Poziv k odgovornemu poročanju o samomoru ob nedavnih dogodkih

Koper, 15. 5. 2024

Samomorilno vedenje in samomor sta občutljivi temi, ki zahtevata premišljen in odgovoren način obravnave, še posebej, ko ju javno naslavljamo. 

Način poročanja o samomoru je prepoznan kot dejavnik tveganja za samomor ali varovalni dejavnik pred tveganjem za samomorilni vedenje, saj lahko bodisi preventivno bodisi negativno učinkuje na javnost. Neodgovorno oziroma manj primerno poročanje (npr. senzacionalistično poročanje, poenostavljanje vzrokov za smrt) lahko vodi k povečanju stiske med uporabniki medija ali celo spodbudi posnemanje poročanega dejanja. Odgovorno oziroma previdno poročanje o samomoru (npr. navajanje virov pomoči, navajanje zgodb posameznikov, ki so rešili težave) pa lahko spodbudi posameznika k iskanju pomoči in prepreči najhujše.

Medijske vsebine o samomoru naj so zato pripravljene v skladu s Smernicami odgovornega poročanja. Na ta način lahko preprečujemo posnemanje samomorilnega vedenja in stigmatizacijo tistih posameznikov, ki se soočajo s samomorilnimi mislimi.

Poročanje ob nedavnih dogodkih

Suicidologi in drugi strokovnjaki, ki se ukvarjamo z raziskovanjem in preprečevanjem samomora, smo v luči nedavnih dogodkov in načinov, kako so bili ti dogodki predstavljeni v medijih, pripravili dopis. Slednji je namenjen ustvarjalcem medijskih vsebin in vsem posameznikom, ki temo javno naslavljajo. Z dopisom (ponovno) poudarjamo pomen odgovornega poročanja o samomoru in vašo vlogo pri preprečevanju samomora. 

Previdnost pri poročanju o samomoru je še toliko bolj pomembna, ko so v zgodbo vključeni otroci ali mladostniki. Slednji, še posebej pa otroci (osnovnošolci), so namreč zelo podvrženi posnemanju samomorilnega vedenja.

Dopis si lahko v celoti prebere s klikom na spodnjo sliko.

Na poročanje ob nedavnih dogodkih so se odzvali tudi kolegi psihologi, ki delujejo v okviru Društva psihologov Slovenije. V izjavi izpostavljajo problematiko neustreznega poročanja o samomoru in neprimernega slikovnega materiala z motivi medvrstniškega nasilja. Vabljeni k branju izjave

Vabljeni tudi, da si natančneje preberete Smernice odgovornega poročanja ter k pregledu Psiholoških smernic za odgovorno medijsko poročanje o kriznih dogodkih. Previdno poročanje o samomoru in samomorilnem vedenju lahko prepeči najhujše. Verjamemo, da lahko s skupnimi močmi in odgovornim pristopom zmanjšamo stigmo in delujemo preventivno ter tako gradimo varnejšo in bolj podporno družbo. 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vašo zavezo k odgovornemu novinarstvu, ki spoštuje človeško dostojanstvo in prispeva k boljši družbi.