Samomor klienta v času psihoterapevtske obravnave

Vabilo k sodelovanju v raziskavi o odzivu psihoterapevtov na samomor klienta

Samomor osebe med terapevtsko obravnavo je pogost in pričakovan dogodek, s katerim se srečujejo psihoterapevti in drugi strokovnjaki za duševno zdravje. Soočenje s takšno izkušnjo za seboj prinaša mnoge, večdimenzionalne posledice, katere strokovnjaki občutijo tako na osebnem kot profesionalnem področju. Slovenija je v svetovnem merilu še vedno med samomorilno bolj ogroženimi državami, to pa nakazuje na potrebo po delovanju na področju tako preprečevanja samomorilnosti kot tudi postvencije.

Vir fotografije: Flickr; Robert, Rain

Namen

Namen študije je poglobljeno raziskati odziv psihoterapevtov in drugih strokovnjakov za duševno zdravje na samomor klienta med psihoterapevtsko obravnavo.

Kdo lahko sodeluje?

K sodelovanju v raziskavi vabim vse psihoterapevte oz. edukante psihoterapije ter strokovnjake za duševno zdravje (psihologe, psihiatre), ki so tekom svoje poklicne kariere doživeli samomor vsaj enega svojega klienta.

Zakaj sodelovati?

Dosedanje študije kažejo, da so psihoterapevti v večini precej nepripravljeni na soočanje s takšnim dogodkom, veliko je tudi stigmatizacije. S sodelovanjem v raziskavi pripomorete k razvijanju in razumevanju teorije, to pa lahko ponudi smernice za oblikovanje učinkovitih podpornih sistemov ob soočanju s takšnimi, žal neizogibnimi dogodki v prihodnje.

Način raziskovanja

Zbiranje podatkov bo potekalo s pomočjo polstrukturiranih intervjujev, ki bodo za eno osebo vzeli približno eno uro časa. Za kraj in termin intervjuja se bom čim bolj prilagodila vašim željam ter razpoložljivosti. V kolikor se odločite za sodelovanje, vas prosim, da svoje kontaktne podatke (ime in priimek, elektronska pošta ali telefonska številka) posredujete na mojo elektronsko pošto tina.smigoc@student.um.si, da se dogovorimo o podrobnostih izvedbe.

O raziskavi

Raziskava poteka v sklopu magistrske naloge Tine Šmigoc v okviru študijskega programa psihologija 2. stopnje na Filozofski fakulteti v Mariboru pod mentorstvom doc. dr. Vite Poštuvan in somentorice asist. Tine Podlogar, univ. dipl. psih.

Raziskavo je odobrila Komisija za etičnost raziskovanja Filozofske fakultete v Mariboru.

Značke: , , , , ,