Triple i 2018 – Becky Mars

Predavateljica na konferenci

Triple i – intuicija, imaginacija, inovacije, je mednarodna konferenca o samomorilnem vedenju, ki jo vsako leto v pomladnih/poletnih mesecih organiziramo na Primorskem. Mednarodno priznani predavatelji spregovorijo o raziskovanju, intervencijah in postvenciji ob samomoru. Prijetno vzdušje in aktualne teme dajejo možnost, da se udeleženci povežejo, kar odpira možnosti napredovanja stroke.

Ena od predavateljic na konferenci Triple i 2018 bo dr. Becky Mars.

Dr. Becky Mars je raziskovalka, zaposlena v skupini za raziskovanje samomora in samopoškodovalnega vedenja na univerzi v Bristolu, Velika Britanija. Pri svojem delu se osredotoča na epidemiologijo samopoškodovalnega in samomorilnega vedenja; z uporabo vzdolžnih podatkov raziskuje spremembe vedenja tekom življenja. Predavala bo o prehodu od samomorilnih misli k poskusu samomora, saj se pri svojem delu specifično osredotoča na razumevanju dejavnikov, ki ne napovedujejo le prisotnosti samomorilnih misli, temveč tudi poskus ali smrt zaradi samomora. Temo bo predstavila skozi tri aktualne teoretične okvire v suicidologiji, in sicer medosebno teorijo samomorilnega vedenja, integriran motivacijsko-namerni model ter teorijo treh korakov.

Njeno sporočilo mladim raziskovalcem, strokovnjakom, študentom:

Ni enega samega razloga za samomor. Razlogi so pogosto zapleteni in vključujejo psihološke, biološke, družbene in okoljske dejavnike. Zaradi te kompleksnosti je raziskovanje samomorilnega vedenja velik izziv, obenem pa je zaradi tega to tudi tako zanimivo področje preučevanja. Vsaka smrt zaradi samomora je tragedija, vendar je pomembno imeti v mislih, da je samomor mogoče preprečiti. Vaše raziskovalno delo lahko pripomore h konkretnim in koristnim rezultatom in lahko tako pomaga reševati življenja.

 

English

Dr. Becky Mars is a Research Fellow working within the suicide and self-harm research group at the University of Bristol, UK. Her research interests focus on the epidemiology of self-harm and suicide; using longitudinal data to explore changes in behaviour across the lifecourse. Her lecture will be on the transition from suicidal thoughts to attempts as her work specifically aims to understand the factors that predict not only who will develop suicidal thoughts, but which individuals will go on to act on these thoughts (i.e. make a suicide attempt or die by suicide). She will present the topic through the lenses of three contemporary theoretical frameworks in suicidology, namely the interpersonal theory (IPT), the integrated motivational-volitional model (IMV), and the three-step theory (3ST).

Dr. Mars’s message to young researchers, professionals, students:

There is no one reason why someone dies by suicide. The reasons are often complex, involving psychological, biological, social and environmental factors. This complexity can make suicide research challenging, but it’s also what makes this such an interesting and exciting field to work in. Every death by suicide is a tragedy, but it’s important to remember that suicide is preventable. Your research can make a real difference and may ultimately help to save lives.

Značke: , , , , , ,