Nalagam...

Galerija dogodkov

* 2021

Poletna šola Oddelka za psihologijo UP FAMNIT (Koper)

Oddelek za psihologijo UP FAMNIT je organiziral poletno šolo, ki je potekala od 27. do 30. septembra 2021 v prostorih UP FAMNIT v Kopru. Udeleženci so na poletni šoli ponovili nekatere osnove statističnih analiz, predvsem pa spoznavali osnove analize podatkov v programskem orodju R oziroma RStudio. Poletne šole so se udeležile tudi raziskovalke UP IAM Slovenskega centra za raziskovanje samomora.

Srečanje z novinarji in obeležitev svetovnega dne preprečevanja samomora (splet)

Naša sodelavka Vita Poštuvan se je ob obeležitvi svetovnega dne preprečevanja samomora udeležila srečanja z novinarji. Predstavila je problematiko samomora, osvetlila podatke z vidika trenutnih razmer ter naslovila različne aktivnosti, ki jih skupaj z drugimi organizacijami organiziramo ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora.

Generalna skupščina IUPsyS (splet)

Naša sodelavka Vita Poštuvan je kot predstavnica Slovenije v mesecu juliju sodelovala na Generalni skupščini Mednarodne zveze psihološke znanosti (IUPsyS).

30. obletnica dneva državnosti z mednarodnim simpozijem in premiero Krsta pri Savici (Portorož)

Naši sodelavki Vita Poštuvan in Meta Lavrič sta sodelovali na mednarodnem simpoziju Univerze na Primorskem. V ta namen sta pripravili prispevek z naslovom Zakaj Črtomir ne umre? Preprečevanje samomora po Prešernu, v katerem sta predstavili značilnosti samomorilnega procesa, dejavnike tveganja, varovalne dejavnike in načine preprečevanja samomorilnega vedenja, ki so relevantni za Črtomirja.

Postvencijske aktivnosti na šoli v sklopu projekta A (se) štekaš?!?

Naše sodelavke Vita Poštuvan, Vanja Gomboc, Monika Brdnik, Nuša Zadravec Šedivy, Meta Lavrič in Patricija Kerč v mesecu juniju izvajajo postvencijske aktivnosti na šoli. Izvajajo se intervencije in predavanja za učitelje, predavanja za starše ter postvencijske delavnice za mladostnike, ki so se nedavno soočili s smrtjo zaradi samomora.

Predstavitev simpozija na konferenci ESTSS 2021 (splet)

Naši sodelavki Patricija Kerč in Nina Krohne sta v sodelovanju z dr. Tanjo Šraj Lebar iz Univerze v Ljubljani sodelovali na konferenci združenja European Society for Trauma & Emergency Surgery (ESTSS) Raziskovalke so pripravile simpozij z naslovom The Pandemic in Slovenia: Mental Health and Emerging Issues of Selected Groups. Na predstavitvah sta govorili o duševnem zdravju oseb, ki so zbolele za boleznijo covid-19 ter o duševnem zdravju žensk med epidemijo covida-19.

Predavanje za vratarje sistema v okviru projekta A (se) štekaš?!? (Koper)

Naša sodelavka Vanja Gomboc se je 1. junija udeležila sestanka Koordinativne skupine za preventivo Mestne občine Koper. Na sestanku je za člane skupine, ki jo sestavljajo svetovalne delavke, zaposlene na OŠ, predstavnik policije in predstavniki Zavoda New Prevent, v okviru projekta A (se) štekaš?!? izvedla predavanje. Predstavila je značilnosti samomorilnega procesa, varovalne dejavnike ter načine preventivnega delovanja.

TRIPLE i 2021 (splet)

Med 25. in 27. majem je potekala 12. konferenca TRIPLE i, ki je bila tudi letos zaradi epidemiološke slike izvedena izključno v okolju Zoom. Na konferenco se je prijavilo čez 340 udeležencev iz 44 različnih držav. Znanstveni program konference je vključeval predavanja tujih in domačih strokovnjakov ter raziskovalcev s področja samomorilnega vedenja. Predavali so prof. Rory O’Connor, prof. Jo Robinson, prof. Lai Fong Chan, prof. Annette Erlangsen, prof. Murad Khan, dr. Silvia Pelàez, prof. Thomas Niederkrotenthaler, prof. Maurizio Pompili, prof. Vita Poštuvan, prof. Diego De Leo, Meta Lavrič, Nina Krohne in Vanja Gomboc. Sodeč po odzivih udeležencev je konferenca tudi letos predstavljala možnost za medsebojno povezovanje, pridobivanje znanja in ustvarjanje novih idej za raziskovanje ter intervencije.

Predavanje Kako prepoznati stisko in pomagati? (splet)

Naša sodelavka Vanja Gomboc je 18. maja 2021 izvedla predavanje Kako prepoznati stisko in pomagati. Predavanje je bilo izvedeno v sodelovanju z Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske, namenjeno pa socialnim delavcem, osebam, ki vsakodnevno prihajajo v stik z ranljivimi ciljnimi skupinami in posameznikom, ki jih tematika zanima.

Udeležba na seji Državnega sveta (Ljubljana)

Namestnica vodje izr. prof. Vita Poštuvan se je 21. aprila 2021 udeležila seje Državnega sveta na tamo položaja študentov med epidemijo covida-19 in nasploh. Med drugim je predstavila določene stiske, s katerimi se študenti v tem času srečujejo ter predstavila mogoče načine pomoči in podpore.

Predavanje za starše v okviru projekta A (se) štekaš?!? (splet)

Naša sodelavka Vanja Gomboc je 13. aprila v okviru projekta A (se) štekaš?!? izvedla predavanje za starše mladostnikov, ki obiskujejo osnovno šolo. Predstavila je informacije o možnih načinih razvoja stiske, nekatere znake, ki nam olajšajo prepoznavanje stiske pri drugi osebi ter možne načine preventivnega delovanja.

Predstavitev izsledkov raziskave Ocena potreb po psihosocialni podpori v drugem valu epidemije COVID-19 na medresorskem posvetu o izvajanju psihološke pomoči v razmerah epidemije

Sodelavki Patricija Kerč in Nina Krohne sta v sodelovanju z dr. Tanjo Šraj Lebar iz Univerze v Ljubljani ter mag. Matejo Štirn iz Društva psihologov Slovenije vodili raziskavo o oceni potreb po psihosocialni podpori v drugem valu epidemije.

Vodje so rezultate raziskave predstavile v sklopu medresorskega posveta o izvajanju psihološke pomoči v razmerah epidemije, ki ga je organiziral Nacionalni inštitut za javno zdravje. Na posvetu so bile predstavljene aktivnosti, ki so se v namen psihološke podpore prebivalstvu izvajale v času epidemije. V razpravi, ki je potekala po predstavitvi, so sodelovali tudi predstavniki nekaterih ministrstov in drugi relevantni deležniki.

Predavanje za učitelje v okviru projekta A (se) štekaš?!? (splet)

Naša sodelavka Nina Korhne je 25. marca v okviru projekta A (se) štekaš?!? izvedla predavanje za učitelje in druge zaposlene na Osnovni šoli Antona Ukmarja v Kopru. Predstavila je informacije o možnih načinih razvoja stiske, nekatere znake, ki nam olajšajo prepoznavanje stiske pri drugi osebi ter možne načine preventivnega delovanja.

Program NARA – Na čuječnosti temelječe soočanje z vsakdanjikom (med epidemijo) (splet)

V torek, 16. marca, smo zaključili s spletno obliko Programa NARA – Na čuječnosti temelječe soočanje z vsakdanjikom (med epidemijo). Udeleženci so na zaključnem srečanju poročali o različnih učinkih in zavedanjih, ki so jih pridobili v okviru osmih srečanj. Vsem udeležencem želimo srečno nadaljevanje njihove poti čuječnosti, mi pa se že veselimo novih izvedb Programa NARA.

Predstavitev izsledkov raziskave Ocena potreb po psihosocialni podpori v drugem valu epidemije COVID-19 na mesečnem srečanju Društva psihologov Slovenije (splet)

Sodelavki Patricija Kerč in Nina Krohne sta v sodelovanju z dr. Tanjo Šraj Lebar iz Univerze v Ljubljani ter mag. Matejo Štirn iz Društva psihologov Slovenije vodili raziskavo, s katero sta ugotavljali, kakšno duševno stisko doživljajo različne skupine ljudi med epidemijo covida-19, kako se z zaznano stisko spoprijemajo ter katere vire psihosocialne podpore si ljudje še želijo in menijo, da bi jim pomagali pri spoprijemanju s stisko. Raziskava je del Akcijskega načrta za izvajanje psihološke pomoči v razmerah epidemije, katerega nosilec je Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Patricija, Nina in Tanja so izsledke razikave predstavile na mesečnem srečanju Društva psihologov Slovenije, kjer so skupaj s psihologi iz različnih sekcij, razpravljali o predstavljenih izsledkih ter načrtovali psihološke intervencije, s katerimi bi lahko naslovili potrebe, ki so se pokazale v raziskavi.

Predavanje o čuječnosti za članice Gasilke zveze Vrhnika (splet)

V torek, 9. 3. 2021, je naša sodelavka Nina Krohne izvedla predavnanje z naslovom “Čuječnost – biti tukaj in zdaj”, ki je bilo namenjeno članicam Gasilke zveze Vrhnika. Na predavanju je predstavila, kaj je čuječnost in kakšni so njeni učinki na psihološko delovanje posameznika. Poleg tega je predstavila tudi, kako postanemo čuječi in z udeleženkami izvedla kratko meditacijo.

Obvladovanje stresa s tehnikami čuječnosti (Koper)

Vita Poštuvan je v okviru predavanj Središča Rotunda 18. februarja predstavila tehnike čuječnosti. Udeleženci so poročali, da so se na koncu srečanja počutili sproščeno in mirno.

Predavanje za (bodoče) pedagoške delavce v okviru projekta A (se) štekaš?!? (splet)

V sredo, 10. 2. 2021, je naša sodelavka Meta Lavrič izvedla predavanje z naslovom Stiska in samomor pri otrocih in mladostnikih. Predavanje, namenjeno (bodočim) pedagoškim delavcem, je bilo izvedeno v okviru projekta A (se) štekaš?!? in v okviru projekta UP Pedagoške fakultete Reagiraj – nisi sama, nisi sam. Na predavanju so bila predstavljena različna dejstva in miti o samomorilnem vedenju, dejavniki tveganja za samomor, vloga vratarjev sistema, značilnosti prepoznavanja stiske in načini ukrepanja.

7. strokovno srečanje: Psihološki in socialni vidiki pandemije (splet)

V soboto, 6. 2. 2021, so se naši sodelavci udeležili 7. strokovnega srečanja z naslovom Psihološki in socialni vidiki pandemije, ki ga je organiziralo društvo Sloventa. Predavanje z naslovom Primerjava osamljenosti in subjektivnega blagostanja v času normalnih in izrednih razmer je na tem srečanju izvedla sodelavka Vanja Gomboc. Med predavanjem je izpostavila in primerjala izsledke različnih raziskav, ki smo jih izvedli pred in med epidemijo, zaključila pa s pomenom dobrega duševnega zdravja v času normalnih in izrednih razmer.

Snemanje zvočnih posnetkov za projekt E-znanje (Krško)

Nina Krohne je v četrtek, 28. 1. 2021, v sodelovanju z DZMP (Luksuz produkcija), posnela zvočne posnetke za spletno platformo, ki jo pripravljamo v sklopu projekta E-znanje za duševno zdravje: razvoj, implementacija in evalvacija spletnih intervencij za preprečevanje samomora in krepitev duševnega zdravja (J5-1796). V okviru omenjenga projekta pripravljamo spletno orodje, ki bo uporabnikom pomagalo pri prepoznavi samomorilne ogroženosti pri drugih ter jih informiralo o tem, kako ustrezno ukrepati.

Program NARA – Na čuječnosti temelječe soočanje z vsakdanjikom (med epidemijo) (splet)

S 26. 1. 2021 smo pričeli z izvajanjem programa NARA. Program, ki je namenjen najširši publiki, se zaradi trenutne situacije izvaja v spletni obliki. Kljub temu je število udeležencev zelo visoko, saj program spodbuja boljše soočanje s stresnimi življenjskimi situacijami. Ponuja niz preprostih in učinkovitih strategij čuječnosti, ki jih lahko uporabljamo za izboljšanje svojega duševnega in telesnega zdravja in dobrega počutja, kar je v času epidemije še posebej pomembno.

Predavanje za starše in učitelje v okviru projekta A (se) štekaš?!? (splet)

Januarja je izr. prof. Vita Poštuvan v okviru projekta A (se) štekaš?!? izvedla predavanje na temo Stiske in samomorilno vedenje med mladostniki. Predavanje je bilo namenjeno staršem srednješolcev in njihovim profesorjem, ki so se nedavno soočili s smrtjo zaradi samomora.

* 2020

Sestanek UP Famnit Oddelka za psihologijo (splet)

Naše sodelavke so se 21. 12. 2020 udeležile še zadnjega letošnjega sestanka UP Famnit Oddelka za psihologijo, katerega članice so. Osrednja tema sestanka so bili možni načini izboljšanja izkušnje študija preko spleta za študente in predavatelje. Člani oddelka so zadnji sestanek v tem koledarskem letu zaključili v prazničnem vzdušju, katerega fotografijo prilagamo v nadaljevanju.

