Triple i 2019 – Derek de Beurs

Triple i – intuicija, imaginacija, inovacije, je mednarodna konferenca o samomorilnem vedenju, ki jo vsako leto v pomladnih/poletnih mesecih organiziramo na Primorskem. Mednarodno priznani predavatelji spregovorijo o raziskovanju, intervencijah in postvenciji ob samomoru. Prijetno vzdušje in aktualne teme dajejo možnost, da se udeleženci povežejo, kar odpira možnosti napredovanja stroke.

Eden od predavateljev na konferenci Triple i 2019 bo tudi dr. Derek de Beurs.

 

Dr. Derek de Beurs je vodja programa in za duševno zdravje Nizozemskega inštituta za raziskovanje zdravstvenih storitev (NIVEL) in na oddelku za klinično psihologijo na Vrije Universiteit Amsterdam.V svojem raziskovanju se osredotoča na preprečevanje samomora ter na oceno in obravnavo težav v uševnem zdravju na primarni ravni.

Magistriral je iz epidemiologije in biostatistike in doktoriral iz klinične psihologije. V svojem doktoratu se je osredotočil na implementacijo smernic obravnave samomorilnega vedenja v zdravstvenem varstvu. Prejel je GGZ štipendijo za aplikacijo novih statističnih analiz na baze podatkov o samomorilnem vedenju, z namenom boljšega razumevanja in napovedovanja samomorilnega vedenja. V programu Nivel je glavni raziskovalec na področju strojnega učenja. Trenutno raziskuje aplikacijo metode analize omrežja na podatkih o samomorilnosti.

Njegovo zanimanje za psihiatrijo se je razvilo med odraščanjem z očetom psihiatrom. Duševno zdravje je bilo v njegovem domu vedno pomembna tema, saj mu je oče s strastjo pripovedoval o svojem delu.

Pomembno motivacijo za raziskovanje na področju samomora mu predstavlja velik izziv, ki ga samomorilno vedenje še vedno predstavlja. Smo na začetku razumevanja samomorilnega vedenja in nove statistične tehnike nam omogočajo nove potenciale za izboljšanje razumevanja. Poleg tega je to področje polno strastnih, podpornih raziskovalcev in klinikov, kar je izredno motivirajoče za delo na tem pomembnem področju duševnega zdravja.

Derek je bil tudi eden izmed urednikov nizozemsko-flamskega priročnika o samomorilnem vedenju, skupaj s priznanimi strokovnjaki s področja suicidologije Keesom van Heeringenom, Gwendolyn Portzky in Adom Kerkhofom.

Na konferenci Triple i 2019 bo spregovoril o analizi omrežja kot o novi statistični metodi za razumevanje samomorilnega vedenja.

Njegovo sporočilo mladim raziskovalcem, strokovnjakom, študentom:

Poglejte tudi v druga področja raziskovanja (kot na primer fizika, ekonometrija, ekologija) in stopite izven trenutnih okvirjev. Poiščite si tudi dobrega mentorja!

English

Dr. Derek de Beurs is a leader and a senior GZZ researcher in the mental health program at the Netherlands institute for Health Services research (NIVEL) and at the clinical psychology department of the VU. In his research, he focuses primarily on suicide prevention, and the assessment and treatment of mental health problems in primary care.

He has a masters in epidemiology and biostatistics and a PhD in clinical psychology. His PhD focused on the implementation of guidelines on suicidal behavior within mental health care. He has a GGZ fellowship from ZonMw to better predict and understand suicidality through new statistical techniques. Within the Nivel, he is the principal investigator on the topic of machine learning. Currently he is working on the application of network analysis psychometrics to data with information on suicidality.

His interest in psychiatry started by growing up with a father as psychiatrists. Mental health was always an important topic in his house, as his father always told about his work full of passion.

An important motivation for suicide research is the major challenge that suicidal behavior still poses to us. We are just at the beginning of understanding suicidal behavior, and current novel statistical techniques give use novel potential to improving our understanding. Additionally, the field is full of passionate, supportive researchers and clinicians, which make working on this important health problem very stimulating.

Derek was one of the editors of a dutch/flemisch handbook of suicidal behavior, together with renowned suicide experts Kees van Heeringen, Gwendolyn Portzky and Ad Kerkhof.

At the Triple i 2019 conference he will speak on Networkanalysis, a novel statistical method of understanding suicidal behavior.

Dr. de Beurs’ message to young researchers, professionals, students:

Try to also look to other fields of research (physics, econometrics, ecology) to break out of our current frameworks. And find a good mentor!

Značke: , , ,