Curriculum Vitae: Meta Lavrič

Asist. Meta Lavrič, mag. psih.

Meta se je skupini raziskovalcev Slovenskega centra za raziskovanje samomora (UP IAM) pridružila junija 2019, sprva kot raziskovalka, od oktobra 2019 pa kot mlada raziskovalka pod mentorstvom izr. Prof. Vite Poštuvan, namestnice vodje centra.

Trenutno delo

Na UP IAM Slovenskem centru za raziskovanje samomora sodeluje pri izvajanju aktualnih mednarodnih in nacionalnih raziskovalno-intervencijskih projektov s področja duševnega zdravja in samomorilnega vedenja ter pri organizaciji konference Triple i in Suicidology. Vključena je v izvajanje študijskih programov na UP FAMNIT, kot zunanja sodelavka pa sodeluje tudi na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, in sicer pri predmetu Duševno zdravje.

Je študentka doktorskega študija psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, v letu 2020 pa je opravila tudi Praktikum I v sklopu izobraževanj iz Vedenjsko kognitivne terapije ter z 1. stopnjo izobraževanja za učitelje čuječnosti.

Pretekle izkušnje

Z raziskovanjem samomorilnega vedenja se je začela ukvarjati že kot študentka psihologije. Leta 2015 je diplomirala na temo Stališča do samomora, pod mentorstvom izr. prof. dr. Bojana Musila, leta 2018 pa magistrirala na temo Izkušenj pravosodnih policistov s samomorilnim vedenjem zaprtih oseb, pod mentorstvom izr. prof. dr. Vite Poštuvan. Leta 2019 je opravila strokovni izpit s področja zdravstva.

Povezave

SICRIS – Meta Lavrič