Čuječnost je zaupanje

Spoznajmo čuječnost

Ko si boš zaupal, boš vedel, kako živeti.

(Johann Wolfgang von Goethe)

4nara

Osnovno zaupanje vase in v svoja čustva je pomemben del meditacijske prakse. Pomembno je, da se sprejemamo v celoti, kar vključuje tako pozitivne vidike našega doživljanja kot tudi negativne, čeprav smo ljudje nagnjeni k temu, da bi se slednjih navadno najraje izognili. Čuječnost krepimo tedaj, ko smo sposobni pogledati vase in zaupati v smiselnost vsega, kar doživljamo.

Negovanje zaupanja s pogledom vase

Pomembno je, da v praksi pozornosti negujemo stanje zaupanja, kajti če ne zaupamo svoji zmožnosti, da opazujemo, da smo odprti in pazljivi, da premislimo doživetje, da rastemo in se učimo z opazovanjem in skrbnostjo, bomo težko vztrajali v negovanju teh zmožnosti, ki bodo v tem primeru venele in brezdelno obležale. Del prakse pozornosti je negovanje zaupljivega srca. Začnimo z globokim pogledom v to, v kar lahko zaupamo v sebi. Če ne vemo takoj, kaj je tisto, čemur lahko zaupamo v sebi, moramo morda pogledati še malce globlje, se malce dlje pomuditi s seboj v mirovanju in zgolj tem, da smo.

(Jon Kabat-Zinn: Kamorkoli greš, si že tam)

Poskusite

Tekom dneva bodite pozorni na to, kako počnete nekatere povsem vsakdanje stvari; npr. kako hodite, kako se oblačite, si umivate zobe, se češete, govorite, kako jeste in pijete.

Opazite, da vaše telo kar samo ve, kaj mora storiti. Ne da bi o tem posebej razmišljali, noge kar same vedo, kako se morajo premikati, da hodite; roke vedo, kaj morajo početi, da si umijete zobe ali da se počešete; usta vedo, kaj narediti, da govorite, jeste in pijete.

Ozaveščanje teh aktivnosti je krepitev zaupanja vase.

 


Mindfulness is trust

As soon as you trust yourself, you will know how to live.

(Johann Wolfgang von Goethe)

Basic confidence in yourself and in your emotions is an important part of the meditation practice. It is important to accept ourselves fully, which includes both, the positive aspects of our experience as well as the negative ones, even though people are inclined to generally prefer to avoid the latter. Mindfulness is cultivated, when we are able to look into ourselves and trust in meaningfulness of everything that we are experiencing.

Cultivating trust by looking into yourself

The feeling state of trust is important to cultivate in mindfulness practice, for if we do not trust in our ability to observe, to be open and attentive, to reflect upon experience, to grow and learn from observing and attending, to know something deeply, we will hardly persevere in cultivating any of these abilities, and so they will only wither or lie dormant. Part of mindfulness practice is to cultivate a trusting heart. Let’s begin by looking deeply into what we can trust in ourselves. If we don’t immediately know what there is to trust in ourselves, maybe we need to look a little deeper, to dwell a little longer with ourselves in stillness and in simply being.

(Jon Kabat-Zinn: Wherever You Go There You Are)

Try it

During the day pay attention to how you are doing some quite everyday things, e.g.: how you walk, how you get dressed, brush your teeth, comb, speak, how you eat and drink.

Notice that your body just knows itself what to do. Without thinking about it specifically, the legs themselves know how to move, so you can walk; the hands know what to do, so you can brush your teeth or comb your hair; the mouth know what to do, so you can talk, eat and drink.

Raising awareness of these activities is strengthening your self-confidence.

 


Zapis je del pobude Spoznajmo čuječnost, ki je bil tema Tedna ozaveščanja o duševnem zdravju, ki je potekal od 11. do 17. maja 2015. Čuječnost na centru izvajamo v okviru Programa NARA. 

Značke: , ,