10. 2020, v okviru rektoričinega dne izvedla predavanje na daljavo, namenjeno zaposlenim na Univerzi na Primorskem. Udeleženci so med predavanjem, ki je nosilo naslov Pogovor z osebo v stiski, spoznali pomen izvedbe takega pogovora in pridobili nekaj praktičnih informacij, kako pogovor o najtežjih življenjskih vprašanjih izvesti.

Predavanja na daljavo v okviru projekta A (se) štekaš?!? (splet)

V okviru projekta A (se) štekaš?!? izvajamo predavanja za starše, v katerih starše ozaveščamo o samomorilnem vedenju in jih učimo prepoznavanja ter preprečevanja tveganja za samomor med mladostniki. Zaradi epidemiološke situacije, povezane z novim koronavirusom, nekatera predavanja izvedemo na daljavo preko spleta. Prilagamo utrinek predavanja za starše, ki so ga izvedle naše sodelavke Monika Brdnik, Vanja Gomboc in Meta Lavrič.

Rostoharjevi dnevi 2020 (Virtualna konferenca)

Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je že 4. leto organiziral konferenco Rostoharjevi dnevi, ki je bila to leto poimenovana Psihološki pogledi na pandemijo COVID-19. Konferenca je potekala med 24. in 25. septembrom, na konferenci pa sta izsledke naše raziskave predstavljali tudi kolegici Vanja Gomboc in Nina Krohne. Vanja Gomboc je predstavila rezultate analize Primerjava osamljenosti in subjektivnega blagostanja v času normalnih in izrednih razmer, Nina Krohne pa je predstavila rezultate analize Vloga zaposlitvenih dejavnikov pri izbranih kazalnikih duševnega zdravja v času epidemije COVID-19 ter rezultate tematske analize, kolegice Mete Lavrič, in sicer Skrbi, pozitivne spremembe in predlogi za psihološko podporo v času epidemije COVID-19.

Predavanja za učitelje v okviru projekta A (se) štekaš?!? (Križe)

V četrtek, 17. 9 2020, je naša sodelavka, dr. Nuša Zadravec Šedivy, v okviru projekta A (se) štekaš?!? izvedla predavanje za učitelje na Osnovni šoli Križe. Predavanje je zajemalo osnovne infomacije o samomorilnem vedenju med mladostniki ter o njegovi prepoznavi in preprečevanju.

Predavanja za starše v okviru projekta A (se) štekaš?!? (Starše)

V torek, 15. 9 2020, je naša sodelavka, Meta Lavrič, v okviru projekta A (se) štekaš?!? izvedla predavanje za starše na Osnovni šoli Starše. Na predavanju je staršem podala osnovne informacije o prepoznavi samomorilnega vedenja pri mladostnikih ter o načinih ukrepanja v tem primeru.

Izobraževanje študentov za izvajanje A (se) štekaš?!? delavnic (Koper)

V torek, 15. 9. 2020, so naše sodelavke (Monika Brdnik, Vanja Gomboc in Nuša Zadravec Šedivy) izvedle izobraževanje izvajalcev za projekt A (se) štekaš?!?. Pri izvajanju delavnic za mladostnike bodo namreč sodelovali študentje 2. stopnje psihologije, uporabne psihologije in biopsihologije iz Univerze na Primorskem, Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru. Na izobraževanju so študentje pridobili potrebna teoretična znanja, vadili pa so tudi praktične veščine izvajanja delavnic.

Predavanja za učitelje v okviru projekta A (se) štekaš?!? (Zgornje Gorje)

Poleg aktivnosti za mladostnike v okviru projekta A (se) štekaš?!? izvajamo tudi predavanja za učitelje, ki zajemajo teme ozaveščanja o samomorilnem vedenju in prepoznavanju ter preprečevanju tveganja za samomor med mladostniki. Tovrstvno predavanja sta na Osnovni šoli Gorje, v sredo, 26. 8. 2020, izvedli sodelavki Vanja Gomboc in Nina Krohne.

Snemanje prispevka za Dan duševnega zdravja (Celje)

Naši sodelavki, Nina Krohne in Vanja Gomboc, sta v sredo, 2. 9. 2020, v Celju posneli prispevek za nacionalno obeležitev Dneva duševnega zdravja, ki ga koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). V prispevku sta predstavili pomen duševnega zdravja v času rednih in izrednih razmer, izsledke raziskav, s katerimi smo na UP IAM SCSR želeli pridobiti vpogled v duševno zdravje in značilnostih le-tega v času rednih in izrednih razmer ter pri tem navedli nekaj praktičnih informacij za ohranjanje oziroma krepitev duševnega zdravja.

Snemanje vaj za program VIVA (Maribor)

Vita Poštuvan in Meta Lavrič sta v petek, 28. 8. 2020, v studio podjetja SHOWTEC posneli vaje, ki bodo del programa VIVA. Če želite sodelovati v programu, ki je namenjen lažjemu spoprijemanju s stresom na delovnem mestu, ste prijazno vabljeni, da se prijavite.

