Psihološko osamosvajanje od staršev

Vabilo k raziskavi Doživljanje procesa separacije in individualizacije pri posameznikih s poskusom samomora

Proces psihološkega osamosvajanja od staršev predstavlja pomemben razvojni izziv že v zgodnjem otroštvu in kasneje v mladostništvu oz. na prehodu v odraslost. Starši imajo pri tem dvojno vlogo – otrokom najprej zagotavljajo glavni vir varnosti in podpore, nato pa jih spodbujajo, da se odmikajo od njih in raziskujejo svet. Ustrezno uravnoteženje starševskega nadzora in čustvene opore je ključnega pomena za otrokov kasnejši psihosocialni razvoj.

foto

Vir fotografije: http://www.brownboxmovers.com/wp-content/uploads/2016/06/leaving-home.jpeg.

O raziskavi

Izid procesa psihološkega osamosvajanja ima lahko pomembno vlogo pri pojavnosti oz. razvoju samomorilnosti. Namen raziskave je tako pojasniti doživljanje psihološkega osamosvajanja od staršev pri posameznikih s poskusom samomora. Izsledki raziskave bodo še posebej koristni pri načrtovanju preventivnih dejavnosti in psihoterapevtske obravnave.

Kdo lahko sodeluje v raziskavi?

K sodelovanju so vabljeni posamezniki stari med 18 in 29 let, ki so v preteklih 12 mesecih doživeli poskus samomora.

Kakšen je potek raziskave?

V primeru pristanka k sodelovanju bomo izvedli poglobljen intervju, pri čemer bomo postavljali različna vprašanja vezana na doživljanje staršev, prijateljev in morebitnega partnerja. Intervju bo trajal predvidoma 60 minut. Vsi podatki, ki bodo pridobljeni v raziskavi, bodo skrbno varovani in uporabljeni izključno v znanstveno-raziskovalne namene.

 

Raziskava poteka v okviru doktorske študije Doroteje Balažic, univ. dipl. psih., pod mentorstvom izr. prof. Gregorja Žvelca, spec. klin. psih.

Če se odločite za sodelovanje, pokličite na spodnjo številko ali pišite na spodnji naslov. Kraj in čas izvedbe intervjuja bomo prilagodili vam.

Doroteja Balažic, univ. dipl. psih. / 031 648 488 / doroteja.balazic@gmail.com