Triple i 2016 – Vladeta Ajdacic-Gross

Predavatelj na konferenci

Triple i – intuicija, imaginacija, inovacije, je mednarodna konferenca o samomorilnem vedenju, ki jo vsako leto v pomladnih/poletnih mesecih organiziramo na Primorskem. Mednarodno priznani predavatelji spregovorijo o raziskovanju, intervencijah in postvenciji ob samomoru. Prijetno vzdušje in aktualne teme dajejo možnost, da se udeleženci povežejo, kar odpira možnosti napredovanja stroke. Več informacij o konferenci Triple i najdete tukaj.

Eden od predavateljev na konferenci Triple i 2016 bo dr. Vladeta Ajdacic-Gross.

Vladeta

Dr. Vladeta Ajdacic-Gross je epidemiolog in sociolog, zaposlen na Univerzi v Zurichu, v Švici, in sicer na Oddelku za psihiatrijo, psihoterapijo in psihosomatiko, ter na Inštitutu za epidemiologijo, biostatistiko in preventivo. Področje njegovega dela je analiziranje longitudinalnih podatkov (npr. časovne vrste, ciklični pojavi) in metod samomorilnega vedenja. Na podlagi empiričnih rezultatov raziskav bo predaval o alternativnem razumevanju samomora kot psihične nesreče. Ugotavlja, da so količniki samomora zelo različni v različnih krajih in skozi čas. Zato meni, da je samomor lažje preprečevati, kot večina ljudi navadno verjame, kar mu predstavlja še dodatno motivacijo za delo na tem področju.

Njegovo sporočilo mladim raziskovalcem, strokovnjakom, študentom:

Boljše razumevanje samomora in kvalitetne preventivne dejavnosti pomagajo reševati številna življenja. Večina ljudi, ki premaga samomorilne misli in poskuse samomora, ne bo umrla zaradi samomora. Vaš prispevek družbi je lahko veliko bolj uspešen in trajen, kot na kateremkoli drugem področju sodobne medicine ali družbenih ved. Ne bojte se različnih pogledov in bodite pripravljeni tudi na slabe izkušnje. Ne moremo rešiti vsakega posameznika, ki razmišlja o samomoru, smo pa pri tem lahko bolj uspešni kot naši predhodniki.

 

English

Dr. Vladeta Ajdacic-Gross is an epidemiologist and sociologist, employed at the University of Zurich, Switzerland, at the Department Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics, and at the Epidemiology, Biostatistics and Prevention Institute. His main focus is analysing longitudinal data (e.g. time series, cyclic phenomena) and suicidal methods. His lecture will be on rethinking suicides as mental accidents on the basis of evidence from empirical research. He is pointing out the fact that suicide rates are very diverse across space and time. Therefore, he believes that suicide prevention can be a lot easier than most people commonly believe, which is an additional motivation for him to work in this field.

Dr. Ajdacic-Gross’ message to young researches, professionals, students:

A better understanding of suicide and better prevention will help save many lives. Most people who overcome critical suicide thoughts or survive suicide attempts, definitively will not die by suicide. Your contribution can be much more effective and sustainable than in any other domain of modern medicine or social science. However, do not be afraid to tilt at windmills from time to time; be prepared to encounter disappointing experiences. We cannot save all lives of suicidal women and men, but we can be much more successful than former scholars and colleagues.