A (se) štekaš?!? – projekt za mlade

Preprečevanje samomorilnega vedenja med mladimi

A (se) štekaš?!? Integriran pristop krepitve duševnega zdravja in preprečevanje samomorilnega vedenja za mladostnike

Na poti k odraščanju so mladi postavljeni pred številne razvojne naloge in preizkušnje, pri njihovem premagovanju pa včasih potrebujejo pomoč. Vsaka težka situacija je lahko priložnost za osebnostno rast, po drugi strani pa je lahko vir stiske.

Mladostniki in duševno zdravje

Mladostniki imajo pogosto občutek, da so težave, s katerimi se soočajo, značilne samo zanje in da se morajo znati sami soočiti z njimi.

V trenutkih stiske je ključna socialna opora, poučenost o izražanju čustev in ozaveščenost, da se nekatere težave rešujejo prav z vključenostjo drugih (odraslih) oseb.

A (se) štekaš?!? je preventivno – intervencijski projekt promocije in krepitve (duševnega) zdravja ter preprečevanja samomorilnega vedenja med mladostniki, starimi med 12 in 18 let. Šolam in mladostnikom nudimo različne intervencije, s katerimi se skuša preprečevati samomorilno vedenje in promovirati duševno zdravje.

Delavnice za mladostnike

Za mladostnike izvedemo sklop treh delavnic na temo duševnega zdravja. Namen delavnic je izobraziti mladostnike o duševnem zdravju in jim v varnem okolju omogočiti izražati svoja mnenja; jih spodbuditi k ozaveščanju lastnega čustvenega doživljanja in miselnih vzorcev ter opolnomočiti za spoprijemanje s težavnimi življenjskimi situacijami).

Predavanje za starše

Namen predavanja je informirati starše o duševnem zdravju in različnih oblikah pomoči ter prostočasnih aktivnostih, namenjenih mladostnikom, za krepitev duševnega zdravja. Nekaj informacij za starše je na voljo tudi v prispevku v razdelku Kako pomagati? na naši spletni strani in pa v informativni zloženki za starše.

Izobraževanje za učitelje in strokovne delavce na šoli

Strokovnim delavcem na šoli nudimo izobraževanja o duševnem zdravju, samomorilnem vedenju in prepoznavanju mladostnikov v stiski. Del interaktivnega predavanja je namenjen razvijanju veščin komuniciranja z mladostniki, ko izrazijo stisko.

Podpora šoli pri soočanju s samomorilnim vedenjem

Šoli kot sistemu nudimo pomoč pri oblikovanju ustreznih korakov za delo z ostalimi učenci oz. dijaki in z zaposlenimi po poskusu samomora ali smrti zaradi samomora mladostnika.

Nagradni natečaj

Za mladostnike bomo v letih 2023/2024 in 2024/2025 organizirali nagradni natečaj, pri katerem lahko sodelujejo z literarnim ali video prispevkom.

Z literarnim ali video prispevkom lahko mladi predstavijo, kako so se soočili s težko življenjsko situacijo ali osebno stisko. Želimo izvedeti, kako mladi dojemajo težke izkušnje, kako razmišljajo, ko se znajdejo v stiski in s kakšnimi čustvi se soočajo. Prispevek je navdih za druge, ki se soočajo s podobno težavo!

Nagrajenci zadnjega natečaja so objavljeni tukaj. Nagrajence preteklih let lahko najdete tukaj.


Gradiva za mladostnike, starše in učitelje

V sklopu projekta A (se) štekaš?!? so na voljo različna gradiva. Za učitelje in strokovne delavce je na voljo brošura za učitelje, za starše pa sta na voljo  informativna zloženka za starše ter zloženka o duševnem zdravju, ki je nastala v sklopu projekta Za zdravje mladih. Za mladostnike je na voljo vizitka z viri pomoči.

Aplikativna in znanstvena spoznanja, pridobljena preko večletnega izvajanja projekta, so predstavljena v monografiji Samomorilno vedenje mladostnikov: razvoj in implementacija preventivno-intervencijskih programov. Knjiga predstavlja nabor uporabnega gradiva za vse, ki delajo v vzgoji in izobraževanju, saj zajema različne vidike duševnega zdravja mladostnikov ter ponuja ideje in orodja pri naslavljanju tematike samomorilnosti z delavnicami in intervencijami v šolskem okolju.

Kot dodatno gradivo sta na voljo tudi priročnik Pogovor o samomoru in knjižica Spregovorimo o samomoru med mladimi.

Dodatne vsebine o duševnem zdravju mladostnikov so dostopne na spletišču Varno in spodbudno učno okolje.


Izhodišča projekta

Projekt se ponovno izvaja v letih 2022/2023, 2023/2024 in 2024/2025 na osnovnih ter srednjih šolah.

Različne intervencije (delavnice za mladostnike, izobraževanje za učitelje in strokovne delavce na šoli, predavanje za starše …) so se izkazale kot učinkovite za preprečevanje samomorilnega vedenja v mednarodnem projektu SEYLE. Projekt SEYLE je v Sloveniji potekal med 2009 in 2011. Znanstveni članki iz tega projekta so bili objavljeni v najprestižnejših revijah iz področja medicine, psihiatrije in psihologije in jih najdete v našem razdelku publikacij.

Iz projekta SEYLE smo razvili posodobljen integriran program, ki ga od leta 2011 ponujamo v slovenskem prostoru.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.

Za dodatne informacije o projektu ali vključitev v projekt se lahko obrnete na: stekas@iam.upr.si


Informacije o sodelovanju za starše in mladostnike

Sodelovanje v projektu je prostovoljno, z njim morata soglašati tako starš oz. skrbnik, kot mladostnik. Vse podatke zbrane v okviru projekta hranimo in varujemo skladno s SUVP in ZVOP-2. Na voljo so tudi informacije za starše in mladostnike o sodelovanju.

                 

Značke: , ,