Pogovor o samomoru – kaj reči in kaj ne?

Pogovori o najtežjih življenjskih temah nikoli niso enostavni. Med najtežje in najbolj občutljive teme zagotovo spada tudi pogovor o samomoru.

Ko govorimo s posameznikom, ki je v hudi stiski, včasih ne vemo, kako izbrati prave besede, kako reagirati na posameznikovo izražanje stiske, ob vsem tem pa se borimo tudi s svojimi občutji. Zato se pogovoru o samomoru in hudi osebni stiski se navadno želimo izogniti. Ko se pogovarjamo, oseba sliši tudi sebe in lažje razume, kako razmišlja in ukrepa in morda celo pride do spoznanja, zakaj se ji to dogaja in kako take situacije odpraviti ali omiliti. Čeprav univerzalni odgovori, ki bi učinkovali pri vseh ljuden, ne obstajajo, so na voljo okvirne usmeritve za take situacije.

Priročnik Pogovor o samomoru

Priročnik Pogovor o samomoru je namenjen vsem, ki se pri svojem delu ali v življenju srečujejo s posamezniki, ki izražajo samomorilne stiske, pa tudi vsem drugim, ki bi radi bolje razumeli samomorilni proces in se opolnomočili za pogovor o najtežjih življenjskih vprašanjih.

Avtorica Vita Poštuvan v tem delu združuje svoje strokovne in praktične izkušnje, ki jih je pridobila pri delu z ljudmi v stiski.

Osrednji del priročnika zajemajo koraki za pogovor, ki nam služijo kot okvir in podpora, ko želimo nasloviti temo samomorilne stiske.

Priročnik je na voljo v tiskani, PDF in FlipBook obliki.

Spletno predavanje (webinar) Kako se pogovarjati z nekom, ki razmišlja o samomoru?

Vsebina priročnika je bila predstavljena tudi v spletnem predavanju (webinarju)(1. del in 2. del), ki je bil organiziran septembra 2019 s strani Kariernega centra Univerze v Ljubljani, je izvedla dr. Poštuvan.

V prvem delu predavanja so naslovljene teme:

  • statistični podatki o pojavnosti samomorilnega vedenja na svetu in v Sloveniji;
  • žalovanje po samomoru;
  • poznavanje razlogov za poskuse samomora med mladimi;
  • razumevanje samomora kot kompleksnega fenomena;
  • poznavanje dejavnikov tveganja;
  • prepoznavanje značilnosti samomorilnega procesa in znakov, da je posameznik v hudi stiski;

V drugem delu pa avtorica nadaljuje s konkretnejšimi koraki:

  • reagiranje na prepoznano stisko oz. naslavljanje samomorilnega vedenja;
  • koraki ukrepanja za preprečevanje samomorilnega vedenja in pomoč posameznikom v stiski;
  • možnosti in kontakti nadaljnje strokovne pomoči;
  • kako poskrbeti zase.

Zagotavljanje podpore samomorilno ogroženi osebi

V spletnem srečanje prof. Diega de Lea in izr. prof. Vite Poštuvan v okviru usposabljanja za svetovalke in svetovalce Telefona za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19 so na voljo informacije o zagotavljanju podpore samomorilni osebi.

Osebi skušamo s pogovorom vrniti upanje do življenja.

Prijazno vabljeni k ogledu prosto dostopnega posnetka.

Spletno predavanje Pogovor z osebo v stiski

Podobne vsebine so na voljo na spletnem predavanju (webinarju), ki je bil organiziran oktobra 2020 v okviru rektoričinega dne UP. Poudarjeni so pomen in načini prepoznavanja stiske, značilnosti samomorilnega procesa in pomen odzivanja na opaženo stisko. Posebna pozornost je namenjena korakom ukrepanja, ki so lahko v pomoč pri odzivanju na zaznano stisko in izvedbi pogovora o tem.

K ogledu vsebin vabimo vse, ki se pri svojem delu ali v svojem življenju srečujete s posamezniki, ki izražajo samomorilne stiske, pa tudi vse druge, ki bi radi bolje razumeli samomorilni proces in se opolnomočili za pogovor o najtežjih življenjskih vprašanjih.


Če pri svojih bližnjih prepoznate hudo duševno stisko ali samomorilne misli, jih lahko napotite po strokovno pomoč, na katero se lahko v primeru, da čutite hudo duševno stisko, obrnite tudi sami.

Značke: , , , , ,