Triple i 2018 – Silvia Sara Canetto

Predavateljica na konferenci

Triple i – intuicija, imaginacija, inovacije, je mednarodna konferenca o samomorilnem vedenju, ki jo vsako leto v pomladnih/poletnih mesecih organiziramo na Primorskem. Mednarodno priznani predavatelji spregovorijo o raziskovanju, intervencijah in postvenciji ob samomoru. Prijetno vzdušje in aktualne teme dajejo možnost, da se udeleženci povežejo, kar odpira možnosti napredovanja stroke.

Ena od predavateljic na konferenci Triple i 2018 bo prof. Silvia Sara Canetto.

Prof. Silvia Sara Canetto je klinična psihologinja in predavateljica v programih Aplikativna socialna in zdravstvena psihologija ter Psihološko svetovalno delo na Oddelku za psihologijo, Fakulteta za naravoslovne vede, Univerza v Koloradu, ZDA. Njeno raziskovalno delo se osredotoča na kulturne skripte spola in samomorilno vedenje. V predavanju na konferenci Triple i bo predstavila tematiko samomora pri starejših moških s perspektive spola in kulture. Delo na področju samomorilnega vedenja ji je zanimivo, ker vključuje številna področja, ki naslavljajo tako eksistencialna vprašanja, kot tudi kulturne, socialne in individualne vsebine.

Njeno sporočilo mladim raziskovalcem, strokovnjakom, študentom:

Kompleksnost samomora je tisto, zaradi česar je samomorilno vedenje tako zahtevno in zanimivo v raziskovanju in praksi; in suicidologija področje, ki zahteva raznolikost idej in pristopov.

 

English

Prof. Silvia Sara Canetto is a clinical psychologist and a Full Professor in the Applied Social and Health Psychology and Counseling Psychology programs at the Department of Psychology, College of Natural Sciences, Colorado State University, USA. Her research focuses on cultural scripts of gender and suicide. Her lecture at the Triple i conference will examine suicide in older men from gender and cultural perspectives. Prof. Canetto finds suicide research and prevention work compelling because it involves a diversity of issues, from existential to cultural, social, and individual.

Prof. Canetto’s message to young researchers, professionals, students:

The complexity of suicide is what makes suicide a challenging and intriguing topic of inquiry and practice; and suicidology a field that requires a diversity of ideas and approaches.

Značke: , , , ,