A (te) štekam?!?

Pristopi k prepoznavi in preprečevanju samomorilnega vedenja med mladimi

A (te) štekam?!? – Novi pristopi k prepoznavi in preprečevanju samomorilnega vedenja in drugih dejavnikov tveganja na področju duševnega zdravja mladostnikov

Mladostništvo je obdobje na prehodu med otroštvom in odraslostjo, v katerem prihaja do številnih sprememb na socialnem, čustvenem, telesnem in kognitivnem nivoju (Zupančič, 2004). Mladostniki vzpostavljajo dolgoročne vedenjske vzorce in sprejemajo življenjske odločitve, ki vplivajo tako na njihovo trenutno zdravje kot zdravje in vedenje v prihodnosti. Pogosto se srečujejo s težavami, ki jih zaradi različnih razlogov težko obvladujejo, zato predstavljajo rizično skupino za duševne bolezni in samomorilno vedenje.

 

V aktualnem projektu bomo poglobljeno raziskali presejalne in ocenjevalne postopke ter načine obravnave ogroženih mladostnikov. Osredotočili se bomo na učinkovitost in pomanjkljivosti različnih oblik dela s ciljno populacijo ogroženih mladostnikov ter na podlagi zbranih podatkov oblikovali sistemska priporočila za delo z njimi. Namen raziskave je, s pomočjo prepoznavanja in aplikacije naučinkovitejših strategij in intervencij, izboljšanje duševnega zdravja mladostnikov ter preprečevanje samomorilnega vedenja.

 

Projekt je nadgradnja projekta A (se) štekaš?!?, ki je financiran s strani MZ in kjer z neposrednimi delavnicami za mladostnike, predavanji za učitelje, starše in intervencijami za strokovne službe in šole pomagamo pri preprečevanju samomorilnega vedenja in ukrepanju po primeru samomora oz. samomorilnega vedenja na šolah.

 

Projekt A (te) štekam?!? – Novi pristopi k prepoznavi in preprečevanju samomorilnega vedenja in drugih dejavnikov tveganja na področju duševnega zdravja mladostnikov izvajamo v sodelovanju s UKC Maribor in UPK Ljubljana.

Projekt je so-financiran s strani ARRS s številko J3-9434.