Curriculum Vitae: Urša Mars Bitenc

Asist. dr. Urša Mars Bitenc, univ. dipl. psih.

Urša se je ekipi SCSR pridružila že kot študentka, po diplomi leta 2011 pa se je na UP IAM tudi zaposlila. V preteklih letih je bila mlada raziskovalka pri mentorju prof. Diegu De Leu ter študentka doktorskega študija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Ursa

Trenutno profesionalno delo

Na UP Famnit sodeluje pri izvedbi dodiplomskega študijskega programa Biopsihologija ter magistrskih programov Biopsihologija in Uporabna psihologija. Pri svojem delu se ukvarja tudi z različnimi oblikami preprečevanja samomora (izvajanje na čuječnost usmerjene kognitivne terapije MBCT, informiranje različnih ciljnih skupin o problematiki samomorilnega vedenja in samomora). Je ena izmed avtoric projekta A (se) štekaš?!?, ki se od leta 2011 dalje izvaja v slovenskih srednjih in osnovnih šolah. Področje varovalnih dejavnikov in raziskovanje dejavnikov tveganja za samomor s pomočjo psiholoških avtopsij je podrobneje raziskala v svoji doktorski nalogi. Redno sodeluje pri pripravi konference Triple i, ki jo vsako leto organiziramo na Centru. Svoje znanje redno izpopolnjuje na različnih domačih in mednarodnih izobraževanjih, konferencah in kongresih. Zaključila je Praktikum I v sklopu izobraževanj iz Vedenjsko kognitivne terapije.

Nagrade

Društvo psihologov Slovenije ji je junija 2015 na Dnevu psihologov podelilo priznanje za prispevek k delu društva.

Ostale izkušnje in interesi

Pri Društvu psihologov Slovenije je bila podpredsednica za organizacijske zadeve. Pripravljala in organizirala je različna strokovna srečanja in izobraževanja. Veliko je sodelovala z Zavodom Enostavno prijatelji, v okviru katerega je vodila ustvarjalne in pogovorne delavnice z otroki, mladimi in odraslimi.
Navdušujejo jo različne vrste umetnosti: v prostem času rada izrazi svojo ustvarjalno žilico, saj rada riše, slika in se prepusti ročnim delom; je navdušena filmoljubka, zato se vsako leto udeleži kakšnega filmskega festivala; prav tako pa je tudi velika ljubiteljica glasbe (s svojimi interesi je povezala tudi svojo diplomsko nalogo: Glasbene preference in uporaba glasbe v povezavi z iskanjem dražljajev ter osebnostnimi potezami).