Vabilo k sodelovanju v programu VIVA

Vabimo vas k sodelovanju v brezplačnem spletnem programu VIVA – programu za lažje spoprijemanje s stresom na delovnem mestu.

Program VIVA je zasnovan na z znanostjo podprtih psiholoških intervencijah za obvladovanje stresa, povezanega z delom. Namenjen je zaposlenim, še posebej tistim, ki se soočate z izgorelostjo in/ali težavami z odklopom od dela po zaključku formalnega delovnega časa. Vse informacije o vsebini, trajanju, lokaciji in terminu programa si lahko preberete v tem prispevku, v katerem lahko najdete tudi povezavo do prijavnice.

Ime VIVA izvira iz latinščine in pomeni »poln/-a življenja«. Skladno z imenom programa, le-ta stremi k doseganju tega, da boste udeleženci lahko zaživeli na polno – brez odvečnih negativnih misli in čustev pri delu ter brez pretirane utrujenosti in skrbi po delu.

V nadaljevanju vabila si lahko preberete:

Prijazno vabljeni!


Podrobnejši opis tem, ki jih naslavlja program

Medtem ko se prav vsi pri delu občasno srečamo s stresom, lahko dlje časa trajajoča ali ponavljajoča se izpostavljenost stresu privede do pojava, ki mu v psihološki literaturi pravimo izgorelost. Gre za stanje izčrpanosti in odtujenega odnosa do lastnega dela ter drugih oseb pri delu, ki lahko predstavlja resno nevarnost fizičnemu in duševnemu zdravju zaposlenih; med drugim se povezuje z zmanjšano delovno učinkovitostjo, pojavnostjo srčno-žilnih bolezni in težavami s spanjem.

Medtem ko k pojavu izgorelosti prispevajo različni individualni in organizacijski dejavniki, sodobna znanstvena literatura razloge za razvoj izgorelosti pogosto išče v današnjih delovnih okoljih, ki poudarjajo pomen produktivnosti zaposlenih in spodbujajo zamegljevanje mej med delom in zasebnim življenjem. Tako se od zaposlenih veliko pričakuje v času formalnega delovnega časa, delo pa se v različnih oblikah (misli, čustva, vedenje) nadaljuje tudi po koncu delovnika, kar lahko privede do pomanjkanja ustreznega počitka.

V pričujoči intervenciji boste kot udeleženci pridobili znanja in spoznali praktične vaje, ki jih lahko uporabite za uspešnejše spoprijemanje s stresom na delovnem mestu in izboljšanje duševnega zdravja. Vaje, ki predstavljajo jedro programa, so podprte z dokazi, ki kažejo na njihovo učinkovitost v kontekstu zmanjševanja izgorelosti in spodbujanja zdravega odklopa od dela.

Komu je program namenjen?

Program je namenjen vsem polnoletnim in zaposlenim (za polni delovni čas, tj. 40 ur na teden), ki:

  • ste pripravljeni programu nameniti približno dve uri na teden (v obdobju trajanja programa),
  • imate osnovne spretnosti uporabe računalnika in drugih informacijsko-komunikacijskih tehnologij,
  • trenutno niste v dolgotrajnem bolniškem staležu,
  • trenutno niste vključeni v druge oblike psiholoških terapij in/ali programov,
  • trenutno ne prejemate zdravil za zdravljenje duševnih motenj.

Vse zainteresirane osebe, ki izpolnjujete zgornje splošne pogoje, vabimo k izpolnjevanju kratkega spletnega vprašalnika, s katerim bo ugotovljeno še izpolnjevanje dodatnih pogojev, vezanih na bolj specifične psihološke značilnosti (povezava spodaj). Ob koncu vprašalnika se bo avtomatsko generirala povratna informacija, v kateri bo razloženo, ali izpolnjujete tudi dodatne vključitvene pogoje. V primeru, da jih, boste prejeli povezavo do prijavnega obrazca, v katerem se bodo zbirali vaši kontaktni podatki (tj. elektronski naslov). Osebni podatki bodo hranjeni ločeno od vaših rezultatov na vprašalniku, tako pa vaše identitete ne bo mogoče povezati s podatki, zbranimi v prejšnji fazi.

Kako poteka program?

Program za lažje spoprijemanje s stresom na delovnem mestu bo trajal 6 tednov, z dvema aktivnima seansama na teden (vsaka seansa bo vodena z video ali zvočnim posnetkom; v povprečju bodo seanse trajale približno 20–25 minut) in spremljajočim individualnim delom (podprto z izročki, ki bodo usmerjali in pomagali beležiti napredek; približno 60 minut na teden). Tekom srečanj, ki bodo podprta z video oz. avdio posnetkom, boste udeleženci dodobra spoznali različne vaje za obvladovanje stresa in njihovo teoretično ozadje, nato pa jih boste do naslednje seanse izvajali še samostojno s pomočjo delovnih listov.

Ker se program odvija v sklopu raziskave, bomo vse prijavljene osebe prosili, da ob začetku programa, ob koncu programa in tri mesece po koncu programa izpolnite nekoliko večji nabor vprašalnikov, delno pa se bo vaš napredek spremljal tudi sproti z nekaj izbranimi vprašanji.

