A (se) štekaš?!? – za strokovne delavce

Izobraževanja za šolske delavce

Za učinkovito ukrepanje je zelo pomembno zgodnje odkrivanje posameznikov, pri katerih je prisotna stiska, depresivno razpoloženje ali samomorilno vedenje. Ozaveščeni učitelji in šolski delavci so zato izjemnega pomena, saj se vsakodnevno srečujejo z mladostniki in imajo takó možnost prepoznati znake stiske pri mladostniku, se z njimi pogovoriti in nato ustrezno ukrepati.

 

 

Opolnomočenje vratarjev sistema

Eden od ciljev projekta A (se) štekaš?!? je opolnomočenje vratarjev sistema (t.j. odraslih oseb, ki so pri svojem delu v stiku z mladostniki in lahko pomagajo pravočasno prepoznati ter usmeriti mladostnike s povišanim tveganjem za duševno bolezen ali tvegana vedenja po pomoč) o mladostniških stiskah in o ustreznih oblikah pomoči v primeru težav v duševnem zdravju in samomorilne ogroženosti.

Izobraževanja

Učiteljem, strokovnim delavcem na šoli nudimo izobraževanje o duševnem zdravju in samomorilnem vedenju mladostnikov.  Na izobraževanju se dotaknemo vsebin, kot npr.: dejavniki tveganja za razvoj samomorilnega vedenja pri mladostnikih, sprožilci in znaki samomorilnega vedenja, prepoznavanje stiske pri mladostnikih, pogovor z mladostnikom v stiski in ustrezno ukrepanje. Izobraževanje je tudi priložnost za povezovanje in deljenje izkušenj pri delo z mladostniki. Cilj našega dela s šolskim osebjem je preprečevanje samomora s pomočjo šolskega sistema pri nas.

 

 

Nekaj nasvetov za učitelje in vzgojitelje objavljamo tudi v prispevku v razdelku Kako pomagati? na naši spletni strani.

V okviru projekta je na voljo brošura Stiske in samomorilno vedenje mladostnikov – preprečevanje samomorilnega vedenja v šolskem okolju.