Predavanje na Regijskem srečanju izvajalk vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov (Koper)

Sodelavki Vanja Gomboc in Nina Krohne sta v četrtek, 27. 8. 2020 v prostorih NIJZ v Kopru izvedli predavanje namenjeno izvajalkam vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov. Na predavnju sta spregovorili o duševnem zdravju v času epidemije bolezni COVID-19. Pri tem sta izhajali iz izsledkov raziskave, s katero smo na UP IAM SCSR želeli pridobiti uvid v duševno stanje prebivalcev Slovenije v času strogih omejevalnih ukrepov. Predavanje je organizirala regijska koordinatorka vzgoje za zdravje Natalija Korent (NIJZ).

Sestanek ekipe UP IAM SCSR (Šentilj)

Raziskovalke ekipe UP IAM SCSR smo se julija sestale z namestnico vodje, Vito Poštuvan, ki zaradi porodniške odsotnosti ni aktivno vključena v trenutne aktivnosti centra. Na sestanku smo tako skupaj pregledale dosedanje projektne aktivnosti ter v sodelovanju z najmlajšo članico ekipe naredile načrt za prihajajoče mesece.

Triple i 2020 (Virtualna konferenca)

Letošnja konferenca Triple i je potekala od 16. do 19. junija v videokonferenčnem programu Zoom. Znanstveni program konference je vključeval predavanja vabljenih strokovnjakov s področja samomorilnega vedenja. Predavali so prof. Keith Hawton, prof. Ella Arensman, dr. Lakshmi Vijayakumar, prof. Brian Mishara, prof. Diego De Leo, prof. Navneet Kapur, ga. Vanda Scott in g. Joe Rafferty.

Prejem Pomurske raziskovalne nagrade za leto 2019 (Murska Sobota)

Mateja Černjavič je za svojo magistrsko nalogo, ki jo je opravljala pod mentorstvom namestince vodje UP IAM Slovenskega centra za raziskovanje samomora, izr. prof. dr. Vite Poštuvan, dobila odlično recenzijo pom. akad. dr. Metke Kuharter prejela Pomursko raziskovalno nagrado za leto 2019 in pohvalo župana občine Tišina. Prejemnici nagrade in njeni mentorici iskreno čestitamo!

Predavanje o duševnem zdravju mladih (Maribor)

Aktivnosti projekta A (se) štekaš?!? zajemajo tudi ozaveščanje splošne javnosti o duševnem zdravju, poznavanju dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov, preventivnih aktivnosti, prepoznavanju ter reagiranju na stiske bližnjih ipd. In s tem namenom je sodelavka našega centra, Meta Lavrič, v ponedeljek, 2. 3. 2020, izvedla predavanje na temo duševnega zdravja mladih v Izobraževalnem centru Piramida v Mariboru.

Pogovor o pomenu pismenosti o duševnem zdravju (Univerzitetna knjižnica Maribor)

Meta Lavrič, sodelavka našega centra, je v četrtek, 20. 2. 2020, sodelovala v pogovoru o pomenu pismenosti o duševnem zdravju za zmanjševanje stigme ter opolnomočenje posameznikov, da v primeru hujše stiske poiščejo pomoč. Pogovarjala se je z dr. Lilijano Šprah, predstojnico Družbenomedicinskega inštituta ZRC SAZU in urednico zbornika, v katerem predstavljajo rezultate programa OMRA, katerega namen je ravno zvišanje pismenosti o duševnem zdravju.

* 2019

Izvedba fokusne skupine v Trubarjevem domu upokojencev (Loka pri Zidanem Mostu)

Sodelavki Meta Lavrič in Nina Krohne sta 14. 11. 2019 z varovanci Trubarjevega doma upokojencev izvedli fokusno skupino. Fokusna skupina je bila del projekta Moški, s katerim med drugim želimo razumeti stališča starostnikov do duševnega zdravja, kvalitete življenja, medosebnih odnosov, osamljenosti in samomorilnega vedenja. Na ta način nameravamo pojasniti visok količnik samomorilnosti, ki je prisoten med starostniki, predvsem med moškimi.

Okrogla miza: Čuječnost in psihoterapija (Ljubljana)

Doc. dr. Vita Poštuvan, namestnica vodje našega centra, je v ponedeljek, 14. 10. 2019, sodelovala na okrogli mizi o čuječnosti in psihoterapiji. Predstavila je svoje izkušnje ter izkušnje našega centra pri oblikovanju in izvajanju programov čuječnosti. Poleg nje so bili govorniki okrogle mize, ki jo je povezovala Tina Košir, še prof. dr. Gregor Žvelc, mag. Miran Možina ter prof. dr. Borut Škodlar. Dogodek je organiziralo Društvo za razvijanje čuječnosti. Posnetek okrogle mize si lahko ogledate tukaj.

Konferenca projekta Varni brez nasilja (Vrhnika)

11. oktobra 2019 je v Vrhniki potekala zaključna konferenca projekta Varni brez nasilja – Celostni program primarne preventive vrstniškega in spolnega nasilja na škodo otrok in mladostnikov. Na konferenci je sodelovala tudi namestnica vodje našega centra, doc. dr. Vita Poštuvan, ki je zbranim predavala o prepoznavi in obravnavi samomorilnega vedenja otrok in mladostnikov.

Sodelovanje v oddaji Tednik (Ljubljana)

Na svetovni dan duševnega zdravja, 10. oktober, je bila temi samomora namenjena tudi oddaja Tednik, v kateri je sodelovala tudi namestnica vodje UP IAM Slovenskega centra za raziskovanje samomora, dr. Vita Poštuvan. V oddaji je širši javnosti predstavila predvsem določene značilnosti povezane s samomorilnim vedenjem otrok in mladostnikov.

