Sporočanje slabe novice

Obvestiti svojce o slabi novici je ena od najtežjih nalog policistov.

Dolžnost in naloga policije kot organa, ki obravnava posamezne primere smrti in ostale krizne dogodke je, da obvesti svojce o slabi novici, kar je ena od najtežjih nalog policistov. Ključnega pomena je, da policisti to naredijo na ustrezen način. V Policiji na Policijski akademiji izvajajo za policiste posebno usposabljanje za sporočanje slabe novice.

V prihodnjih odstavkih bomo povzeli nekaj osnovnih smernic za sporočanje slabe novice iz predstavitve programa, ki poteka na Policiji ‘Sporočanje slabe novice – seminar za operativne delavce policije’, avtorjev prispevka in voditeljev usposabljanja dr. Simona Turka in Viktorja Zupančiča.

Kdo sporoča?

Slabo novico običajno sporočajo policisti kriminalisti, policisti s postaje prometne policije, vodje policijskih okolišev in vodje patrulj. Na sporočanje slabe novice se človek nikoli ”ne navadi”, saj je zaradi različnih odzivov vsako sporočanje specifično. Praviloma policisti nikoli ne sporočajo vzroka smrti, saj je le tega možno določiti šele po preiskavi medicinskega izvedenca. Zato se v osnovi sporočanje slabe novice v primeru samomora ne razlikuje od slabe novice v primeru smrti v prometni nesreči.

Faze sporočanja

Sporočanje slabe novice naj bi obsegalo tri faze: pripravo na obveščanje, obveščanje in obvladovanje akutnega stresa, ter ukrepe ob obveščanju.

1. Priprava na obveščanje

Potrebno je zbrati podatke o dogodku, žrtvi in svojcih, ki se jim bo sporočila slaba novica; morda gre za problematično osebo in je potrebno pomisliti na svojo varnost, morda je oseba šibkega zdravja in bo lahko potrebna hitra medicinsko pomoč. Pomembna je ustrezna naravnanost policista – potrebno se je osredotočiti na pripravo ter profesionalno in sočutno izvedbo.

Nevarnost na katero opozarjata avtorja je, da policist zaradi ohranjanja distanciranosti do žrtve v postopku ali zaradi pogostega opravljanja takih postopkov sporoči novico preveč rutinsko.

2. Obveščanje in obvladovanje akutnega stresa

Novico je potrebno sporočiti čim hitreje, ko so zbrani podatki, tudi če je to sredi noči. Pomembno je, da se slaba novica sporoči primerni in pravi osebi – npr. slaba novica se otrokom ali v prisotnosti otrok ne sporoča (za sporočanje o smrti bližnjih obstajajo za otroke posebne smernice, tega navadno ne izvajajo policisti). Za odrasle je priporočljivo, da policisti najdejo prijatelja svojca ali neko bližnjo osebo, ki bo po odhodu policistov ostala ob osebi. Pri sporočanju je potrebno uporabljati primeren ton glasu, biti iskren, potrpežljiv in neposreden po pravilu splošnega k posebnemu.

3. Ukrepi ob obveščanju

Svojca, ki mu je policist sporočil slabo novico, se ne sme pustiti samega. Treba mu je zagotoviti podporo, nuditi morebitno prvo pomoč in napotke glede nadaljnjih postopkov.

Več o programu

Podrobnejša predstavitev programa je na voljo v PDF datoteki.

Značke: , , ,