Zagotavljanje podpore samomorilni osebi

Spletno srečanje prof. Diega de Lea in izr. prof. Vite Poštuvan

Prof. dr. Diego de Leo (vodja UP IAM SCSR) in izr. prof. dr. Vita Poštuvan (namestnica vodje UP IAM SCSR) sta v okviru usposabljanja za svetovalke in svetovalce Telefona za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19 izvedla predavanje o zagotavljanju podpore samomorilni osebi. Spletno srečanje je potekalo v obliki pogovora med sogovornikoma, v katerem sta osvetlila nekaj ključnih poudarkov glede samomora in odgovorila tudi na konkretna, aktualna vprašanja, ki se porajajo ob delu s posamezniki in posameznicami v hujših stiskah, ki so povezane tudi s samomorilnimi težnjami.

Prijazno vabljeni k ogledu prosto dostopnega posnetka!


Če vas zanima več o temi zagotavljanja podpore samomorilni osebi, vabljeni tudi k branju Praktičnega priročnika za pogovor o najtežjih življenjskih vprašanjih in ogledu prispevka Kako se pogovarjati z nekom, ki razmišlja o samomoru, v katerem lahko dostopate tudi do webinarja dr. Poštuvan. Webinar se med drugim dotakne sledečih tem:

  • statistični podatki o pojavnosti samomorilnega vedenja na svetu in v Sloveniji;
  • žalovanje po samomoru;
  • poznavanje razlogov za poskuse samomora med mladimi;
  • razumevanje samomora kot kompleksnega fenomena;
  • poznavanje dejavnikov tveganja;
  • prepoznavanje značilnosti samomorilnega procesa in znakov, da je posameznik v hudi stiski;
  • reagiranje na prepoznano stisko oz. naslavljanje samomorilnega vedenja;
  • koraki ukrepanja za preprečevanje samomorilnega vedenja in pomoč posameznikom v stiski;
  • možnosti in kontakti nadaljnje strokovne pomoči;
  • kako poskrbeti zase.

Kontakti strokovne pomoči

Če pri svojih bližnjih prepoznate hudo duševno stisko ali samomorilne misli, jih lahko napotite po strokovno pomoč, na katero se lahko v primeru, da čutite hudo duševno stisko, obrnite tudi sami.