Čuječnost je nenavezanost in neprizadevanje

Spoznajmo čuječnost

Izgubiš lahko samo tisto, česar se oklepaš.

(Buddha)

nara7

V meditacijski praksi se trudimo opaziti navezanost na nekatere vidike našega doživljanja in delovati drugače – gojiti nenavezanost. V nasprotju s skoraj vsem ostalim, kar v življenju počnemo, je bistvo meditacije to, da si ne prizadevamo k nobenemu cilju. V meditacijo vlagamo delo in energijo, a je v svojem bistvu kljub temu ne-početje, ki nima drugega cilja, kot da smo to, kar smo.

Bistvo meditacije je pot, ne cilj

Kadar vadimo meditacijo med hojo, ne poskušamo doseči nekega cilja. Delamo enostavno mirne, vesele korake. Če ves čas razmišljamo o prihodnosti, o tem, kaj vse bi rabi uresničili, izgubimo te naše korake. Enako velja tudi za sedečo meditacijo. Sedimo, ker uživamo v sedenju; ne sedimo zato, da bi nekaj dosegli. To je zelo pomembno. Vsak trenutek sedeče meditacije nas pripelje nazaj v življenje in sedeti moramo tako, da uživamo ves čas, ko sedimo. Ne glede na to, ali jemo mandarino, pijemo čaj ali meditiramo med hojo, vsako stvar moramo početi tako, da je za nas »brezciljna«.

(Thich Nhat Hanh: Mir v vsakem koraku)

Poskusite

Pojdite na čuječ sprehod ali pa se lotite katere druge aktivnosti, ki jo tudi sicer radi počnete. Usmerjajte pozornost na dogajanje v svoji okolici in znotraj sebe.

Ves čas ohranjajte v zavedanju čuječo naravnanost, da izbrane dejavnosti ne počnete z namenom, da bi dosegli kakšen cilj, temveč zgolj zaradi dejavnosti same. Vaš namen ni, da bi kaj naredili, temveč le to, da ste.

Umik od težnje po tem, da nekaj naredimo oz. dosežemo, in izvajanje dejavnosti, pri katerih je poudarek na tem, da samo smo, je pomemben vidik krepitve in poglabljanja čuječnosti.

 


Mindfulness is letting go and non-striving

You only lose what you cling to.

(Buddha)

In meditation practice we try to notice attachment to certain aspects of our experience and act differently – to cultivate non-attachment. Unlike nearly everything else we do in life, the essence of meditation is that we don’t strive for any goal. We invest work and energy in meditation; however meditation in its essence is not-doing, which has no other goal than to be what we are.

The essence of meditation is the path, not the goal

While we practice walking meditation, we do not try to arrive anywhere. We only make peaceful, happy steps. If we keep thinking of the future, of what we want to realize, we will lose our steps. The same is true with sitting meditation. We sit just to enjoy our sitting; we do not sit in order to attain any goal. This is quite important. Each moment of sitting meditation brings us back to life, and we should sit in a way that we enjoy our sitting for the entire time we do it. Whether we are eating a tangerine, drinking a cup of tea, or walking in meditation, we should do it in a way that is “aimless.”

(Thich Nhat Hanh: Peace is Every Step)

Try it

Go for a mindful walk or engage in some other pleasant activity. Bring your attention to what is going on in your surroundings and within yourself.

Constantly keep in mind the mindful attitude that you don’t perform the chosen activity to achieve any goal, but only because of the activity itself. Your purpose is not to do something, but only to be.

Withdrawal from the tendency to do or achieve something and engaging in activities, which emphasize our merely being, is an important aspect of strengthening and cultivating mindfulness.

 


Zapis je del pobude Spoznajmo čuječnost, ki je bil tema Tedna ozaveščanja o duševnem zdravju, ki je potekal od 11. do 17. maja 2015. Čuječnost na centru izvajamo v okviru Programa NARA. 

Značke: , ,