Strokovni posvet “Duševna stiska – znam, zmorem, želim pomagati” (Maribor)

10. oktobra obeležujemo svetovni dan duševnega zdravja, ki je to leto potekal v znamenju preprečanja samomora. V ta namen je Nacionalni inštitut za javno zdravje, skupaj z društvom Šent, društvom Ozara in Zavodom Franko, organiziral strokovni posvet z naslovom Duševna stiska – znam, zmorem, želim pomagati. Na posvetu so govorili o čustvenih in duševnih stiskah, ki lahko prevedejo do samomora ter osvetlili možnosti in načine za prepoznavo in reševanje teh stisk. Poleg ostalih strokovnjakov s področja suicidologije, je na posvetu sodelovala tudi namestnica vodje UP IAM Slovenskega centra za raziskovanje samomora, dr. Vita Poštuvan.

Regijsko strokovno srečanje “Skupna skrb za človeka in duševno zdravje” (Celje)

Naši sodelavci so se 9. oktobra udeležili regijskega srečanja strokovnjakov v okviru svetovnega dneva duševnega zdravja, ki je tokrat posvečeno preprečevanju samomorilnega vedenja. Srečanje je bilo organizirano s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje OE Celje v sodelovanju z Zdravstvenim domom Celje in Zdravstvenim domom Sevnica. Tina Podlogar je na srečanju aktivno sodelovala s predavanjem “Samomorilno vedenje – značilnosti in možnosti pomoči”.

Obisk mladega raziskovalca iz Rusije (Koper)

V mesecu od 23. 9. 2019 do 25. 10. 2019 je na našem Centru za raziskovanje samomora na obisku mladi raziskovalec, Ilnur Aminov, ki prihaja iz Nacionalne raziskovalne univerze višje ekonomske šole, kjer pripravlja svoje doktorsko delo z naslovom Samomor kot vzrok smrti v Rusiji: demografska analiza. Veseli smo, da imamo priložnost za izmenjavo izkušenj in znanja.

IASP kongres (Londonderry, Severna Irska)

Naša sodelavka Tina Podlogar se je udeležila Svetovnega kongresa Mednarodne zveze za preprečevanje samomora IASP, ki je potekal od 17. do 21. septembra. Strokovni javnosti je predstavila svoje raziskovalno delo in delo našega centra, udeležila pa se je tudi generalne skupščine IASPa ter sestanka interesne skupine na področju izgube zaradi samomora ter postvencije (Special Interest Group – Suicide Bereavement and Postvention).

8. mednarodni kongres psihologov Slovenije (Zreče)

Na letošnjem 8. mednarodnem kongresu psihologov, ki je pod organizacijo Društva psihologov Slovenije, od 19. – 21. septembra potekalo v Zrečah, je sodelovala tudi ekipa UP IAM Slovenskega centra za raziskovanje samomora. Na kongresu smo se predstavili z dvema simpozijema, ki ju je vodila namestnica vodje centra, doc. dr. Vita Poštuvan – prvi simpozij je nosil naslov Samomorilno vedenje – prakse javnozdravstvenega in družbenega preučevanja in preprečevanja, drugi pa Samomorilno vedenje – prakse preučevanja in preprečevanja med ranljivimi in/ali ogroženimi skupinami. Vita Poštuvan je poleg simpozijev vodila tudi odprt problemski prostor na temo prenove etičnega kodeksa. Svoj prispevek je v obliki posterja podala tudi kolegica dr. Tina Podlogar, ki se je te dni mudila na konferenci Mednarodne zveze za preprečevanje samomora na Severnem Irskem.

Webinar “Kako se pogovarjati z nekom, ki razmišlja o samomoru?” (Ljubljana)

Naša kolegica dr. Vita Poštuvan je 12. 9. 2019 pripravila predavanje o prepoznavanju samomorilnega vedenja pri drugih in o metodah ravnanja v takšnih primerih. Interaktivnega webinarja “Kako se pogovarjati z nekom, ki razmišlja o samomoru?” se je udeležilo preko 50 slušateljev, povezovala pa ga ja Lidija Baloh, spec. za posl.,
svetovalka za izobraževanja in razvoj študentov za Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani.

Sodelovanje v oddaji Radijska Tribuna na Radiu Maribor (Maribor)

Namestnica vodje UP IAM Slovenskega centra za raziskovanje samomora, dr. Vita Poštuvan, je 11. septembra 2019 sodelovala v oddaji Radijska Tribuna na temo samomora, ki je potekala na Radiu Maribor. Oddaja je potekala v okviru obeležitve svetovnega dneva preprečevanja samomora, pripravila pa jo je voditeljica Nataša Rižlar. Poleg Vite Poštuvan, so v oddaji sodelovale tudi psihologinja Anja Magajna iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ter zdravnica Nina Šenica iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor.

Povezava do objave na socialnih omrežjih.