Kje in kdaj?

Program bo potekal v spletnem okolju, in sicer s pomočjo univerzitetne spletne platforme VŽU Moodle (https://vzumoodle.um.si/), na kateri se bodo sproti odpirale različne vsebine (povezave do vprašalnikov, video in avdio posnetki, izročki za pomoč pri samostojni izvedbi vaj … ). Več informacij o sodelovanju boste prejeli na svoj elektronski naslov teden pred začetkom intervencije.

Trenutno smo v fazi zbiranja prijav za sodelovanje v zadnji izvedbi programa. Z izvajanjem programa bomo nato začeli konec januarja 2022 (predvidoma 24. 1. 2022), sodelovanje pa bo trajalo 6 tednov (do začetka marca 2022). Zavoljo preverjanja učinkovitosti intervencije vas bomo prosili, da boste vprašalnike izpolnili še 3 mesece po koncu intervencije (v začetku junija 2022).

Razpoložljiva mesta

Za sodelovanje v programu je na voljo 100 prostih mest, ki se zapolnijo na podlagi prijav.

Cena

Program trenutno poteka v okviru raziskovalnega projekta, ki je sofinanciran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (J5-9449), zato se je vanj možno vključiti popolnoma brezplačno.

Vaše sodelovanje v programu

Reden ogled oz. poslušanje posnetkov

Program je namenjen spreminjanju ustaljenih, a neustreznih vzorcev mišljenja in vedenja. Uspeh pri uvajanju sprememb lahko pričakujemo le, če vložimo v učenje novih veščin in spretnosti dovolj časa in truda – zato je pomembno, da se lahko zavežete k rednemu ogledu in/ali poslušanju posnetkov.

Vzeti si čas za dodatne aktivnosti

Pristop temelji na pripravljenosti za opravljanje dodatnih domačih nalog, ki vam bodo vzele okoli eno uro na teden. Naloge bodo usmerjene predvsem k rednemu prakticiranju spoznanj in tehnik, s katerimi se boste pred tem srečali v okviru posnetka, pri izvedbi pa si boste lahko pomagali z vnaprej pripravljenimi izročki.

Pogosto je težko najti čas za novo aktivnost v vsakodnevnem ritmu. Vendar je redno opravljanje nalog bistven element sprememb. Zato priporočamo, da se v program vključite le, če se čutite zmožni sprejeti vse te zadolžitve.

Potrpežljivosti in vztrajnost

Ker bo naše delo usmerjeno v spremembo dobro ustaljenih navad, se rezultati našega truda lahko pokažejo šele čez nekaj časa. Zato bo ob delu potrebna tudi potrpežljivost.

Oprema

Posebna oprema za sodelovanje v programu ni potrebna. Za udeležbo potrebujete le računalnik ali telefon in pa zvočnik ali slušalke.

Izvajalci

Vodja projekta je dr. Sara Tement, univerzitetna diplomirana psihologinja in izredna profesorica ter namestnica predstojnika na Oddelku za psihologijo (Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru). Raziskovalno je aktivna predvsem na področju psihologije zdravja pri delu, konkretno pa raziskuje predvsem pojave, kot so delovne obremenitve, stres pri delu, izgorelost in ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem. Pri pripravi programa so sodelovali še številni drugi usposobljeni psihologi, ki so vključeni v projekt in opravljajo delo pod vodstvom dr. Tement.

K razvoju programa so pomembno prispevali tudi psihologi, zaposleni na Univerzi na Primorskem, ki jih vodi dr. Vita Poštuvan, univerzitetna diplomirana psihologinja, izredna profesorica in namestnica vodje Slovenskega centra za raziskovanje samomora (UP IAM). Dr. Poštuvan ima dolgoletne izkušnje s psihoterapevtskim delom in izvajanjem delavnic, raziskovalno pa se pretežno ukvarja z duševnim zdravjem, samomorilnim vedenjem in razumevanjem žalovanja.

Prijave

Vse zainteresirane osebe vabimo k izpolnjevanju soglasja in 5-minutnega spletnega vprašalnika, namenjenega preverjanju izpolnjevanja pogojev za vključitev v program. V kolikor izpolnjujete vse pogoje, se vam bo ob koncu izpolnjevanja vprašalnikov avtomatsko pokazala povezava do prijavnega obrazca. V kolikor pogojev ne izpolnjujete, boste prav tako prejeli nekaj osnovnih smernic in gradiv za spoprijemanje s stresom.

Povezava: https://1ka.arnes.si/a/33594

Financiranje

Program poteka v okviru projekta »Upravljanje z mejami med delom in zasebnim življenjem in izgorelost: Preučevanje povezovalnih mehanizmov in robnih pogojev« (J5-9449), ki je financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Vodja projekta je izr. prof. dr. Sara Tement iz Oddelka za psihologijo (Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru), v projekt pa so kot partnerske institucije vključene tudi Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, Inštitut Andrej Marušič (Univerza na Primorskem) in Univerza v Gradcu.

Značke: , , ,