Curriculum Vitae: Vita Poštuvan

Izr. prof. Vita Poštuvan, univ. dipl. psih.

Vita se intenzivno ukvarja s preučevanjem in preprečevanjem samomorilnega vedenja in promocijo duševnega zdravja, z implementacijo novih preventivnih programov v Sloveniji in klinično-svetovalnim delom. Izkušnje ima z delom v zdravstvu, s terapevtskim delom z ljudmi v stiskah in razbremenitvah v kriznih situacijah, strokovno je delala v Avstriji, na Japonskem, Kitajskem in v Indiji.

Vita Postuvan na kolesu :)

Trenutno profesionalno delo

Na Univerzi na Primorskem (Inštitut Andrej Marušič) je namestnica vodje Slovenskega centra za raziskovanje samomora in vodi klinično-raziskovalno delo. Trenutno je predstavnica Slovenije pri Mednarodni zvezi za preprečevanje samomora (IASP) in so-voditeljica Posebne interesne skupine za žalovanje in postvencijo pri tej organizaciji.

Na UP FAMNIT sodeluje pri predmetih Javno duševno zdravje, Javno-zdravstvene intervencije in Vedenjsko-kognitivna psihoterapija in pri podobnih predmetih na Oddelku za psihologijo FF UM (npr. Duševno zdravje, Aplikativna socialna psihologija). Je aktivna članica Društva psihologov Slovenije: deluje kot predsednica Komisije za etična vprašanja in sodeluje v Nacionalnem odboru za EuroPsy. Slovenijo predstavlja v Odboru za etiko in Odboru za preventivo in intervencije pri Evropski zvezi psiholoških združenj (EFPA). Je tudi pripadnica Državne enote za psihološko pomoč Uprave RS za zaščito in reševanje.

Je v supervizorski stopnji izobraževanja za vedenjsko-kognitivnega terapevta in izvaja svetovanja v okviru Psihološke svetovalnice ŠOUM. Izvaja tudi na čuječnosti temelječo kognitivno terapijo – predvsem v okviru Programov NARA (MBCT – mindfulness based cognitive therapy; zaključila vse tri učiteljske stopnje izobraževanja). Je prva psihologinja, ki je v Sloveniji pridobila EuroPsy – evropski certifikat iz psihologije.

Pretekle profesionalne izkušnje

Pri Društvu psihologov Slovenije je bila med 2011 in 2015 generalna sekretarka in predstavnica Slovenije v Operacijski podporni mreži OSN EFPA, sodelovala je tudi pri promocijskih aktivnostih društva.

V okviru podoktorskega projekta je med 2016 in 2017 izvajala del svoje študije kot gostujoča raziskovalka na Medicinski univerzi na Dunaju (natančneje v tamkajšnji Raziskovalni skupini za preučevanje samomora Oddelka za psihoanalizo in psihoterapijo). Strokovno je kot gostujoča raziskovalka še pred tem delala na Nacionalnem inštitutu za neurologijo in psihiatrijo (NCNP) v Tokiju na Japonskem. Mednarodne delovne izkušnje ima tudi iz Kitajske (NVO Hua Dan, Peking) in Indije (NVO Društvo ljudi s posebnimi potrebami, Bangalore). Kot raziskovalka je bila zaposlena na Inštitutu za varovanje zdravja RS, delala je tudi kot evalvatorka in svetovalka v Svetovalnici PU v Ljubljani.

Doktorat

V doktorski raziskavi je s kvalitativno metodo preučevala doživljanje samomora ter varovalne dejavnike in dejavnike tveganja v procesu reintegracije bližnjih po samomoru. Del njenih spoznanj je tudi Model rastoče rože, ki integrira in pojasnjuje različne vidike doživljanja žalovanja. Opis modela je na voljo v njenih publikacijah.

Nagrade

Slovenska znanstvena fundacija ji je januarja 2015 podelila priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za leto 2014obenem pa je postala tudi finalistka nacionalnega izbora Komunikatorica znanosti za leto 2014. Ponovno je to nagrado prejela v letu 2018 kot Komunikatorica znanosti za leto 2017.

Društvo psihologov Slovenije ji je junija 2015 na Dnevu psihologov podelilo priznanje za prispevek k delu društva.

Leta 2014 je prejela Nagrado za znanstveno odličnost UP za veliko število objavljenih izvirnih znanstvenih člankov s področja suicidologije in psihologije.

Atlas.TI programsko okolje jo je leta 2010 nagradilo za avtorstvo najbolj inovativne kvalitativne raziskave.

Osebno

V prostem času rada uživa ob kitajskem čaju, branju Murakamijevih knjig, potepanju po svetu in postavljanju na glavo na jogi ali capoeiri.

Povezave – znanstvene objave