Strokovni posvet “Skupaj za preprečevanje samomora” (Ljubljana)

Ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora, 10. septembru, je UP IAM Slovenski center za raziskovanje samomora, skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Slovenskim združenjem za preprečevanje samomora, ter Nacionalnim združenjem za kakovost življenja Ozara Slovenija, sodeloval pri organizaciji strokovnega posveta, ki je potekal pod geslom “Skupaj za preprečevanje samomora”. Na strokovnem posvetu so svoja raziskovalna dognanja predstavile tudi sodelavke Slovenskega centra za raziskovanje samomora: doc. dr. Vita Poštuvan, dr. Tina Podlogar, dr. Nuša Zadravec Šedivy in dr. Urša Mars Bitenc.

Novinarski briefing ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora (Ljubljana)

V sklopu aktivnosti ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora, 10. septembru, se je namestnica vodje UP IAM Slovenskega centra za raziskovanje samomora, doc. dr. Vita Poštuvan, 4. 9. 2019, skupaj z ostalimi slovenskimi strokovnjaki s področja suicidologije, udeležila novinarskega briefinga, v katerem je novinarjem predstavila znanstvene izsledke ter projekte, ki jih center izvaja na področju razumevanja in preprečevanja samomorilnega vedenja v Sloveniji.

Izvedba fokusne skupine pri projektu Moški (Jurklošter)

V sklopu raziskovalnega projekta Moški izvajamo fokusne skupine z moškimi in ženskami, starejšimi od 65 let. Namen je preučiti značilnosti s samomorilnim vedenjem povezanih težav v povezavi z duševnim zdravjem, kvaliteto življenja, vrsto in količino medosebnih odnosov, dojemanjem stigme in iskanjem pomoči pri moških. Udeleženci fokusne skupine, izvedene 23. 8. 2019 v Jurkloštru s strani naše sodelavke Mete Lavrič, so nas prijetno presenetili in nam poslali fotografiji tega dogodka.

Delavnica na skavtskem Taboru voditeljev (Želodnik)

Naši sodelavki Nina Krohne in Meta Lavrič sta 8. avgusta 2019 izvedli delavnico za skavtske voditelje na temo duševnega zdravja in stisk otrok ter mladostnikov. Delavnica je bila oblikovana in izvedena v sklopu projekta Za zdravje mladih, v katerem smo s Skavti že večkrat uspešno sodelovali.

Obisk prof. Anne Andronikof (Ljubljana)

Konec julija nas je obiskala prof. Anne Andronikof, ki sicer prihaja iz Université Paris Nanterre, Oddelka za psihologijo. Prof. Andronikof se med drugim ukvarja veliko s psihologijo delikventnega vedenja in psihološko etiko. Z našo doc. dr. Vito Poštuvan sta z obiskom okrepili medsebojne vezi.

Biopsihološka poletna šola (Koper)

Od 22. do 24. julija je v Kopru potekala 1. (bio)psihološka poletna šola, ki jo je organiziral Oddelek za psihologijo UP FAMNIT. Na njej smo sodelovali tudi sodelavci Slovenskega centra za raziskovanje samomora. Še posebej smo veseli, da se nam je pridružil znan in vpliven ameriški psiholog James C. Coyne. Sodelovanje z njim smo okrepili tudi skozi neformalno druženje ob večerji.

Vabljen simpozij na Evropskem kongresu psihologije in sestanki odborov EFPA (Moskva, Rusija)

Vita Poštuvan je v začetku julija v Moskvi sodelovala na Evropskem kongresu psihologije in sestankih odbora EFPA.

18 let programa To sem jaz (Celje)

11. junija je v prostorih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Celje, preventivni program To sem jaz praznoval 18 let obstoja. Program je usmerjen v krepitev duševnega zdravja mladih, spletna svetovalnica tosemjaz.net pa je danes najstarejša in največja mladinska spletna svetovalnica v Sloveniji. Naša sodelavka Tina Podlogar je za zbrane predavala na temo razumevanja in opolnomočenja mladostnika s samomorilnimi mislimi.

Vir fotografij: NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje

Psihološke pisarniške: Samomor (Maribor)

11. junija se je v Mariboru odvijala vodena psihološka debata na temo samomora, v kateri sta sodelovala doc. dr. Vita Poštuvan, namestnica vodje našega centra, in mag. Aco Prosnik, varuh bolnikovih pravic in klinični psiholog.

Vir fotografij: KMŠ – Klub mariborskih študentov

Dnevi psihologov 2019 (Koper)

V organizaciji Društva psihologov Slovenije so 31. maja 2019 potekali Dnevi psihologov, tokrat v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije v Kopru. Naslov letošnjega strokvnega srečanja je bil Krepitev duševnega zdravja in preventivno-intervencijski programi. Naša sodelavka Tina Podlogar je na srečanju predstavila preventivne projekte za krepitev duševnega zdravja mladih, ki jih izvajamo oz. v katerih sodelujemo na našem centru: A (se) štekaš?!? ter Za zdravje mladih.

Triple i 2019 (Piran)

27. in 28. maja je v Piranu potekala že deseta konferenca Triple i in Suicidology. Znanstveni program letošnje je vključeval sodelovanje tujih in slovenskih strokovnjakov s področja samomorilnega vedenja. Na letošnji konferenci so predavali: prof. Keith Hawton, prof. Kostas Fountoulakis, dr. Derek de Beurs, prof. Erkki Isometsä, prof. Diego De Leo in dr. Patryk Stecz. Ob vabljenih predavateljih so na konferenci v okviru kratkih predstavitev svoje delo predstavili Domen Kralj, Anja Čuš, Rimantas Misevičius in Tjaša Ulčar Jesih. Raziskovalno-preventivne dejavnosti na Slovenskem centru za raziskovanje samomora pa so predstavile: dr. Vita Poštuvan, Tina Podlogar, Maja Jurjevčič, Taja Lozinšek in Nuša Gašparac.