Okrogla miza “Zmoremo skupaj? Zmoremo drugače?” (Izola)

Naša sodelavka Nina Krohne se je 24. 11. 2020 udeležila okrogle mize “Zmoremo skupaj? Zmoremo drugače?”, ki jo je organiziral Zavod za izobraževanje in preventivo NewPrevent, v sodelovanju s Centrom za kulturo, šport in prireditve Izola. Na okrogli mizi je spregovorila o duševnem zdravju mladih ter o aktivnostih, ki jih izvajamo na Slovenskem centru za raziskovanje samomora.

Predavanje v okviru Kliničnega vikenda (splet)

Namestnica vodje, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, je 6. 11. 2020, v okviru projekta A (se) štekaš?!?, na dogodku Klinični vikend, izvedla predavanje z naslovom Preprečevanje in raziskovanje samomora, v katerem je študentom psihologije in sorodnih smeri, predstavila nekaj splošnih spoznanj suicidologije, ki jim bodo lahko koristile pri nadaljnjem (kliničnem) delu. Dogodek je organiziralo Društvo študentov psihologije Slovenije.

Predavanje o duševnem zdravju mladih (splet)

Aktivnosti projekta A (se) štekaš?!? zajemajo ozaveščanje splošne javnosti o duševnem zdravju, poznavanju dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov, preventivnih aktivnosti, prepoznavanju ter reagiranju na stiske bližnjih ipd. In s tem namenom je sodelavka našega centra, Meta Lavrič, 3. 11. 2020, izvedla spletno predavanje na temo duševnega zdravja mladih za udeležence iz Izobraževalnega centra Piramida v Mariboru.

Predavanje v okviru rektoričinega dne (splet)

Naša sodelavka Vanja Gomboc je v sredo, 21. 10. 2020, v okviru rektoričinega dne izvedla predavanje na daljavo, namenjeno zaposlenim na Univerzi na Primorskem. Udeleženci so med predavanjem, ki je nosilo naslov Pogovor z osebo v stiski, spoznali pomen izvedbe takega pogovora in pridobili nekaj praktičnih informacij, kako pogovor o najtežjih življenjskih vprašanjih izvesti.

Predavanja na daljavo v okviru projekta A (se) štekaš?!? (splet)

V okviru projekta A (se) štekaš?!? izvajamo predavanja za starše, v katerih starše ozaveščamo o samomorilnem vedenju in jih učimo prepoznavanja ter preprečevanja tveganja za samomor med mladostniki. Zaradi epidemiološke situacije, povezane z novim koronavirusom, nekatera predavanja izvedemo na daljavo preko spleta. Prilagamo utrinek predavanja za starše, ki so ga izvedle naše sodelavke Monika Brdnik, Vanja Gomboc in Meta Lavrič.

Rostoharjevi dnevi 2020 (Virtualna konferenca)

Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je že 4. leto organiziral konferenco Rostoharjevi dnevi, ki je bila to leto poimenovana Psihološki pogledi na pandemijo COVID-19. Konferenca je potekala med 24. in 25. septembrom, na konferenci pa sta izsledke naše raziskave predstavljali tudi kolegici Vanja Gomboc in Nina Krohne. Vanja Gomboc je predstavila rezultate analize Primerjava osamljenosti in subjektivnega blagostanja v času normalnih in izrednih razmer, Nina Krohne pa je predstavila rezultate analize Vloga zaposlitvenih dejavnikov pri izbranih kazalnikih duševnega zdravja v času epidemije COVID-19 ter rezultate tematske analize, kolegice Mete Lavrič, in sicer Skrbi, pozitivne spremembe in predlogi za psihološko podporo v času epidemije COVID-19.

Predavanja za učitelje v okviru projekta A (se) štekaš?!? za OŠ Križe (Križe)

V četrtek, 17. 9 2021, je naša sodelavka, dr. Nuša Zadravec Šedivy, v okviru projekta A (se) štekaš?!? izvedla predavanje za učitelje na Osnovni šoli Križe. Predavanje je zajemalo osnovne infomacije o samomorilnem vedenju med mladostniki ter o njegovi prepoznavi in preprečevanju.

Predavanja za starše v okviru projekta A (se) štekaš?!? za OŠ Starše (Starše)

V torek, 15. 9 2021, je naša sodelavka, Meta Lavrič, v okviru projekta A (se) štekaš?!? izvedla predavanje za starše na Osnovni šoli Starše. Na predavanju je staršem podala osnovne informacije o prepoznavi samomorilnega vedenja pri mladostnikih ter o načinih ukrepanja v tem primeru.

Izobraževanje študentov za izvajanje A (se) štekaš?!? delavnic (Koper)

V torek, 15. 9. 2020, so naše sodelavke (Monika Brdnik, Vanja Gomboc in Nuša Zadravec Šedivy) izvedle izobraževanje izvajalcev za projekt A (se) štekaš?!?. Pri izvajanju delavnic za mladostnike bodo namreč sodelovali študentje 2. stopnje psihologije, uporabne psihologije in biopsihologije iz Univerze na Primorskem, Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru. Na izobraževanju so študentje pridobili potrebna teoretična znanja, vadili pa so tudi praktične veščine izvajanja delavnic.

Predavanja za učitelje v okviru projekta A (se) štekaš?!? za OŠ Gorje (Zgornje Gorje)

Poleg aktivnosti za mladostnike v okviru projekta A (se) štekaš?!? izvajamo tudi predavanja za učitelje, ki zajemajo teme ozaveščanja o samomorilnem vedenju in prepoznavanju ter preprečevanju tveganja za samomor med mladostniki. Tovrstvno predavanja sta na Osnovni šoli Gorje, v sredo, 26. 8. 2020, izvedli sodelavki Vanja Gomboc in Nina Krohne.

Snemanje prispevka za Dan duševnega zdravja (Celje)

Naši sodelavki, Nina Krohne in Vanja Gomboc, sta v sredo, 2. 9. 2020, v Celju posneli prispevek za nacionalno obeležitev Dneva duševnega zdravja, ki ga koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). V prispevku sta predstavili pomen duševnega zdravja v času rednih in izrednih razmer, izsledke raziskav, s katerimi smo na UP IAM SCSR želeli pridobiti vpogled v duševno zdravje in značilnostih le-tega v času rednih in izrednih razmer ter pri tem navedli nekaj praktičnih informacij za ohranjanje oziroma krepitev duševnega zdravja.

Snemanje vaj za program VIVA (Maribor)

Vita Poštuvan in Meta Lavrič sta v petek, 28. 8. 2020, v studio podjetja SHOWTEC posneli vaje, ki bodo del programa VIVA. Če želite sodelovati v programu, ki je namenjen lažjemu spoprijemanju s stresom na delovnem mestu, ste prijazno vabljeni, da se prijavite.

Predavanje na Regijskem srečanju izvajalk vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov (Koper)

Sodelavki Vanja Gomboc in Nina Krohne sta v četrtek, 27. 8. 2020 v prostorih NIJZ v Kopru izvedli predavanje namenjeno izvajalkam vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov. Na predavnju sta spregovorili o duševnem zdravju v času epidemije bolezni COVID-19. Pri tem sta izhajali iz izsledkov raziskave, s katero smo na UP IAM SCSR želeli pridobiti uvid v duševno stanje prebivalcev Slovenije v času strogih omejevalnih ukrepov. Predavanje je organizirala regijska koordinatorka vzgoje za zdravje Natalija Korent (NIJZ).

Sestanek ekipe UP IAM SCSR (Šentilj)

Raziskovalke ekipe UP IAM SCSR smo se julija sestale z namestnico vodje, Vito Poštuvan, ki zaradi porodniške odsotnosti ni aktivno vključena v trenutne aktivnosti centra. Na sestanku smo tako skupaj pregledale dosedanje projektne aktivnosti ter v sodelovanju z najmlajšo članico ekipe naredile načrt za prihajajoče mesece.

Triple i 2020 (Virtualna konferenca)

Letošnja konferenca Triple i je potekala od 16. do 19. junija v videokonferenčnem programu Zoom. Znanstveni program konference je vključeval predavanja vabljenih strokovnjakov s področja samomorilnega vedenja. Predavali so prof. Keith Hawton, prof. Ella Arensman, dr. Lakshmi Vijayakumar, prof. Brian Mishara, prof. Diego De Leo, prof. Navneet Kapur, ga. Vanda Scott in g. Joe Rafferty.

Prejem Pomurske raziskovalne nagrade za leto 2019 (Murska Sobota)

Mateja Černjavič je za svojo magistrsko nalogo, ki jo je opravljala pod mentorstvom namestince vodje UP IAM Slovenskega centra za raziskovanje samomora, izr. prof. dr. Vite Poštuvan, dobila odlično recenzijo pom. akad. dr. Metke Kuharter prejela Pomursko raziskovalno nagrado za leto 2019 in pohvalo župana občine Tišina. Prejemnici nagrade in njeni mentorici iskreno čestitamo!

Predavanje o duševnem zdravju mladih (Maribor)

Aktivnosti projekta A (se) štekaš?!? zajemajo tudi ozaveščanje splošne javnosti o duševnem zdravju, poznavanju dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov, preventivnih aktivnosti, prepoznavanju ter reagiranju na stiske bližnjih ipd. In s tem namenom je sodelavka našega centra, Meta Lavrič, v ponedeljek, 2. 3. 2020, izvedla predavanje na temo duševnega zdravja mladih v Izobraževalnem centru Piramida v Mariboru.

Pogovor o pomenu pismenosti o duševnem zdravju (Univerzitetna knjižnica Maribor)

Meta Lavrič, sodelavka našega centra, je v četrtek, 20. 2. 2020, sodelovala v pogovoru o pomenu pismenosti o duševnem zdravju za zmanjševanje stigme ter opolnomočenje posameznikov, da v primeru hujše stiske poiščejo pomoč. Pogovarjala se je z dr. Lilijano Šprah, predstojnico Družbenomedicinskega inštituta ZRC SAZU in urednico zbornika, v katerem predstavljajo rezultate programa OMRA, katerega namen je ravno zvišanje pismenosti o duševnem zdravju.

* 2019

Izvedba fokusne skupine v Trubarjevem domu upokojencev (Loka pri Zidanem Mostu)

Sodelavki Meta Lavrič in Nina Krohne sta 14. 11. 2019 z varovanci Trubarjevega doma upokojencev izvedli fokusno skupino. Fokusna skupina je bila del projekta Moški, s katerim med drugim želimo razumeti stališča starostnikov do duševnega zdravja, kvalitete življenja, medosebnih odnosov, osamljenosti in samomorilnega vedenja. Na ta način nameravamo pojasniti visok količnik samomorilnosti, ki je prisoten med starostniki, predvsem med moškimi.

Okrogla miza: Čuječnost in psihoterapija (Ljubljana)

Doc. dr. Vita Poštuvan, namestnica vodje našega centra, je v ponedeljek, 14. 10. 2019, sodelovala na okrogli mizi o čuječnosti in psihoterapiji. Predstavila je svoje izkušnje ter izkušnje našega centra pri oblikovanju in izvajanju programov čuječnosti. Poleg nje so bili govorniki okrogle mize, ki jo je povezovala Tina Košir, še prof. dr. Gregor Žvelc, mag. Miran Možina ter prof. dr. Borut Škodlar. Dogodek je organiziralo Društvo za razvijanje čuječnosti.

Konferenca projekta Varni brez nasilja (Vrhnika)

11. oktobra 2019 je v Vrhniki potekala zaključna konferenca projekta Varni brez nasilja – Celostni program primarne preventive vrstniškega in spolnega nasilja na škodo otrok in mladostnikov. Na konferenci je sodelovala tudi namestnica vodje našega centra, doc. dr. Vita Poštuvan, ki je zbranim predavala o prepoznavi in obravnavi samomorilnega vedenja otrok in mladostnikov.

Sodelovanje v oddaji Tednik (Ljubljana)

Na svetovni dan duševnega zdravja, 10. oktober, je bila temi samomora namenjena tudi oddaja Tednik, v kateri je sodelovala tudi namestnica vodje UP IAM Slovenskega centra za raziskovanje samomora, dr. Vita Poštuvan. V oddaji je širši javnosti predstavila predvsem določene značilnosti povezane s samomorilnim vedenjem otrok in mladostnikov.

Strokovni posvet “Duševna stiska – znam, zmorem, želim pomagati” (Maribor)

10. oktobra obeležujemo svetovni dan duševnega zdravja, ki je to leto potekal v znamenju preprečanja samomora. V ta namen je Nacionalni inštitut za javno zdravje, skupaj z društvom Šent, društvom Ozara in Zavodom Franko, organiziral strokovni posvet z naslovom Duševna stiska – znam, zmorem, želim pomagati. Na posvetu so govorili o čustvenih in duševnih stiskah, ki lahko prevedejo do samomora ter osvetlili možnosti in načine za prepoznavo in reševanje teh stisk. Poleg ostalih strokovnjakov s področja suicidologije, je na posvetu sodelovala tudi namestnica vodje UP IAM Slovenskega centra za raziskovanje samomora, dr. Vita Poštuvan.

