Triple i 2015 – Nestor Kapusta

Predavatelj na konferenci

Triple i – intuicija, imaginacija, inovacije, je mednarodna konferenca o samomorilnem vedenju, ki jo vsako leto v pomladnih/poletnih mesecih organiziramo na Primorskem. Mednarodno priznani predavatelji spregovorijo o raziskovanju, intervencijah in postvenciji ob samomoru. Prijetno vzdušje in aktualne teme dajejo možnost, da se udeleženci povežejo, kar odpira možnosti napredovanja stroke. Več informacij o konferenci Triple i najdete tukaj.

Eden od predavateljev na konferenci Triple i 2015 bo prof. Nestor Kapusta.

nestor2

Prof. Nestor Kapusta je psihiater, psihoterapevt in izredni profesor (Medicinska fakulteta na Dunaju, Avstrija). Njegove izkušnje in interesi na področju suicidologije zajemajo širok razpon od raziskovanja epidemiologije, preventive, intervencij, do terapevtskega dela. Nenehni razvoj na področju raziskav in nova spoznanja so vir energije, ki mu je všeč in ki ohranja njegovo motivacijo za delo na tem področju. Predaval bo o možnih učinkih naravno prisotne litijeve soli na umrljivost zaradi samomora v populaciji. Opisal bo študijo, opravljeno v puščavi Atacama v severnem Čilu. Na tem področju se pojavlja najvišja koncentracija naravne litijeve soli v pitni vodi na svetu, ki vpliva na vnos litija pri ljudeh in morda tudi na stopnjo samomorilnosti. Namen raziskave je bil preučiti morebitno matematično povezavo med geografsko porazdelitvijo koncentracije litijevih soli in umrljivosti zaradi samomora v Čilu. Predstavil bo rezultate  študije in njihove možne implikacije za nadaljnje raziskave.

Njegovo sporočilo mladim raziskovalcem, strokovnjakom, študentom:

Ostanite še naprej radovedni in kritični. Ugotovite, kje se nahaja niša v znanju in poskusite graditi mostove čez vrzeli.

 

English

Prof. Nestor Kapusta is a psychiatrist, psychotherapist and an associate professor (Medical University of Vienna, Austria). His experience and interests in the field of suicidology have a wide range from epidemiology research, prevention, intervention to treatment. The constant development in research and the new insights are a source of energy he loves and that keeps him motivated to continue working in this field. His lecture will be on the possible effects of naturally occurring lithium salts on suicide mortality of the affected population. He will describe a study conducted in the Atacama Desert in northern Chile. This area has been shown to have the highest concentrations of environmental lithium salts in drinking water worldwide, affecting lithium intake in humans, and possibly influencing suicide rates. The aim of the study was to examine whether there is a mathematical correlation between the geographical distribution of lithium salt deposits and suicide mortality rates in Chile. The study findings and their possible implications for further research will be discussed.

Prof. Kapusta’s message to young researchers, professionals, students:

Keep on being curious and critical. Find out where the niche of knowledge is and try to build bridges over the gap.