Vir fotografij: SCSR in Warren Orchard

Predavanje za strokovnjake in zainteresirano javnost (Ljubljana)

Naša sodelavka Tina Podlogar je 25. aprila v Ljubljani izvedla predavanje za strokovno javnost in zainteresirane posameznike z naslovom Prepoznava, razumevanje in preprečevanje samomorilnega vedenja. Predavanje je organiziralo Društvo Projekt Človek.

Izobraževanje za izvajalce programov za otroke in mladostnike (Ljubljana)

Naša sodelavka Tina Podlogar je v sodelovanju s Skavti za izvajalce programov za otroke in mladostnike 16. aprila izvedla izobraževanje o duševnem zdravju. Usposabljanje je potekalo v Ljubljani, udeležilo pa se ga je sedem voditeljev mladinskih dejavnosti iz partnerskih organizacij mreže Za zdravje mladih.

Vabljeno predavanje v okviru obeležitve organizacije SNEHA (Chennai, Indija)

Naša kolegica Vita Poštuvan je bila vabljena predavateljica v okviru obeležitve organizacije SNEHA v Indiji. Izvedla je predavanje o spletnih načinih pomoči ter delavnico za vratarje sistema za prepoznavo in ukrepanje ob samomorilnem vedenju.

Strokovni posvet Otrok v primežu preteklosti in prihodnosti (Brdo pri Kranju)

V začetku aprila je kolegica Vita Poštuvan sodelovala kot vabljena predavateljica na strokovnem posvetu, ki je bil namenjen policiji, sodstvu in drugim deležnikom, ki se soočajo z ranljivo populacijo otrok.

Predavanje za Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (Ljubljana)

Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje je v okviru študijskega dne 16. marca gostilo našo kolegico Vito Poštuvan. Najprej je Vita izvedla delavnico čuječnosti, kasneje pa v plenarnem delu spregovorila o etiki v supervizorskem delu.

Teden možganov 2019 (Koper)

Tina Podlogar, mlada raziskovalka našega centra, je v četrtek, 14. 3. v Kopru predstavila prispevek z naslovom “Kako lahko bolje razumemo bolečino samomorilne stiske?” v okviru Tedna možganov.


Vir fotografij: CMK Koper

Teden možganov 2019 (Ljubljana)

V okviru že tradicionalnega Tedna možganov, ki se je odvijal po celi Sloveniji, in je letos naslavljal področje bolečine, je naša kolegica Vita Poštuvan v Ljubljani 12. 3. predavala o bolečini žalovanja. Polna dvorana in veliko število vprašanj odražajo pomen te teme za naše vsakdanje življenje.

Izobraževanje strokovnjakov UPKL v okviru projekta A (te) štekam?!? (Ljubljana)

Tina podlogar, mlada raziskovalka SCRS, je v ponedeljek, 18. februarja, izvedla izobraževanje iz ocenjevanja samomorilne ogroženosti za strokovne delavce na Enoti za adolescentno psihiatrijo Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana. UPK Ljubljana je poleg UKC Maribor partner UP IAM v projektu A (te) štekam?!, v katerem raziskujemo presejalne in ocenjevalne postopke ter načine obravnave ogroženih mladostnikov.

Delovna skupina na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Ljubljana)

Naša sodelavka Vita Pošutvan sodeluje na sestankih delovne skupine za vzpostavitev specializirane enote za obravnavoo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju. Sestanki potekajo v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Delavnice za mladostnike v okviru projekta A (se) štekaš?!?

Tudi v šolskem letu 2018/19 smo izvajali delavnice na temo krepitve duševnega zdravja za mladostnike v sklopu projekta A (se) štekaš?!? Z delavnicami smo bili prisotni v Štajerski, Koroški, Pomurski, Osrednjeslovenski, Obalno-kraški in Goriški regiji.

“Samomori so med nami.” (Maribor)

Dr. Vita Poštuvan je 29. 1. 2019 skupaj z avtorico knjige “Ko izgubiš…”, Anjo Klančar, sodelovala v pogovoru o izgubi bližnjih zaradi samomora. Anja je poslušalcem skozi knjigo predstavila svojo osebno zgodbo o izgubi, Vita pa je le-to podkrepila s teoretskim ozadjem procesa žalovanja, s katerim se je ukvarjala v svoji doktorski nalogi. Pogovor je povezovala Petra Greiner.

SiNAPSIN nevroznanstveni seminar (Ljubljana)

Naša sodelavka Vita Poštuvan je 15. januarja sodelovala na nevroznanstvenem seminarju (SiNAPSA), kjer je v okviru mreže Za zdravje mladih zbranim prostovoljcem in zainteresirani javnosti predavala o epidemiologiji samomorilnega vedenja in dejavnikih tveganja. Na podlagi polne predavalnice ugotavljamo, da je zanimanje za tematiko veliko.

* 2018

Mednarodni strokovni posvet v okviru mreže Za zdravje mladih (Ljubljana)

Naši sodelavka Tina Podlogar je 17. decembra sodelovala na strokovnem posvetu o zdravju mladih, kjer je predstavila prispevek na temo duševnega zdravja mladih.

