NARA MOČ

Moč strokovnjakom skozi čuječnost

Program NARA – Moč strokovnjakom skozi čuječnost je namenjen krepitvi duševnega zdravja strokovnjakov, ki običajno prihajajo v stik z ljudmi v stiski. To so npr. zdravniki, medicinske sestre in drugo zdravstveno osebje, učitelji, psihologi, svetovalci, socialni delavci (npr. na centrih za socialno delo), pa tudi policisti in drugi poklici. Udeleženci bodo lahko v okviru programa pridobili veščine za lažje spoprijemanje s stresnimi situacijami, s katerimi se vsakodnevno soočajo tako v poklicnem kot zasebnem življenju.

NARA-morje

Program smo v letih 2015 in 2016 brezplačno izvajali v okviru projekta MOČ – Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom, ki je finančno podprt s strani programa Norveškega finančnega mehanizma 2009 – 2014.

NAZAJ NA VSE PROGRAME NARA


Kako poteka program?

Program obsega 6 srečanj, in sicer po 1,5 – 2 uri na teden, ter eno razširjeno celodnevno srečanje.

Delo poteka v skupini do 15 ljudi, saj učenje poteka tudi preko deljenja izkušenj z drugimi. Skupine bodo oblikovane tako, da bodo vanje vključeni ljudje s podobnimi izkušnjami.

Kaj lahko pričakujete od udeležbe v programu?

Program NARA – Moč strokovnjakom skozi čuječnost je razvit za vzpostavljanje redne skrbi zase in svoje duševno zdravje. Na ta način smo lažje kos vsakodnevnim službenim situacijam, kjer pomagamo drugim.

Program ponuja praktične izkušnje čuječnosti – v obliki vaj usmerjanja pozornosti, formalnih meditacij, kognitivnih (miselnih) vaj in s prenašanjem tega v vsakodnevno življenje.

Pridobila sem predvsem znanja in veščine, kako čutiti sebe, kako ostati v tem trenutku, kako izklopiti avtopilota.

Jelka Polh, dr. med, spec. splošne medicine; udeleženka programa NARA

Znanja in veščine, ki jih lahko pridobite v okviru Programa NARA, so vam lahko v pomoč pri vzpostavljanju drugačnega, bolj sprejemajočega odnosa do sebe, drugih, in do situacij. To je lahko veščina, ki vas okrepi, pripomore k kvaliteti vašega dela in življenja na splošno.

Katere teme bomo obravnavali v programu?

 • Kako se bolj celostno zavedati in biti prisotni (tukaj in sedaj);
 • kako s pomočjo meditacijskih tehnik usmerjati našo pozornost;
 • kako misli, čustva in vedenja vplivajo na naše počutje;
 • kako prepoznati in spremeniti vzorce mišljenja in navad, ki nas ovirajo pri spoprijemanju s težavami;
 • kako se soočati s težkimi situacijami;
 • pomoč pri vzdrževanju učinkov programa.
Program bo zajemal vse ključne vsebine, ki so pomembne za lastno izkušnjo za tiste strokovnjake, ki bi tovrstne programe želeli v prihodnje tudi sami izvajati. Vendar vključitev v program ni zadostno za izvajanje, saj je potrebno opraviti še ostale dele izobraževanj. 

Sodelovanje v programu

Redno obiskovanje srečanj

Program je namenjen spreminjanju ustaljenih, a neustreznih vzorcev mišljenja in vedenja. Uspeh pri uvajanju sprememb lahko pričakujemo le, če vložimo v učenje novih veščin in spretnosti dovolj časa in truda – zato je pomembno, da se lahko zavežete k redni udeležbi na srečanjih.

Vzeti si čas za aktivnosti doma

Pristop temelji na pripravljenosti za opravljanje vaj doma (ki jim rečemo priložnosti za doma). Te vam bodo vzele okoli eno uro na dan. Vključujejo različne naloge, npr. poslušanje posnetkov, prakticiranje meditacijskih vaj, pisanje dnevnika.

