Triple i 2017 – Alexandra Fleischmann

Predavateljica na konferenci

Triple i – intuicija, imaginacija, inovacije, je mednarodna konferenca o samomorilnem vedenju, ki jo vsako leto v pomladnih/poletnih mesecih organiziramo na Primorskem. Mednarodno priznani predavatelji spregovorijo o raziskovanju, intervencijah in postvenciji ob samomoru. Prijetno vzdušje in aktualne teme dajejo možnost, da se udeleženci povežejo, kar odpira možnosti napredovanja stroke.

Ena izmed predavateljic na konferenci Triple i 2017 bo dr. Alexandra Fleischmann.

Alexandra Fleischmann

Dr. Alexandra Fleischmann je klinična in zdravstvena psihologinja, ki je svojo doktorsko disertacijo zagovarjala na Univerzi na Dunaju, Avstrija. Zaposlena je na področju preprečevanja samomorilnega vedenja na svetovni ravni na sedežu Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) v Ženevi, Švica, na Oddelku za duševno zdravje in zlorabo prepovedanih substanc. Njena motivacija za delo na tem področju temelji na njenem zaupanju v učinkovitost delovanja na globalni ravni ter v premik od priporočil in strategij k implementaciji. Njeno predavanje na konferenci Triple i bo za udeležence predstavljala unikatno priložnost, da podrobneje spoznajo preventivo samomorilnega vedenja z globalne perspektive.

Njeno sporočilo mladim raziskovalcem, strokovnjakom, študentom:

Vsi imamo pomembno vlogo pri preprečevanju samomora.

 

English

Dr Alexandra Fleischmann is a clinical and health psychologist, who defended her doctoral dissertation at the University of Vienna, Austria. She works in suicide prevention at the global level at the World Health Organization headquarters, Geneva, Switzerland in the Department of Mental Health and Substance Abuse. Her motivation for working in this field stems from her trust in the effectiveness of global work and in moving from recommendations and strategies to implementation. Her lecture at the Triple i conference will represent a unique opportunity for the participants to learn about suicide prevention from a global perspective.

Dr Fleischmann‘s message to young researchers, professionals, students:

We all have a role to play in suicide prevention.

Značke: , , , ,