Smrt v šolskem okolju

Sporočanje slabe novice in reagiranje učiteljev in učencev ali dijakov

Smrt v šolskem okolju

Novica o smrti predstavlja eno težjih sporočil, ki jih moramo predati osebi, ki je bila pokojnemu blizu in novice še ne ve. V šolskem okolju se sporočanje slabe novice lahko navezuje na več različnih situacij, od učitelja oz. osebe, ki novico sporoča pa zahteva spretnosti tenkočutnega in hkrati direktnega sporočanja.

Primeri smrti v šolskem okolju

V šolskem okolju so najpogostejši primeri smrti:
– učenca ali dijaka,
– staršev ali drugih bližnjih oseb učenca ali dijaka,
– učitelja ali drugega delavca šole.

Gradiva za krepitev kompetenc

Priročnik za soočanje s samomorom na šoli

V letu 2021 smo sodelovali pri pripravi publikacije Ko se zgodi samomor učenca ali dijaka. Smernice za postvencijo v šoli, v kateri najdete osnovne prakse, ki lahko pomagajo pri odzivanju na samomor v okviru vzgoje in izobraževanja. Če potrebujete postvencijsko pomoč na šoli, se lahko obrnete tudi na naše kontakte v okviru projekta A(se) štekaš?!?

Spletno predavanje Kako se pogovarjati z otroki o bolezni in smrti?

V spletnem predavanju, ki ga je v aprilu 2021 organiziral NIJZ, izvedli pa dr. Vita Poštuvan in mag. Mateja Štirn, lahko izveste več o procesu žalovanja odraslih in otrok in načinih naslavljanja te teme v razredu.

V prvem delu so predstavljena nekatera teoretična izhodišča, v drugem delu pa predavateljici izmenjaje komentirata praktične primere.

V predavanju lahko udeleženci izmerijo svoj občutek kompetentnosti za naslavljanje in pogovarjanje o bolezni in smrti. Ankete lahko s klikom na povezave tik pred in takoj po ogledu izpolnite tudi vi.

Brošure ob epidemiji Covida

V času epidemije Covida so različne organizacije prevedle, prilagodile oz. razvile druga gradiva, ki lahko koristijo ob pogovarjanju o smrti.

Nekaj dodatnih informacij je na voljo tudi na različnih spletnih straneh, npr. podstani NIJZ, društva Hospic in Solzica.

STRAN JE V IZDELAVI

Značke: , , , , ,