Natečaj za mlade

Vabilo k sodelovanju do 15. 2. 2019

Kaj narediš, ko si v stiski? Kaj ti pomaga pri reševanju situacije in izboljšanju počutja? Kako gledaš nase v težavni situaciji?

Vabimo te, da v okviru natečaja z literarnim ali video prispevkom predstaviš, kako si se soočil s težko življenjsko situacijo ali osebno stisko – torej kaj si ob srečanju z njo občutil in kako si se nato rešil. Želimo izvedeti, kako mladi dojemate težavne izkušnje, kako razmišljate, ko se znajdete v stiski, in s katerimi čustvi se soočate. Ne pozabi povedati, kaj se je zgodilo in kaj ti je v stiski pomagalo. Naj bo tvoj prispevek navdih za druge, ki se bodo soočili s podobno težavo.

Kdo lahko sodeluje na natečaju?

Na natečaju lahko sodelujejo vsi učenci in učenke tretje triade osnovne šole ter nezaposleni dijaki in dijakinje v Republiki Sloveniji z dijaškim statusom.

Kako lahko sodelujem?

Sodeluješ lahko z literarnim prispevkom ali kratkim video prispevkom.

LITERARNI PRISPEVEK:

  • Naslov prispevka izbereš sam/a.
  • Zvrst literarnega prispevka naj bo: kratka zgodba, razmišljanje ali dramsko besedilo.
  • Literarni prispevek naj obsega največ 1000 besed (približno 2 tipkani strani, pisava Times New Roman, velikost 12; natančno število besed se v programu Word izpisuje v spodnjem levem kotu zaslona).
  • Prispevek naj bo v .doc, .docx ali drugem tekstovnem formatu.

VIDEO PRISPEVEK:

  • Naslov prispevka izbereš sam/a.
  • Zvrst video prispevka naj bo: animacija, dokumentarni film, igrani film ali oglas.
  • Prispevek naj traja največ 2 minuti.
  • Prispevek naj bo v .MPEG4, .3GPP, .MOV, .AVI, .MPEFPS, .WMV ali .FLV formatu.

Kako oddam prispevek in kaj mu priložim?

Ob oddaji prispevka nujno izpolni OBRAZEC ZA PRIJAVO NA NATEČAJ. Obrazec natisni in podpiši. Dijaki morate predložiti tudi DOKAZILO O DIJAŠKEM STATUSU (potrdilo SŠ ali kopijo dijaške izkaznice) v šolskem letu 2020/21.

PRISPEVEK ODDAJ:

  • po e-pošti na e-naslov stekas@iam.upr.si (Zadeva: Natečaj ASŠ), skupaj s skeniranim obrazcem za prijavo in dokazilom o dijaškem statusu (v kolikor je potrebno).

ALI

  • po navadni pošti, skupaj z obrazcem in dokazilom o dijaškem statusu (v kolikor je potrebno), na naslov UP IAM, Muzejski trg 2, 6000 Koper, s pripisom “Natečaj ASŠ”

POMEMBNO: Avtorji, ki ne bodo poslali dokazila, bodo pozvani k dopolnitvi v 3 dneh, če tega roka ne bodo upoštevali, se smatra, da od sodelovanja odstopajo.

Rok za oddajo

Prispevke morate oddati do 8. 2. 2021: po e-pošti do 8. 2. 2021 do polnoči, po navadni pošti do 8. 2. 2021 (upošteva se poštni žig).

Nagrade

Prispevke bomo razdelili v dve tekmovalni kategoriji: prispevki osnovnošolcev in prispevki dijakov. V vsaki kategoriji bomo izbrali po 3 prispevke, ki bodo najbolje predstavili stisko med mladimi in pot iz nje. Avtorji bodo prejeli darilne bone v vrednosti 40 € za nakup v katerikoli knjigarni in papirnici Mladinske knjige v Sloveniji.

Vsi sodelujoči bodo po izteku prijavnega roka prejeli tudi simbolično darilce. Najboljša dela bodo tudi javno objavljena v spletni zbirki prispevkov.

Izbor prispevkov in rezultati natečaja

O izboru najboljših prispevkov bo odločala v ta namen sestavljena 3-članska strokovna komisija, ki bo zagotavljala ustrezno ocenjevanje tako z vidika psihologije kot literarno-umetniškega področja.

Komisija bo nagrajence izbrala na podlagi naslednjih kriterijev: vsebina in izvirnost dela, estetski in umetniški vtis.

Rezultati natečaja bodo objavljeni najkasneje v 2 mesecih od zaključka natečaja na spletni strani www.zivziv.si/natecaj. Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni tudi po elektronski pošti, ki jo bodo navedli na prijavnem obrazcu. Organizator ne odgovarja za napačno posredovane kontaktne podatke.

Financerji

Projekt A (se) štekaš?!? financira Ministrstvo za zdravje RS.

Splošne določbe nagradnega natečaja

Udeleženec natečaja se zaveže, da je prispevek njegovo avtorsko delo in da pri njegovem nastanku niso bile kršene pravice drugih. Vsak posameznik lahko sodeluje v natečaju s po enim prispevkom v kategoriji. Organizator natečaja si pridržuje pravico do izločitve vseh prijavljenih del, ki ne ustrezajo Razpisu nagradnega natečaja (vsebinsko ali tehnično neustrezna dela, neupoštevanje razpisnega roka, izražanje nestrpnosti, diskriminacije ali sovražnega govora). Prijavljeni prispevki in podatki bodo uporabljeni v promocijske in raziskovalne namene organizatorja natečaja, ne pa za komercialne namene. Udeleženec soglaša z objavo prispevka v publikacijah in na spletnih straneh organizatorja natečaja. V primeru nestrinjanja z objavo imena in priimka se bo prispevek objavil brez navedbe avtorja. Podatki udeleženca bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Prijavljenih del ne vračamo. Udeleženec mora organizatorju natečaja predložiti ustrezno izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo na natečaj ter v primeru sodelovanja dijaka tudi dokazilo o dijaškem statusu v šolskem letu 2020/21. Nagrada ni prenosljiva.