Regijsko strokovno srečanje “Skupna skrb za človeka in duševno zdravje” (Celje)

Naši sodelavci so se 9. oktobra udeležili regijskega srečanja strokovnjakov v okviru svetovnega dneva duševnega zdravja, ki je tokrat posvečeno preprečevanju samomorilnega vedenja. Srečanje je bilo organizirano s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje OE Celje v sodelovanju z Zdravstvenim domom Celje in Zdravstvenim domom Sevnica. Tina Podlogar je na srečanju aktivno sodelovala s predavanjem “Samomorilno vedenje – značilnosti in možnosti pomoči”.

Obisk mladega raziskovalca iz Rusije (Koper)

V mesecu od 23. 9. 2019 do 25. 10. 2019 je na našem Centru za raziskovanje samomora na obisku mladi raziskovalec, Ilnur Aminov, ki prihaja iz Nacionalne raziskovalne univerze višje ekonomske šole, kjer pripravlja svoje doktorsko delo z naslovom Samomor kot vzrok smrti v Rusiji: demografska analiza. Veseli smo, da imamo priložnost za izmenjavo izkušenj in znanja.

IASP kongres (Londonderry, Severna Irska)

Naša sodelavka Tina Podlogar se je udeležila Svetovnega kongresa Mednarodne zveze za preprečevanje samomora IASP, ki je potekal od 17. do 21. septembra. Strokovni javnosti je predstavila svoje raziskovalno delo in delo našega centra, udeležila pa se je tudi generalne skupščine IASPa ter sestanka interesne skupine na področju izgube zaradi samomora ter postvencije (Special Interest Group – Suicide Bereavement and Postvention).

8. mednarodni kongres psihologov Slovenije (Zreče)

Na letošnjem 8. mednarodnem kongresu psihologov, ki je pod organizacijo Društva psihologov Slovenije, od 19. – 21. septembra potekalo v Zrečah, je sodelovala tudi ekipa UP IAM Slovenskega centra za raziskovanje samomora. Na kongresu smo se predstavili z dvema simpozijema, ki ju je vodila namestnica vodje centra, doc. dr. Vita Poštuvan – prvi simpozij je nosil naslov Samomorilno vedenje – prakse javnozdravstvenega in družbenega preučevanja in preprečevanja, drugi pa Samomorilno vedenje – prakse preučevanja in preprečevanja med ranljivimi in/ali ogroženimi skupinami. Vita Poštuvan je poleg simpozijev vodila tudi odprt problemski prostor na temo prenove etičnega kodeksa. Svoj prispevek je v obliki posterja podala tudi kolegica dr. Tina Podlogar, ki se je te dni mudila na konferenci Mednarodne zveze za preprečevanje samomora na Severnem Irskem.

Webinar “Kako se pogovarjati z nekom, ki razmišlja o samomoru?” (Ljubljana)

Naša kolegica dr. Vita Poštuvan je 12. 9. 2019 pripravila predavanje o prepoznavanju samomorilnega vedenja pri drugih in o metodah ravnanja v takšnih primerih. Interaktivnega webinarja “Kako se pogovarjati z nekom, ki razmišlja o samomoru?” se je udeležilo preko 50 slušateljev, povezovala pa ga ja Lidija Baloh, spec. za posl.,
svetovalka za izobraževanja in razvoj študentov za Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani.

Sodelovanje v oddaji Radijska Tribuna na Radiu Maribor (Maribor)

Namestnica vodje UP IAM Slovenskega centra za raziskovanje samomora, dr. Vita Poštuvan, je 11. septembra 2019 sodelovala v oddaji Radijska Tribuna na temo samomora, ki je potekala na Radiu Maribor. Oddaja je potekala v okviru obeležitve svetovnega dneva preprečevanja samomora, pripravila pa jo je voditeljica Nataša Rižlar. Poleg Vite Poštuvan, so v oddaji sodelovale tudi psihologinja Anja Magajna iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ter zdravnica Nina Šenica iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor.

Povezava do objave na socialnih omrežjih.

Strokovni posvet “Skupaj za preprečevanje samomora” (Ljubljana)

Ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora, 10. septembru, je UP IAM Slovenski center za raziskovanje samomora, skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Slovenskim združenjem za preprečevanje samomora, ter Nacionalnim združenjem za kakovost življenja Ozara Slovenija, sodeloval pri organizaciji strokovnega posveta, ki je potekal pod geslom “Skupaj za preprečevanje samomora”. Na strokovnem posvetu so svoja raziskovalna dognanja predstavile tudi sodelavke Slovenskega centra za raziskovanje samomora: doc. dr. Vita Poštuvan, dr. Tina Podlogar, dr. Nuša Zadravec Šedivy in dr. Urša Mars Bitenc.

Novinarski briefing ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora (Ljubljana)

V sklopu aktivnosti ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora, 10. septembru, se je namestnica vodje UP IAM Slovenskega centra za raziskovanje samomora, doc. dr. Vita Poštuvan, 4. 9. 2019, skupaj z ostalimi slovenskimi strokovnjaki s področja suicidologije, udeležila novinarskega briefinga, v katerem je novinarjem predstavila znanstvene izsledke ter projekte, ki jih center izvaja na področju razumevanja in preprečevanja samomorilnega vedenja v Sloveniji.

Izvedba fokusne skupine pri projektu Moški (Jurklošter)

V sklopu raziskovalnega projekta Moški izvajamo fokusne skupine z moškimi in ženskami, starejšimi od 65 let. Namen je preučiti značilnosti s samomorilnim vedenjem povezanih težav v povezavi z duševnim zdravjem, kvaliteto življenja, vrsto in količino medosebnih odnosov, dojemanjem stigme in iskanjem pomoči pri moških. Udeleženci fokusne skupine, izvedene 23. 8. 2019 v Jurkloštru s strani naše sodelavke Mete Lavrič, so nas prijetno presenetili in nam poslali fotografiji tega dogodka.

Delavnica na skavtskem Taboru voditeljev (Želodnik)

Naši sodelavki Nina Krohne in Meta Lavrič sta 8. avgusta 2019 izvedli delavnico za skavtske voditelje na temo duševnega zdravja in stisk otrok ter mladostnikov. Delavnica je bila oblikovana in izvedena v sklopu projekta Za zdravje mladih, v katerem smo s Skavti že večkrat uspešno sodelovali.

Obisk prof. Anne Andronikof (Ljubljana)

Konec julija nas je obiskala prof. Anne Andronikof, ki sicer prihaja iz Université Paris Nanterre, Oddelka za psihologijo. Prof. Andronikof se med drugim ukvarja veliko s psihologijo delikventnega vedenja in psihološko etiko. Z našo doc. dr. Vito Poštuvan sta z obiskom okrepili medsebojne vezi.

Biopsihološka poletna šola (Koper)

Od 22. do 24. julija je v Kopru potekala 1. (bio)psihološka poletna šola, ki jo je organiziral Oddelek za psihologijo UP FAMNIT. Na njej smo sodelovali tudi sodelavci Slovenskega centra za raziskovanje samomora. Še posebej smo veseli, da se nam je pridružil znan in vpliven ameriški psiholog James C. Coyne. Sodelovanje z njim smo okrepili tudi skozi neformalno druženje ob večerji.

Vabljen simpozij na Evropskem kongresu psihologije in sestanki odborov EFPA (Moskva, Rusija)

Vita Poštuvan je v začetku julija v Moskvi sodelovala na Evropskem kongresu psihologije in sestankih odbora EFPA.

18 let programa To sem jaz (Celje)

11. junija je v prostorih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Celje, preventivni program To sem jaz praznoval 18 let obstoja. Program je usmerjen v krepitev duševnega zdravja mladih, spletna svetovalnica tosemjaz.net pa je danes najstarejša in največja mladinska spletna svetovalnica v Sloveniji. Naša sodelavka Tina Podlogar je za zbrane predavala na temo razumevanja in opolnomočenja mladostnika s samomorilnimi mislimi.

Vir fotografij: NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje

Psihološke pisarne: Samomor (Maribor)

11. junija se je v Mariboru odvijala vodena psihološka debata na temo samomora, v kateri sta sodelovala doc. dr. Vita Poštuvan, namestnica vodje našega centra, in mag. Aco Prosnik, varuh bolnikovih pravic in klinični psiholog.

Vir fotografij: KMŠ – Klub mariborskih študentov

Dnevi psihologov 2019 (Koper)

V organizaciji Društva psihologov Slovenije so 31. maja 2019 potekali Dnevi psihologov, tokrat v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije v Kopru. Naslov letošnjega strokvnega srečanja je bil Krepitev duševnega zdravja in preventivno-intervencijski programi. Naša sodelavka Tina Podlogar je na srečanju predstavila preventivne projekte za krepitev duševnega zdravja mladih, ki jih izvajamo oz. v katerih sodelujemo na našem centru: A (se) štekaš?!? ter Za zdravje mladih.

Triple i 2019 (Piran)

27. in 28. maja je v Piranu potekala že deseta konferenca Triple i in Suicidology. Znanstveni program letošnje je vključeval sodelovanje tujih in slovenskih strokovnjakov s področja samomorilnega vedenja. Na letošnji konferenci so predavali: prof. Keith Hawton, prof. Kostas Fountoulakis, dr. Derek de Beurs, prof. Erkki Isometsä, prof. Diego De Leo in dr. Patryk Stecz. Ob vabljenih predavateljih so na konferenci v okviru kratkih predstavitev svoje delo predstavili Domen Kralj, Anja Čuš, Rimantas Misevičius in Tjaša Ulčar Jesih. Raziskovalno-preventivne dejavnosti na Slovenskem centru za raziskovanje samomora pa so predstavile: dr. Vita Poštuvan, Tina Podlogar, Maja Jurjevčič, Taja Lozinšek in Nuša Gašparac.

Vir fotografij: SCSR in Warren Orchard

Predavanje za strokovnjake in zainteresirano javnost (Ljubljana)

Naša sodelavka Tina Podlogar je 25. aprila v Ljubljani izvedla predavanje za strokovno javnost in zainteresirane posameznike z naslovom Prepoznava, razumevanje in preprečevanje samomorilnega vedenja. Predavanje je organiziralo Društvo Projekt Človek.

Izobraževanje za izvajalce programov za otroke in mladostnike (Ljubljana)

Naša sodelavka Tina Podlogar je v sodelovanju s Skavti za izvajalce programov za otroke in mladostnike 16. aprila izvedla izobraževanje o duševnem zdravju. Usposabljanje je potekalo v Ljubljani, udeležilo pa se ga je sedem voditeljev mladinskih dejavnosti iz partnerskih organizacij mreže Za zdravje mladih.

Vabljeno predavanje v okviru obeležitve organizacije SNEHA (Chennai, Indija)

Naša kolegica Vita Poštuvan je bila vabljena predavateljica v okviru obeležitve organizacije SNEHA v Indiji. Izvedla je predavanje o spletnih načinih pomoči ter delavnico za vratarje sistema za prepoznavo in ukrepanje ob samomorilnem vedenju.

Strokovni posvet Otrok v primežu preteklosti in prihodnosti (Brdo pri Kranju)

V začetku aprila je kolegica Vita Poštuvan sodelovala kot vabljena predavateljica na strokovnem posvetu, ki je bil namenjen policiji, sodstvu in drugim deležnikom, ki se soočajo z ranljivo populacijo otrok.

Predavanje za Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (Ljubljana)

Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje je v okviru študijskega dne 16. marca gostilo našo kolegico Vito Poštuvan. Najprej je Vita izvedla delavnico čuječnosti, kasneje pa v plenarnem delu spregovorila o etiki v supervizorskem delu.

Teden možganov 2019 (Koper)

Tina Podlogar, mlada raziskovalka našega centra, je v četrtek, 14. 3. v Kopru predstavila prispevek z naslovom “Kako lahko bolje razumemo bolečino samomorilne stiske?” v okviru Tedna možganov.


Vir fotografij: CMK Koper

Teden možganov 2019 (Ljubljana)

V okviru že tradicionalnega Tedna možganov, ki se je odvijal po celi Sloveniji, in je letos naslavljal področje bolečine, je naša kolegica Vita Poštuvan v Ljubljani 12. 3. predavala o bolečini žalovanja. Polna dvorana in veliko število vprašanj odražajo pomen te teme za naše vsakdanje življenje.

Izobraževanje strokovnjakov UPKL v okviru projekta A (te) štekam?!? (Ljubljana)

Tina podlogar, mlada raziskovalka SCRS, je v ponedeljek, 18. februarja, izvedla izobraževanje iz ocenjevanja samomorilne ogroženosti za strokovne delavce na Enoti za adolescentno psihiatrijo Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana. UPK Ljubljana je poleg UKC Maribor partner UP IAM v projektu A (te) štekam?!, v katerem raziskujemo presejalne in ocenjevalne postopke ter načine obravnave ogroženih mladostnikov.

Delovna skupina na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Ljubljana)

Naša sodelavka Vita Pošutvan sodeluje na sestankih delovne skupine za vzpostavitev specializirane enote za obravnavoo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju. Sestanki potekajo v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Delavnice za mladostnike v okviru projekta A (se) štekaš?!?

Tudi v šolskem letu 2018/19 smo izvajali delavnice na temo krepitve duševnega zdravja za mladostnike v sklopu projekta A (se) štekaš?!? Z delavnicami smo bili prisotni v Štajerski, Koroški, Pomurski, Osrednjeslovenski, Obalno-kraški in Goriški regiji.

