Triple i 2016 – David Kerr

Predavatelj na konferenci

Triple i – intuicija, imaginacija, inovacije, je mednarodna konferenca o samomorilnem vedenju, ki jo vsako leto v pomladnih/poletnih mesecih organiziramo na Primorskem. Mednarodno priznani predavatelji spregovorijo o raziskovanju, intervencijah in postvenciji ob samomoru. Prijetno vzdušje in aktualne teme dajejo možnost, da se udeleženci povežejo, kar odpira možnosti napredovanja stroke. Več informacij o konferenci Triple i najdete tukaj.

Eden od predavateljev na konferenci Triple i 2016 bo dr. David Kerr.

kerr2008

Dr. David Kerr prihaja iz Oregona, ZDA, kjer predava na School of Psychological Science, Oregon State University. Njegovo področje dela zajema preučevanje razvoja depresije, problematičnih in tveganih vedenj ter preprečevanje samomorilnega vedenja pri mladostnikih. Pri tem se trenutno osredotoča predvsem na longitudinalne študije mladostnikov. Njegova motivacija izhaja iz širine področja suicidologije. Zaveda se, da samomor pusti posledice v celotni generaciji in tudi med generacijami – in tako lahko s tem, ko preprečimo en samomor, rešimo mnogo življenj. Meni, da samomorilna vedenja niso zgolj »dejavniki tveganja«, temveč psihološko boleče izkušnje in javno-zdravstveni problem sam po sebi – pomen preprečevanja teh izkušenj torej ni le v tem, da se prepreči smrt, ampak tudi v izboljšanju kvalitete bivanja. Predaval bo o tem, kako nam lahko analiza podatkov iz dolgoročnih študij pomaga pri razumevanju tveganja za samomorilno vedenje in preprečevanju le-tega.

Njegovo sporočilo strokovnjakom, študentom, mladim raziskovalcem:

Veliko je potrebno še narediti. Obstaja še mnogo neraziskanih področij, zato potrebujemo vaše ideje in zavzetost. Začnimo z raziskovanjem.

 

English

Dr. David Kerr comes from Oregon, USA, where he works at the School of Psychological Science, Oregon State University. His field of work includes research on the development of depression, conduct problems and health-risking behaviours, and prevention of suicidal behaviour in adolescents. At the moment he is focusing specifically on longitudinal studies of community samples of youth. The broadness of the field of suicide prevention is his inspiration, knowing that suicide leaves a scar within and across generations – thus, by preventing one suicide we can save many lives. In his view, suicidal behaviors are not just “risk factors” but psychologically painful experiences, and public health problems in their own right – therefore, sparing a person from having these experiences does not only help avert death, it enhances life. The central theme of his presentation will be on how analysis of long-term studies can help us understand the risk for suicidal behaviour and prevention of it.

Dr. Kerr’s message to professionals, students, young researchers:

There is so much to do and so many unexplored avenues. We need your ideas and your enthusiasm. Let’s get started.