Čuječnost je sprejemanje

Spoznajmo čuječnost

Trpljenje je navadno vezano na željo, da bi bile stvari drugačne, kot so.

(Allan Lokos)

nara6

Čuječnost krepimo, kadar sprejemamo stvari takšne, kot so. Kadar stvari ne sprejemamo in jih skušamo prisiliti, da bi bile drugačne, s tem zgolj ustvarjamo napetost, zaradi katere se slabo počutimo. Ravno takšen odnos pa nam pogosto onemogoča, da bi v resnici kaj spremenili.

Biti moramo močni, da smo lahko šibki

Če ste resnično močni, potem ni velike potrebe, da bi to razglašali sebi ali drugim. Najboljše je spremeniti smer in usmeriti svojo pozornost tja, kamor se najbolj bojite pogledati. To lahko storite tako, da si dovolite čutiti, celo jokati. Dovolite si, da nimate mnenja o vsem, da ne dajete občutka, da ste nepremagljivi ali neobčutljivi za druge. Namesto tega bodite v stiku s svojimi čustvi in do njih primerno odprti. V tistem, kar je videti kot šibkost, dejansko leži vaša moč.

(Jon Kabat-Zinn: Kamorkoli greš, si že tam)

Poskusite

Ko boste naslednjič stali v vrsti, se osredotočite na svoje notranje doživljanje. Opazite, kaj se dogaja v vas, ko čakate. Morda lahko zaznate neučakanost, nemir, razdraženost ali jezo. Bodite pozorni na to, kakšne misli se tedaj pojavijo v vašem umu. In kako se situacija odraža v vašem telesu – morda boste ugotovili, da v kakšnem delu telesa zadržujete napetost.

Ko se vsega tega zavemo, si včasih zaželimo, da se ne bi tako počutili. Skušajte ubrati drugačen pristop. Sprejmite celo paleto svojega notranjega doživljanja in samo bodite z njim. Samo začutite vsa čustva, ki so prisotna, in prepoznajte vse misli, ki se porajajo v umu.

Poigrajte se z idejo, da je takšen trenutek pravzaprav čudovita priložnost za krepitev sprejemajoče čuječnosti.

 


Mindfulness is acceptance

Suffering usually relates to wanting things to be different from the way they are.

(Allan Lokos)

Mindfulness is cultivated when we accept things as they are. When we don’t accept things and we try to force them to be different, we only create tension that makes us feel bad. However, it is exactly this kind of attitude that often makes it impossible to really change anything.

We have to be strong enough to be weak

If you are truly strong, there is little need to emphasize it to yourself or to others. Best to take another tack entirely and direct your attention where you fear most to look. You can do this by allowing yourself to feel, even to cry, to not have to have opinions about everything, to not appear invincible or unfeeling to others, but instead to be in touch with and appropriately open about your feelings. What looks like weakness is actually where your strength lies.

(Jon Kabat-Zinn: Wherever You Go There You Are)

Try it

Next time you are waiting in a line, use this time to notice your inner experience. Notice what is going on inside of you, while you wait. You may detect impatience, restlessness, irritability, or anger. Pay attention to what thoughts appear in your mind at the moment. And how the situation reflects in your body – you may find out that you are holding tension in certain parts of your body.

When we become aware of all this, we sometimes wish that we wouldn’t feel like this. Try to choose a different approach. Accept the whole range of your inner experience and just be with it. Just feel all the emotions that are present and recognize all the thoughts that arise in the mind.

Play around with the idea that such a moment is actually a wonderful opportunity to strengthen the accepting mindfulness.

 


Zapis je del pobude Spoznajmo čuječnost, ki je bil tema Tedna ozaveščanja o duševnem zdravju, ki je potekal od 11. do 17. maja 2015. Čuječnost na centru izvajamo v okviru Programa NARA. 

Značke: , ,