Predavanje za starše (Postojna)

Naši sodelavka Tina Podlogar je 13. decembra v okviru mreže Za zdravje mladih v sodelovanju s Skavti izvedla predavanje za starše v Postojni na temo samopodobe mladih in medijev.

Sestanek Odbora za promocijo in preventivo (Bruselj, Belgija)

Odbor za promocijo in preventivo Evropske zveze psiholoških združenj (EFPA) se je sestal 5. 12. v Bruslju. Naša kolegica dr. Vita Poštuvan, ki je predstavnica Slovenije v tem odboru, je preko videokonference sodelovala na srečanju.

Izobraževanje Train-The-Trainer (Koper)

V Kopru smo 30. novembra izvedli izobraževanje Mednarodne zveze za preprečevanje samomora (International Association for Suicide Prevention – IASP) za izvajalce edukativnih delavnic namenjenim vratarjem sistema z naslovom Increasing Awareness and Skills relating to Depression and Suicidal Behaviour: A Train-The-Trainer Programme for professionals working in healthcare and community based services. Izobraževanje sta vodili prof. Ella Arensman in dr. Vita Poštuvan. Dogodek smo popestrili z neformalnim druženjem ob hrani in pijači, ter tako okrepili partnerske vezi.

Izobraževanje za izvajalce programov za otroke in mladostnike (Postojna)

Naši sodelavki Tina Podlogar in Maja Rahne sta 17. in 18. novembra sodelovali pri izvedbi drugega usposabljanja trenerjev mladinskih delavnic v okviru mreže Za zdravje mladih. Izobraževanje so organizirali Skavti in je potekalo v Postojni.

Okrogla miza “Zakaj tako boli?” (Ljubljana)

Združenje Ozara Slovenija, Inštitut Rahločutnost, Zavod Med.Over.Net in Zavod Pogreb ni tabu so v sredo, 14. 11. 2018, organizirali okroglo mizo z naslovom: ZAKAJ TAKO BOLI? Izguba bližnjega zaradi samomora kot travmatična izkušnja, na kateri je sodelovala tudi naša kolegica dr. Urša Mars Bitenc. Na dogodku so strokovnjaki in svojci spregovorili o izkušnjah in potrebah ljudi, ki se znajdejo v takšnih situacijah.

Delavnice Skrite moči (Ljubljana)

V okviru mreže Za zdravje mladih smo v sodelovanju s Skavti v novembru začeli z izvajanjem delavnic za mlade na temo čustvene inteligentnosti z naslovom Skrite moči. Prvo delavnico sta 13. 11. kot del spremljevalnega programa razstave človeških teles Body Worlds Vital izvedli naša sodelavka Tina Podlogar in Barbara Tehovnik (Skavti).

Supervizija za skavtske voditelje (Zagorje)

Naši sodelavka Maja Rahne je 11. novembra za skavtske voditelje izvedla supervizijo v okviru mreže Za zdravje mladih. Supervizijsko srečanje so organizirali Skavti in je potekalo v Zagorju ob Savi.

Predstavitev projektov na Ministrstvu za zdravje (Ljubljana)

Kolegici Vita Poštuvan in Maja Rahne sta se 6. novembra udeležili predstavitve projekta A (se) štekaš?!? na Ministrstvu za zdravje. Lepo je bilo videti paleto psiholoških intervencij, ki so na voljo za krepitev duševnega zdravja (mlajših).

Simpozij o etiki in delo v okviru Odbora za etiko (Dunaj, Avstrija)

Naša kolegica dr. Vita Poštuvan je v okviru Avstijske zveze psihologov predavala na evropskem simpoziju o etiki Ethische Praxis im digitalen Zeitalter (oz. Ethical Practice in Digital Age). Program dogodka je tukaj. Sodelovala je tudi na sestanku odbora za etiko Evopske zveze psiholoških združenj EFPA.

Izobraževalne delavnice za skavtske voditelje (Ljubljana)

Vita Poštuvan in Tina Podlogar sta 6. oktobra v okviru Državnega srečanja skavtskih voditeljev izvedli izobraževalni delavnici na temi duševnih stisk otrok in mladostnikov ter čuječnosti.

Posvet E-zlorabe otrok: včeraj, danes, jutri (Ljubljana)

Naša kolegica se je kot udeleženka udeležila posveta na temo varnosti na internetu. Za promocijo duševnega zdravja in preprečevanja samomora je nujno poznati nove tehnologije.

Konferenca Alpe Adria (Ljubljana)

Maja Rahne se je med 27. in 29. septembrom udeležila 13. mednarodne psihološke konference Alpe Adria, ki je potekala v Ljubljani. Predstavila je delo UP IAM Slovenskega centra za raziskovanje samomora v okviru projekta A (se) štekaš?!?.

ESSSB simpozij (Ghent, Belgija)

Naši kolegici Vita Poštuvan in Tina Podlogar sta se med 5. in 8. septembrom udeležili 17. Evropskega simpozija o samomoru in samomorilnem vedenju v Ghentu. Strokovni javnosti sta predstavili delo UP IAM Slovenskega centra za raziskovanje samomora s prispevkoma o samomorilnem vedenju moških ter o skavtskih voditeljih kot vratarjih sistema.

