Odgovorno novinarsko poročanje

Ključen temelj preprečevanja samomora

Odgovorno novinarsko poročanje o samomoru je eden izmed ključnih temeljev preprečevanja samomora. Takšno poročanje zmanjša verjetnost posnemanja samomorilnega vedenja, za katerega so ob objavah še posebej dovzetni mladostniki in posamezne ranljive skupine (ljudje v stiski, posamezniki z duševnimi boleznimi, ljudje, ki se identificirajo z zgodbami, o katerih se poroča …).

Poleg tega lahko mediji predstavljajo pomemben vir pri iskanju pomoči (npr. z naborom kontaktnih podatkov o strokovnjakih, ozaveščanjem o načinih reševanja problemov preko primerov, kjer so se ljudje uspešno soočili s stisko …). Pri zmanjševanju tveganja za samomorilno vedenje so prav tako pomembni prispevki o preventivnih vsebinah s področja duševnega zdravja.

Smernice o odgovornem poročanju o samomoru za medije

Smernice za medije

V letu 2010 so kot rezultat sodelovanja med organizacijami, ki se ukvarjamo s preučevanjem in preprečevanjem samomorilnega vedenja v Sloveniji, in novinarji/uredniki nastale smernice o odgovornem poročanju o samomoru (izdal IVZ, 2010). V smernicah so navedeni načini primernega in manj primernega poročanja ter mednarodno sprejeta priporočila. V tem letu smo po vseh slovenskih regijah izvedli delavnice za novinarje o tem, kakšno naj bo poročanje o samomoru. Nastajanje smernic je podprlo Društvo novinarjev Slovenije, ki je v svoj kodeks zapisalo:

Novinar o samomoru in poskusu samomora poroča le, če to narekuje javni interes. Pri tem vzroke in okoliščine samomora ali poskusa samomora navaja previdno. Ne navaja metode in kraja dejanja. Identiteto osebe, ki je storila ali poskusila storiti samomor, razkrije le, če za to obstaja javni interes. Izjema je poročanje o zgodovinskih osebah.

Specifična priporočila

V letu 2016 oblikovali kratek dokument, ki vključuje ključne smernice za poročanje o samomoru, namenjen novinarjam in vsem, ki o tej tematiki poročajo. Ob smrti Robina Williamsa smo podrobneje razložili negativni vpliv poročanja o samomoru znanih osebnosti. V prispevku 13 razlogov zakaj smo povzeli priporočila za pazljiv ogled serije, ki je povečala število samomorov med mladimi. Ob epidemiji med leti 2020 in 2022 se je o samomoru veliko govorilo tudi v medijih. Zato so nastale smernice in priporočila za poročanje o samomoru ob epidemiji. V odzivu na različne krizne dogodke doma in po svetu, ki smo jim bili priča v zadnjih letih, smo povzeli in priredili smernice odgovornega poročanja v kriznih dogodkih.

Povzetek smernic za odgovorno novinarsko poročanje o samomoru

 • Izkoristite priložnost, da javnost informirate in ozaveščate o pojavu samomora.
 • Izogibajte se jeziku, ki bi samomor predstavljal senzacionalistično, ga prikazoval kot nekaj sprejemljivega ali ga predstavil kot rešitev za težave.
 • Izogibajte se izpostavljanju in nepotrebnemu ponavljanju zgodb.
 • Izogibajte se podrobnim opisom metod pri samomorih ali pri poskusih samomora.
 • Izogibajte se podrobnim opisom in informacijam o lokaciji poskusa ali dokončanja samomora.
 • Bodite tenkočutni pri izbiranju naslovov, izogibajte se senzacionalističnemu slogu in besedi samomor v naslovu.
 • Bodite previdni pri izboru fotografij in videoposnetkov.
 • Premišljeno in previdno poročajte o samomorih znanih osebnosti.
 • Izkazujte skrb, empatijo in spoštovanje do ljudi, ki žalujejo zaradi samomora bližnjega.
 • Navajajte informacije o tem, kje poiskati pomoč v primeru duševne stiske.
 • Navajajte splošne nasvete o načinih pomoči.
 • Pišite o zgodbah ljudi, ki so premagali težave.
 • Upoštevajte dejstvo, da so v zgodbe o samomorih lahko vpleteni tudi novinarji in drugi predstavniki medijev.
 • Če se piše samo o statističnih podatkih, ima to večji posnemovalni učinek, zato številke pospremite z razlagami strokovnjakov.
 • Večji posnemovalni in tudi pesimistični učinek na bralce imajo naslovi in vsebine, ki zelo determinirajo (npr. Slovenci smo samomorilni).
 • Kadar so prispevki napisani na senzacionalistični način to vpliva na bralce. V komentarjih v takih primerih podajajo več obsojajočih, neempatičnih in problematičnih vsebin.

Etično vodilo

Zaradi spoštovanja do umrlega in njegovih svojcev naj se tema samomora nikoli ne uporablja v namene večje branosti / gledanosti / poslušanosti medija.

Upamo, da vam bodo smernice pomagale razrešiti kakšno dilemo ob novinarskem delu o tej tako pomembni in občutljivi temi. Za več informacij o samomoru v medijih in odgovornem novinarskem poročanju nas kontaktirajte.

Značke: , , , ,