Triple i 2019 – Konstantinos Fountoulakis

Triple i – intuicija, imaginacija, inovacije, je mednarodna konferenca o samomorilnem vedenju, ki jo vsako leto v pomladnih/poletnih mesecih organiziramo na Primorskem. Mednarodno priznani predavatelji spregovorijo o raziskovanju, intervencijah in postvenciji ob samomoru. Prijetno vzdušje in aktualne teme dajejo možnost, da se udeleženci povežejo, kar odpira možnosti napredovanja stroke.

Eden od predavateljev na konferenci Triple i 2019 bo tudi prof. Konstantinos Fountoulakis.

Prof. Konstantinos Fountoulakis je profesor psihiatrije na Aristotlovi univerzi v Solunu, Grčija.

V svoji klinični praksi in raziskovanju se osredotoča na splošno in biološko psihiatrijo, psihofarmakologijo, motnje razpoloženja, shizofrenijo in osebnostne motnje.

Ukvarja se tudi z raziskovanjem samomora, tako v Grčiji kot drugje v Evropi in svetu. Z njegovimi besedami, raziskovanje samomora ga zanima zato, ker je to področje uganka.

Od leta 2006 je predsednik Mednarodnega združenja za nevrobiologijo in psihofarmakologijo (ISNP) in predsednik sekcije za dokazljivo psihiatrijo Svetovne psihiatrične zveze (WPA), v kateri je od leta 2014 tudi častni član.

Prejel je številne domače in mednarodne nagrade za dosežke v raziskovanju. Leta 2012 je prejel medaljo Kraepelin-Alzheimer Univerze v Münchenu, leta 2015 pa nagrado za odličnost v izobraževanju.

Na konferenci Triple i 2019 bo spregovoril o možnih razlogih za razlike v samomorilnem količniku med državami, predvsem v Evropi.

English

Prof. Konstantinos Fountoulakis is Professor of psychiatry at the Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

In his clinical practice and research, he focuses on general and biological psychiatry, psychopharmacology, mood disorders, schizophrenia and personality disorders.

In his research, he also focuses on suicide in Greece as well as in Europe and around the world. In his words, he is interested in suicide research, because it is a riddle.

Since 2006 he chairs the International Society on Neurobiology and Psychopharmacology (ISNP) and the section of Evidence Based Psychiatry of the World Psychiatric Association (WPA). He was named honorary member of the WPA in 2014.

He has received several national and international awards in the field of research. In 2012 he received the Kraepelin-Alzheimer medal of the University of Munich and in 2015 the Exellence in Education Award.

At the Triple i 2019 conference he will speak on possible determinants of differences in suicidal rates among countries and especially in Europe.

Značke: , , ,