Natečaj za srednješolce

Kaj narediš, ko si v stiski? Kaj ti pomaga pri reševanju situacije in izboljšanju počutja? Kako gledaš nase v težavni situaciji?

Natečaj ASŠ

Vabimo te na natečaj A (se) štekaš?!? Z literarnim ali video prispevkom lahko predstaviš, kako si se soočil s težko življenjsko situacijo ali osebno stisko. Želimo izvedeti, kako mladi dojemate težavne izkušnje, kako razmišljate, ko se znajdete v stiski in s kakšnimi čustvi se soočate. Ne pozabi povedati, kaj se je zgodilo in kaj ti je v stiski pomagalo. Naj bo tvoj prispevek navdih za druge, ki se bodo soočili s podobno težavo!

Kdo lahko sodeluje na natečaju?

Na natečaju lahko sodelujejo vsi nezaposleni dijaki in dijakinje v Republiki Sloveniji z dijaškim statusom.

Kako lahko sodelujem?

Sodeluješ lahko z literarnim prispevkom ali kratkim video prispevkom.

LITERARNI PRISPEVEK:

 • Naslov prispevka izbereš sam/a.
 • Zvrst literarnega prispevka naj bo: kratka zgodba, razmišljanje ali dramsko besedilo.
 • Literarni prispevek naj obsega največ 1000 besed (približno 2 tipkani strani, pisava Times New Roman, velikost 12; natančno število besed se v programu Word izpisuje v spodnjem levem kotu zaslona).
 • Prispevek naj bo v .doc, .docx ali drugem tekstovnem formatu.

VIDEO PRISPEVEK:

 • Naslov prispevka izbereš sam/a.
 • Zvrst video prispevka naj bo: animacija, dokumentarni film, igrani film ali oglas.
 • Prispevek naj traja največ 2 minuti.
 • Prispevek naj bo v .MPEG4, .3GPP, .MOV, .AVI, .MPEFPS, .WMV ali .FLV formatu.

Kako oddam prispevek in kaj mu priložim?

Ob oddaji prispevka nujno izpolni OBRAZEC ZA PRIJAVO NA NATEČAJ. Obrazec natisni in podpiši. Predložiti moraš tudi DOKAZILO O DIJAŠKEM STATUSU v šolskem letu 2013/14.

LITERARNI PRISPEVEK ODDAJ:

 • po e-pošti na e-naslov stekas@iam.upr.si (Zadeva: Natečaj ASŠ), skupaj s skeniranim obrazcem za prijavo IN
 • po navadni pošti, skupaj z obrazcem in dokazilom o dijaškem statusu, na naslov UP IAM, Muzejski trg 2, 6000 Koper, s pripisom “Natečaj ASŠ”

VIDEO PRISPEVEK ODDAJ:

 • po navadni pošti shranjenem na CD in/ali DVD, skupaj z obrazcem in dokazilom o dijaškem statusu, na naslov UP IAM, Muzejski trg 2, 6000 Koper, s pripisom “Natečaj ASŠ” IN
 • po e-pošti oddaj samo skeniran obrazec; pošlji ga na e-naslov stekas@iam.upr.si (Zadeva: Natečaj ASŠ)

Rok za oddajo – PODALJŠAN

Rok za oddajo smo zaradi izrednih vremenskih razmer in s tem povezanimi težavami (izpad elektrike, zaprte šole, ipd.) podaljšali. Rok za oddajo prispevka je 28. 2. 2014 (elektronska oddaja do 23:59 tega dne).

POMEMBNO: upoštevani bodo le prispevki, za katere bomo pravočasno prejeli podpisan obrazec za prijavo na natečaj IN dokazilo o dijaškem statusu avtorja. Prispevki, ki ne bodo ustrezali navedenim pogojem, bodo iz natečaja izločeni.

Nagrade

V vsaki kategoriji bomo izbrali 3 najboljše prispevke, katerih avtorji bodo prejeli darilne bone v vrednosti 40€ za nakup v Big Bang poslovalnicah. Vsi sodelujoči dijaki pa bodo po izteku prijavnega roka prejeli tudi simbolično darilce.

Najboljša dela bomo javno objavili (o številu objavljenih del bo odločala kvaliteta prispevkov).

Izbor prispevkov in rezultati natečaja

 • O izboru najboljših prispevkov bo odločala v ta namen sestavljena komisija s predstavniki projekta A (se) štekaš?!?
 • Komisija bo nagrajence izbrala na podlagi naslednjih kriterijev: vsebina in izvirnost dela, estetski in umetniški vtis.

Zradi podaljšanega roka oddaje, smo prestavili rok objave nagrajencev. Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani Slovenskega centra za raziskovanje samomora, Inštitut Andrej Marušič (UP) najkasneje do 30. 6. 2014, obveščeni pa bodo tudi osebno.

Financerji

Projekt A (se) štekaš financira Ministrstvo za zdravje.

Splošne določbe nagradnega natečaja

Udeleženec natečaja se zaveže, da je prispevek njegovo avtorsko delo in da pri njegovem nastanku niso bile kršene pravice drugih. Vsak posameznik lahko sodeluje v natečaju s po enim prispevkom v kategoriji. Organizator natečaja si pridržuje pravico do izločitve vseh prijavljenih del, ki ne ustrezajo Razpisu nagradnega natečaja za dijake in dijakinje (vsebinsko ali tehnično neustrezna dela, neupoštevanje razpisnega roka, izražanje nestrpnosti, diskriminacije ali sovražnega govora). Prijavljeni prispevki in podatki bodo uporabljeni v promocijske in raziskovalne namene organizatorja natečaja, ne pa za komercialne namene. Udeleženec soglaša z objavo prispevka v publikacijah in na spletnih straneh organizatorja natečaja. V primeru nestrinjanja z objavo imena in priimka se bo prispevek objavil brez navedbe avtorja. Podatki udeleženca bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Prijavljenih del ne vračamo. Udeleženec mora organizatorju natečaja predložiti ustrezno izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo na natečaj ter dokazilo o dijaškem statusu v šolskem letu 2013/14. Nagrada ni prenosljiva.