Pogovor o samomoru – kaj reči in kaj ne?

Pogovori o najtežjih življenjskih temah nikoli niso enostavni. Med najtežje in najbolj občutljive teme zagotovo spada tudi pogovor o samomoru.

Ko govorimo s posameznikom, ki je v hudi stiski, včasih ne vemo, kako izbrati prave besede, kako reagirati na posameznikovo izražanje stiske, ob vsem tem pa se borimo tudi s svojimi občutji. Zato se pogovoru o samomoru in hudi osebni stiski se navadno želimo izogniti. Čeprav univerzalni odgovori, ki bi učinkovali pri vseh ljuden, ne obstajajo, so na voljo okvirne usmeritve za take situacije.

Priročnik Pogovor o samomoru

Priročnik Pogovor o samomoru je namenjen vsem, ki se pri svojem delu ali v življenju srečujejo s posamezniki, ki izražajo samomorilne stiske, pa tudi vsem drugim, ki bi radi bolje razumeli samomorilni proces in se opolnomočili za pogovor o najtežjih življenjskih vprašanjih.

Avtorica Vita Poštuvan v tem delu združuje svoje strokovne in praktične izkušnje, ki jih je pridobila pri delu z ljudmi v stiski.

Osrednji del priročnika zajemajo koraki za pogovor, ki nam služijo kot okvir in podpora, ko želimo nasloviti temo samomorilne stiske.

Priročnik je na voljo v tiskani, PDF in FlipBook obliki.

Spletno predavanje (webinar) Kako se pogovarjati z nekom, ki razmišlja o samomoru?

Vsebina priročnika je bila predstavljena tudi v spletnem predavanju (webinarju)(1. del in 2. del), ki je bil organiziran septembra 2019 s strani Kariernega centra Univerze v Ljubljani, je izvedla dr. Poštuvan.

V prvem delu predavanja so naslovljene teme:

  • statistični podatki o pojavnosti samomorilnega vedenja na svetu in v Sloveniji;
  • žalovanje po samomoru;
  • poznavanje razlogov za poskuse samomora med mladimi;
  • razumevanje samomora kot kompleksnega fenomena;
  • poznavanje dejavnikov tveganja;
  • prepoznavanje značilnosti samomorilnega procesa in znakov, da je posameznik v hudi stiski;

V drugem delu pa avtorica nadaljuje s konkretnejšimi koraki:

  • reagiranje na prepoznano stisko oz. naslavljanje samomorilnega vedenja;
  • koraki ukrepanja za preprečevanje samomorilnega vedenja in pomoč posameznikom v stiski;
  • možnosti in kontakti nadaljnje strokovne pomoči;
  • kako poskrbeti zase.

Zagotavljanje podpore samomorilno ogroženi osebi

V spletnem srečanje prof. Diega de Lea in izr. prof. Vite Poštuvan v okviru usposabljanja za svetovalke in svetovalce Telefona za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19 so na voljo informacije o zagotavljanju podpore samomorilni osebi.

Osebi skušamo s pogovorom vrniti upanje do življenja.

Prijazno vabljeni k ogledu prosto dostopnega posnetka.

Spletno predavanje Pogovor z osebo v stiski

Podobne vsebine so na voljo na spletnem predavanju (webinarju), ki je bil organiziran oktobra 2020 v okviru rektoričinega dne UP. Poudarjeni so pomen in načini prepoznavanja stiske, značilnosti samomorilnega procesa in pomen odzivanja na opaženo stisko. Posebna pozornost je namenjena korakom ukrepanja, ki so lahko v pomoč pri odzivanju na zaznano stisko in izvedbi pogovora o tem.

K ogledu vsebin vabimo vse, ki se pri svojem delu ali v svojem življenju srečujete s posamezniki, ki izražajo samomorilne stiske, pa tudi vse druge, ki bi radi bolje razumeli samomorilni proces in se opolnomočili za pogovor o najtežjih življenjskih vprašanjih.


Če pri svojih bližnjih prepoznate hudo duševno stisko ali samomorilne misli, jih lahko napotite po strokovno pomoč, na katero se lahko v primeru, da čutite hudo duševno stisko, obrnite tudi sami.

Značke: , , , , ,