Curriculum Vitae: Diego De Leo

Prof. Diego De Leo, MD, PhD, DSc, AO

Diego De Leo je častni profesor psihiatrije na Univerzi Griffith v Brisbaneu, kjer je zaslužni direktor Centra za raziskave in usposabljanje na področju preprečevanja samomora Svetovne zdravstvene organizacije. Prav tako je vodja Slovenskega centra za raziskovanje samomora (Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič). Med leti 2005 in 2015 je bil tudi vodja Inštituta za raziskovanje in preprečevanje samomora na Univerzi Griffith (Brisbane, Avstralija).

Diego

Prof. De Leo je nekdanji predsednik Mednarodnega združenja za preprečevanje samomora in soustanovitelj ter nekdanji predsednik Mednarodne akademije za raziskave samomora, kjer je tudi soustanovil revijo Archives of Suicide Research. Bil je zaslužni urednik znanstvene revije Crisis in pobudnik Svetovnega dneva preprečevanja samomora (2003). Trenutno je tudi podpredsednik Italijanske psihogeriatrične zveze in predstojnik Oddelka za psihologijo (UP FAMNIT). Prof. De Leo je recenzent v številnih mednarodnih revijah in eden najbolj uglednih svetovnih psihiatrov, ki se ukvarjajo s samomorom.

Diplomiral je na Medicinski fakulteti Univerze v Padovi in tam specializiral psihiatrijo. Doktorat družbenih in vedenjsih študij je zaključil na Univerzi v Leidnu, naziv doktorja znanosti (DSc) pa pridobil na Univerzi Griffith.

Je ideator in iniciator študije WHO/START (World Health Organisation/Suicide Trends in At-Risk Territories), ki je bila razglašena 18. avgusta 2005 v Manili in formalno otvorjena 3. marca 2006 v Brisbane-u. Trenutno vključuje 22 držav.

Prav tako je vodja naslednjih raziskovalnih projektov in programov v Sloveniji:

  • Živ?Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora (program)
  • J3-9434: Novi pristopi k prepoznavi in preprečevanju samomorilnega vedenja in drugih dejavnikov tveganja na področju duševnega zdravja mladostnikov (projekt)
  • J5-8244: Slovenski moški ranljivi za samomorilno vedenje: duševno zdravje, kvaliteta življenja, socialna povezanost, iskanje pomoči. Akcijski raziskovalni program. (projekt)
  • V5-1711: Pismenost o duševnem zdravju, destigmatizacija duševnih bolezni in iskanje pomoči v stiski med odraslimi prebivalci Slovenije (projekt)

Je mentor mladim raziskovalkam:

  • Urši Mars (šifra: 34312; UP Inštitut Andrej Marušič, bol. dr. študij; obdobje: 1. 12. 2012 – 31. 5. 2016)
  • Nuši Zadravec Šedivy (šifra: 36480; UP Inštitut Andrej Marušič, bol. dr. študij; obdobje: 1. 10. 2013 – 31. 3. 2017)
  • Tini Podlogar (šifra: 34313; UP Inštitut Andrej Marušič, bol. dr. študij; obdobje: 1. 11. 2014 – 30. 4. 2018)

Za svoje raziskave je prejel številne ugledne mednarodne nagrade in priznanja, med drugim tudi nagrado Mednarodnega združenja za preprečevanje samomora (1991). Britanska kraljica Elizabeta II. mu je leta 2013 podelila plemiški naziv za zasluge in znanstveno-raziskovalno delo na področju psihiatrije in za postavitev smernic delovanja na področju preprečevanja samomora na nacionalni in mednarodni ravni.

Leta 2013 je prejel tudi Zlato plaketo UP za velik doprinos k razvoju znanstvenega in pedagoškega dela ter za prispevek h krepitvi ugleda in prepoznavnosti univerze.

Povezave – raziskovalno delo