Natečaj A (se) štekaš?!?

 Natečaj za učence in dijake, v sklopu projekta A (se) štekaš?!?

Natečaj se je zaključil. Nagrajenci in najbolj ocenjeni prispevki so navedeni tukaj. 

Pot odraščanja ima številne preizkušnje. Vsaka težka situacija je priložnost za rast, lahko pa je tudi vir stiske. Kako se ti spopadaš s svojimi stiskami? Kaj ti pomaga pri reševanju težav in izboljšanju počutja? Kako poskrbiš zase v težavnih situacijah?

Vabimo te k sodelovanju na natečaju, s katerim želimo v pogovor o duševnem zdravju povabiti tudi mlade ustvarjalce.

V natečaju sodeluješ tako, da z izvirnim literarnim, likovnim ali video prispevkom predstaviš, kako si se soočil s težko življenjsko situacijo ali osebno stisko. Zanima nas, kako mladi dojemate težavne izkušnje, kako razmišljate, ko se znajdete v stiski in s kakšnimi čustvi se ob tem soočate. Povej nam, kaj se je zgodilo in kaj ti je v stiski pomagalo. Naj bo tvoj prispevek navdih za druge, ki se soočajo s podobno težavo.

Kdo lahko sodeluje na natečaju?

K sodelovanju ste vabljeni vsi učenci in učenke ter dijaki in dijakinje v Republiki Sloveniji z dijaškim statusom (brez redne zaposlitve) do vključno 20. leta starosti. 

Kako lahko sodelujem?

Sodeluješ lahko z literarnim prispevkom, likovnim prispevkom ali kratkim video prispevkom. Nenazadnje bomo veseli tudi izvirnih prispevkov v katerikoli drugi ustvarjalni obliki, s katero se odločiš uresničiti svojo idejo. Prispevek lahko pripraviš sam ali skupaj s prijatelji in sošolci. 

LITERARNI PRISPEVEK:

 • Naslov prispevka izberi sam/a.
 • Pri zvrsti izbiraj med: pesmijo, kratko zgodbo, razmišljanjem ali dramskim besedilom.
 • Omeji se na največ 1000 besed (približno 2 tipkani strani, pisava Times New Roman, velikost 12; natančno število besed se v programu Word izpisuje v spodnjem levem kotu zaslona).
 • Prispevek oddaj v .doc, .docx ali drugem tekstovnem formatu.

LIKOVNI PRISPEVEK:

 • Naslov prispevka izberi sam/a.
 • Pri zvrsti izbiraj med: risbo, sliko, kolažem ali stripom.
 • Omeji se na eno A4 stran.

VIDEO PRISPEVEK:

 • Naslov prispevka izberi sam/a.
 • Pri zvrsti izbiraj med: animacijo, dokumentarnim filmom, igranim filmom ali oglasom.
 • Omeji se na največ 2 minuti.
 • Prispevek oddaj v .MPEG4, .3GPP, .MOV, .AVI, .MPEFPS, .WMV ali .FLV formatu.

Kako oddam prispevek in kaj mu priložim?

Ob oddaji prispevka nujno izpolni OBRAZEC ZA PRIJAVO NA NATEČAJ. Obrazec natisni in podpiši. . Če si dijak/inja, moraš predložiti tudi DOKAZILO O DIJAŠKEM STATUSU (potrdilo SŠ ali kopijo dijaške izkaznice) v šolskem letu 2022/23.

LITERARNI ALI LIKOVNI PRISPEVEK ODDAJ:

 • po e-pošti na e-naslov stekas@iam.upr.si (Zadeva: Natečaj ASŠ), skupaj s skeniranim obrazcem za prijavo in dokazilom o dijaškem statusu (v kolikor je potrebno) ALI
 • po navadni pošti, skupaj z obrazcem in dokazilom o dijaškem statusu (v kolikor je potrebno), na naslov UP IAM, Muzejski trg 2, 6000 Koper, s pripisom “Natečaj ASŠ”.

