SUPER PSIHOLOG: modul 3

Sklop izobraževanj

Modul 3 v okviru projekta Super psiholog je tretji del izobraževanja mentorjev v okviru vzpostavitve supervizirane prakse.

SuperPsih

Stremi k temu, da udeleženci spoznajo različne teme s področja duševnega zdravja (o promociji duševnega zdravja in preventivi, o duševnem zdravju strokovnjakov, o superviziji strokovnjakov s težavami na tem področju) in razvijejo veščine prepoznavanja težav na tem področju in ukrepanja. Poleg mentorjev je udeležba na modulu 3 omogočena tudi drugim zainteresiranim psihologom.

Sklopi, ki jih modul zajema

Znanje o pomembnih temah iz duševnega zdravja

Študije so pokazale, da če imajo strokovnjaki (pogosto jih na področju duševnega zdravja imenujemo vratarji sistema) znanje in se počutijo kompetentne na določenem področju, bodo boljše prepoznavali težave ljudi, prav tako pa se bodo bolj aktivno vključili v preprečevanje.

Razvijanje strokovnih spretnosti oz. veščin

Če se strokovnjake nauči uporabljati – torej natrenirati – določene veščine, si lahko z njimi pomagajo v različnih situacijah. S tem razvijamo večji občutek njihove kompetentnosti, prav tako pa so te veščine prenosljive na druge situacije.

Skrb zase

Študije socialne psihologije so pokazale, da se bolj prosocialno vedemo takrat, ko smo bolj zadovoljni in veseli. Skrb za strokovnjaka torej ni le pomembna za njegovo duševno zdravje, temveč s tem posredno vpliva tudi na uspešnost opravljenega strokovnega dela.

Teme in izvajalci

Vabimo vse zainteresirane psihologe, da se udeležijo enega od zanimivih predavanj, ki jih bodo izvajali različni strokovnjaki iz področja duševnega zdravja, učenja spretnosti in razvijanja programov skrbi zase.

Tema Datum Izvajalec  
1. Izgorelost (Burnout): Prepoznava in preventiva 6. 6. Sara Tement
2. Samo-refleksija in iskanje pomoči (Self-reflection and seeking help) 6. 6. Mateja Štirn
3. Odvisnost (Addiction):
Tvegana in škodljiva raba alkohola: velik problem, ki pogosto ostane neprepoznan
12. 9. Maja Zorko
4. Etika in zaščita podatkov pri delu psihologa (Ethics and data protection) 12. 9. Vita Poštuvan, Urban Brulc
5. Samomorilnost (Suicide):
Prepoznava in ukrepanje ob samomorilnem vedenju
17. 10. Vita Poštuvan, Saška Roškar in Alenka Tančič Grum
6. Motivacijski intervju (Motivational interview) 17. 10. Darja Boben Bardutzky
7. Psihološki debriefing (Psychological Debriefing):
Prva psihološka pomoč po travmatskih dogodkih
7. 11. Mateja Štirn
8. Svetovanje ob kriznih dogodkih (Counselling in Critical events) 7. 11. Mateja Štirn
9. Strategije spoprijemanja (Coping Strategies):
Krepitev moči ob reševanju problemov
9. 1. Vita Poštuvan
10. Čuječnost (Mindfulness):
Čuječnost kot psihološka intervencija za vsakdanjik
9. 1. Vita Poštuvan

Dodatne informacije in prijava

Vse informacije v povezavi z urnikom in lokacijo izobraževanj, spletna prijavnica in opisi posameznih izobraževanj so na voljo na spletni strani programa.

Super_psiholog_header_SLO

Super_psiholog_footer_SLO

Značke: , , , ,