A (se) štekaš?!? – projekt za mlade

Preprečevanje samomorilnega vedenja med mladimi

A (se) štekaš?!? – Integriran pristop krepitve duševnega zdravja in primarne preventive samomorilnega vedenja za mladostnike

Na poti k odraščanju so mladi postavljeni pred številne razvojne naloge in preizkušnje, pri njihovem premagovanju pa včasih potrebujejo pomoč. Vsaka težka situacija je lahko priložnost za osebnostno rast, po drugi strani pa je lahko vir stiske.

 

Mladostniki imajo pogosto občutek, da so težave, s katerimi se soočajo, značilne samo zanje in da se morajo znati sami soočiti z njimi.

V trenutkih stiske je ključna socialna opora, poučenost o izražanju čustev in ozaveščenost, da se nekatere težave rešujejo prav z vključenostjo drugih (odraslih) oseb.

 

A (se) štekaš?!? je preventivno – intervencijski projekt promocije in krepitve (duševnega) zdravja ter preprečevanja samomorilnega vedenja med mladostniki, starimi med 12 in 18 let.

Projekt se ponovno izvaja v letih 2020/2021 in 2021/2022 na osnovnih in srednjih šolah in poteka preko integrativnega pristopa – vključuje izvedbo različnih intervencij (delavnice za mladostnike, izobraževanje za učitelje in strokovne delavce na šoli, predavanje za starše …), ki so se izkazale za zelo učinkovite v mednarodnem projektu SEYLE. Projekt SEYLE je v Sloveniji potekal med 2009 in 2011 in iz njega smo razvili posodobljen program, ki ga od leta 2011 ponujamo v slovenskem prostoru.

 

V skladu z namenom in integrativnim pristopom v sklopu projekta nudimo šolam:

  • Delavnice za mladostnike. Za mladostnike izvedemo sklop treh delavnic na temo duševnega zdravja. Namen delavnic je izobraziti mladostnike o duševnem zdravju in jim v varnem okolju omogočiti izražati svoja mnenja; jih spodbuditi k ozaveščanju lastnega čustvenega doživljanja in miselnih vzorcev ter opolnomočiti za spoprijemanje s težavnimi življenjskimi situacijami). Za mladostnike organiziramo tudi nagradni natečaj, pri katerem lahko sodelujejo z literarnim ali video prispevkom.

 

  • Predavanje za starše. Namen predavanja je informirati starše o duševnem zdravju in različnih oblikah pomoči ter prostočasnih aktivnostih, namenjenih mladostnikom, za krepitev duševnega zdravja. Nekaj informacij za starše je na voljo tudi v prispevku v razdelku Kako pomagati? na naši spletni strani in pa v informativni zloženki za starše.

 

  • Izobraževanje za učitelje in strokovne delavce na šoli. Strokovnim delavcem na šoli nudimo izobraževanje o duševnem zdravju, samomorilnem vedenju in prepoznavanju mladostnikov v stiski. Del interaktivnega predavanja je namenjen razvijanju veščin komuniciranja z mladostniki, ko izrazijo stisko.

 

  • Sodelovanje s šolo. Šoli kot sistemu nudimo pomoč pri oblikovanju ustreznih korakov za delo z ostalimi učenci oz. dijaki in z zaposlenimi po poskusu samomora ali smrti zaradi samomora mladostnika.

 

 

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.

         

Značke: , ,