Slovenski center za raziskovanje samomora

Slovene Centre for Suicide Research (SCSR)

Leta 2011 smo na Inštitutu Andrej Marušič (UP IAM) ustanovili Slovenski center za raziskovanje samomora. V spomin na delo pokojnega kolega izr. prof. dr. Andreja Marušiča in z namenom nadaljevanja njegovega dela, so pobudo za ustanovitev samostojne enote znotraj inštituta dali prof. dr. Diego De Leo in skupina nekdanjih sodelavcev dr. Marušiča (med njimi predvsem Vita Poštuvan in Manca Drobne). Center je vključen v evropske in nacionalne projekte s področja preučevanja in preprečevanja samomora.

Ekipa

Informiramo ljudi

V zadnjem desetletju samomorilni količnik v Sloveniji upada. To je pozitiven premik. Samomor je kompleksen fenomen, ki je povezan z veliko dejavniki tveganja, njegovo preprečevanje pa s krepitvijo varovalnih dejavnikov. Eden izmed razlogov za trend upadanja samomorilnega količnika je tudi večja informiranost ljudi o tem javnozdravstvenem problemu.

Vizija Centra

Vizija centra je zagotavljati visoko kakovostne raziskave za boljše razumevanje in razlago samomorilnega vedenja, kar bo prispevalo tako k preprečevanju samomorov kot podpori bližnjim ob izgubi zaradi samomora.

Cilji Centra

Cilji Centra so:

 • zmanjševanje samomorilnega količnika v Sloveniji;
 • učinkovito preprečevanje samomorilnih vedenj – s smrtnim izidom in brez njega;
 • uporaba široke palete visoko kakovostnih raziskovalnih metod za boljše razumevanje in razlago samomorilnega vedenja;
 • izvajanje raziskae na multidisciplinaren način, z zavedanjem kompleksnosti fenomena samomora in upoštevanjem kulturnih razlik;
 • zagotavljanje učinkovite intervencije in možnosti zdravljenja za preprečevanje samomora in za podporo bližnjim po samomoru;
 • prizadevanje za odpravljanje stigme, povezane s samomorilnim vedenjem;
 • razširjanje najboljšega razpoložljivega znanje na področju suicidologije med strokovno in laično javnostjo;
 • zagotavljanje povezovanja znanosti, vladnih in nevladnih organizacij ter strokovne in laične javnosti preko različnih medijev in dogodkov;
 • zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja univerzitetnih študentov in druge zainteresirane javnosti;
 • sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih združenjih;
 • prispevanje pri implementaciji in vrednotenju nacionalne strategije za preprečevanje samomora.

Postati želimo priznano središče za raziskovanje samomora na nacionalni in na mednarodni ravni.

Ekipa

Center smo ljudje

Vodja
Diego De Leo

Namestnica vodje
Vita Poštuvan

Raziskovalci
Polonca Borko
Vanja Gomboc
Nina Krohne
Meta Lavrič
Tina Podlogar
Lucia Rojs
Saška Roškar (zunanja sodelavka)
Eva Sedlašek
Nuša Zadravec Šedivy

Razširjena ekipa
V naših projektih sodelujejo tudi drugi zunanji sodelavci  v okviru partnerskih organizacij ter kot strokovnjaki na posameznih področjih dela. Prav tako v delo vključujemo študente v okviru opravljanja študijske prakse.

Publikacije

Tukaj najdete zbrane strokovne monografije ter znanstvene in strokovne članke sodelavcev našega centra.

Logotip

Logotip Slovenskega centra za raziskovanje samomora je leta 2012 za nas oblikoval Peter Čuhalev. Sklenjen krog svetlo in temno modrih krogcev nakazuje zaključeno kompleksno celoto, ki morda spominja na zapletenost življenja in smrti.

SCSR

Ali vas krogci spominjajo na test barvne slepote? 
Tudi pri samomoru marsičesa ne vidimo. Ko smo sami v stiski, težko najdemo vesele stvari ali poiščemo strokovno pomoč. Pri prijatelju slabo prepoznamo simptome, ki kažejo na težave in stisko. Mediji včasih prikazujejo samo eno plat dogodkov – žal pogosto pri poročanju o samomoru. Tudi v raziskovanju samomorilnega vedenja ugotavljamo, da o tem fenomenu že veliko vemo, vendar nam še vedno manjka celostno znanje, da bi samomor lahko dobro razumeli.

Ali so pike kazalci količnika samomora?
V svetu in pri nas najdete različne količnike samomora (število ljudi, ki so umrli na 100.000 prebivalcev). Temnejši krogci kažejo na višji količnik, svetlejši na nižjega. V Sloveniji so regijske razlike še vedno zelo velike – na Primorskem so številke nižje, na Štajerskem višje. Podobno kot v logotipu?

Če vidite v simbolu našega centra še kaj drugega, bomo z veseljem prisluhnili vašim zgodbam. Vabljeni, da nam pišete o tem ali čem drugem.