“Samomori so med nami.” (Maribor)

Dr. Vita Poštuvan je 29. 1. 2019 skupaj z avtorico knjige “Ko izgubiš…”, Anjo Klančar, sodelovala v pogovoru o izgubi bližnjih zaradi samomora. Anja je poslušalcem skozi knjigo predstavila svojo osebno zgodbo o izgubi, Vita pa je le-to podkrepila s teoretskim ozadjem procesa žalovanja, s katerim se je ukvarjala v svoji doktorski nalogi. Pogovor je povezovala Petra Greiner.

SiNAPSIN nevroznanstveni seminar (Ljubljana)

Naša sodelavka Vita Poštuvan je 15. januarja sodelovala na nevroznanstvenem seminarju (SiNAPSA), kjer je v okviru mreže Za zdravje mladih zbranim prostovoljcem in zainteresirani javnosti predavala o epidemiologiji samomorilnega vedenja in dejavnikih tveganja. Na podlagi polne predavalnice ugotavljamo, da je zanimanje za tematiko veliko.

* 2018

Mednarodni strokovni posvet v okviru mreže Za zdravje mladih (Ljubljana)

Naši sodelavka Tina Podlogar je 17. decembra sodelovala na strokovnem posvetu o zdravju mladih, kjer je predstavila prispevek na temo duševnega zdravja mladih.

Predavanje za starše (Postojna)

Naši sodelavka Tina Podlogar je 13. decembra v okviru mreže Za zdravje mladih v sodelovanju s Skavti izvedla predavanje za starše v Postojni na temo samopodobe mladih in medijev.

Sestanek Odbora za promocijo in preventivo (Bruselj, Belgija)

Odbor za promocijo in preventivo Evropske zveze psiholoških združenj (EFPA) se je sestal 5. 12. v Bruslju. Naša kolegica dr. Vita Poštuvan, ki je predstavnica Slovenije v tem odboru, je preko videokonference sodelovala na srečanju.

Izobraževanje Train-The-Trainer (Koper)

V Kopru smo 30. novembra izvedli izobraževanje Mednarodne zveze za preprečevanje samomora (International Association for Suicide Prevention – IASP) za izvajalce edukativnih delavnic namenjenim vratarjem sistema z naslovom Increasing Awareness and Skills relating to Depression and Suicidal Behaviour: A Train-The-Trainer Programme for professionals working in healthcare and community based services. Izobraževanje sta vodili prof. Ella Arensman in dr. Vita Poštuvan. Dogodek smo popestrili z neformalnim druženjem ob hrani in pijači, ter tako okrepili partnerske vezi.

Izobraževanje za izvajalce programov za otroke in mladostnike (Postojna)

Naši sodelavki Tina Podlogar in Maja Rahne sta 17. in 18. novembra sodelovali pri izvedbi drugega usposabljanja trenerjev mladinskih delavnic v okviru mreže Za zdravje mladih. Izobraževanje so organizirali Skavti in je potekalo v Postojni.

Okrogla miza “Zakaj tako boli?” (Ljubljana)

Združenje Ozara Slovenija, Inštitut Rahločutnost, Zavod Med.Over.Net in Zavod Pogreb ni tabu so v sredo, 14. 11. 2018, organizirali okroglo mizo z naslovom: ZAKAJ TAKO BOLI? Izguba bližnjega zaradi samomora kot travmatična izkušnja, na kateri je sodelovala tudi naša kolegica dr. Urša Mars Bitenc. Na dogodku so strokovnjaki in svojci spregovorili o izkušnjah in potrebah ljudi, ki se znajdejo v takšnih situacijah.

Delavnice Skrite moči (Ljubljana)

V okviru mreže Za zdravje mladih smo v sodelovanju s Skavti v novembru začeli z izvajanjem delavnic za mlade na temo čustvene inteligentnosti z naslovom Skrite moči. Prvo delavnico sta 13. 11. kot del spremljevalnega programa razstave človeških teles Body Worlds Vital izvedli naša sodelavka Tina Podlogar in Barbara Tehovnik (Skavti).

Supervizija za skavtske voditelje (Zagorje)

Naši sodelavka Maja Rahne je 11. novembra za skavtske voditelje izvedla supervizijo v okviru mreže Za zdravje mladih. Supervizijsko srečanje so organizirali Skavti in je potekalo v Zagorju ob Savi.

Predstavitev projektov na Ministrstvu za zdravje (Ljubljana)

Kolegici Vita Poštuvan in Maja Rahne sta se 6. novembra udeležili predstavitve projekta A (se) štekaš?!? na Ministrstvu za zdravje. Lepo je bilo videti paleto psiholoških intervencij, ki so na voljo za krepitev duševnega zdravja (mlajših).

Simpozij o etiki in delo v okviru Odbora za etiko (Dunaj, Avstrija)

Naša kolegica dr. Vita Poštuvan je v okviru Avstijske zveze psihologov predavala na evropskem simpoziju o etiki Ethische Praxis im digitalen Zeitalter (oz. Ethical Practice in Digital Age). Program dogodka je tukaj. Sodelovala je tudi na sestanku odbora za etiko Evopske zveze psiholoških združenj EFPA.

Izobraževalne delavnice za skavtske voditelje (Ljubljana)

Vita Poštuvan in Tina Podlogar sta 6. oktobra v okviru Državnega srečanja skavtskih voditeljev izvedli izobraževalni delavnici na temi duševnih stisk otrok in mladostnikov ter čuječnosti.

Posvet E-zlorabe otrok: včeraj, danes, jutri (Ljubljana)

Naša kolegica se je kot udeleženka udeležila posveta na temo varnosti na internetu. Za promocijo duševnega zdravja in preprečevanja samomora je nujno poznati nove tehnologije.

Konferenca Alpe Adria (Ljubljana)

Maja Rahne se je med 27. in 29. septembrom udeležila 13. mednarodne psihološke konference Alpe Adria, ki je potekala v Ljubljani. Predstavila je delo UP IAM Slovenskega centra za raziskovanje samomora v okviru projekta A (se) štekaš?!?.

ESSSB simpozij (Ghent, Belgija)

Naši kolegici Vita Poštuvan in Tina Podlogar sta se med 5. in 8. septembrom udeležili 17. Evropskega simpozija o samomoru in samomorilnem vedenju v Ghentu. Strokovni javnosti sta predstavili delo UP IAM Slovenskega centra za raziskovanje samomora s prispevkoma o samomorilnem vedenju moških ter o skavtskih voditeljih kot vratarjih sistema.

Okrogla miza za Svetovni dan preprečevanja samomora (Ljubljana)

Obeležitev Svetovnega dneva preprečevanja samomora 2018 smo izvedli v okviru okrogle mize z naslovom Skupaj za preprečevanje samomora – včeraj, danes, jutri, ki je potekala v torek, 4. 9. 2018, ob 13. uri, v Veliki sejni dvorani in Klubu 11, Mestne hiše, Mestni trg 1, Ljubljana. Več o programu si lahko preberete na povezavi.

Trening čuječnosti v tišini (Vuzenica)

Naša ekipa je v zažetku avgusta preživela podaljšan vikend na vadbi čuječnosti. Vadba pomaga k ohranjanju stika s čuječnostjo in lažje prenašanje spoznanj na uporabnike.

Izobraževanje o preprečevanju samomora s pomočjo spletnih možnosti (Padova, Italija)

Naša kolegica Vita Poštuvan je med 11. in 12. junijem sodelovala na izobraževanju strokovnjakov in prostovoljcev v okviru fundacije De Leo Fund Onlus  z naslovom LA GESTIONE DELL’EMERGENZA TELEFONICA E ONLINE. Izobraževanje je naslavljalo telefonsko in internetno preprečevanje samomora, pri čemer je Vita izvedla trening za terapijo preko emailov, facebooka, klepetalnih kanalov in drugih spletnih možnosti.

Triple i 2018 (Piran)

7. in 8. junija je v Piranu potekala konferenca Triple i in Suicidology. Znanstveni program letošnje, tokrat že 9. Triple i konference je vključeval sodelovanje tujih in slovenskih strokovnjakov s področja samomorilnega vedenja. Vabljeni predavatelji letošnje konference so bili: dr. Becky Mars, prof. Silvia Canetto, prof. Marco Innamorati in dr. Lakshmi Vijayakumar. Ob vabljenih predavateljih so raziskovalno dejavnost na Slovenskem centru za raziskovanje samomora predstavile: dr. Vita Poštuvan, Tina Podlogar, dr. Nuša Zadravec Šedivy in Urša Mars Bitenc.  Program je vključeval tudi kratke predstavitve, v katerih so svoje delo predstavili: Giulio Castelpietra, Miran Pustoslemšek, Aleksander Kotnik, Vanja Gomboc in Meta Lavrič. Delavnico namenjeno vratarjem sistema pa so vodile: prof. Ella Arensman, dr. Vita Poštuvan in Wendy Scott Orchard. Delavnica je bila sofinancirana s strani Mednarodne zveze za preprečevanje samomora.

Konferenca o preprečevanju zasvojenosti s spletom (Maribor)

Tina Podlogar je s prispevkom na temo ranljivosti mladostnikov za negativne vplive spletnih medijev sodelovala na konferenci o preprečevanju zasvojenosti s spletom, ki je v organizaciji društva IndiJanez – Psihološka posvetovalnica Šteker potekala 17. maja v Mariboru.

Simpozij o etiki in sestanek Odbora za etiko Evropske zveze psiholoških združenj (Pariz, Francija)

Vita Poštuvan se je kot slovenska predstavnica udeležila Odbora za etiko Evropske zveze psiholoških združenj EFPA, hkrati pa je sodelovala na Simpoziju o etiki in imela v okviru tega predavanje na univerzi Nanterre – Paris.

Kongres Sekcije za epidemiologijo in socialno psihiatrijo Evropske zveze za psihiatrijo EPA (Dunaj, Avstrija)

Vita Poštuvan se je na vabilo prof. Nestorja Kapuste udeležila kongresa Sekcije za epidemiologijo in socialno psihiatrijo Evropske zveze za psihiatrijo in predstavila spoznanja na področju preprečevanja samomorilnega vedenja med mladimi ter s pomočjo omejevanja dostopnosti do metod samomorilnega vedenja.

Predavanje za starše (Nova Gorica)

Naši sodelavka Tina Podlogar je 14. aprila v okviru mreže Za zdravje mladih v sodelovanju s Skavti izvedla predavanje za starše v Novi Gorici na temo samodobe in medijev.

Predavanje o odnosu po smrti na Biopsihološkem vikendu (Koper)

Društvo študentov Biopsihologije je organiziralo že četrti Biopsihološki vikend na temo medosebnih odnosov, ki je bil odprt za širšo strokovno in laično javnost. Dr. Vita Poštuvan je 16. marca nagovorila poslušalce s predavanjem Smrt kot konec medosebnega odnosa? in predstavila del svojih dognanj na temo žalovanja.

Mesečno srečanje Društva psihologov Slovenije (Ljubljana)

Na mesečnem srečanju Društva psihologov Slovenije je dr. Vita Poštuvan 13. 3. predstavila prenovljen osnutek kodeksa psihološke etike.

Predavanje za mlade (Maribor)

Vita Poštuvan je 12. marca 2018 na Izobraževalnem centru Piramida Maribor študentom višje šole spregovorila o krepitvi duševnega zdravja ter predstavila korake in programe na tem področju. Dogodek je del programa A (se) štekaš?!?

Predavanje za strokovnjake (Novo mesto)

Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto je 9. 3. 2018 gostila doc. dr. Vito Poštuvan, ki je strokovnemu kadru iz svetovalnih služb, učiteljem in nekaterim staršem spregovorila v predavanju Samomor in samomorilno vedenje (med mladimi). Dogodek je del programa A (se) štekaš?!? Prispevek o dogodku je pripravil tudi Radio Krka.

Izobraževanje za izvajalce programov za otroke in mladostnike (Postojna)

Naši sodelavki Tina Podlogar in Nuša Zadravec Šedivy sta 3. in 4. marca sodelovali pri izvedbi prvega usposabljanja trenerjev mladinskih delavnic v okviru mreže Za zdravje mladih. Izobraževanje so organizirali Skavti in potekalo v Postojni, udeležilo pa se ga je 14 skavtskih voditeljev.


Vir fotografij: Barbara Tehovnik, Skavti.

Predavanje in delavnica za učitelje in šolsko osebje (Črenšovci)

V okviru projekta A (se) štekaš?!? je Vita Poštuvan za učitelje in šolsko osebje na 11. mednarodnem simpoziju z naslovom »Avtonomno učenje za zdravje« 23. februarja 2018 izvedla predavanje in delavnico z naslovom Prepoznava in preprečevanje samomorilnega vedenja v šolskem okolju – ovire in dobre prakse v evropskem in slovenskem prostoru. Na dogodku je prisostvovalo 260 udeležencev iz osmih držav. Program dogodka je na voljo na tej povezavi.

Okrogla miza: Čas je, da spregovorimo o samomoru (Trbovlje)

Naši sodelavki Tina Podlogar in Maja Rahne sta 17. februarja kot vabljeni gostji sodelovali na okrogli mizi na temo samomorilnega vedenja v Mladinskem centru Trbovlje. Okroglo mizo sta organizirali in povezovali študentki psihologije, Anja Javorič in Tjaša Hauptman.


Vir fotografij: MCT.

Seminar Safe.si (Ljubljana)

6. februarja 2018 je ob dnevu varne rabe interneta potekal izobraževalni seminar za šole “Novosti na področju (varne) rabe tehnologije, škodljivih spletnih vsebin ter tveganih vedenj” v organizaciji točke osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI. Naša sodelavka Tina Podlogar je sodelovala na dogodku s predstavitvijo vloge medijev in interneta pri samopoškodovalnem ter samomorilnem vedenju mladih.


