Vabilo medijem na konferenco Triple i

Mednarodna sodelovanja in nadaljevanje idej dr. Andreja Marušiča

 

Spoštovane predstavnice in spoštovani predstavniki medijev,

vabimo vas na novinarsko konferenco Slovenskega centra za raziskovanje samomora Inštituta Andrej Marušič Univerze na Primorskem ob »Triple i konferenci« o samomorilnem vedenju pri nas in v svetu.

Novinarska konferenca bo potekala 13. maja 2014 ob 13.30 uri v Hotelu Tartini v Piranu.

Na novinarski konferenci vam bomo seznanili z namenom dvodnevne tradicionalne konference, ki je nadaljevanje zapuščine idej prof. dr. Andreja Marušiča; predstavili vam bomo mednarodno sodelovanje na področju suicidologije in aktivnosti slovenskega centra, ki obravnava samomorilno vedenje.

Vaši sogovorniki bodo:

  • Prof. Dragan Marušič, rektor Univerze na Primorskem
  • Prof. Diego De Leo, psihiater, gostitelj konference in vodja SCSR UP IAM
  • Dr. Lakshmi Vijayakumar, psihiatrinja iz Indije
  • Prof. Murad Khan, psihiater iz Pakistana
  • Prof. Rory O’Connor, psiholog s Škotske
  • Vita Poštuvan, psihologinja, gostiteljica konference in namestnica vodje SCSR UP IAM

Za izjave bodo na voljo tudi ostali gostje konference. Možni so individualni intervjuji z izbranimi predavatelji. Prosimo, da nam svoje želje sporočite.

Novinarji imate prost vstop na konferenco. Predvsem vas vabimo, da se udeležite okroglih miz:

  • 13. 5. 2014 ob 16:30 (Zakaj nam ne uspeva preprečevati samomora?)
  • 14. 5. 2014 ob 16:30 (Preprečevanje samomorilnega vedenja v Sloveniji – aktivnosti v zadnjih letih.)

Prijazno vabljeni!

Prof. Diego De Leo
Vita Poštuvan

Prijave

Vaše prijave in želje sprejemamo na naslov: Mirella.baruca@upr.si do petka, 9. maja 2014.

 

Kdo bo predaval na letošnji TRIPLE i konferenci?

V nadaljevanju se lahko seznanite s programom.

Zbrana so tudi imena svetovno znanih strokovnjakov s področja suicidologije, več o posameznem profesorju pa si lahko pogledate prek priloženih povezav.

Prof. Murad Khan (Oddelek za psihiatrijo na Univerzi Aga Khan, Karachi, Pakistan) je psihiater in aktiven raziskovalec samomorilnega vedenja. Med drugim se ukvarja z vprašanjem razlik med moškimi in ženskami glede samomorilnega vedenja, ki jih bo predstavil v svojem predavanju. Razlike med spoloma so bolj kulturno pogojene, kot smo si tradicionalno predstavljali, za njihovo raziskovanje in razumevanje pa je nujna uporaba kvalitativnih in mešanih metod raziskovanja.

Prof. Rory O’Connor (profesor na Univerzi v Glasgowu, predsednik Mednarodne akademije za raziskovanje samomora) je zavzet raziskovalec samomorilnega procesa, saj razumevanje le-tega omogoča razvoj boljših programov za preventivo samomora. V predavanju bo predstavil aktualna spoznanja o samomorilnem procesu s primarnim fokusom na psiholoških determinantah samomorilnega vedenja. Omenjene bodo tudi klinične implikacije in priložnosti za preventivo.

Dr. Lakshmi Vijayakumar (Vodja Centra za preprečevanje samomora SNEHA, Chennai, Indija) deluje na področju kombinacije kliničnih in javnih zdravstvenih intervencij ter priložnostih za preprečevanje samomora, ki jih te nudijo. Predavala bo o pomenu oblikovanja lokalno relevantnih, kulturno prilagojenih, stroškovno-učinkovitih in trajnih intervencij. Predstavila bo, kako je vpeljava na dokazih temelječih raziskav za preprečevanje samomora obenem izziv in priložnost.

Prof. Zoltan Rihmer (Oddelek za klinično in teoretično duševno zdravje, Oddelek za psihiatrijo in psihoterapije, Budimpešta) je klinični psihiater in aktiven raziskovalec vloge vedenjskih motenj v samomorilnem vedenju. Predaval bo o vlogi razpoloženjskih temperamentov in bipolarnosti v samomorilnem vedenju pacientov z razpoloženjskimi motnjami.

Prof. Gwendolyn Portzky (Enota za raziskovanje samomora Univerzitetne bolnice v Ghentu) je dejavna na področju razvoja nacionalnih strategij za preprečevanje samomora ter strategij za preprečevanje samomora s pomočjo interneta. Predstavila bo programe za preprečevanje samomora s pomočjo interneta, ki nudijo številne priložnosti za preprečevanje samomorilnega vedenja.

Prof. dr. Diego De Leo (Slovenski center za raziskovanje samomora, UP IAM, Koper, Slovenija; Avstralski inštitut za raziskovanje in preventivo samomora, Griffith Univerza, Avstralija) je eden izmed vodilnih mednarodno priznanih strokovnjakov na področju suicidologije. Med drugim se intenzivno ukvarja s problematiko samomorilnosti starejših. V svojem prispevku na konferenci Triple i se bo osredotočil na vprašanje prihodnosti suicidologije.