Triple i 2015 – Øivind Ekeberg

Predavatelj na konferenci

Triple i – intuicija, imaginacija, inovacije, je mednarodna konferenca o samomorilnem vedenju, ki jo vsako leto v pomladnih/poletnih mesecih organiziramo na Primorskem. Mednarodno priznani predavatelji spregovorijo o raziskovanju, intervencijah in postvenciji ob samomoru. Prijetno vzdušje in aktualne teme dajejo možnost, da se udeleženci povežejo, kar odpira možnosti napredovanja stroke. Več informacij o konferenci Triple i najdete tukaj.

Eden od predavateljev na konferenci Triple i 2015 bo prof. Øivind Ekeberg.

Oivind4

Prof. Øivind Ekeberg je izkušen psihiater na oddelku za akutno medicino (Univerzitetna bolnišnica Oslo, Norveška) in dela predvsem z bolniki, sprejetimi zaradi samomorilnega vedenja. Suicidologija je tudi glavni cilj njegovega poučevanja in raziskovanja. Njegova motivacija za delo na tem področju je povezana z zavedanjem, da pomaga pacientom, ki so pomoči najbolj potrebni. Prav tako se mu zdi zelo dragoceno spoznavati paciente, poslušati njihove življenjske izkušnje in videti, kako se jim življenje izboljša. Njegovo predavanje bo o psihoterapiji s samomorilnimi pacienti. Predstavil bo glavna načela terapije in uporabo zdravil v terapiji. Na osnovi treh primerov bodo opisani psihodinamični terapevtski pristopi. Poleg tega bodo obravnavana vprašanja transferja, kontratransferja ter uporabe sanj v terapiji.

Njegovo sporočilo mladim raziskovalcem, strokovnjakom, študentom:

Na začetku vedno obstaja možnost, da postanemo preobremenjeni s kompleksnostjo samomora in da se preveč poistovetimo s pacienti. Potrebno je, da se znamo približati pacientu in še vedno ohranjati strokovno razdaljo. Zato sta supervizija in podpora ključnega pomena. Delo izključno s samomorilnimi pacienti lahko predstavlja tveganje za izgorelost. Pomembno je, da imamo različne poklicne dejavnosti, kot je obravnava pacientov z drugačnimi težavami, poučevanje ali raziskovanje. Nazadnje tudi zasebna situacija ne sme biti preveč zahtevna. Družina, prijatelji in prostočasne dejavnosti so pomembne.

 

English

Prof. Øivind Ekeberg is a senior psychiatrist at the Department of Acute Medicine (Oslo University Hospital, Norway) and is working mainly with patients admitted for suicidal behaviour. Suicidology is also the main focus of his teaching and research. His motivation to continue working in this field is affected by knowing that he is helping the patients who are the most in need of help. He also finds it very rewarding to get to know the patients, listen to their life experiences and to see them getting a better life. His lecture will be on psychotherapy with suicidal patients. He will present the main principles of treatment and the use of medications in treatment. Psychodynamic approaches to treatment will be described through three case examples. In addition, the issues of transference, countertransference and the use of dreams will be discussed.

Prof. Ekeberg ‘s message to young researchers, professionals, students:

In the beginning there is always the possibility of getting overwhelmed by the complexity of suicide and to identify too much with the patients. It is necessary to be able to get close to the patient and still keep a professional distance. Therefore, supervision and support is vital. One can also run the risk of burnout by working exclusively with suicidal patients. It is important to have diverse professional activities like patients with other problems, do teaching or research. Finally, the private situation should not be too difficult. Family, friends and leisure activities are important.