Pogosto je težko najti čas za novo aktivnost v vsakodnevnem ritmu. Vendar je redno opravljanje nalog bistven element sprememb. Zato priporočamo, da se v program vključite le, če se čutite zmožni sprejeti vse te zadolžitve.

Potrpežljivost in vztrajnost

Ker bo naše delo usmerjeno v spremembo dobro ustaljenih navad, se rezultati našega truda lahko pokažejo šele čez nekaj časa. Zato bo ob delu potrebna tudi potrpežljivost.

V določenem pogledu bodo naša srečanja podobna vrtnarjenju – najprej bomo pripravili zemljo, posejali semena, jih ustrezno zalivali in negovali ter nato potrpežljivo čakali na rezultate.

Priročnik za izvajanje vaj čuječnosti

Izšel je priročnik za izvajanje vaj čuječnosti, avtoric doc. dr. Vite Poštuvan in asist. mag. Alenke Tančič Grum, namenjen udeležencem Programa NARA – Moč strokovnjakom skozi čuječnost. V elektronski obliki je dostopen na spletnem naslovu Založbe Univerze na Primorskem.

Že pred časom sta avtorici izdali tudi zgoščenko Program NARA.

Termini in lokacije

Nove termini in lokacije bodo objavljene na tej povezavi.

Ljubljana (1. skupina): ob četrtkih od 16:30 do 18:30, NIJZ, Trubarjeva 2
Voditelja: Dimitrij Banda in Dejan Kozel
Začetek skupine: 24. 9. 2015
Podaljšano srečanje: 24.10.2015, začetek ob 9:00

Celje (1. skupina): ob torkih od 17:30 do 19:30, NIJZ Ipavčeva 18
Voditelja: Miran Babič in Tina Podlogar
Začetek skupine: 22. 9. 2015
Podaljšano srečanje: 16.10.2015

Radlje ob Dravi: ob torkih od 9.30 do 11.30, CSD Radlje ob Dravi
Voditelja: Urša Mars Bitenc in Janina Žiberna
Začetek skupine: 29. 9. 2015
Podaljšano srečanje: 17.11.2015, začetek ob 8:30

Mozirje: ob četrtkih od 9:00 do 11:00, CSD Mozirje
Voditelja: Urša Mars Bitenc  in Janina Žiberna
Začetek skupine: 1. 10. 2015
Podaljšano srečanje: 19.11.2015, začetek ob 8:00

Slovenj Gradec: ob četrtkih od 16:00 do 18:00, prostori MOCIS, Partizanska pot 16
Vodietlja: Urša Mars Bitenc in Janina Žiberna
Začetek skupine: 1. 10. 2015
Podaljšano srečanje: 5. 11. 2015, začetek ob 15:00
Termin obnovitvenega srečanja je objavljen tukaj

Maribor (1. skupina): ob torkih od 15:30 do 17:30, skupina za policiste.
Voditelj: Vita Poštuvan
Začetek: 3. 11. 2015;
Podaljšano srečanje: 28. 11. od 8:00 do 14:00

Maribor (2. skupina): ob torkih od 19:00 do 21:00, skupina za zaposlene UKC Maribor (in druge sodelavce v zdravstvu in sociali)
Voditelj: Vita Poštuvan
Začetek: 3. 11. 2015
Podaljšano srečanje: 27. 11. od 15:00 do 21:00

Celje (2. skupina): ob torkih od 17:30 do 19:30, NIJZ Ipavčeva 18
Voditelja: Miran Babič in Tina Podlogar
Začetek skupine: 3. 11. 2015
Podaljšano srečanje: 4. 12. 2015

Ljubljana (2. skupina): ob torkih od 17:00 do 19:00; NIJZ Trubarjeva 2
Voditelj: Alenka Tančič Grum
Začetek: 10. 11. 2015
Podaljšano srečanje: 12. 12. 2015

