Curriculum Vitae: Vita Poštuvan

Izr. prof. Vita Poštuvan, univ. dipl. psih.

Vita se intenzivno ukvarja s preučevanjem in preprečevanjem samomorilnega vedenja in promocijo duševnega zdravja, z implementacijo novih preventivnih programov v Sloveniji in klinično-svetovalnim delom. Izkušnje ima z delom v zdravstvu, s terapevtskim delom z ljudmi v stiskah in razbremenitvah v kriznih situacijah, strokovno je delala v Avstriji, na Japonskem, Kitajskem in v Indiji.

Vita Postuvan na kolesu :)

Strokovno in znanstveno delo

Na Univerzi na Primorskem (Inštitut Andrej Marušič) je raziskovalka in namestnica vodje Slovenskega centra za raziskovanje samomora in vodi klinično-raziskovalno delo.

Je (so)avtorica številnih člankov v uglednih znanstvenih revijah in poglavij v znanstvenih monografijah ter spada med najbolj citirane slovenske strokovnjake. Redno gostuje na uglednih institucijah in mednarodnih konferencah v tujini. Njeno delo vključuje preučevanje dejavnikov, povezanih z duševnim zdravjem in samomorilnim vedenjem različnih skupin prebivalstva, preprečevanje samomorilnega vedenja z razvijanjem psiholoških in javnozdravstvenih intervencij ter preučevanje žalovanja in reintegracije po smrti bližnjega. Prav tako se intenzivno ukvarja z razvijanjem kompetenc in stališč strokovnjakov na področju duševnega zdravja, z etiko in strokovnim razvojem v psihologiji in z metodološkimi pristopi v raziskovanju. Njena spoznanja pomembno prispevajo k razvoju znanosti in stroke v Sloveniji in tujini.

Na UP FAMNIT sodeluje pri predmetih Javno duševno zdravje, Javno-zdravstvene intervencije in Vedenjsko-kognitivna psihoterapija in pri podobnih predmetih na Oddelku za psihologijo FF UM (npr. Duševno zdravje, Psihoterapevtski pristopi) in drugih fakultetah. Je aktivna članica Društva psihologov Slovenije: deluje v Komisiji za etična vprašanja in drugih strokovnih in znanstvenih komisij.

Je tudi pripadnica Državne enote za psihološko pomoč Uprave RS za zaščito in reševanje. Poleg tega izvaja psihološka svetovanja v okviru vedenjsko-kognitivne psihoterapevtske usmeritve znotraj Psihološke svetovalnice ŠOUM. Izvaja tudi na čuječnosti temelječo kognitivno terapijo – predvsem v okviru Programov NARA (MBCT – mindfulness based cognitive therapy; zaključila vse tri učiteljske stopnje izobraževanja) in občasno vodi skupine za podporo ob žalovanju. Je prva psihologinja, ki je v Sloveniji pridobila (in obnovila) EuroPsy – evropski certifikat iz psihologije in Zoisovo priznanje za znanstvene dosežke.

Mednarodne vloge

Že nekaj let je predstavnica Slovenije pri Mednarodni zvezi za preprečevanje samomora (IASP), hkrati je tudi izvoljenena voditeljica nacionalnih predstavnikov v izvršnem odboru in so-voditeljica Posebne interesne skupine za žalovanje in postvencijo pri tej organizaciji. Leta 2023 je s prof. Diegom De Leom gostila 32. svetovni kongres te ogranizacije v Piranu.

Je tudi so-voditeljica Odbora za etiko Evropski zvezi psiholoških združenj EFPA in predstavnica Slovenije v Odboru za zdravje (prej za preventivo in intervencije) pri Evropski zvezi psiholoških združenj (EFPA). Že nekaj let je tudi predstavnica Slovenije v IUPsyS (Mednarodne unije psiholoških znanosti).

Pretekle aktivnosti in gostovanja v tujini

Pri Društvu psihologov Slovenije je bila med 2011 in 2015 generalna sekretarka in predstavnica Slovenije v Operacijski podporni mreži OSN EFPA, sodelovala je tudi pri promocijskih aktivnostih društva, pripravi zakonskih okvirjev za delo psihologov in Nacionalnem odboru za EuroPsy. V času njenega vodenja Komisije za etična vprašanja (med 2014 in 2019) so prenovili etični kodeks.

V okviru podoktorskega projekta je med 2016 in 2017 izvajala del svoje študije kot gostujoča raziskovalka na Medicinski univerzi na Dunaju (natančneje v tamkajšnji Raziskovalni skupini za preučevanje samomora Oddelka za psihoanalizo in psihoterapijo). Strokovno je kot gostujoča raziskovalka še pred tem delala na Nacionalnem inštitutu za neurologijo in psihiatrijo (NCNP) v Tokiju na Japonskem. Mednarodne delovne izkušnje ima tudi iz Kitajske (NVO Hua Dan, Peking) in Indije (NVO Društvo ljudi s posebnimi potrebami, Bangalore). Kot raziskovalka je bila zaposlena na Inštitutu za varovanje zdravja RS, kot študentka je sodelovala tudi v Svetovalnici PU za motnje hranjenja v Ljubljani.

Doktorat

V doktorski raziskavi je s kvalitativno metodo preučevala doživljanje samomora ter varovalne dejavnike in dejavnike tveganja v procesu reintegracije bližnjih po samomoru. Del njenih spoznanj je tudi Model rastoče rože, ki integrira in pojasnjuje različne vidike doživljanja žalovanja. Opis modela je na voljo v njenih publikacijah.

Nagrade

Izr. prof. dr. Vita Poštuvan je leta 2021 prejela Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju suicidologije in duševnega zdravja. Dosežek je še toliko pomembnejši, saj je to prvo tovrstno priznanje za psihologe v Sloveniji, hkrati pa tudi eno redkih, ki je bilo v tem letu podeljeno družboslovnim znanostim.

Slovenska znanstvena fundacija ji je januarja 2015 podelila priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za leto 2014obenem pa je postala tudi finalistka nacionalnega izbora Komunikatorica znanosti za leto 2014. Ponovno je to nagrado prejela v letu 2018 kot finalistka za komunikatorico znanosti za leto 2017.

Društvo psihologov Slovenije ji je junija 2015 na Dnevu psihologov podelilo priznanje za prispevek k delu društva.

Leta 2014 je prejela Nagrado za znanstveno odličnost UP za veliko število objavljenih izvirnih znanstvenih člankov s področja suicidologije in psihologije.

Atlas.TI programsko okolje jo je leta 2010 nagradilo za avtorstvo najbolj inovativne kvalitativne raziskave.

Osebno

V prostem času rada meditira ob skodelici čaja, ali uživa ob prijateljskih dogodivščinah, plesnih korakih in postavljanju na glavo ob otroški igri.

Povezave – znanstvene objave