Vir fotografij: SAFE.SI.

Predavanje na Slovenskih železnicah (Ljubljana)

V januarju je namestnica predstojnika našega centra izvedla v okviru projekta J5-8244, ki naslavlja samomorilno vedenje pri moških, predavanje za Slovenske železnice o prepoznavi in ukrepanju ob samomorilnem vedenju. Smrti zaradi skokov pod vlak sicer v Sloveniji ne predstavljajo velikega odstotka samomorov, vendar so take smrti zelo javno izpostavljene, za vse vključene (npr. strojevodje, delavce na železnicah) predstavljajo krizni dogodek, večinoma pa po bolj smrtnonosnih metodah posegajo moški.

Finalistka izbora Komunikatorica znanosti (Ljubljana)

Slovenska znanstvena fundacija je naši sodelavki dr. Viti Poštuvan januarja  podelila naziv finalistka nacionalnega izbora Komunikatorica znanosti za leto 2017.

* 2017

Delavnica čuječnosti za zaposlene v kriznih centrih in varnih hišah (Rogaška Slatina)

Vita Poštuvan je 7. decembra izvedla delavnico čuječnosti za zaposlene v kriznih centrih in varnih hišah, skupaj s kolegicama Nušo Konec Jurišič in Marušo Naglič pa so naslovile tudi teme prepoznave in obravnave samomorilno ogrožene osebe. Udeleženci so izrazili navdušenje nad programom in voditeljice poimenovali “Ekipa, da te skipa”.

Vabljeno predavanje na mednarodni konferenci Domestic and gender based violence: Taking steps for violence free lives (Zagreb, Hrvaška)

Na mednarodni konferenci Domestic and gender based violence: Taking steps for violence free lives je naša kolegica spregovorila o povezavi med nasilnim in samomorilnim vedenjem.

Intervencije na šoli po samomoru učenca

V okviru projekta A (se) štekaš?!? so naše sodelavke 25. novembra izvedle delavnice na šoli, kjer je umrl učenec zaradi samomora.

Živeti v sedanjosti namesto tuhtanja o preteklosti in premlevanja prihodnosti (Maribor)

V Mariboru je novembra potekal Maraton pozitivne psihologije. Kolegica Vita Poštuvan je otvorila dogodek s svojim predavanjem Živeti v sedanjosti namesto tuhtanja o preteklosti in premlevanja prihodnosti, kjer je govorila o čuječnosti in njeni vlogi v vsakdanjiku. Na dogodku je predstavila tudi ostalo delo našega centra in diseminirala materiale projektov, ki jih izvajamo.

Predavanja za starše in učitelje v okviru projekta A (se) štekaš?!? (Maribor)

Novembra je Tina Podlogar izvedla dve predavanji – eno za starše in drugo za učitelje v okviru projekta A (se) štekaš?!?.

Sodelovanje v oddaji Meta PHoDcast 67

Na spletnem portalu Metina lista je bila 9. novembra objavljena oddaja, v kateri sta kot gostji sodelovali Nuša Zadravec Šedivy in Tina Podlogar. Vabljeni k poslušanju!

Posvet Čustvene in vedenjske težave v vrtcu in šoli (Maribor)

Ob 65-letnici Svetovalnega centa za otroke, mladostnike in starše Maribor je 20. oktobra potekal posvet na temo čustvenih in vedenjski težav v vrtcu in šoli, na katerem je Nuša Zadravec Šedivy predstavila projekt A (se) štekaš?!? namenjen mladostnikom.

Simpozij in sestanek Odbora za etiko (Praga, Češka)

V Pragi je potekal Evropski simpozij European Symposium on Ethics in Psychology: Looking for Values in sestanek Odbora za etiko pri Evropski zvezi psiholoških združenj. Tudi naša kolegica Vita Poštuvan, ki v odboru zastopa Slovenijo, je bila tam.

Svetovni dan duševnega zdravja “Iz stiske do rešitve” (Koper)

V okviru svetovnega dneva duševnega zdravja je 10. in 11. oktobra v Kopru potekal niz dejavnosti pod skupnim sloganom “Iz stiske do rešitve”. Tina Podlogar je izvedla predstavitveno delavnico z naslovom Spoznajmo čuječnost. Delavnica je bila dobro obiskana in sprejeta med udeleženci, kakor tudi ostale izvedene aktivnosti.

Konferenca MINDfulness 2017 (Rogaška Slatina)

Tina Podlogar se je od 21. do 23. septembra udeležila mednarodne konference MINDfulness 2017 v Rogaški Slatini. Na konferenci je predstavila rezultate kvalitativne študije o uporabnosti udeležbe v programu čuječnosti za vratarje sistema ter se udeležila številnih zanimivih predavanj in delavnic.

Kongres Evropske zveze za vedenjsko in kognitivno terapijo (Ljubljana)

Kolegice našega centra so se udeležile 47. kongresa Evropske zveze za vedenjsko in kognitivno terapijo, ki je potekal v organizaciji Turške zveze za vedenjsko in kognitivno terapijo. Udeležile so se večjega števila predavanj, delavnic in treningov veščin, ki jih bodo uporabile predvsem v okviru preprečevanja samomorilnega vedenja med mladimi.

Srečanje svetovalnih centrov SCOMS (Škocjanski zatok)

Kolegice našega centra so se 1. septembra udeležile tradicionalnega srečanja svetovalnih centrov, kjer je Vita Poštuvan predavala o aktivnostih Slovenskega centra za raziskovanje samomora, še posebej o projektu A (se) štekaš?!?.

Sodelovanje v akciji Prekolesarimo svet

Naše sodelavke so sodelovale v akciji Prekolesarimo svet, ki je ob obeležitvi svetovnega dne za preprečevanje samomora potelala po celem svetu.

Evropski kongres psihologije (Amsterdam, Nizozemska)

Vita Poštuvan se je udeležila Evropskega kongresa psihologije, kjer je sodelovala na vabljenem simpozijumu o evtanaziji in zaključevanju življenja. Prav tako se je kot slovenska predstavnica udeležila aktivnosti in sestankov Odbora za preventivo in intervencije Evropske zveze psiholoških združenj in Odbora za etiko pri isti zvezi. Med drugim so na knjižnih policah razstavljalcev Hogrefe založbe na voljo tudi knjige naših raziskovalcev.

Raziskovalni obisk

V juniju smo na raziskovalnem obisku gostili tuja strokovnjaka na področju suicidologije. Na obisku sta bila  dr. Alexandra Fleischmann in prof. Brian Mishara.

Triple i 2017 (Piran)

1. in 2. junija je v Piranu potekala konferenca Triple i in Suicidology. Znanstveni program letošnje, tokrat že 8. Triple i konference je vključeval sodelovanje tujih in slovenskih strokovnjakov s področja samomorilnega vedenja. Vabljeni predavatelji letošnje konference so bili: dr. Alexandra Fleischmann, prof. Brian Mishara, dr. Lisa Marzano in prof. Diego De Leo. Ob vabljenih predavateljih so svoje delo v kratkih predstavitvah predstavili tudi: Lara Pirc, Giulio Castelpietra, Bruno Blažina, Melita Zver Makovec, Tanja Madjar in Vesna Švab, delavnici pa so povezovale naše sodelavke dr. Vita Poštuvan, Tina Podlogar in Nuša Zadravec Šedivy.

PsihoŠik (Maribor)

Študenti psihologije mariborske Filozofske fakultete so 19. maja organizirali drugi PsihoŠik dogodek. PsihoŠIK je psihološka študentska integracijska konferenca, ki med študenti in med strokovnjaki s področja (bio)psihologije, medicine in psihoterapije iz celotne Slovenije vzpodbuja medsebojno povezovanje. Na dogodku je ponovno sodelovala naša sodelavka Dr. Vita Poštuvan, s predavanjem o kvalitativnem raziskovanju.

Strokovno srečanje o etiki in sestanek Odbora za etiko Evropske zveze psiholoških združenj EFPA (St. Petersburg, Rusija)

Naša kolegica Vita Poštuvan je predstavnica Slovenije v Odboru za etiko Evropske zveze psiholoških združenj EFPA. Na srečanju v Rusiji se je v maju udeležila strokovnega srečanja o etiki z naslovom European perspective and the role of the Board of Ethics of EFPA, nato pa še sestanka tega odbora.

Regijski posvet na temo samomorilnosti (Sevnica)

25. aprila je v Sevnici potekal regijski posvet na temo samomorilnosti v soorganizaciji Centra za socialno delo Krško in Zdravstvenega doma Sevnica. Posveta se je udeležila naša sodelavka Tina Podlogar, ki je zbrani strokovni javnosti predstavila dejavnosti UP IAM Slovenskega centra za raziskovanje samomora.

Predzadnji sestanek skupine v okviru COST Action 1302 za oskrbo dolgotrajnih forenzičnih pacientov (Nijmegen, Nizozemska)

Med 18. in 21. aprilom je potekal sestanek COST akcije 1302, ki se ukvarja z raziskovanjem, definiranjem in potrebami ter oskrbo dolgotrajnih forenzičnih pacientov. Naša kolegica je predstavljala izkušnje iz Slovenije.

Seksoslovje 2017 (Maribor)

7. aprila, je bila na dogodku Seksoslovje 2017, ki ga je organizirala Študentska organizacija Univerze v Mariboru, gostja tudi naša kolegica dr. Vita Poštuvan. Dogodek je potekal pod sloganom “Odkrito o spolno prenosljivih boleznih” o čemer so spregovorili različni strokovnjaki s področja medicine in psihologije.

Predstavitev raziskovalnega dela v Izobraževalnem centru Piramida (Maribor)

Naša kolegica dr. Vita Poštuvan je 27. marca predstavila naše raziskovalno delo s poudarkom na duševnem zdravju mladih v Izobraževalnem centru Piramida v Mariboru.

Sestanek Odbora za promocijo in preventivo pri EFPA (Bruselj, Belgija)

Naša kolegica Vita Poštuvan sodeluje v Odboru za promocijo in preventivo pri EFPA. V marcu se je preko videokonference udeležila sestanka odbora, ki je sicer potekal v Bruslju.

Raziskovalno delo v okviru podoktorskega projekta na Medicinski univerzi na Dunaju (Dunaj, Avstrija)

Med decembrom 2016 in marcem 2017 je dr. Vita Poštuvan delovala kot gostujoča raziskovalka v Raziskovalni skupini za preučevanje samomora Oddelka za psihoanalizo in psihoterapijo na Medicinski univerzi na Dunaju. V okviru podoktorskega projekta je sodelovala v projektih, ki so naslavljali čuječnost v odnosih, so-starševstvo, etiko v psihološkem delu, ocenjevanje samomorilnega vedenja, preprečevanje samomorilnega vedenja in druge teme povezane z duševnim zdravjem. Hkrati je izvedla kar nekaj predstavitev, sodelovala pri predmetu Krizne intervencije in pripravljala izsledke in publikacije narejenega dela. V času njenega bivanja na Dunaju je največ sodelovala s prof. Nestorjem Kapusto, pa tudi z dr. Karin Kalteis in drugimi strokovnjaki.

Regijski posvet Mlajši odrasli s težavami v duševnem zdravju na meji brezdomstva (Izola)

14. februarja je v Izoli potekal regijski posvet v soorganizaciji Centra za socialno delo Izola in koordinatorice obravnave v skupnosti, Gigliole Kovač. Posveta sta se udeležili naši sodelavki Tina Podlogar in Nuša Zadravec Šedivy, ki sta naslovili temo samomorilnega vedenja v Sloveniji s poudarkom na prepoznavanju samomorilne ogroženosti in ustreznih načinih ukrepanja ter zbrane povabili k vključitvi v preventivne aktivnosti UP IAM Slovenskega centra za raziskovanje samomora.

* 2016

S-prehodi (Koper)

13. decembra je naša sodelavka Tina Podlogar sodelovala v oddaji S-prehodi na TV Koper. Pogovor je potekal o stiskah v prazničnem času, duševnem zdravju in čuječnosti kot načinu krepitve le-tega.

Konferenca EDUvision (Ljubljana)

3. decembra se je sodelavka našega centra Tina Podlogar udeležila simpozija “Nevroedukacija – med kognicijo in čuječnostjo” in izkustvenega seminarja “Učenje od znotraj navzven“, kjer je spoznavala različne inovativne pristope uvajanja čuječnosti v šolah ter širila svoje znanje na področju tehnik čuječnosti.

Klepet ob kavi (Ljubljana)

8. novembra je naša sodelavka dr. Vita Poštuvan sodelovala v oddaji Klepet ob kavi, kjer je pogovor tekel o žalovanju po samomoru bližnjega.

Sestanek skupine COST Action 1302 za oskrbo dolgotrajnih forenzičnih pacientov (Firence, Italija)

Od 26. do 28. oktobra se je sodelavka našega centra dr. Vita Poštuvan udeležila sestanka COST akcije 1302, ki se ukvarja z raziskovanjem, definiranjem in potrebami ter oskrbo dolgotrajnih forenzičnih pacientov.