Sevnica: ob ponedeljkih od 16:00 do 18:00; SŠ Sevnica, Savska cesta 2
Voditelja: Tina Podlogar in Janina Žiberna
Začetek: 18. 1. 2016
Podaljšano srečanje: 27. 2. 2016

Ljubljana (3. skupina): ob sreda od 17:00 do 19:00; NIJZ Trubarjeva 2
Voditelj: Alenka Tančič Grum
Začetek: 6. 1. 2016
Podaljšano srečanje: 6. ali 7. 2. 2016

Pri vključitvi v program imajo prednost tisti, ki so se udeležili izobraževanj v okviru projekta MOČ – Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom. Pred pričetkom vas bodo izvajalci programa NARA poklicali za kratek pogovor.

Nadaljevalna srečanja

Redno prakticiranje čuječnosti in tehnik, naučenih v programu, je ključno za vdrževanje učinkov programa. Vsi, ki ste zaključili Program NARA – MOČ, ste prijazno vabljeni, da se priključite našim mesečnim skupinam, ki potekajo v Ljubljani in Mariboru.

Predstavitve programa NARA – Moč strokovnjakom skozi čuječnost

Program smo predstavili v okviru izobraževanj, ki smo jih v okviru NIJZ in UP IAM izvedli za zdravstvene delavce in druge strokovnjake v okviru projekta MOČ.

Program smo aprila 2015 predstavili tudi na XXV. Srečanju pediatrov in XII. Srečanju medicinskih sester v pediatriji, junija 2015 na konferenci Triple i in suicidology, decembra 2015 pa smo izdali Priročnik NARA – MOČ in ga predstavili na novinarski konferenci.

logotipi moč vsi

Drugi Programi NARA

V okviru UP IAM izvajamo programe čuječnosti za splošno javnost, ljudi v duševni stiski, s kroničnimi bolečinami itd. Več informacij o programih NARA je dostopnih tukaj.


Moč – Pomoč ljudem, znanje stokovnjakom

Projekt MOČ stremi k celovitejšemu pristopu na področju javnega duševnega zdravja preko uravnoteževanja dostopnosti strokovne pomoči, širjenja znanja strokovnjakom in nudenja strategij za učinkovitejše spoprijemanje s stresnimi situacijami. 

 • Financiranje: Program Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014
 • Programsko področje: Pobude za javno zdravje
 • Trajanje: 11.2.2015 – 30. 4. 2016
 • Nosilec projekta: Nacionalni inštitut za javno zdravje (vodja projekta: doc. dr. Saška Roškar; namestnica vodje: Nuša Konec Juričič)
 • Partnerji: OZARA Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja, Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič, Slovensko združenje za preprečevanje samomora, Center za psihološko svetovanje POSVET
 • Več o projektu: http://www.nijz.si/moc

Norveški finančni mehanizem

Cilji programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 so izboljšanje javnega zdravja, zmanjševanje neenakosti pri varovanju zdravja, enakost spolov in spodbujanje usklajevanja poklicnega in družinskega življenja.

Program bo prispeval k doseganju opredeljenih ciljev z razvojem in preizkušanjem novih inovativnih pristopov/modelov/ukrepov, ki temeljijo na lokalnih partnerstvih med nevladnimi organizacijami, javnimi zavodi in lokalnimi skupnostmi. Na nacionalni ravni pa se bo ta program osredotočil tudi na krepitev zmogljivosti udeleženih institucij in na usposabljanje javnih delavcev v sodelovanju z norveškimi partnerskimi institucijami.

Več o programu: http://norwaygrants.si/
Več o Norveškemu finančnemu mehanizmu: http://eeagrants.org/

Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno UP IAM Slovenski center za raziskovanje samomora in zanjo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa Norveškega finančnega mehanizma.

Povezave:

www.norwaygrants.org

www.norwaygrants.si

www.svrk.gov.si

Značke: , , , , , ,