Okrogla miza za Svetovni dan preprečevanja samomora (Ljubljana)

Obeležitev Svetovnega dneva preprečevanja samomora 2018 smo izvedli v okviru okrogle mize z naslovom Skupaj za preprečevanje samomora – včeraj, danes, jutri, ki je potekala v torek, 4. 9. 2018, ob 13. uri, v Veliki sejni dvorani in Klubu 11, Mestne hiše, Mestni trg 1, Ljubljana. Več o programu si lahko preberete na povezavi.

Trening čuječnosti v tišini (Vuzenica)

Naša ekipa je v zažetku avgusta preživela podaljšan vikend na vadbi čuječnosti. Vadba pomaga k ohranjanju stika s čuječnostjo in lažje prenašanje spoznanj na uporabnike.

Izobraževanje o preprečevanju samomora s pomočjo spletnih možnosti (Padova, Italija)

Naša kolegica Vita Poštuvan je med 11. in 12. junijem sodelovala na izobraževanju strokovnjakov in prostovoljcev v okviru fundacije De Leo Fund Onlus  z naslovom LA GESTIONE DELL’EMERGENZA TELEFONICA E ONLINE. Izobraževanje je naslavljalo telefonsko in internetno preprečevanje samomora, pri čemer je Vita izvedla trening za terapijo preko emailov, facebooka, klepetalnih kanalov in drugih spletnih možnosti.

Triple i 2018 (Piran)

7. in 8. junija je v Piranu potekala konferenca Triple i in Suicidology. Znanstveni program letošnje, tokrat že 9. Triple i konference je vključeval sodelovanje tujih in slovenskih strokovnjakov s področja samomorilnega vedenja. Vabljeni predavatelji letošnje konference so bili: dr. Becky Mars, prof. Silvia Canetto, prof. Marco Innamorati in dr. Lakshmi Vijayakumar. Ob vabljenih predavateljih so raziskovalno dejavnost na Slovenskem centru za raziskovanje samomora predstavile: dr. Vita Poštuvan, Tina Podlogar, dr. Nuša Zadravec Šedivy in Urša Mars Bitenc.  Program je vključeval tudi kratke predstavitve, v katerih so svoje delo predstavili: Giulio Castelpietra, Miran Pustoslemšek, Aleksander Kotnik, Vanja Gomboc in Meta Lavrič. Delavnico namenjeno vratarjem sistema pa so vodile: prof. Ella Arensman, dr. Vita Poštuvan in Wendy Scott Orchard. Delavnica je bila sofinancirana s strani Mednarodne zveze za preprečevanje samomora.

Konferenca o preprečevanju zasvojenosti s spletom (Maribor)

Tina Podlogar je s prispevkom na temo ranljivosti mladostnikov za negativne vplive spletnih medijev sodelovala na konferenci o preprečevanju zasvojenosti s spletom, ki je v organizaciji društva IndiJanez – Psihološka posvetovalnica Šteker potekala 17. maja v Mariboru.

Simpozij o etiki in sestanek Odbora za etiko Evropske zveze psiholoških združenj (Pariz, Francija)

Vita Poštuvan se je kot slovenska predstavnica udeležila Odbora za etiko Evropske zveze psiholoških združenj EFPA, hkrati pa je sodelovala na Simpoziju o etiki in imela v okviru tega predavanje na univerzi Nanterre – Paris.

Kongres Sekcije za epidemiologijo in socialno psihiatrijo Evropske zveze za psihiatrijo EPA (Dunaj, Avstrija)

Vita Poštuvan se je na vabilo prof. Nestorja Kapuste udeležila kongresa Sekcije za epidemiologijo in socialno psihiatrijo Evropske zveze za psihiatrijo in predstavila spoznanja na področju preprečevanja samomorilnega vedenja med mladimi ter s pomočjo omejevanja dostopnosti do metod samomorilnega vedenja.

Predavanje za starše (Nova Gorica)

Naši sodelavka Tina Podlogar je 14. aprila v okviru mreže Za zdravje mladih v sodelovanju s Skavti izvedla predavanje za starše v Novi Gorici na temo samodobe in medijev.

Predavanje o odnosu po smrti na Biopsihološkem vikendu (Koper)

Društvo študentov Biopsihologije je organiziralo že četrti Biopsihološki vikend na temo medosebnih odnosov, ki je bil odprt za širšo strokovno in laično javnost. Dr. Vita Poštuvan je 16. marca nagovorila poslušalce s predavanjem Smrt kot konec medosebnega odnosa? in predstavila del svojih dognanj na temo žalovanja.

Mesečno srečanje Društva psihologov Slovenije (Ljubljana)

Na mesečnem srečanju Društva psihologov Slovenije je dr. Vita Poštuvan 13. 3. predstavila prenovljen osnutek kodeksa psihološke etike.

Predavanje za mlade (Maribor)

Vita Poštuvan je 12. marca 2018 na Izobraževalnem centru Piramida Maribor študentom višje šole spregovorila o krepitvi duševnega zdravja ter predstavila korake in programe na tem področju. Dogodek je del programa A (se) štekaš?!?

Predavanje za strokovnjake (Novo mesto)

Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto je 9. 3. 2018 gostila doc. dr. Vito Poštuvan, ki je strokovnemu kadru iz svetovalnih služb, učiteljem in nekaterim staršem spregovorila v predavanju Samomor in samomorilno vedenje (med mladimi). Dogodek je del programa A (se) štekaš?!? Prispevek o dogodku je pripravil tudi Radio Krka.

