Triple i 2016 – Miran Pustoslemšek

Predavatelj na konferenci

Triple i – intuicija, imaginacija, inovacije, je mednarodna konferenca o samomorilnem vedenju, ki jo vsako leto v pomladnih/poletnih mesecih organiziramo na Primorskem. Mednarodno priznani predavatelji spregovorijo o raziskovanju, intervencijah in postvenciji ob samomoru. Prijetno vzdušje in aktualne teme dajejo možnost, da se udeleženci povežejo, kar odpira možnosti napredovanja stroke. Več informacij o konferenci Triple i najdete tukaj.

Eden od predavateljev na konferenci Triple i 2016 bo dr. Miran Pustoslemsek.

Miran Pustoslemsek

Dr. Miran Pustoslemšek je psihiater in kulturni antropolog, zaposlen kot vodja Enote za forenzično psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Ima več kot 20 let izkušenj z zdravljenjem hospitaliziranih bolnikov. Približno 10 let je vodil oddelek za anksiozne in depresivne motnje. Motivirajo ga raziskave na področju tradicionalne kulture in postmodernizma v povezavi z duševnimi motnjami, vključno s suicidologijo. Predaval bo o samomorilnem vedenju v zaporih.

Njegovo sporočilo mladim raziskovalcem, strokovnjakom, študentom:

Bodite vztrajni in potrpežljivi.

 

English

Dr. Miran Pustoslemšek is a psychiatrist and cultural anthropologist, working as the head of the Unit for forensic psychiatry in University clinical centre Maribor. He has 20 years of experiences with in-patient treatment and for about 10 years he was leading the department for anxious and depressive disorders. What keeps him motivated is research in the field of traditional culture and postmodernism in relation with mental disorders, including suicidology. His lecture will be on suicidal behaviour in prisons.

Dr. Pustoslemšek’s message to young researchers, professionals, students:

Be enduring and patient.