Usposabljanje za psihosocialno pomoč reševalcem (Ig)

V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu je 13. in 14. oktobra 2016 poteklo usposabljanje za psihosocialno pomoč reševalcem in prebivalcem po nesrečah. Predaval je dr. Bruno Almedida de Brito, priznani strokovnjak psiholog, specializiran za travmatične dogodke. Usposabljanja se je udeležila tudi naša sodelavka dr. Vita Poštuvan.

Pozitivna psihologija za boljše življene (Ljubljana)

4. oktobra je naša sodelavka dr. Vita Poštuvan ponovno predavala v Cankarjevem domu v okviru Pozitivna psihologija za boljše življenje. Ponavila je predavanje o čuječnosti, ki je bilo spomladi razprodano.

Noč raziskovalcev (Koper)

Noč raziskovalcev je projekt katerega cilj je predstaviti poklic in življenje znanstvenika. Letos se je na Noči raziskovalcev, ki je potekala 30. septembra, predstavila tudi ekipa Slovenskega centra za raziskovanje samomora, ki sta jo zastopali kolegici Nuša Zadravec Šedivy in dr. Vita Poštuvan, naš center pa sta nam preko različnih aktivnosti pomagali predstavljati tudi študentki Darja Perceva in Petra Brne.

Regijsko srečanje Aktivno in zdravo staranje: depresija med starejšimi (Koper)

29. septembra je v organizaciji Območne enote Koper Nacionalnega inštituta za javno zdravje potekalo regijsko srečanje na temo staranja in depresije med starejšimi. Srečanja se je udeležila naša sodelavka Tina Podlogar, ki je udeležencem predstavila delo UP IAM Slovenskega centra za raziskovanje samomora s poudarkom na programih čuječnosti za preprečevanje depresije

7. mednarodni kongres psihologov Slovenije (Kranjska Gora)

Od 22. do 24. septembra je v Kranjski Gori potekal 7. mednarodni kongres psihologov Slovenije, ki smo se ga udeležile tudi raziskavalke našega centra. Na kongresu smo v simpoziju predstavile intervencije in raziskovanje samomorilnega vedenja v Sloveniji.

ESSSB simpozij (Oviedo, Španija)

Med 8. in 10. septembrom smo se raziskovalke našega centra udeležile Evropskega simpozija o samomoru in samomorilnem vedenju v Oviedu, kjer smo strokovni javnosti predstavile delo Slovenskega centra za raziskovanje samomora v treh znanstvenih prispevkih. Posebnost letošnega simpozija pa je bilo tudi to, da smo raziskovalci iz vsega sveta tokrat skupaj ubeležili 10. september, Svetovni dan preprečevanja samomora.

Novinarska konferenca in obeležitev svetovnega dne preprečevanja samomora (Ljubljana)

Naš center je skupaj s partnerji Nacionalnim inštitutom za javno zdravje,  Nacionalnim združenjem za kakovost življenja OZARA Slovenija in Slovenskim združenjem za preprečevanje samomora sodeloval ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora. Na skupni novinarski konferenci smo osvetlili problematiko samomorilnosti in podatke o samomoru. Predstavili smo tudi mednarodno akcijo Prekolesarimo svet.

Poletna šola evropskih študentov psihologije (Rakičan)

Sredi julija so v Rakičanih v okviru EFPSA gostili poletno šolo študentov psihologije z naslovom Mental Wealth: Exploring the Impact of Psychology. Vabljena predavateljica iz Slovenije je bila naša kolegica Vita Poštuvan, ki je predstavila pomen in vpliv raziskovanja samomora na intervencije za preprečevanje samomorilnega vedenja. Vita je sodelovala tudi na novinarski konferenci na tem dogodku.

Umik v tišini (Garanas, Avstrija)

Med 1. in 8. julijem se je naša ekipa udeležila umika v tišino, ki je del stalnega izobraževanja, ki je potrebno za samostojno izvajanje delavnic čuječnosti v okviru Programa NARA. Tokrat smo se udeležili umika Meditation, Dreaming and Body Awareness Retreat in Austria, ki sta ga vodila Stephan Pende in Jetthe Fabioola Wormland.

4. strokovni seminar ZOMP (Kranjska Gora)

Združenje za otroško in mladostniško psihiatrijo (ZOMP) je organiziralo 4. strokovni seminar z mednarodno udeležbo, ki je na temo Travma potekal 10. in 11. junija v Kranjski Gori. Na seminarju je program čuječnosti NARA predstavila dr. Vita Poštuvan.

Usposabljanje za izvajanje kratke eklektične psihoterapije za PTSM (Ljubljana)

Od 9. do 11. junija je v organizacije ISA inštituta potekalo usposabljanje za izvajanje kratke eklektične psihoterapije za PTSM, ki ga je izvajal prof. dr. Berthold Gersons, psihiater in profesor psihiatrije na Akademskem medicinskem centru Univerze v Amsterdamu, na Nizozemskem. Usposabljanja so se udeležile tudi sodelavke našega centra dr. Vita Poštuvan, Tina Podlogar in Nuša Zadravec Šedivy.

Projekt MOČ – novinarska konferenca (Ljubljana)

V okviru projekta MOČ – pomoč ljudem znanje strokovnjakom je 7. junija v Ljubljani potekala novinarska konferenca, na kateri je sodelovala sodelavka našega centra dr. Vita Poštuvan.

Zaključna konferenca projekta SUPER PSIHOLOG (Ljubljana)

2. junija je pod naslovom Kakovostni prvi koraki v psihološko delo potekala zaključna konferenca projekta SUPER PSIHOLOG. Na konferenci smo spoznali supervizijske izkušnje norveških partnerjev, dobre prakse na področju prehoda iz izobraževanja v delovno prakso in rezultate evalvacije projekta. Konference sta se udeležili sodelavki našega centra dr. Vita Poštuvan in Nuša Zadravec Šedivy.

Regijski posvet S skupnimi močmi do cilja (Slovenj Gradec)

2. junija je v organizaciji Centra za socialno delo Slovenj Gradec potekal regijski posvet strokovnjakov na področju duševnega zdravja in nasilja v družini. Posveta se je udeležila sodelavka našega centra Tina Podlogar, ki je v kontekstu pomena skrbi za lastno duševno zdravje strokovnjakov, ki delajo z ljudmi v stiski, predstavila čuječnost ter program NARA – MOČ strokovnjakom skozi čuječnost.

Predstavitvena delavnica Spoznajmo čuječnost (Koper)

31. maja je sodelavka našega centra Tina Podlogar v sodelovanju s Primorskim svetovalnim središčem širši javnosti predstavila čuječnost in programe čuječnosti, ki jih izvajamo pri nas, na delavnici Spoznajmo čuječnost.

Asia Pacific Conference IASP (Tokio, Japonska)

Od 18 do 21. maja se je sodelavka našega centra dr. Vita Poštuvan udeležila Kongresa azijsko-pacifiške regije Mednarodne zveze za preprečevanje samomora IASP, kjer je strokovni javnosti predstavila svoje raziskovalno delo in delo našega centra.

Triple i 2016 (Piran)

5. in 6. maja je v Piranu potekala konferenca Triple i in Suicidology. Znanstveni program letošnje, tokrat že 7. Triple i konference je vključeval sodelovanje tujih in slovenskih strokovnjakov s področja samomorilnega vedenja. Vabljeni predavatelji letošnje konference so bili: dr. Vladeta Ajdacic-Gross, dr. Miran Pustoslemšek, prof. Ping Qin, dr. David Kerr in prof. Diego De Leo. Ob vabljenih predavateljih so svoje delo v kratkih predstavitvah in simpoziju predstavili tudi: Márk Bérdi, Monika Ditta Toth, Aristeidis Violatzis, Maja Rahne, dr. Saška Roškar, dr. Nuša Konec Juričič in dr. Vita Poštuvan. Novost letošnje konference je bila tudi delavnica, ki sta jo izvedli naši sodelavki dr. Vita Poštuvan in Urša Mars Bitenc.

Sestanek skupine COST Action 1302 za oskrbo dolgotrajnih forenzičnih pacientov (Barcelona, Španija)

Od 20. do 22. aprila se je sodelavka našega centra dr. Vita Poštuvan udeležila sestanka COST akcije 1302, ki se ukvarja z raziskovanjem, definiranjem in potrebami ter oskrbo dolgotrajnih forenzičnih pacientov.

Sestanek Odbora za etiko (Istanbul, Turčija)

Od 15. do 16. aprila je v Istanbulu potekal sestanek Odbora za etiko EFPA, ki se ga je udeležila tudi naša sodelavka dr. Vita Poštuvan. Na sestanku so razpravljali o slovarju pojmov, empiričnih raziskavah, nadzoru na področju etike in drugih vprašanjih

Simpozij European Reflections on Ethics in Psychology (Istanbul, Turčija)

15. aprila je v Istanbulu potekal simpozij z naslovom European Reflections on Ethics in Psychology, ki se ga je udeležila tudi naša kolegica dr. Vita Poštuvan.

Psihološka pomoč in podpora službam prvega odziva (Tacen)

30. 3. je na Policijski akademiji potekal posvet o psihološki pomoči in podpori službam prvega odziva. Predstavljena je bila psihološka pomoč v Policiji, Slovenski vojski, Rdečem križu, filantropiji, nujni medicinski pomoči in psihološka pomoč reševalcem v sistemu VNDN v okviru civilne zaščite. Posveta se je udeležila tudi naša sodelavka dr. Vita Poštuvan.

Delavnica čuječnosti na Biopsihološkem vikendu Signali sreče (Koper)

Študenti biopsihologije (UP FAMNIT) so v začetku marca pripravili Biopsihološki vikend Signali sreče. Dr. Vita Poštuvan je zanje izvedla triurno delavnico čuječnosti. Polna dvorana in čakalna lista z željami po udeležbi kažejo na zanimanje za temo, mirni obrazi po delavnici pa na učinke čuječnostne prakse.

Usposabljanje za izvajanje psihološke podpore v reševalnih enotah (Ig)

2. marca je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu potekalo usposabljanje zaupnikov – reševalcev za dajanje psihološke podpore v reševalnih enotah. Predavala je tudi naša sodelavka dr. Vita Poštuvan.

Spregovorimo o samopoškodbenem vedenju (Ljubljana)

1. marca je v okviru projekta Mind the mind potekal dogodek na temo samopoškodovalnega vedenja, namenjen širši javnosti. V sklopu dogodka je predavanje izvedla naša sodelavka Nuša Zadravec Šedivy.

Na krožišču etičnih dilem – integriteta (Ljubljana)

Društvo psihologov Slovenije je 1. marca v okviru Komisije za etična vprašanja (ki deluje v okviru društva) organiziralo okroglo mizo posvečeno vprašanju integritete. Številni gostje so razpravljali o integriteti s poklicnega kot tudi z osebnega vidika. Okroglo mizo je vodila naša sodelavka in predsednica Komisije dr. Vita Poštuvan, pridružili pa so se ji predstavniki Policije, Zdravniške zbornice Slovenije, Odvetniške zbornice Slovenije, Društva državnih tožilcev Slovenije in Notarske zbornice Slovenije. Izobraževanja se je udeležila tudi naša sodelavka Urša Mars.

Projekt MOČ – predavanje za diabetike (Nova Gorica)

V okviru projekta MOČ – pomoč ljudem znanje strokovnjakom je 26. februarja v Novi Gorici potekalo izobraževanje na temo duševnega zdravja namenjeno diabetikom in splošni javnosti, ki jih to področje zanima. Predavanje je vodila naša sodelavka Janina Žiberna.

Otvoritev novih prostorov svetovalnice UPAMsi (Koper)

19. februarja so se naše sodelavke udeležile otvoritve novih prostorov, v kateri bo v organizaciji Primorskega svetovalnega središča (PRIMSS), Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP), s sodelovanjem UP Inštituta Andrej Marušič zaživela svetovalnica UPAMsi.

Program NARA – MOČ strokovnjakom skozi čuječnost (različni kraji po Sloveniji)

Od novembra 2015 do februarja 2016 je potekalo več skupin Programa NARA – MOČ. Uspešno smo vanje vključili 126 strokovnjakov, ki delujejo z ranljivimi skupinami prebivalstva, in sicer z namenom skrbi zase.

Super Psiholog – sestanek upravnega odbora (Ljubljana)

10. februarja se je  dr. Vita Poštuvan udeležila sestanka upravnega odbora projekta Super Psiholog, na katerem so se posvetili evalvaciji projekta in načrtovanju nadaljnjih korakov.

Super Psiholog – Modul 2: Trening supervizorev (Ljubljana)

V okviru Modula 2 projekta Super Psiholog je od 5. do 6. februarja potekalo izobraževanje supervizorjev, ki se ga je udeležila tudi dr. Vita Poštuvan. Na treningu so supervizorji pod vodstvom norveških kolegov razvijali svoje supervizorske veščine.

Čuječnost tukaj in zdaj – cikel Pozitivna psihologija (Ljubljana)

V Cankarjevem domu je 4. 2. 2016 dr. Vita Poštuvan v sklopu cikla Pozitivna psihologija izvedla predavanje Čuječnost tukaj in zdaj.

Super Psiholog – Modul 3: Krepitev moči ob reševanju problemov (Ljubljana)

V delavnici Krepitev moči ob reševanju problemov je izvajalka dr. Vita Poštuvan pripravila sklop vaj za urjenje lastnih spretnosti ob težkih situacijah. Udeleženci so izvajali individualne vaje, vaje v parih, majhnih skupinah in na koncu uporabili še elemente kreativnosti za povezovanje celotne skupine. Delavnica je potekala 9. 1. 2016.

