Učitelji – vratarji sistema v kriznih obdobjih

V otroštvu in mladostništvu je pomembno posebno pozornost namenjati razvoju dobrega duševnega zdravja. Otroci in mladostniki so namreč ranljiva skupina za težave na tem področju in samomorilno vedenje.

 

Raziskovanje in spodbujanje prevzemanja vloge vratarjev sistema med slovenskimi učitelji

 

 

Ker velik del svojega časa mladostniki preživijo v šolah, je možno, smiselno in učinkovito izvajati intervencije za promocijo duševnega zdravja in preprečevanje samomora v šolskem okolju. Pri tem so učitelji t.i. vratarji sistema, saj so v pogostem in tesnem stiku z otroci oz. mladostniki in tako lahko prepoznajo znake stiske, ponudijo čustveno podporo in otroka oz. mladostnika v stiski napotijo k strokovnjaku za duševno zdravje. Otroci in mladostniki jih lahko po drugi strani dojemajo kot nekoga, ki je na voljo in vreden zaupanja, in lahko pri njih poiščejo pomoč v primeru stiske.

 

Vir fotografije: Peter M – Family Swan

Namen

Projekt se osredotoča na pripravljenost in kompetentnost osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev za prevzemanje vloge vratarjev sistema. Namen projekta je raziskati vlogo različnih dejavnikov, ki imajo lahko pomembno vlogo pri tem, ter razviti prilagojeno intervencijo in jo evalvirati.

Cilji projekta so naslednji:
1. Raziskati obstoječe intervencije za učitelje kot vratarje sistema in sistematično zbrati rezultate empiričnih študij o njihovi uporabnosti in učinkovitosti.
2. Preučiti vlogo dejavnikov, povezanih z pripravljenostjo in kompetentnostjo učiteljev za prevzemanje vloge vratarjev sistema; tako splošnih kot tudi specifičnih dejavnikov, povezanih z okoliščinami epidemije COVID-19 in njenimi dolgoročnimi posledicami.
3. Razviti in pilotno izvesti intervencijo za krepitev pripravljenosti in kompetentnosti učiteljev za prevzemanje vloge vratarjev sistema.
4. Evalvirati učinek intervencije z objektivnimi in subjektivnimi merami.
5. Pripraviti smernice za nadaljnjo izvajanje intervencije za učitelje z namenom krepitve njihovih kompetenc in pripravljenosti za prevzemanje vloge vratarjev sistema.

Pomen osredotočanja na vratarje sistema

Vratarji sistema (kot so učitelji in drugi strokovni delavci na šolah) so eden od ključnih elementov prizadevanj za preprečevanje samomora. Njihova senzibilnost in kompetentnost lahko bistveno prispevata k ustvarjanju podpornega okolja za otroke in mladostnike. Pri tem sta pomembna njihovo psihološko blagostanje in zadovoljstvo z vsakodnevnim delovnim okoljem. Njihove potrebe glede lastnega duševnega zdravja morajo biti zadovoljene, sicer ne bodo mogli ustrezno podpreti in se odzvati na mladostnike s težavami v duševnem zdravju.

Poleg tega so pomembna znanja, stališča in veščine, ki jih lahko razvijamo z ustrezno zastavljenimi izobraževanji. Potrebno je krepiti kompetence za prepoznavanje otrok oz. mladostnikov v stiski ter ustrezno odzivanje v takšnih primerih.

V času različnih kriznih situacij (npr. epidemija COVID-19, ekonomska draginja, poplave v avgustu 2023), ki vplivajo na številne vidike vsakdanjega življenja, je pomembno upoštevati te okoliščine. Zaradi posledic epidemije ali drugih kriznih situacij so lahko okoliščine, povezane z zmožnostjo in pripravljenostjo učiteljev za prevzemanje vloge vratarjev sistema za preprečevanje samomora, spremenijo. Na učitelje lahko vpliva situacijski stres, občutijo lahko spremembe v pogostosti in kakovosti interakcij z učenci oz. dijaki, ki so ključnega pomena za razvoj in vzdrževanje odnosa z njimi. Morda lahko opažajo tudi spremembe (npr. povečane potrebe) v duševnem zdravju otrok in mladostnikov kot ranljivih skupin.

Način raziskovanja

Sodelovanje v raziskavi vključuje izpolnjevanje treh sklopov vprašalnikov ter izobraževanje s področja naslavljanja stisk pri mladostnikih. Vprašanja se poleg osnovnih demografskih podatkov (npr. starost, spol, izobrazba) nanašajo na vidike duševnega zdravja, delovne klime, znanj, stališč, kompetenc, izkušenj in potreb na področju duševnega zdravja ter preprečevanja samomorilnega vedenja med mladimi, ter na vidike doživljanja posledic epidemije in drugih aktualnih kriznih okoliščin. Dodatno se nekaj vprašanj po izobraževanju nanaša tudi na kakovost prejetega izobraževanja.

V skladu z raziskovalnim načrtom nekateri udeleženci prejmejo izobraževanje po izpolnjevanju prvega sklopa vprašalnikov, nato so v nekaj dneh po izobraževanju povabljeni k izpolnjevanju drugega sklopa vprašalnikov in šest mesecev po izobraževanju k izpolnjevanju tretjega sklopa vprašalnikov. Drugi udeleženci pa so najprej povabljeni k izpolnjevanju vseh treh sklopov vprašalnikov (v primerljivih časovnih intervalih, torej, prva dva sklopa v razmaku okoli enega tedna ter tretji sklop šest mesecev kasneje), nato prejemejo možnost izobraževanja.

Koristnost sodelovanja v raziskavi

Udeleženci nam pomagajo zbrati informacije za izvedbo raziskave, obenem pa prejmejo možnost strokovnega izpopolnjevanja na področju duševnega zdravja mladostnikov, ki lahko pomembno doprinesejo k njihovi pripravljenosti in kompetentnosti za ustrezno odzivanje v primeru stisk otrok oz. mladostnikov. Že samo izpolnjevanje vprašalnikov lahko služi kot spodbuda k premišljevanju o obravnavanih temah, razvoj kompetenc pa poteka predvsem v okviru usposabljanj, ki so jih udeleženci deležni tekom sodelovanja v raziskavi.

Etika raziskovanja

Raziskavo v okviru projekta je odobrila Komisija za etiko raziskovanja Oddelka za psihologijo UP FAMNIT.

Objave o rezultatih projekta

V kolikor bi želeli, da vas obvestimo o znanstvenih in/ali strokovnih objavah, ko bodo le-te pripravljene in na voljo, nam lahko pišete na tina.podlogar@upr.si. Dodali vas bomo na seznam za obveščanje, ki ga bomo uporabili zgolj v namene obveščanja o objavah v okviru raziskave.

Podatki o projektu

Naslov projekta: Raziskovanje in spodbujanje prevzemanja vloge vratarjev sistema med slovenskimi učitelji v kontekstu posledic epidemije COVID-19

Vodja projekta: Tina Podlogar (SICRIS)

Financer: ARIS

Evidenčna št.: Z5-4592 (B)

Obdobje financiranja: 1. 10. 2022 – 30. 9. 2024

Značke: , , , , , , ,