Stiska pri moških

Vabilo k raziskavi o opozorilnih znakih samomorilnega vedenja pri moških

V zadnjem desetletju opazimo v Sloveniji pozitivne premike v smeri upadanja samomorilnega količnika. Eden izmed razlogov za trend upadanja je tudi vedno boljše poznavanje dejavnikov tveganja in opozorilnih znakov samomorilnega vedenja.

Žal pa število samomorov med moškimi upada počasneje kot med ženskami, hkrati pa je to področje slabo raziskano, saj o stiski težko spregovorimo. Prav zato smo zastavili raziskavo, s katero želimo preučiti kako moški doživljajo in izražajo stisko in bolje raziskati samomorilno vedenje moških.

kamenček

Cilji raziskave so: (i) poglobljeno raziskati stališča moških do zdravja, stiske, samomora in iskanjem pomoči z uporabo kvalitativnih metod; (ii) opredeliti pogoste opozorilne znake depresije in/ali samomorilnega vedenja pri moških; (iii) preučiti razlike v stališčih in v opozorilnih znakih med različnimi starostnimi skupinami; (iv) raziskati možne strategije za boljše prepoznavanje depresije in/ali samomorilnega vedenja pri moških, kot tudi oblikovati predloge za učinkovitejše preventivne aktivnosti privlačna za moške.

Raziskava bo prispevala k pridobivanju novih znanj s področja izražanja stiske in samomorilnega vedenja moških, kar bo pripomoglo k razvoju smernic za učinkovitejše preventivne aktivnosti namenjene moškim.

Samomor in druge oblike samomorilnega vedenja pa imajo številne posledice tudi za družbo. Ugotovitve disertacije lahko prav tako prispevajo k hitrejšemu in učinkovitejšemu odkrivanju moških posameznikov s povečanim tveganjem za samomor kar bo pripomoglo k zmanjšanju negativnih posledic samomora na družbo.

KDO LAHKO SODELUJE V RAZISKAVI?

K sodelovanju vabimo vse moške, starejše od 15 let, ki so v preteklosti že imeli poskus samomora in od poskusa ni minilo več kot eno leto.

KAKO BO SODELOVANJE POTEKALO?

Z vami bomo izvedli 1-urni pogovor o vaših izkušnjah, stališčih do samomora ter doživljanju in izražanju stiske. Vaše sodelovanje bo zaupno in prostovoljno. Pred izvedbo pogovora vas bomo z raziskavo še podrobneje seznanili. Pogovore bomo izvajali v drugi polovici leta 2015, a vas vabimo, da se na raziskavo prijavite že zdaj. Raziskava bo potekala po celotni Sloveniji, kraj izvedbe pogovora pa bo prilagojen vašim željam.

KAKO SE PRIJAVIM?

Pokličite na telefonsko številko 040 490 580 ali pišite na e-naslov nusa.sedivy@iam.upr.si ali na UP IAM, Muzejski trg 2, 6000 Koper.

 

 

Značke: , ,