VIDEO PRISPEVEK ODDAJ:

 • po e-pošti na e-naslov stekas@iam.upr.si (Zadeva: Natečaj ASŠ) skupaj s skeniranim obrazcem za prijavo in dokazilom o dijaškem statusu ALI
 • po navadni pošti, shranjen na CD in/ali DVD, skupaj z obrazcem za prijavo in dokazilom o dijaškem statusu, na naslov UP IAM, Muzejski trg 2, 6000 Koper, s pripisom »Natečaj ASŠ«.

Do kdaj moram oddati prispevek?

Rok za oddajo prispevka je podaljšan do 1. 2. 2024, upošteva se poštni žig (rok elektronske oddaje je do 23:59 tega dne).

POMEMBNO: upoštevani bodo le prispevki, za katere bomo pravočasno prejeli podpisan obrazec za prijavo na natečaj IN dokazilo o dijaškem statusu avtorja. Prispevki, ki ne bodo ustrezali navedenim pogojem, bodo iz natečaja žal izločeni.

Natečaj brez nagrad ne bi bil natečaj, kajne?

Res je! Nagrade bomo podelili v dveh kategorijah – prispevki osnovnošolcev in prispevki srednješolcev. Vsi izdelki (literarni, likovni in video prispevki) bodo enakopravno obravnavani. Kriteriji bodo prilagojeni oddanemu formatu, vendar bo lahko vsak izdelek zbral enako število točk.

V vsaki kategoriji bomo izbrali 3 najboljše prispevke, katerih avtorji bodo prejeli darilne bone v vrednosti 40€ za nakup v poslovalnicah Mladinske knjige. Vsi sodelujoči bodo po izteku prijavnega roka prejeli tudi simbolično darilce.

Najboljša dela bomo tudi javno objavili (o številu objavljenih del bo odločala kvaliteta prispevkov).

Kdo bo odločal o izboru prispevkov in rezultatih natečaja?

O izboru najboljših prispevkov bo odločala v ta namen sestavljena komisija s predstavniki projekta A (se) štekaš?!?

Komisija bo nagrajence izbrala na podlagi naslednjih kriterijev: vsebina in izvirnost dela, estetski in umetniški vtis.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani Slovenskega centra za raziskovanje samomora, Inštitut Andrej Marušič, Univerza na Primorskem (www.zivziv.si) najkasneje do 1. 4. 2024, sodelujoči pa bodo obveščeni tudi osebno po pošti.

Financerji

Projekt A (se) štekaš?!? sofinancira Ministrstvo za zdravje.

Splošne določbe nagradnega natečaja

Udeleženec natečaja se zaveže, da je prispevek njegovo avtorsko delo in da pri njegovem nastanku niso bile kršene pravice drugih. Vsak posameznik lahko sodeluje v natečaju s po enim prispevkom v kategoriji. Organizator natečaja si pridržuje pravico do izločitve vseh prijavljenih del, ki ne ustrezajo Razpisu nagradnega natečaja za dijake in dijakinje (vsebinsko ali tehnično neustrezna dela, neupoštevanje razpisnega roka, izražanje nestrpnosti, diskriminacije ali sovražnega govora). Prijavljeni prispevki in podatki bodo uporabljeni v promocijske in raziskovalne namene organizatorja natečaja, ne pa za komercialne namene. Udeleženec soglaša z objavo prispevka v publikacijah in na spletnih straneh organizatorja natečaja. V primeru nestrinjanja z objavo imena in priimka se bo prispevek objavil brez navedbe avtorja. Podatki udeleženca bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Prijavljenih del ne vračamo. Udeleženec mora organizatorju natečaja predložiti ustrezno izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo na natečaj ter dokazilo o dijaškem statusu v šolskem letu 2023/24. Nagrada ni prenosljiva.