Triple i 2016 – Ping Qin

Predavateljica na konferenci

Triple i – intuicija, imaginacija, inovacije, je mednarodna konferenca o samomorilnem vedenju, ki jo vsako leto v pomladnih/poletnih mesecih organiziramo na Primorskem. Mednarodno priznani predavatelji spregovorijo o raziskovanju, intervencijah in postvenciji ob samomoru. Prijetno vzdušje in aktualne teme dajejo možnost, da se udeleženci povežejo, kar odpira možnosti napredovanja stroke. Več informacij o konferenci Triple i najdete tukaj.

Ena od predavateljic na konferenci Triple i 2016 bo prof. Ping Qin.

Qin2

Prof. Ping Qin deluje na Nacionalnem Centru za raziskovanje in preprečevanje samomora na Univerzi v Oslu, Norveška. Vodi raziskovalno skupino, ki s pomočjo podatkov iz registrov raziskuje samomorilno in samopoškodovalno vedenje. Njeno delo je že 20 let osredotočeno na kvantitativno raziskovanje različnih dejavnikov tveganja za samomorilno vedenje. V kontekstu socio-ekonomskih dejavnikov tveganja je objavila vrsto vplivnih epidemioloških študij samomorilnega vedenja. Njeno predavanje bo obravnavalo tematiko socio-ekonomskih in zdravstvenih dejavnikov tveganja za samomorilno vedenje. Prof. Qin deluje kot pomočnica urednika pri mednarodnem časopisu Suicidologi ter v uredniških odborih pri dveh drugih časopisih. Njena želja iz mladostništva je bila postati zdravnica ali profesorica, saj ta poklica učita in rešujeta življenja. Vesela je, da lahko pri svojem delu na področju suicidologije počne oboje.

Njeno sporočilo mladim raziskovalcem, strokovnjakom, študentom:

Pomembno je vedeti, da je samomor v veliki meri preprečljiv – bolj ga razumemo, večjo možnost imamo, da rešimo življenje. To je vizija, ki bi jo morali imeti vsi, ki se delujemo na tem področju. Samomorilno vedenje je kompleksen fenomen, ki ga je potrebno nasloviti iz različnih zornih kotov in z različnimi pristopi. Poskusite raziskati, kateri vidik in kateri pristop vas specifično zanimata. Berite literaturo, da se s to temo kar najbolje spoznate in morda najdete navdih za svoje nadaljnje raziskovalno delo.

 

English

Prof. Ping Qin works at National Centre for Suicide Research and Prevention, University of Oslo in Norway. She is the leader of a research group for register-based study on suicide and deliberate self-harm. Her main focus for the past 20 years is the quantitative investigation on the contextual effect of multifactorial exposures on risk for suicidal behaviour, publishing a range of influential epidemiological studies on suicidal behaviour in the context of socio-economic disadvantages. Her lecture will be on the interaction of socio-economic and health risk factors for suicidal behaviour. Prof. Qin serves as Associate Editor of Sucidologi and in editorial boards of two other journals. From a young age she wanted to become a doctor or a teacher who has the ability to save lives and educate people. She is happy to be able to do both within the field of suicidology.

Prof. Qin‘s message to young researchers, professionals, students:

It is important to bear in mind that suicide is largely preventable – the more we understand it the better chance we can save lives. This is the vision that a profession should have while working on this subject. Secondly, suicidal behaviour is a complicated phenomenon that can be addressed from many aspects and approaches. Try to find out which specific aspect or approach is of your interest in particular. Read the literature to become familiar with the topic and perhaps get some inspirations for the research work ahead.