Super Psiholog – Modul 3: Čuječnost kot psihološka intervencija za vsakdanjik (Ljubljana)

Delavnico Čuječnost kot psihološka intervencija za vsakdanjik je dr. Vita Poštuvan izvedla 9. 1. 2016. Delavnica sodi v Modul 3 projekta Super Psiholog. Udeleženci so se učili veščin čuječnosti in skrbi zase ter prepoznavali značilnosti naših misli v vsakdanjiku.

* 2015

Izobraževanje testatorjev v okviru raziskave v zaporih (Ljubljana)

21. decembra je v Ljubljani potekalo izobraževanje za testatorje študente v okviru raziskave Zaprte osebe v Sloveniji: kvaliteta življenja, samomorilno vedenje in druga tvegana vedenja, ki je del programske skupine Živ? Živ!. Izobraževanje so izvajali Aleksander Kotnik iz Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, mag. Miran Pustoslemšek iz Enote za forenzično psihiatrijo Oddelka za psihiatrijo UKC Maribor ter sodelavki našega centra dr. Vita Poštuvan in Nuša Zadravec Šedivy.

Raziskovalni obisk fundacije Carson J Spencer (Denver, Kolorado)

Mlada raziskovalka Slovenskega centra za raziskovanje samomora, Nuša Zadravec Šedivy, je bila v decembru na raziskovalnem obisku v fundaciji Carson J Spencer, ki se ukvaja s preventivno intervencijskimi programi za preprečevanje samomorilnega vedenja specifično namenjenimi moškim.

Novinarska konferenca v okviru projekta MOČ strokovnjakom skozi čuječnost (Ljubljana)

9. decembra 2015 je v Ljubljani potekala novinarska konferenca v okviru projekta MOČ strokovnjakom skozi čuječnost, na kateri so  Nuša Konec Juričič, Vita Poštuvan, Alenka Tančič Grum in Janina Žiberna predstavile potek dejavnosti programa širši javnosti, predstavljen pa je bil tudi nov priročnik čuječnosti, avtoric Vite Poštuvan in Alenke Tančič Grum, namenjen udeležencem programa NARA – MOČ strokovnjakom skozi čuječnost.

Okrogla miza o duševnih stiskah (Slovenska Bistrica)

Kolegica Vita Poštuvan je sodelovala na okrogli mizi o dostojanstvu v duševnih stiskah, kjer je bilo prisotnih veliko različnih strok.

Projekt MOČ – predavanje prof. Diega De Lea (Koper)

25. novembra je v Kopru v okviru projekta MOČ – pomoč ljudem znanje strokovnjakom potekalo predavanje z naslovom Sadness, Depression and Loneliness in Older Adults’ Suicide. Predaval je prof. dr. Diego De Leo. Predavanje je bilo namenjeno vsem študentom in drugim strokovnjakom, ki jih ta tematika zanima ali se z njo poklicno ukvarjajo.

Super Psiholog – Vmesna konferenca (Ljubljana)

18. novembra je v hotelu Lev v Ljubljani potekala vmesno konferenco o projektu Super Psiholog, na kateri so bili predstavljeni prvih rezultati projekta, udeleženci konference pa so bili tudi seznanjeni s potekom pripravništev na področju psihologije v Sloveniji, na voljo pa sta jim bili tudi dve praktični delavnici. Konference se je v udeležilo 60 udeležencev.

Super Psiholog – Modul 3: Delavnica o debriefingu in svetovanju ob kriznih dogodkih (Ljubljana)

7. novembra je v okviru Modula 3, ki je del projekta Super Psiholog, potekala delavnica na temo debriefinga in svetovanja ob kriznih dogodkih, ki jo je izvedla Mateja Štirn.

Sestanek Odbora za etiko EFPA (Bruselj, Belgija)

Od 24. do 25.  oktobra je v Bruslju potekal sestanek Odbora za etiko EFPA, ki se ga je udeležila tudi naša sodelavka Vita Poštuvan.

Super Psiholog – Modul 3: Delavnica o motivacijskem intervjuju (Ljubljana)

V okviru Modula 3, ki je del projekta Super Psiholog, je 17. oktobra popoldan potekala delavnica o motivacijskem intervjuju, ki jo je izvedla Darja Boben Bardutzky.

Super Psiholog – Modul 3: Delavnica o samomorilnosti (Ljubljana)

Dr. Saška Roškar in mag. Alenka Tančič Grum sta 17. oktobra izvedli delavnico na temo samomorilnosti, ki je del izvedbe Modula 3 v okviru projekta Super Psiholog. Posvetili sta se značilnostim, prepoznavi in ukrepanju ob samomorilnem vedenju.

Psihosocialna pomoč beguncem (Ljubljana)

Naša kolegica Vita Poštuvan je v septembru iniciirala pobudo Društva psihologov Slovenije, da psihologi prostovoljno pomagajo pri psihosocialni pomoči beguncem. Na društvu so 30. septembra pripravili izobraževanje, ki so se ga udeležile tudi druge naše sodelavke in ki je zapolnil največjo predavalnico na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Odziv stroke je presegel pričakovanja. Posnetek srečanja je dostopen preko povezave.

Program NARA – Moč strokovnjakom skozi čuječnost

V septembu smo pričeli z izvajanjem Programa NARA namenjenega strokovnjakom. Termini in kraji izvedbe so dostopni tukaj. Program bodo izvajali voditelji: Vita Poštuvan, Miran Babič, Tina Podlogar, Dimitrij Banda, Dejan Kozel, Urša Mars BitencJanina Žiberna in Alenka Tančič Grum.

Projekt MOČ – izobraževanje policistov zaupnikov (Tacen)

21. septembra je v okviru projekta MOČ – Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom na Policijski akademiji v Tacnu potekalo izobraževanje policistov zaupnikov in psihologov na temo prepoznave in preprečevanja samomorilnega. Na izobraževanju je bilo prisotnih 17 udeležencev. Predavanje je vodila naša sodelavka Janina Žiberna.

Projekt MOČ – izobraževanje policistov (Murska Sobota)

15. septembra je v Murski Soboti potekalo izobraževanje na temo prepoznave in preprečevanja samomorilnega vedenja namenjeno policistom, ki ga izvajamo v okviru projekta MOČ – Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom. Predavanje je vodila naša sodelavka Janina Žiberna. Predavanja se je udeležilo 26 policistov.

Projekt MOČ – izobraževanje policistov (Novo mesto)

9. septembra je v okviru projekta MOČ – Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom v Novem mestu potekalo izobraževanje policistov na temo prepoznave in preprečevanja samomorilnega vedenja. Izobraževanje je potekalo v dveh skupinah, skupno pa se ga je udeležilo 39 policistov. Predavanje je vodila naša sodelavka Janina Žiberna.

Super Psiholog – Modul 3: Delavnica o varovanju podatkov in etiki (Ljubljana)

V okviru Modula 3, ki je del projekta Super Psiholog, je 12. septembra popoldan potekala delavnica o varovanju podatkov in etiki, ki sta jo v dveh ločenih delih izvedla mag. Urban Brulc iz Urada informacijskega pooblaščenca in naša sodelavka dr. Vita Poštuvan. V prvem delu je mag. Brulc predstavil primere in zakonske podlage glede pridobivanja, hrambe in posredovanja osebnih podatkov, v drugem delu pa so udeleženci spoznavali principe etične zavesti in kako prepoznati neetično vedenje.

Super Psiholog – Modul 3: Delavnica o alkoholu (Ljubljana)

Dr. Maja Zorko in mag. Alenka Tančič Grum sta 12. septembra izvedli delavnico o problematiki alkohola, ki je del izvedbe Modula 3 v okviru projekta Super Psiholog. Pripravili sta pregled aktualnih raziskovalnih in kliničnih spoznanj in udeležence urili v preventivnih aktivnostih. Modul 3 je vsebinsko vezan na naš center, zato je srečanje koordinirala naša  sodelavka dr. Vita Poštuvan.

Milano po Milanu – strokovno srečanje psihologov (Ljubljana)

Društvo psihologov Slovenije je 9. septembra 2015 organiziralo strokovno srečanje Milano po Milanu. Povabljeni predavatelji so predstavili novosti in najbolj zanimive izsledke s 14. Evropskega psihološkega kongresa, ki je potekal julija 2015 v Milanu. Naša kolegica Vita Poštuvan je predstavila, kako je sodelovala na treh vabljenih simpozijih (o etiki, preventivi in o projektu Super Psiholog).

Novinarska konferenca ob Svetovnem dnevu preprečevanja samomora (Ljubljana)

7. seprembra je potekala novinarska konferenca v okviru Svetovnega dneva preprečevanja samomora, ki ga obeležujemo 10. septembra. Na novinarski konferenci je bila prisotna tudi naša sodelovka Vita Poštuvan. Na ta dan se zaključuje tudi mednarodna akcija Prekolesarimo svet, ki letos poteka pod geslom Ponudimo roko – rešimo življenje.

Projekt MOČ – izobraževanje policistov (Tacen)

3. septembra je v okviru projekta MOČ – Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom na Policijski akademiji v Tacnu potekalo že drugo izobraževanje na temo prepoznave in preprečevanja samomorilnega vedenja namenjeno policistom. Predavanje je vodila naša sodelavka Janina Žiberna.

Umik v tišino (Vuzenica)

V okviru Programa NARA smo se med 17. in 22. avgustom udeležili nadaljevalnega seminarja – Umik v tišino, ki je del stalnega izobraževanja, ki je potreben za samostojno izvajanje delavnic čuječnosti v okviru Programa NARA.

Poletna šola: Quality of life and needs in a long-term forensic psychiatric context (Koper)

Od 14. do 17. julija je v Kopru potekala poletna šola na temo Kvalitete življenja in potreb forenzičnih pacientov, ki smo jo na Slovenskem centru za raziskovanje samomora organizirali skupaj s programom COST.

Evropski kongres psihologije (Milano, Italija)

Od 7. do 10. julija je v Milanu potekal Evropski kongres psihologije, ki se ga je udeležila tudi naša sodelavka Vita Poštuvan. Na kongresu je skupaj z drugimi partnerji projekta predstavila projekt Super Psiholog in delo našega centra s področja dela z mladimi.

Projekt MOČ – izobraževanje za strokovnjake zaposlene na policiji (Tacen)

23. junija je v okviru projekta MOČ – Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom na Policijski akademiji v Tacnu potekalo izobraževanje na temo prepoznave in preprečevanja samomorilnega vedenja. Predavanje sta izvedli sodelavki Janina Žiberna in Nuša Zadravec Šedivy.

IASP kongres (Montreal, Kanada)

Od 16 do 20. junija sta se prof. Diego De Leo in Vita Poštuvan  udeležila Svetovnega kongresa Mednarodne zveze za preprečevanje samomora IASP, kjer sta strokovni javnosti predstavila svoje raziskovalno delo in delo našega centra.

Projekt MOČ – izobraževanje za strokovnjake na CSD Radlje ob Dravi (Radlje ob Dravi)

16. junija je v okviru projekta MOČ – Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom  na Centru za socialno delo Radlje ob Dravi potekalo izobraževanje na temo prepoznavanja samomorilnega vedenja in ustreznega ukrepanja. Predavanje sta vodili naši sodelavki Janina Žiberna in Nuša Zadravec Šedivy. Predavanja so se poleg strokovnih delovcev na CSD Radlje ob Dravi udeležili tudi drugi strokovnjaki, s področja šolstva in policije, ki s CSD Radlje ob Dravi redno sodelujejo.

Dnevi psihologov 2015 (Ljubljana)

12. junija je Društvo psihologov Slovenije organiziralo že tradicionalne Dneve psihologov, ki se jih je udeležila tudi naša sodelavka Urša Mars, ki je bila prav tako aktivno vključena pri organizaciji samega dogodka. Na dogodku je bil predstavljen tudi projekt Super Psiholog, pri katerem je eden od partnerjev projekta tudi naš center. Prav tako sta naši sodelavki Urša Mars in Vita Poštuvan, s strani DPS prejeli priznanji za svoje delo.

Predavanje Samorefleksija in skrb zase (Ljubljana)

Psihologi včasih ne poiščejo pomoči zase zaradi napačnih stališč, nezaupanja ali prevelike kritičnosti do sistemov pomoči. Ključno je o tem govoriti. Zato smo 6. junija 2015 v okviru projekta Super Psiholog pripravili  delavnico na to temo, izvedla jo je mag. Mateja Štirn. Poleg mentorjev, ki sodelujejo v projektu, so bili udeleženci tudi drugi psihologi. Vsi bodo znanje prenesli v svojo prakso tudi s pomočjo nalog, ki so jih dobili za samostojno delo.

Predavanje Izgorelost: Prepoznava in preventiva (Ljubljana)

V okviru projekta Super Psiholog je doc. dr. Sara Tement 6. junija 2015 izvedla predavanje Izgorelost: Prepoznava in preventiva. Poleg mentorjev, ki sodelujejo v projektu, so bili udeleženci tudi drugi psihologi. Udeleženci so poleg teoretičnega znanja reševali tudi vprašalnike za boljši vpolged v svoje delovne navade. Prav tako so dobili tudi več samostojnih nalog za pripravo in utrjevanje znanj.

