Triple I 2014: Rory O’Connor

Gost konference

V mesecu maju vsako leto na Primorskem organiziramo mednarodno konferenco o samomorilnem vedenju Triple i – intuicija, imaginacija, inovacije.

Mednarodno priznani predavatelji spregovorijo o raziskovanju, intervencijah in postvenciji ob samomoru. Prijetno vzdušje in aktualne teme dajejo možnost, da se udeleženci povežejo. To je tudi tisto, kar daje možnost napredovanja stroke. Več informacij tukaj.

 

Eden izmed gostov konference bo prof. Rory O’Connor.

rory1

Prof. Rory O’Connor (profesor na Univerzi v Glasgowu, predsednik Mednarodne akademije za raziskovanje samomora) je zavzet raziskovalec samomorilnega procesa, saj razumevanje le-tega omogoča razvoj boljših programov za preventivo samomora. V predavanju bo predstavil aktualna spoznanja o samomorilnem procesu s primarnim fokusom na psiholoških determinantah samomorilnega vedenja. Omenjene bodo tudi klinične implikacije in priložnosti za preventivo.

Njegovo sporočilo mladim raziskovalcem, strokovnjakom, študentom:

Delati na področju raziskovanja samomora je privilegij. Glede kompleksnosti bi rekel, da moramo, če želimo razumeti tveganje za samomor, imeti v mislih multidimenzionalno naravo dejavnikov tveganja za samomor (vključujoč biološke, klinične, psihološke, socialne in kulturne dejavnike). Nobena znanost ne premore sama vseh odgovorov. Le skozi sodelovanje z drugimi področji se bomo približali razumevanju dejavnikov, ki; (i) vodijo v pojavljanje samomorilnih mislih, (ii) omogočajo oz. povečajo verjetnost, da misli napredujejo v samomorilna dejanja, ter (iii) vodijo k razvoju učinkovitih intervencij za zmanjševanje tveganja za samomor.

 

English

Prof. Rory O’Connor (Professor of Health Psychology at the University of Glasgow, president of International Academy for Suicide Research) is passionate about advancing the understanding of suicidal mind because it enables development of better suicide prevention. His lecture will be on contemporary insights on suicidal mind with primary focus on psychological determinants of suicidal behavior. Clinical implications and prevention opportunities will also be discussed.

Prof. Rory’s message to young researchers, professionals, students:

It is a privilege to work in the field of suicide research. In terms of its complexity, I would say that to understand suicide risk, we have to recognize the multidimensional nature of suicide risk factors (which cover biological, clinical, psychological, social and cultural domains). No single discipline has all the answers and it is only through working with other disciplines will we get close to understanding the factors (i) that lead to the emergence of suicidal thoughts, (ii) that render it more likely that thoughts are translated into suicidal acts and (iii) that will lead to the development of effective interventions to reduce suicide risk.