Izobraževanje za izvajalce programov za otroke in mladostnike (Postojna)

Naši sodelavki Tina Podlogar in Nuša Zadravec Šedivy sta 3. in 4. marca sodelovali pri izvedbi prvega usposabljanja trenerjev mladinskih delavnic v okviru mreže Za zdravje mladih. Izobraževanje so organizirali Skavti in potekalo v Postojni, udeležilo pa se ga je 14 skavtskih voditeljev.


Vir fotografij: Barbara Tehovnik, Skavti.

Predavanje in delavnica za učitelje in šolsko osebje (Črenšovci)

V okviru projekta A (se) štekaš?!? je Vita Poštuvan za učitelje in šolsko osebje na 11. mednarodnem simpoziju z naslovom »Avtonomno učenje za zdravje« 23. februarja 2018 izvedla predavanje in delavnico z naslovom Prepoznava in preprečevanje samomorilnega vedenja v šolskem okolju – ovire in dobre prakse v evropskem in slovenskem prostoru. Na dogodku je prisostvovalo 260 udeležencev iz osmih držav. Program dogodka je na voljo na tej povezavi.

Okrogla miza: Čas je, da spregovorimo o samomoru (Trbovlje)

Naši sodelavki Tina Podlogar in Maja Rahne sta 17. februarja kot vabljeni gostji sodelovali na okrogli mizi na temo samomorilnega vedenja v Mladinskem centru Trbovlje. Okroglo mizo sta organizirali in povezovali študentki psihologije, Anja Javorič in Tjaša Hauptman.


Vir fotografij: MCT.

Seminar Safe.si (Ljubljana)

6. februarja 2018 je ob dnevu varne rabe interneta potekal izobraževalni seminar za šole “Novosti na področju (varne) rabe tehnologije, škodljivih spletnih vsebin ter tveganih vedenj” v organizaciji točke osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI. Naša sodelavka Tina Podlogar je sodelovala na dogodku s predstavitvijo vloge medijev in interneta pri samopoškodovalnem ter samomorilnem vedenju mladih.


Vir fotografij: SAFE.SI.

Predavanje na Slovenskih železnicah (Ljubljana)

V januarju je namestnica predstojnika našega centra izvedla v okviru projekta J5-8244, ki naslavlja samomorilno vedenje pri moških, predavanje za Slovenske železnice o prepoznavi in ukrepanju ob samomorilnem vedenju. Smrti zaradi skokov pod vlak sicer v Sloveniji ne predstavljajo velikega odstotka samomorov, vendar so take smrti zelo javno izpostavljene, za vse vključene (npr. strojevodje, delavce na železnicah) predstavljajo krizni dogodek, večinoma pa po bolj smrtnonosnih metodah posegajo moški.

Finalistka izbora Komunikatorica znanosti (Ljubljana)

Slovenska znanstvena fundacija je naši sodelavki dr. Viti Poštuvan januarja  podelila naziv finalistka nacionalnega izbora Komunikatorica znanosti za leto 2017.

* 2017

Delavnica čuječnosti za zaposlene v kriznih centrih in varnih hišah (Rogaška Slatina)

Vita Poštuvan je 7. decembra izvedla delavnico čuječnosti za zaposlene v kriznih centrih in varnih hišah, skupaj s kolegicama Nušo Konec Jurišič in Marušo Naglič pa so naslovile tudi teme prepoznave in obravnave samomorilno ogrožene osebe. Udeleženci so izrazili navdušenje nad programom in voditeljice poimenovali “Ekipa, da te skipa”.

Vabljeno predavanje na mednarodni konferenci Domestic and gender based violence: Taking steps for violence free lives (Zagreb, Hrvaška)

Na mednarodni konferenci Domestic and gender based violence: Taking steps for violence free lives je naša kolegica spregovorila o povezavi med nasilnim in samomorilnim vedenjem.

Intervencije na šoli po samomoru učenca

V okviru projekta A (se) štekaš?!? so naše sodelavke 25. novembra izvedle delavnice na šoli, kjer je umrl učenec zaradi samomora.

Živeti v sedanjosti namesto tuhtanja o preteklosti in premlevanja prihodnosti (Maribor)

V Mariboru je novembra potekal Maraton pozitivne psihologije. Kolegica Vita Poštuvan je otvorila dogodek s svojim predavanjem Živeti v sedanjosti namesto tuhtanja o preteklosti in premlevanja prihodnosti, kjer je govorila o čuječnosti in njeni vlogi v vsakdanjiku. Na dogodku je predstavila tudi ostalo delo našega centra in diseminirala materiale projektov, ki jih izvajamo.

Predavanja za starše in učitelje v okviru projekta A (se) štekaš?!? (Maribor)

Novembra je Tina Podlogar izvedla dve predavanji – eno za starše in drugo za učitelje v okviru projekta A (se) štekaš?!?.

Sodelovanje v oddaji Meta PHoDcast 67

Na spletnem portalu Metina lista je bila 9. novembra objavljena oddaja, v kateri sta kot gostji sodelovali Nuša Zadravec Šedivy in Tina Podlogar. Vabljeni k poslušanju!