Otvorili predavanja Modula 3 projekta Super Psiholog (Ljubljana)

V okviru projekta Super Psiholog smo 6. junija 2015 otvorili Modul 3. Program koordinira naš center in je sestavljen iz desetih zaokroženih tem, ki jih bodo izvajali različni strokovnjaki iz področja duševnega zdravja, učenja spretnosti in razvijanja programov skrbi zase. Modul 3 je pripravljen iz samostojne priprave na predavanje, izkustvenega in predavalniškega dela na srečanju in iz samostojnega dela po srečanju. Uvodne besede je ob otvoritvi povedala koordinatorica modula doc. dr. Vita Poštuvan.

Konferenca Triple i 2015 (Piran)

1. in 2. junija je v Piranu potekala konferenca Triple i in Suicidology. Znanstveni program letošnje, tokrat že 6. Triple i konference je vključeval sodelovanje tujih in slovenskih strokovnjakov s področja samomorilnega vedenja. Vabljeni predavatelji letošnje konference so bili: prof. Nevneet Kapur, prof. Nestor Kapusta, prof. Ivanka Živčić-Bećirević, dr. Celine Larkin, prof. Øivind Roar Ekeberg in prof. Diego De Leo. Ob vabljeni predavateljih so svoje delo v kratkih predstavitvah in na posterjih predstavili tudi: prof. Vlasta Zabukovec, dr. Saška Roškar, dr. Stefano Zanone Poma, Eve Griffin, Anja Magajna, Lence Miloseva, Siobhan O’Neill, Dušan Enova, Vesna Pešić in Nina Mićović.

Konferenca PsihoŠIK (Maribor)

29. maja je v Mariboru potekala študentska konferenca PsihoŠIK, na kateri sta sodelovali tudi naši kolegici. Urša Mars je predstavila projekt Super Psiholog, Vita Poštuvan pa je sodelovala na okrogli mizi.

Projekt MOČ – izobraževanje za strokovnjake na CSD Velenje (Velenje)

19. maja sta naši sodelavki v okviru projekta MOČ – Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom izvedli izobraževanje na temo duševnega zdravja in samomorilnega vedenja za stokovnjake zaposlene na CSD Velenje.

Usposabljanje o psihosocialni pomoči (Ig)

Naša sodelavka Vita Poštuvan se je sredi aprila kot pripadnica Službe za psihološko pomoč civilne zaščite udeležila usposabljanja o psihosocialni pomoči ob nesrečah. Med drugim je predstavila svoje izkušnje ob podpori, sodelovala v treningu sporočanja slabe novice, akutni podpori po samomoru in moderirala refleksije udeležencev. Predavatelji iz Avstrije so udeležencem prinesli medvedke za podporo v stiski.

Projekt MOČ – izobraževanje za strokovnjake na CSD Dravograd in CSD Slovenske Konjice (Dravograd, Slovenske Konjice)

12. in 15. maja so v okviru projekta MOČ – Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom potekala izobraževanja za strokovnjake zaposlene na Centrih za socialno delo. 12. maja smo izobrazili strokovnjake na CSD Dravograd, 15. maja pa strokovnjake na CSD Slovenske Konjice.

Delavnice Spoznajmo čuječnost v okviru Tedna ozaveščanja o duševnem zdravju

V tednu od 11. do 17. maja 2015 je potekal Teden ozaveščanja o duševnem zdravju (Mental health awareness week), katerega osrednja tema je to leto čuječnost. Zato smo pripravili dogodek Spoznajmo čuječnost. Z namenom predstavitve čuječnosti širši javnosti in za promocijo programov čuječnosti v Projektu MOČ, smo v sodelovanju z društvom Altra, Nacionalnim združenjem za kakovost življenja Ozara Slovenija, Slovenskim združenjem za duševno zdravje Šent in društvom Poglej! organizirali predstavitvene delavnice v Ljubljani, Izoli in Mariboru.

Strokovna predstavitev projekta Super Psiholog v okviru izobraževanja za VKT (Ljubljana)

24. aprila je naša sodelavka dr. Vita Poštuvan v okviru izobraževanja za vedenjsko-kognitivne psihoterapevte, ki ga organizira Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo, pripravila in izvedla strokovno predstavitev programov čuječnosti in hkrati predstavila projekt Super Psiholog. V programu tretjega modula projekta bomo namreč  pripravili delavnico čuječnosti za mentorje in za nekaj drugih psihologov, ki jih to področje zanima.

Projekt MOČ – izobraževanje za strokovnjake na CSD Ravne na Koroškem (Ravne na Koroškem)

21. aprila je na Centru za socialno delo v Ravnah na Koroškem v okviru projekta MOČ – Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom potekalo izobraževanje na temo prepoznavanja samomorilnega vedenja in izboljšanja storitev na področu duševnega zdravja, ki ga je vodila naša sodelavka Janina Žiberna.

Sestanek skupine COST Action 1302 za oskrbo dolgotrajnih forenzičnih pacientov (Ayia Napa, Ciper)

Sredi aprila so sodelavke našega centra sodelovale na sestanku COST akcije 1302, ki se ukvarja z raziskovanjem, definiranjem in potrebami ter oskrbo dolgotrajnih forenzičnih pacientov. Na sestanku upravnega odbora in delovnih skupin sodeluje naš center tudi s forenziko Oddelka za psihiatrijo UKC Maribor.

Modul 2 projekta Super Psiholog (Ljubljana)

Med 9. in 12. aprilom 2015 so kolegi iz Norveškega psihološkega združenja izobraževali mentorje in supervizorje v okviru projekta Super Psiholog o uspešnih korakih superviziranja. Naša kolegica dr. Vita Poštuvan sicer koordinira Modul 3 v tem projektu, sodeluje pa tudi kot supervizorka.

Program NARA na XXV. srečanju pediatrov in XII. srečanju medicinskih sester v pediatriji (Maribor)

10. in 11. aprila je v Mariboru potekalo XXV. srečanje pediatrov in XII. srečanje medicinskih sester v pediatriji. Na strokovnem srečanju so predstavili aktualne teme s področja pediatrije. Tudi naša sodelavka dr. Vita Poštuvan je v okviru srečanja izvedla delavnico z naslovom: Čuječnost kot način obvladovanja stresa in predstavila možnosti vključitve v Program NARA v okviru projekta MOČ.

Novinarska konferenca projekta MOČ (Ljubljana)

30. marca so v Ljubljani na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje predstavili javnozdravstveni projekt MOČ za izboljševanje storitev na področju varovanja in krepitve duševnega zdravja, v katerem kot partner sodeluje tudi naš center. Na spletni strani NIJZ najdete tudi gradivo za medije, medijske objave pa najdete tukaj.

Teden univerze na Primorskem (Koper)

Od 16. do 20. marca je v Kopru potekal Teden Univerze na Primorskem, na katerem sta naši sodelavki Nuša Zadravec Šedivy in Urša Mars širši javnosti predstavili projekte in aktivnosti Slovenskega centra za raziskovanje samomora.

Evropska konferenca o etiki (Porto, Portugalska)

Naša sodelavka dr. Vita Poštuvan se je marca v Portu udeležila Evropske konference o etiki in psihologiji in sestanka odbora za etiko.

#Ethicsopp2015 a sociedade em que vivemos influência a saúde psicologica? pic.twitter.com/jsDGwm2G13

— Ordem dos Psicólogos (@ordempsicologos) March 13, 2015

Podjetni mladi (Koper)

UP IAM in UP FAMNIT že vrsto let uspešno usposabljata mlade raziskovalce, ki morajo v obdobju svojega usposabljanja opraviti tudi podjetniški tečaj. Udeležencem delavnice Podjetni mladi 2015 so predavatelji predstavili tako osnove podjetništva kot tudi osnove iskanja pravih razpisov ter vodenja projektov. Dodane so bile osnove promocije, načini sodelovanja z drugimi deležniki, nekaj besed je bilo namenjenih vitkemu podjetništvu, delavnico pa so zaključili predavatelji, ki so predstavili praktične primere povezovanja gospodarstva in raziskovanja. Usposabljanja so se udeležile tudi naše mlade raziskovalke.

Delavnica EVIPNet (Ljubljana)

9. februarja se je naša sodelavka dr. Vita Poštuvan udeležila delavnice EVIPNet v Ljubljani.

Delovni vikend naše ekipe (Teolo, Italija)

V januarju se je celotna ekipa SCSR odpravila na delovni vikend v Teolo k prof. dr. Diegu De Leu.

Prometej znanosti (Ljubljana)

Slovenska znanstvena fundacija je naši sodelavki dr. Viti Poštuvan januarja  podelila priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za leto 2014, obenem pa je postala tudi finalistka nacionalnega izbora Komunikatorica znanosti za leto 2014.

* 2014

Izdelovanje novoletnih voščilnic

Za udeležence naših programov smo v decembru ponovno sami izdelali voščilnice.

Predavanje prof. dr. Diega De Lea študentom Biopsihologije

4. decembra je prof. Diego De Leo, vodja Slovenskega centra za raziskovanje samomora, predstavil poročilo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) o samomoru in preventivi samomorilnega vedenja v svetu. Predavanje je potekalo v okviru izbirnega predmeta Javno-zdravstvene intervencije namenjenega študentom Biopsihologije.

Raziskovalni obisk na Oregon State University (Oregon, ZDA)

Mlada raziskovalka Slovenskega centra za raziskovanje samomora, Tina Podlogar, je bila v decembru na raziskovalnem obisku na Oddelku za psihologijo (School of Psychological Science, College of Liberal Arts) na Oregon State University (OSU).

Usposabljanje zaupnikov (Ljubljana)

V novembu je potekalo usposabljanja s področja psihosocialne pomoči za zaupnike v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s poudarkom na samomoru in samomorilnem vedenju, ki se ga je udeležila tudi naša kolegica.

Sejem Narava-zdravje (Ljubljana)

V novembru so kolegice našega centra na stojnici Ministrstva za zdravje predstavljale projekt A (se) štekaš?!? na 45. sejmu Narava-zdravje, ki je potekal od 13. do 16. novembra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Rostoharjevi dnevi (Ljubljana)

Od 14. do 15. novembra so na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani potekali 2. Rostoharjevi dnevi, na katerih so naše kolegice v dveh simpozijih in na štirih posterjih predstavile delo na področju preprečevanja in raziskovanja samomora ter preučevanja čuječnosti in duševnega zdravja.

Posvet o samomoru v okviru Slovenske policije (Tacen)

13. novembra je v Tacnu potekal Posvet o samomoru v okviru Slovenske policije, na katerem je o sodelovanju našega centra s policijo spregovorila tudi naša kolegica.

Sestanek Odbora za etiko EFPA (Bruselj, Belgija)

V oktobru je v Bruslju potekal sestanek Odbora za etiko EFPA, ki se ga je udeležila tudi naša kolegica.

Dr. David Kerr iz Oregona ponovno na obisku pri nas

Od 13. do 24. oktobra smo v okviru bilateralnega sodelovanja z ZDA na UP IAM in UP FAMNIT ponovno gostili profesorja dr. Davida Kerra – kliničnega psihologa, raziskovalca in akademika, ki prihaja iz Univerze v Oregonu, ZDA. Profesor dr. Kerr je izvedel 15 ur predavanj.

Strokovno srečanje Talin po Talinu (Ljubljana)

21. oktobra je v prostorih Centra za mentalno zdravje potekalo strokovno srečanje o samomoru in samomorilnem vedenju v organizaciji Slovenskega združenja za preprečevanje samomora, Slovenskega centra za raziskovanje samomora in Psihiatrične klinike Ljubljana, na katerem so naše kolegice in druge slovenske suicidologinje predstavile prispevke, ki so bili predstavljeni tudi na 5. Evropskem simpoziju o samomoru in samomorilnem vedenju, ki je potekal konec avgusta letos v Talinu. Predaval pa je tudi dr. David Kerr, docent na Oregon State University, ZDA, ter raziskovalec na Oregon Social Learning Center.

Izobraževanje za YAM inštruktorja (Rim, Italija)

V oktobrju je v Rimu potekalo YAM izobraževanje za izvajalce preventivnih delavnic za mladostnike na temo duševnega zdravja, ki se ga je udeležila tudi naša kolegica.

Konferenca o projektih oskrbe forenzičnih pacientov (Nottingham, Anglija)

V začetku oktobra sta se v Nottinghamu naši kolegici (skupaj s kolegi Oddelka za psihiatrijo UKC Maribor) udeležili Konference o projektih oskrbe forenzičnih pacientov in sestanku COST akcije o oskrbi forenzičnih pacientov.

16. svetovni psihiatrični kongres (Madrid, Španija)

V septembru se je naša kolegica udeležila 16. svetovnega psihiatričnega kongresa, ki je potekal v Madridu.

Svetovni dan preprečevanja samomora 10. september 2014 – novinarska konferenca (Celje)

Obeležitev Svetovnega dneva preprečevanja samomora je letos potekala pod geslom »Preprečevanje samomora – ves svet povezan«. Na ta dan se je zaključila tudi mednarodna akcija Prekolesarimo svet, ki je tako v Sloveniji kot tudi drugod po svetu presegla vsa pričakovanja (več). Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) je potekala novinarska konferenca, kjer smo sodelovali.

ESSSB simpozij (Talin, Estonija)

Avgusta 2014 smo se udeležili Evropskega simpozija o samomoru in samomorilnem vedenju v Talinu, kjer smo strokovni javnosti predstavili delo Slovenskega centra za raziskovanje samomora v sedmih znanstvenih prispevkih.