Ko dobre želje rešujejo življenja

Dobre misli ob božičnih praznikih tudi v slovenskih zaporih

V letu 2015 so v prazničnem času študentje 2. letnika magistrskega študija Psihologije na Filozofski fakulteti UM, v okviru predmeta Duševno zdravje v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor razdelili voščilnice z namenom zmanjševanja tveganja za poskus samomora.

bozickova-posta-za-zaprte-osebe-1

Samomorilno vedenje v slovenskih zaporih

Količnik samomora je pomemben indikator duševnega zdravja prebivalstva. Pogosto spregledana skupina so zaprte osebe, pri katerih je ta količnik za 12 % višji kot v splošni populaciji. Samomor pa velja tudi za najpogostejši razlog smrti v zaporih.

Po podatkih URSIKS je bilo v letu 2014 v slovenskih zaporih 65 samopoškodb in poskusov samomora, kar je 8 primerov več kot v letu 2013. Spodbuden je podatek, da so bili vsi poskusi samomora preprečeni, zaprte osebe pa ustezno oskrbljene s strani zavoda.

Dejavniki tveganja za samomor

Razlogi za samopoškodbeno vedenje v slovenskih zaporih so zlasti depresija, občutki nemoči, brezizhodnosti zaradi odvzema svobode in poslabšanje odnosov s svojci ter s tem povezani občutki osamljenosti.

Med dejavnike tveganja za samomor v zaporu pa spadajo še konflikti s sojetniki, disciplinske kazni, duševne bolezni, pomanjkanje informacij o pomembnih dogodkih in domačih ter bivanje v prenatrpanih zaporih, kar posledično niža kakovost življenja v zaporu.

Občutki osamljenosti lahko prispevajo k razmišljanju o samomoru.

V prazničnem času stiska še večja

V prazničnem času se pogosto pojavita osebna stiska in občutek osamljenosti, ki lahko pomembno zamajeta posameznikovo duševno blagostanje. Zaprte osebe so velikokrat prikrajšane za stike z zunanjim svetom, zato je njihovo socialno življenje okrnjeno. Z namenom zagotoviti socialno podporo zaprtim osebam je skupina šestih študentov magistrskega študija Psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, ustvarila projekt »Božičkova pošta za zaprte osebe«.

Študije kažejo, da je več kot polovica vseh zaprtih oseb, ki umrejo zaradi samomora v zaporih, starih med 25 in 34 let. Pogosto so samski, brez zaposlitve ali družinske podpore.

Projekt »Božičkova pošta za zaprte osebe«

V omenjeni akciji so želeli študentje s poslanimi voščilnicami, ki so vsebovale preprosta voščila in pozitivne misli, zagotoviti socialno podporo zaprtim osebam. Želeli so jim dati občutek, da v času praznikov niso pozabljeni, da nekdo misli nanje ter jim vrniti občutek socialne pripadnosti širši družbi, jih s pozitivnimi besedami bodriti in vsaj začasno zmanjšati negativna čustva ter posredno zmanjšati število samomorilnih misli.

K pisanju voščilnic je bila povabljena širša javnost, zanimanje za akcijo je bilo veliko. V tednu pred božičem je bilo tako na Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor (Oddelek Maribor in Oddelek Murska Sobota) dostavljenih preko 200 voščilnic.

bozickova-posta-za-zaprte-osebe-2

Odzivi na projekt

Projekt je bil s strani vodstva in udeležencev dobro sprejet. Pisci voščil so izrazili zadovoljstvo ob priložnosti, da lahko z drobno gesto osvetlijo praznike zaprtim osebam ter dodajo kamenček na tehtnico, ki pretehta v prid življenju. Tudi po besedah tamkajšnjih zaposlenih je večina projekt sprejela z veseljem, posebej zaprte osebe so bile nad prejetimi voščili presenečene in ganjene. Svoje misli je takole strnil eden izmed zaposlenih v omenjenem zavodu:

Nad voščilnicami so bile zaprte osebe prijetno presenečene, saj jih niso pričakovale. Sprejele so jih z navdušenjem in pokazale hvaležnost za dobre besede tistim, ki so jih napisali, ter organizatorjem projekta.

Vsak od nas lahko prispeva k lepšim praznikom

Prazniki so lahko dobra priložnost, da nekomu naklonite pozornost in čas, ali se nanj spomnite z lepimi željami in voščili. Čas, ki ga namenimo drug drugemu, in iskren pogovor, je lahko najlepše darilo. Tistim, ki so potrebni pomoči, pa lahko pomagate tudi z informacijami, kje najti pomoč.