Curriculum Vitae: Vanja Gomboc

Asist. Vanja Gomboc, mag. psih.

Vanja je zaključila študij psihologije na Filozofski fakulteti v Mariboru. Kot raziskovalka se je oktobra 2019 pridružila ekipi UP IAM Slovenski center za raziskovanje samomora, z oktobrom 2021 pa je postala mlada raziskovalka.

Trenutno delo

Na UP IAM Slovenskem centru za raziskovanje samomora je kot raziskovalka vključena v izvedbo različnih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih in intervencijskih projektov s področja duševnega zdravja in samomorilnega vedenja. Kot ena izmed koordinatork sodeluje pri organizaciji letne konference Triple i in Suicidology in pri obeležitvi svetovnega dneva duševnega zdravja (slednje pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje, NIJZ). Kot članica Oddelka za psihologijo UP FAMNIT je prav tako vključena v pedagoški proces, in sicer v izvajanje vaj pri predmetu Javno duševno zdravje. Kot zunanja sodelavka izvaja vaje pri predmetu Duševno zdravje na FF UM. V času izrednih razmer skupaj s kolegi z Oddelka za psihologijo UP FAMNIT in UP IAM sodeluje tudi pri nudenju psihološke podpore preko telefonske linije, in sicer zaposlenim in študentom Univerze na Primorskem.

Vanja je z oktobrom 2021 postala tudi doktorska študentka na UP FAMNIT, smer Suicidologija in duševno zdravje. V okviru svojega študija se bo pretežno ukvarjala z raziskovanjem povezanosti med medijskim poročanjem in samomorilnim vedenjem.

Pretekle izkušnje

Z raziskovanjem in preprečevanjem samomorilnega vedenja se je začela ukvarjati kot študentka psihologije v Mariboru. V okviru teoretično zastavljene diplomske seminarske naloge je analizirala obstoječe izsledke o vplivu medijev na depresivno razpoloženje in samomorilno vedenje. Svojo nalogo je nato na podiplomski stopnji nadgradila in v okviru magistrskega dela raziskala ter analizirala poročanje slovenskih spletnih medijev o samomoru in komentarje bralcev, ki se pod tovrstnimi prispevki pojavljajo. Njeno zanimanje za področje poročanja medijev o problematiki samomora se je odražalo tudi pri pripravi Priporočil za odgovorno poročanje o samomoru v času izrednih razmer, ki so bile rezultat sodelovanja UP IAM Slovenskega centra za raziskovanje samomora in NIJZ. Zaključila je tudi usposabljanje v okviru Praktikuma I iz Vedenjsko kognitivne terapije.

Povezave

ResearchGate – Vanja Gomboc

Academia – Vanja Gomboc

SICRIS – Vanja Gomboc