Curriculum Vitae: Vanja Gomboc

Asist. Vanja Gomboc, mag. psih.

Vanja je zaključila študij psihologije na Filozofski fakulteti v Mariboru. Kot raziskovalka se je oktobra 2019 pridružila ekipi UP IAM Slovenski center za raziskovanje samomora, z oktobrom 2021 pa je postala mlada raziskovalka.

Trenutno delo

Na UP IAM Slovenskem centru za raziskovanje samomora je kot raziskovalka vključena v izvedbo različnih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih in intervencijskih projektov s področja duševnega zdravja in samomorilnega vedenja. Je ena izmed koordinatork 32. svetovnega kongresa IASP.  Vsako leto kot ena izmed koordinatork sodeluje tudi pri organizaciji letne konference Triple i in Suicidology ter pri obeležitvi svetovnega dneva duševnega zdravja (slednje pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje, NIJZ). Kot članica Oddelka za psihologijo UP FAMNIT je vključena v pedagoški proces, in sicer v izvajanje vaj pri predmetu Javno duševno zdravje. Kot zunanja sodelavka izvaja vaje pri predmetu Duševno zdravje na FF UM in vaje pri predmetu Duševno zdravje otrok in mladostnikov na PEF UM. 

Vanja je z oktobrom 2021 postala tudi doktorska študentka na UP FAMNIT, smer Suicidologija in duševno zdravje. V okviru svojega študija se pretežno ukvarja z raziskovanjem povezanosti med medijskim poročanjem in samomorilnim vedenjem.

Pretekle izkušnje

Z raziskovanjem in preprečevanjem samomorilnega vedenja se je začela ukvarjati kot študentka psihologije v Mariboru. V okviru teoretično zastavljene diplomske seminarske naloge je analizirala obstoječe izsledke o vplivu medijev na depresivno razpoloženje in samomorilno vedenje. Svojo nalogo je nato na podiplomski stopnji nadgradila in v okviru magistrskega dela raziskala ter analizirala poročanje slovenskih spletnih medijev o samomoru in komentarje bralcev, ki se pod tovrstnimi prispevki pojavljajo. Njeno zanimanje za področje poročanja medijev o problematiki samomora se je odražalo tudi pri pripravi Priporočil za odgovorno poročanje o samomoru v času izrednih razmer, ki so bile rezultat sodelovanja UP IAM Slovenskega centra za raziskovanje samomora in NIJZ. Zaključila je tudi usposabljanje v okviru Praktikuma I iz Vedenjsko kognitivne terapije. V času izrednih razmer je skupaj s kolegi z Oddelka za psihologijo UP FAMNIT in UP IAM nudila psihološko podporo zaposlenim in študentom Univerze na Primorskem.

Povezave

ResearchGate – Vanja Gomboc

Academia – Vanja Gomboc

SICRIS – Vanja Gomboc