Triple i 2019 – Patryk Stecz

Triple i – intuicija, imaginacija, inovacije, je mednarodna konferenca o samomorilnem vedenju, ki jo vsako leto v pomladnih/poletnih mesecih organiziramo na Primorskem. Mednarodno priznani predavatelji spregovorijo o raziskovanju, intervencijah in postvenciji ob samomoru. Prijetno vzdušje in aktualne teme dajejo možnost, da se udeleženci povežejo, kar odpira možnosti napredovanja stroke.

Eden od predavateljev na konferenci Triple i 2019 bo tudi dr. Patryk Adam Stecz.

 

Dr. Patryk Stecz je podoktorski študent na oddelku za preventivno psihologijo in psihologijo odvisnosti na Inštitutu za psihologijo Fakultete za izobraževalne vede Univerze v Lodžu, Poljska. Pri raziskovanju se osredotoča na aplikativno klinično psihologijo, stres, spoprijemanje, blagostanje in preprečevanje samomora. Validiral je tudi nekaj vprašalnikov o prepričanjih o samomoru in preprečevanju (SAQ, ATTS).

Prejel je raziskovalno štipendijo Nacionalnega znanstvenega centra na Poljskem, vezano na pozitivno suicidologijo. Je član poljske Zveze za suicidologijo in urednik sekcije pri Suicydologia Journal. Je avtor in soavtor več monografij in člankov na temo prepričanj o samomoru in preprečevanju samomora.

Njegov cilj je prispevati k razvoju pozitivne suicidologije in izboljšati razumevanje pomoči vratarjev sistema. Verjame, da bi se raziskovanje samomorilnega vedenja lahko izboljšalo z osredotočanjem na celovite pristope ter z vključevanjem znanja tako o nefunkcionalnosti kot o optimalnemu funkcioniranju.

Na konferenci Triple i 2019 bo v svojem predavanju spregovoril o prepričanjih o samomoru in preprečevanju samomorilnega vedenja, predvsem na merske pripomočke in njihovo uporabo v preprečevanju samomora.

Njegovo sporočilo mladim raziskovalcem, strokovnjakom, študentom:

Ko govorimo z ljudmi iz različnih ozadij, lahko prepoznamo kompleksnost samomorilnega vedenja. Spoznavanje novih ljudi s svojimi pogledi na smisel življenja in na to, zakaj si nekateri vzamejo življenje, lahko pomembno obogati naše znanje o preprečevanju samomora. Vsi lahko naredimo nekaj, s čimer prispevamo k preprečevanju samomora.

English

Dr. Patryk Stecz is a postdoctoral researcher  at the Department of Preventive and Addiction Psychology, Institute of Psychology, Faculty of Educational Sciences, University od Lodz, Poland. His research interests lie in applied clinical psychology, stress, coping, well-being and suicide prevention. He has validated attitudes towards suicide and suicide prevention questionnaires (SAQ, ATTS).

He received a research fund from National Science Centre (Poland) related to positive suicidology and is a member of the Polish Suicidology Association. He is also the Section Editor of Suicydologia Journal and has authored and co-authored monographs and articles on suicide attitudes and suicide prevention.

His goal is to contribute to the development of positive suicidology and improve the understanding of helping behavior of gatekeepers. He believes that suicide research can gain through focusing more on holistic approach, embracing knowledge on dysfunction and optimal functioning.

At the Triple i 2019 conference he will speak about attitudes towards suicide and suicide prevention with the focus on measurement tools and their applications in suicide prevention

Dr. Stecz’s message to young researchers, professionals, students:

We acknowledge the complexity of suicide when discussing with people from different backgrounds. Meeting someone new with his or her own perspective on the meaning of life and attributions to why people commit suicide enrich our knowledge on suicide prevention. Everyone can discover he or she can do something about preventing suicide.

Značke: , , ,