E-znanje za duševno zdravje:

Razvoj, implementacija in evalvacija spletnih intervencij za preprečevanje samomora in krepitev duševnega zdravja

E-znanje za duševno zdravje: razvoj, implementacija in evalvacija spletnih intervencij za preprečevanje samomora in krepitev duševnega zdravja – inovativen projekt podprt s sofinanciranjem Agencije za raziskovalno dejavnost RS.

 

Preprečevanje samomorilnega vedenja mora nujno potekati na različnih nivojih ter zajemati različne ciljne populacije in pristope. Ključnega pomena je povezovanje strokovnjakov in laične javnosti, krepitev ozaveščenosti in znanja o duševnem zdravju ter odzivanju v primeru samomorilnega vedenja. Omenjeno povečuje zaznavo lastne učinkovitosti in veščin za nudenje pomoči ogroženi osebi in zmanjšuje stigmo.

Slabost običajnih usposabljanj, ki potekajo v živo, je predvsem pomanjkanje časa ali sredstev za udeležbo.

Priložnosti z novimi tehnologijami

Nove tehnologije presegajo slabosti klasičnih načinov usposabljanja in predstavljajo njihovo pomembno alternativo. V nekaterih drugih državah so za različne ciljne skupine že uspešno implementirali spletne platforme za izboljšanje ozaveščenosti o duševnem zdravju in preprečevanju samomora, v Sloveniji pa se usposabljanja še vedno izvajajo na tradicionalne načine, zato jih je potrebno nadgradi in sledi modernim smernicam.

Namen projekta je razviti, implementirati in evalvirati za slovenski prostor inovativne in prilagojene kvalitetne interaktivne spletne vsebine za ustrezno prepoznavo samomorilnega vedenja in ukrepanje ob tem.

Razvili bomo spletno platformo usposabljanja za krepitev znanja in veščin preprečevanja samomorilnega vedenja v slovenskem jeziku, evalvirali njeno izvedljivost, uporabnost in učinkovitost.

 

Dodatne informacije

Vodja projekta: Vita Poštuvan

Vodilna organizacija: Slovenski center za raziskovanje samomora UP IAM

Partnerska organizacija: NIJZ

Sofinancer: ARRS

Šifra projekta: J5-1796