Triple I 2014: Lakshmi Vijayakumar

Predavateljica na konferenci

V mesecu maju vsako leto na Primorskem organiziramo mednarodno konferenco o samomorilnem vedenju Triple i – intuicija, imaginacija, inovacije.

Mednarodno priznani predavatelji spregovorijo o raziskovanju, intervencijah in postvenciji ob samomoru. Prijetno vzdušje in aktualne teme dajejo možnost, da se udeleženci povežejo. To je tudi tisto, kar daje možnost napredovanja stroke. Več informacij tukaj.

 

Ena izmed predavateljic na konferenci bo dr. Lakshmi Vijayakumar.

lakshmi2

Dr. Lakshmi Vijayakumar (Vodja Centra za preprečevanje samomora SNEHA, Chennai, Indija) deluje na področju kombinacije kliničnih in javno-zdravstvenih intervencij ter priložnostih za preprečevanje samomora, ki jih te nudijo. Predavala bo o pomenu oblikovanja lokalno relevantnih, kulturno prilagojenih, stroškovno-učinkovitih in trajnih intervencij. Predstavila bo, kako je vpeljava na dokazih temelječih raziskav za preprečevanje samomora obenem izziv in priložnost.

Njeno sporočilo mladim raziskovalcem, strokovnjakom, študentom:

Samomor je kompleksno vedenje. Vedno se pojavljajo različne / nove dimenzije za raziskovanje. Delo na področju suicidologije spremlja vseživljenjsko učenje, zato se nikoli ne boste nehali čuditi delovanju človeškega uma. Včasih se počutiš nemočnega in frustriranega. Vendar vse to izgine, ko občutiš, da si nekomu pomagal izbrati življenje namesto smrti.

 

English

Dr. Lakshmi Vijayakumar (Head of SNEHA Suicide prevention Centre in Chennai) is particularly interested in combination of clinical and public health interventions and suicide prevention possibilities within them. Her lecture will be on the relevance of formulating locally relevant, culturally appropriate, cost-effective and sustainable interventions. She will present how implementing evidence-based suicide prevention research can be a challenge and opportunity at the same time.

Dr. Lakshmi’s message to young researchers, professionals, students:

Suicide is a complex behaviour. Hence, there are always different / new dimensions to explore. Working in suicidology is a life-long learning curve and one never ceases to be amazed the working of the human mind.  Sometimes, one can feel helpless and frustrated.  However, all that disappears when you feel you have helped a person to choose life over death.