Triple i 2017 – Brian Mishara

Predavatelj na konferenci

Triple i – intuicija, imaginacija, inovacije, je mednarodna konferenca o samomorilnem vedenju, ki jo vsako leto v pomladnih/poletnih mesecih organiziramo na Primorskem. Mednarodno priznani predavatelji spregovorijo o raziskovanju, intervencijah in postvenciji ob samomoru. Prijetno vzdušje in aktualne teme dajejo možnost, da se udeleženci povežejo, kar odpira možnosti napredovanja stroke.

Eden od predavateljev na konferenci Triple i 2017 bo prof. Brian Mishara.

brian mishara

Prof. Brian Mishara je profesor psihologije ter direktor centra za raziskovanje in intervencije na področju samomora in evtanazije (CRISE) na Univerzi v Montrealu, Quebec, Kanada. Je ustanovitelj centra za preprečevanje samomora v Montrealu (Suicide Action Montreal), nekdanji predsednik Mednarodne zveze za preprečevanje samomora (IASP) in Kanadskega zduženja za preprečevanje samomora. V različnih državah po svetu izobražuje strokovnjake na področju preprečevanja samomora, pomagal pa je tudi vzpostaviti različne telefonske linije ter spletne svetovalnice za pomoč v stiski. Ker ima rad izzive, je aktiven raziskovalec na številnih področjih, med katerimi velja izpostaviti učinkovitost programov preprečevanja samomora, razumevanje samomora pri otrocih, teorije samomorilnega vedenja, evtanazijo itd. V zadnjem času se osredotoča tudi na primere dobre prakse in etična vprašanja pri uporabi novih tehnologij (npr. telefonske linije in spletne svetovalnice) pri preprečevanju samomora, kar bo tudi fokus njegovega predavanja na konferenci Triple i.

Njegovo sporočilo mladim raziskovalcem, strokovnjakom, študentom:

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. (Srečen je tisti, ki lahko spozna vzroke stvari.)

 

English

Prof Brian Mishara is Professor of Psychology and Director of the Centre for Research and Intervention on Suicide and Euthanasia (CRISE) at the Université du Québec à Montréal, Canada. He is a founder of Suicide Action Montreal, the Montreal suicide prevention centre, a past president of the International Association for Suicide Prevention and Canadian Association for Suicide Prevention. He consults and conducts suicide prevention training internationally and has helped establish helplines using telephone, chat and text services. As he likes challenges, he is an active researcher in several fields, among which we should mention the effectiveness of suicide prevention programmes, understanding suicide in children, theories of suicidality, euthanasia etc. His recent research also focuses on best practices and ethical issues in using new technologies (e.g. telephone and online helplines) in suicide prevention which will be the topic of his lecture at the Triple i Conference.

Prof Mishara‘s message to young researchers, professionals, students:

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. (Fortunate is the person who is able to know the causes of things.)

Značke: , , , , , , , , ,