Izobraževanja

Slovenski center za raziskovanje samomora želi družbeno-odgovorno informirati javnost in strokovne službe o duševnem zdravju in samomoru. Organiziramo različne dogodke, predstavitve, okrogle mize, novinarske konference in izobraževalne delavnice.

Za različne ciljne skupine izvajamo izobraževanja in intervencije o duševnem zdravju, depresiji, stresu in samomorilnem vedenju. Za podrobnosti stopite v stik z nami.

Konferenca Intuicija, imaginacija, inovacija v suicidologiji

V mesecu maju vsako leto organiziramo mednarodno konferenco o samomorilnem vedenju Intuicija, imaginacija, inovacija.

Mednarodno priznani predavatelji spregovorijo o raziskovanju, intervencijah in postvenciji ob samomoru. Prijetno vzdušje in aktualne teme dajejo možnost, da se udeleženci povežejo. To je tudi tisto, kar daje možnost napredovanja stroke. Več informacij tukaj.

Delavnice in izobraževanja za mladostnike, učitelje in starše

Za mlade, njihove učitelje, vzgojitelje in starše smo pripravili integrativen program izobraževanja, intervencij in dogodkov. Pokukajte v opis projekta A (se) štekaš?!?

Predavanja in delavnice za učitelje, šolsko osebje in starše temeljijo na tem, kako prepoznati in ukrepati v primerih samomorilnega vedenja. V sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja smo 2009 izdali publikacijo Spregovorimo o samomoru med mladimi in jo diseminirali po vseh regijah po Sloveniji. V letu 2022 smo izdali publikacijo Samomorilno vedenje mladostnikov: razvoj in implementacija preventivno-intervencijskih programov in jo diseminirali med strokovne delavce ter drugo zainteresirano javnost.

Izobraževanja za zdravstvene delavce, socialne delavce in policiste

V okviru projekta Po-Mlad izvajamo izobraževanja za strokovne delavce, ki delajo z mladimi. Namen projekta je podajanje oziroma poglabljanje disciplinarnega in strokovnega znanja na področju duševnega zdravja, prepoznavanja stiske in preprečevanja samomorilnega vedenja med mladostniki, nudenje inter- in supervizije. 

Za zdravstvene delavce izvajamo delavnice in predavanja o samomoru in samomorilnem vedenju. Za več informacij, se obrnite na naše kontaktne podatke.

V okviru Projekta MOČ organiziranmo tudi usposabljanja strokovnjakov (zdravniki, medicinske sestre, socialni delavci, policisti) za prepoznavo depresije in samomorilnega vedenja in širimo mrežo svetovalnic za pomoč ljudem v duševni stiski. Posebnost projekta bodo tudi delavnice Program NARA – Moč strokovnjakom skozi čuječnost, namenjene strokovnjakom.strokiovn

Spregovorimo o samomoru in medijih

V sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja smo 2010 izdali publikacijo Spregovorimo o samomoru in medijih. V okviru skupnega projekta smo po vseh slovenskih regijah izvedli delavnice za urednike in novinarje. Ob epidemiji med leti 2020 in 2022, ko se je v medijih veliko govorilo tudi o samomoru, smo pripravili smernice za poročanje o samomoru ob epidemiji. V letu 2023 smo sodelovali pri pripravi smernic odgovornega poročanja v kriznih dogodkih. Več o odgovornem poročanju o samomoru je na voljo na podstrani o medijih.

Spregovorimo depresiji in samomoru med starejšimi

V sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja smo 2010 izdali publikacijo Spregovorimo o depresiji in samomoru med starejšimi in izvedli delavnice za zdravnike in druge, ki delajo s starejšimi o tej temi. Izvedli smo tudi delavnice za starejše občane. Prav tako smo v okviru skupnega projekta z IVZ izdali zloženko Depresija med starejšimi.

Delavnice čuječnosti

Sodelavci našega centra so usposobljeni za izvajanje na čuječnosti temelječe kognitivne terapije. V okviru tega izvajamo celosten 8-tedenski Program NARA – obvladovanje stresa in depresije skozi čuječnost in Program NARA – Moč strokovnjakom skozi čuječnost, ki je namenjen strokovnjakom. Prav tako izvajamo posamezne krajše delavnice ali predavanja na temo čuječnosti.