Triple i 2017 – Lisa Marzano

Predavateljica na konferenci

Triple i – intuicija, imaginacija, inovacije, je mednarodna konferenca o samomorilnem vedenju, ki jo vsako leto v pomladnih/poletnih mesecih organiziramo na Primorskem. Mednarodno priznani predavatelji spregovorijo o raziskovanju, intervencijah in postvenciji ob samomoru. Prijetno vzdušje in aktualne teme dajejo možnost, da se udeleženci povežejo, kar odpira možnosti napredovanja stroke.

Ena izmed predavateljic na konferenci Triple i 2017 bo dr. Lisa Marzano.

Lisa Marzano

Dr. Lisa Marzano je izredna profesorica psihologije na Univerzi Middlesex v Londonu. Kot strokovnjakinja na področju samomorilnega vedenja in digitalnega raziskovanja duševnega zdravja je sodelovala v številnih študijah samopoškodovalnega in samomorilnega vedenja z uporabo kvantitativnih, kvalitativnih in tehnološko podprtih metod. Med njenimi ključnimi področji zanimanja velja omeniti samomorilno vedenje zaprtih oseb, vlogo policije pri preprečevanju samomora, prikazovanje samomorilnega vedenja v tradicionalnih in “novih” medijih, samomor na železniških progah, stališča javnosti do samopoškodovalnega vedenja itd. Predavala bo o samomorilnem vedenju zaprtih oseb. Na podlagi najnovejših spoznanj in primerov bo celostno predstavila obravnavano tematiko, vključujoč teoretično ozadje, raziskovalne pristope, dejavnike tveganja in varovalne dejavnike, preventivne dejavnosti ter praktične vidike dela z zaprtimi osebami.

Njeno sporočilo mladim raziskovalcem, strokovnjakom, študentom:

Samomorilno vedenje je kompleksno, a ga je moč preprečevati. Zavedanje te kompleksnosti je ključnega pomena pri oblikovanju učinkovitih preventivnih strategij.

 

English

Dr. Lisa Marzano is Associate Professor of Psychology at Middlesex University in London, specialising in suicide and digital mental health research. She participated in several studies on self-harm and suicidal behaviour, using quantitative, qualitative and technology-assisted methods. Her key areas of interest are suicide in prisons, policing and suicide prevention, the portrayal of suicidal behaviour in traditional and “new” media, suicide on the railways, public attitudes towards self-harm etc. Her lecture will focus on suicidal behaviour in prisons. Based on the recent evidence and examples she will thoroughly present the topic, including theoretical background, research approaches, risk and protective factors, preventive activities and practical aspects of working with prisoners.

Dr. Marzano‘s message to young researchers, professionals, students:

Suicide is complex, but preventable. Appreciating its complexity is a crucial step in designing effective preventative strategies.

Značke: , , , ,